Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин
Польща, Україна; Декларація, Міжнародний документ від 13.10.1990
Документ 616_176, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.10.1990


Декларація
про принципи та основні напрямки розвитку
українсько-польських відносин
Дата підписання: 13 жовтня 1990 р. Набуття чинності: 13 жовтня 1990 р.

1. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща заявляють про своє прагнення до утвердження між ними, як
суверенними державами, добросусідських відносин і підтримання та
розвитку взаємовигідного співробітництва, що відповідають їхнім
національним інтересам і не спрямовані проти третіх сторін.
Основою цих відносин є принципи Статуту Організації Об'єднаних
Націй, Хельсінкського Заключного акту ( 994_055 ) та інших
документів Наради з безпеки та співробітництва в Європі, зокрема
принципи суверенної рівності, непорушності кордонів,
територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи, мирного
врегулювання спорів. Обидві держави виходять з того, що всебічний
розвиток мирних добросусідських українсько-польських відносин є
конкретним внеском у зміцнення регіонального співробітництва та у
будівництво загальноєвропейського дому. 2. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща підтверджують, що, згідно з принципом самовизначення націй,
український і польський народи мають невід'ємне право в умовах
повної свободи визначати свій внутрішній і зовнішній політичний
статус без втручання зовні і здійснювати свій політичний,
економічний, соціальний та культурний розвиток. 3. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща не мають одна до одної жодних територіальних претензій і не
будуть висувати таких претензій у майбутньому. Існуючий між
Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою
Польщею державний кордон, закріплений у "Договорі між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік і Польською Республікою про
радянсько-польський державний кордон" від 16 серпня 1945 року
скоректований у "Договорі між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Польською Республікою про обмін ділянками державних
територій" від 15 лютого 1951 року, Сторони розглядають як
непорушний тепер і в майбутньому і вважають це важливим елементом
миру та стабільності в Європі. 4. Сторони обмінялись думками щодо перспектив заснування
дипломатичних, консульських і торговельних представництв. Як
перший крок у цьому напрямку вони погодилися на встановлення
консульських відносин та обмін консульськими установами.
Найближчим часом Сторони продовжать консультації стосовно
встановлення дипломатичних відносин у повному обсязі. 5. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща мають намір розвивати взаємовигідне співробітництво в
політичній, економічній, екологічній, науково-технічній,
інформаційній, культурній, гуманітарній та інший сферах. З метою
зміцнення взаєморозуміння, добросусідства і дружби між українським
і польським народами Сторони сприятимуть об'єктивному інформуванню
населення про процеси, що відбуваються в обох державах. 6. Виходячи з необхідності активізації
торговельно-економічного, господарського та науково-технічного
співробітництва на принципах взаємної вигоди, Українська
Радянська Соціалістична Республіка і Республіка Польща домовились
обговорити ці питання на міжурядовому рівні. Сторони сприятимуть
безпосередньому співробітництву українських та польських
підприємств. 7. Українська Радянська Соціалістична Республіка і республіка
Польща підтвердили свою повагу до прав людини і основних свобод,
включаючи свободу думки, совісті, політичних переконань для всіх,
незалежно від раси, національності, мови, статі, майнового стану і
релігії. Вони підкреслили, що повага до прав людини та основних
свобод є важливим фактором миру, безпеки, взаєморозуміння і
співробітництва у вільній, демократичній Європі. 8. У цьому контексті Сторони висловилися за послідовну повагу
та забезпечення прав, а також поліпшення становища національних
меншостей - української в Польщі та польської в Україні, в тому
числі гарантування їм можливостей повного задоволення культурних,
релігійних потреб, потреб навчання рідною мовою, а також створення
належних умов для підтримання необхідних контактів відповідно з
Україною та Польщею. Сторони розуміють, що ці меншості, зберігаючи
та розвиваючи національну самобутність, відіграватимуть істотну
роль у зближенні українського та польського народів. Сторони
виходять з того, що конструктивне співробітництво в галузі
забезпечення прав національних меншостей є важливим внеском у
створення загальноєвропейського гуманітарного простору. 9. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща будуть широко розвивати культурне, наукове і гуманітарне
співробітництво, що має особливе значення для взаємного пізнання і
розуміння обох братніх народів. Сторони приділятимуть необхідну
увагу охороні пам'ятників польської історії та культури в Україні
і української історії та культури в Польщі. З метою взаємного
інформування про досягнення в науковій і культурній сферах
Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка Польща
розглянуть питання про створення в майбутньому центрів інформації
та культури, відповідно українського у Варшаві і польського в
Києві. 10. Українська Радянська Соціалістична Республіка і
Республіка Польща будуть всебічно заохочувати українсько-польські
зв'язки, усвідомлюючи етнічну і культурну спорідненість
українського і польського народів і дбаючи про збереження
позитивної спадщини їхніх багатовікових взаємин. З цією метою
Сторони працюватимуть над створенням необхідних умов для розвитку
безпосередніх контактів громадських і політичних організацій,
державних установ і органів місцевої влади, культурних і наукових
центрів, творчих і професійних спілок та інших контактів між
людьми. Враховуючи особливу роль молоді у формуванні відносин
взаєморозуміння та добросусідства народів обох держав, Сторони
домовилися підготувати Угоду про співробітництво в галузі
молодіжного обміну. З метою активізації прикордонного
співробітництва Сторони здійснять заходи, необхідні для
нормального функціонування прикордонних пунктів і спрощення
порядку переходу через кордон. 11. Українська Радянська Соціалістична Республіка і
Республіка Польща будуть тісно співпрацювати в галузі охорони
навколишнього середовища та раціонального використання природних
ресурсів для забезпечення взаємної екологічної безпеки,
відвернення забруднень з транскордонними наслідками. З цією метою
Сторони інформуватимуть одна одну і будуть проводити періодичні
консультації. 12. Українська Радянська Соціалістична Республіка і
Республіка Польща вітають зміцнення довір'я в Європі і заявляють
про своє сприяння процесам зменшення воєнного протистояння,
скорочення озброєнь, виключення назавжди воєнної небезпеки і
загрози застосування сили із міждержавних відносин на континенті. 13. Українська Сторона інформувала про кроки, спрямовані на
реалізацію її наміру брати безпосередню рівноправну участь у
загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Польська
Сторона заявила про свою готовність сприяти позитивному вирішенню
цього питання. 14. Сторони домовилися проводити консультації між
міністерствами закордонних справ Української Радянської
Соціалістичної Республіки і Республіки Польщі з усіх проблем, що
стосуються їх двосторонніх відносин, співробітництва на
міжнародній арені, зокрема у загальноєвропейському процесі, в
рамках Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних
організацій, а також з міжнародних проблем, які є предметом
заінтересованості обох держав.
Міністр закордонних справ Міністр закордонних справ
Української Радянської Республіки Польщі
Соціалістичної Республіки
(підпис) (підпис)
А.М.Зленко Кшиштоф Скубішевський
м. Київ, 13 жовтня 1990 р.вгору