Документ 630/97-ВР, поточна редакція — Прийняття від 12.11.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про припинення повноважень Центральної виборчої
комісії по виборах народних депутатів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 51, ст.311 )
У зв'язку з призначенням відповідно до пункту 21 статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) на посаду членів Центральної
виборчої комісії Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Припинити повноваження Центральної виборчої комісії по
виборах народних депутатів України, затвердженої Постановою
Верховної Ради України від 25 листопада 1993 року ( 3654-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 49, ст.468), у
складі:
Ємця Івана Григоровича,
Кирненка Валентина Івановича,
Целуйка Ігоря Івановича,
Бабченка Віктора Євгеновича,
Кишка Ігоря Олександровича,
Кравченка Василя Івановича,
Мазур Лідії Юріївни,
Макеєнка Володимира Степановича,
Малюти Миколи Дмитровича,
Микитина Ігоря Йосиповича,
Новицького Євгена Антоновича,
Пінчука Антона Миколайовича,
Скрипниченка Олександра Євгеновича,
Черниша Володимира Миколайовича.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 Постанови
Верховної Ради України від 10 вересня 1996 року ( 354/96-ВР ) "Про
Центральну виборчу комісію".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 листопада 1997 року
N 630/97-ВРвгору