Документ 640/95, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про обласні, Київську та Севастопольську
міські, районні, районні у містах Києві
та Севастополі державні адміністрації
Відповідно до пункту 5 статті 24 та статей 46, 51 і 53
частини I Конституційного Договору між Президентом України та
Верховною Радою України "Про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в
Україні на період до прийняття нової Конституції України"
( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю :
1. Утворити обласні, Київську та Севастопольську міські,
районні, районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації ( далі - державні адміністрації). Державні
адміністрації є місцевими органами державної виконавчої влади. Главі Адміністрації Президента України Д.Табачнику подати на
затвердження у десятиденний строк проекти Положення про обласну,
Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та
Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі
державну адміністрацію.
2. Головам державних адміністрацій забезпечити здійснення в
установленому порядку заходів, пов'язаних з ліквідацією виконавчих
органів відповідних Рад.
3. Установити, що державні адміністрації є правонаступниками
виконавчих комітетів відповідних Рад щодо їх зобов'язань, прав та
обов'язків.
4. Установити, що в разі прийняття на роботу до державних
адміністрацій осіб з числа працівників, які перебували на
відповідних посадах державних службовців у виконавчих органах
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
районних у містах Києві та Севастополі Рад, конкурс або стажування
не проводяться.
5. Кабінету Міністрів України, головам державних
адміністрацій на період до визначення у Державному бюджеті України
видатків на утримання державних адміністрацій зберегти порядок
фінансування та джерела утримання, що були встановлені для
органів, функції яких переходять до відповідних державних
адміністрацій.
6. Кабінету Міністрів України : у двотижневий строк подати на затвердження проект Примірного
переліку управлінь, відділів, інших служб відповідних державних
адміністрацій, а також затвердити зразок і опис печаток, бланків
та вивісок відповідних державних адміністрацій; у місячний строк установити граничну чисельність, фонд оплати
праці та видатки на утримання державних адміністрацій;
у двомісячний строк: - затвердити типові положення про управління, відділи, інші
служби державних адміністрацій; - подати пропозиції щодо делегування державним адміністраціям
повноважень з управління розташованим на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці майном, яке перебуває в
загальнодержавній власності, та щодо делегування головам та
очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських
Рад повноважень державної виконавчої влади.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 24 липня 1995 року
N 640/95вгору