Документ 642/2012, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2012

Указ
Президента України

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2012 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2012 року:

– за цикл наукових праць «Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування»:

ШЕВЧЕНКУ Георгію Михайловичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників»:

КУДРИКУ Ярославу Ярославовичу – кандидатові технічних наук, докторантові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

КОРОТЄЄВУ Вадиму В'ячеславовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

ШЕРЕМЕТУ Володимиру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

ШИНКАРЕНКУ Володимиру Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

– за цикл наукових праць «Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову»:

ФЕДОРОВІЙ Олені Валентинівні – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій»:

ВОРОНЬКУ Віталію Володимировичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ГРЕБЕНІКОВУ Вадиму Олександровичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

БОЙКО Тетяні Сергіївні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ВОРОБЙОВУ Олександру Юрійовичу – аспірантові Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

– за цикл наукових праць «Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями»:

ВАСІЛЬЄВУ Кирилу Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

РАБОШУ Роману Васильовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

ПАСТЕРНАКУ Ярославу Михайловичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Луцького національного технічного університету;

– за цикл наукових праць «Корозійно-воднева деградація сталей тривало експлуатованих магістральних нафтогазопроводів, її оцінювання та запобігання»:

ЗВІРКО Ользі Іванівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України

ГРЕДІЛЬ Мирославі Іванівні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України;

– за роботу «Захист інформації методами комп'ютерної стеганографії»:

КОШКІНІЙ Наталії Василівні – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

НІКІТІНІЙ Ользі Юріївні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

ШВІДЧЕНКО Інні Віталіївні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

– за цикл наукових праць «Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж»:

АГЕЄВУ Дмитру Володимировичу – докторові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки;

– за цикл наукових праць «Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині»:

БАБАЄВСЬКІЙ Наталії Володимирівні – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України

ГЕРАСИМОВУ Ярославу Віталійовичу – виконуючому обов'язки завідувача лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БОЯРИНЦЕВІЙ Яніні Анатоліївні – молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ДУЛІНІЙ Надії Андріївні – інженерові I категорії Інституту монокристалів НАН України;

– за роботу «Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах»:

ШЕВЧЕНКУ Сергію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України;

– за цикл наукових праць «Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів»:

КУРГАН Наталії Анатоліївні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України

МОГИЛЬНОМУ Георгію Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України

СКОБЛІКУ Олександру Петровичу – аспірантові Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України;

– за роботу «Розробка та оптимізація вакуумно-технологічного обладнання, технологій синтезу і дослідження функціональних наноструктур»:

РАФАЛЬСЬКОМУ Дмитру В'ячеславовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Наукового фізико-технологічного центру МОНмолодьспорту України та НАН України

СТЄРВОЄДОВУ Андрію Миколайовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Наукового фізико-технологічного центру МОНмолодьспорту України та НАН України

ДЕРЕВ'ЯНКУ Андрію Валерійовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СУХОВУ Руслану Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

– за роботу «Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул»:

ЛОБОДІ Андрію Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, професорові Одеського державного екологічного університету;

– за роботу «Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів»:

ТАНКЕВИЧУ Сергію Євгенійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

МІРОШНИЧЕНКУ Геннадію Олександровичу – інженерові II категорії Інституту електродинаміки НАН України;

– за цикл наукових праць «Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин»:

ФАЛЬФУШИНСЬКІЙ Галині Іванівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ГНАТИШИНІЙ Лесі Любомирівні – молодшому науковому співробітникові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

– за роботу «Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля»:

БУБЛИК Олені Миколаївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

ПАРНІКОЗІ Івану Юрійовичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

ТРОХИМЦЮ Владлену Миколайовичу – кандидатові біологічних наук, доцентові Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів»:

САВЧЕНКУ Дмитру Анатолійовичу – кандидатові хімічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ПРОКОПЧУК Надії Миколаївні – кандидатові хімічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– за цикл наукових праць «Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями»:

КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

СЕРЕДЮКУ Максиму Леонідовичу – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур»:

КРИВОШАПЦІ Вікторії Аліфарманівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

КИСЕЛЬОВУ Дмитру Олександровичу – науковому співробітникові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

УДОВИЧЕНКО Катерині Миколаївні – науковому співробітникові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

ЛИТОВЧЕНКУ Богдану Юрійовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України;

– за цикл наукових праць «Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції»:

ГОШОВСЬКІЙ Юлії Володимирівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

КОРКАЧ Юлії Петрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

ЧОРНІЙ Сніжані Володимирівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України;

– за роботу «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів»:

ПЕДАЧЕНКУ Юрію Євгеновичу – кандидатові медичних наук, асистентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

БУБНОВУ Ростиславу Володимировичу – лікареві Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами;

– за цикл наукових праць «Нематичні колоїди: теорія та експеримент»:

ОГНИСТІЙ Уляні Михайлівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики НАН України

УЗУНОВІЙ Вірі Олександрівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики НАН України;

– за роботу «Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта»:

ДОЛУДІ Ярославу Анатолійовичу – аспірантові Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.I. Ситенка Національної академії медичних наук України;

– за цикл наукових праць «Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861–1917)»:

КАЗЬМИРЧУК Марії Григорівні – кандидатові історичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів»:

СУЛТАНОВІЙ Лейлі Юріївні – кандидатові педагогічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України;

– за роботу «Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників»:

СИДОРЧУК Надії Миколаївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Українського мовно-інформаційного фонду НАН України;

– за роботу «Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації»:

ГУРІНІЙ Ганні Сергіївні – кандидатові економічних наук, доцентові Національного авіаційного університету;

– за роботу «Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств»:

ЮДІНІЙ Наталії Володимирівні – кандидатові економічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

– за цикл наукових праць «Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз»:

НАЗАРОВУ Івану Володимировичу – докторові юридичних наук, доцентові Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

– за цикл наукових праць «Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики»:

СОПІЛКО Ірині Миколаївні – кандидатові юридичних наук, директорові Юридичного інституту Національного авіаційного університету;

– за цикл наукових праць «Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні»:

ВАСИЛЬЦІВУ Тарасу Григоровичу – докторові економічних наук, професорові Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України «Укоопспілка»

ЛУПАКУ Руслану Любомировичу – кандидатові економічних наук, старшому викладачеві Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України «Укоопспілка»;

– за цикл наукових праць «Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня»:

МОНАСТИРСЬКОМУ Григорію Леонардовичу – докторові економічних наук, професорові Тернопільського національного економічного університету;

– за цикл наукових праць «Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України»:

ГРІНЕНКО Олені Олексіївні – докторові юридичних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів»:

КРАВЧЕНКО Катерині Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

КОВТАНЦЮ Максиму Володимировичу – аспірантові Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

– за роботу «Тканини технічного призначення: проектування структури, умови формування та опорядження»:

ЧЕПЕЛЮК Олені Валеріївні – докторові технічних наук, виконуючій обов'язки завідувача кафедри Херсонського національного технічного університету

ПАСІЧНИК Марії Валеріївні – кандидатові технічних наук, доцентові Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

– за роботу «Екологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні аспекти розширення ареалів риб-вселенців»:

КУЦОКОНЬ Юлії Костянтинівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України

КОКОДІЮ Сергію Валентиновичу – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України

КВАЧУ Юрію Валерійовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України;

– за цикл наукових праць «Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів»:

ПРИВАЛІХІНУ Сергію Миколайовичу – кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Донецького ботанічного саду НАН України

ДЕМКОВИЧУ Андрію Євгеновичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Донецького ботанічного саду НАН України

ПІРКО Надії Миколаївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»;

– за роботу «Основи теорії просторового формоутворення черв'ячних фрез»:

ОХРІМЕНКУ Олександру Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

– за цикл наукових праць «Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України»:

ЩЕРБАК Оксані Василівні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 листопада 2012 року
№ 642/2012
вгору