Документ 643_414, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.01.2013, підстава - 25-VII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.03.2013. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
(укр/рос)

{Угоду ратифіковано Законом № 25-VII від 11.01.2013}

Дата підписання:

12.07.2012

Дата ратифікації Україною:

11.01.2013

Дата набрання чинності для України:

01.03.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі - Сторони,

усвідомлюючи небезпеку, що несуть надзвичайні ситуації, пожежі в населених пунктах, в яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України,

визнаючи, що співробітництво у сфері попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків сприяє підтримці нормальної життєдіяльності та безпеки міських структур життєзабезпечення населення України в місцях розташування об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації на території України,

беручи до уваги можливість виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж, попередження або ліквідація наслідків яких неможливі самостійно силами і засобами компетентних органів України або військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території України, і викликану цим потребу в їх скоординованих діях, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідацію їх наслідків,

з огляду на положення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, Угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації з питань забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 18 грудня 1998 року і Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року,

домовилися про таке.

Стаття 1

Терміни, які використовуються в цій Угоді, мають такі значення:

"об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації" - об'єднує зміст термінів "військові формування" і "підприємства, організації і установи Чорноморського флоту Російської Федерації" у значеннях, визначених у пунктах 1 і 2 статті 2 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року;

"запитуюча Сторона" - Сторона, що звертається до іншої Сторони з проханням про направлення аварійно-рятувальних формувань;

"надаюча Сторона" - Сторона, що задовольняє прохання іншої Сторони про направлення аварійно-рятувальних формувань;

"аварійно-рятувальні формування" - групи фахівців, забезпечені необхідним оснащенням, які призначені для проведення аварійно-рятувальних робіт;

"аварійно-рятувальні роботи" - дії з порятунку людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної ситуації, пожежі, локалізації надзвичайної ситуації, пожежі і усунення або доведення до мінімального можливого рівня впливу характерних для неї небезпечних факторів;

"надзвичайна ситуація" - обстановка в населених пунктах, в яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного або іншого лиха, що може спричинити людські жертви, завдати шкоди здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки і призвести до порушення умов життєдіяльності людей;

"попередження надзвичайної ситуації, пожежі" - комплекс заходів, спрямованих на протидію виникненню надзвичайної ситуації, пожежі;

"ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, пожежі" - аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які проводяться при виникненні надзвичайної ситуації, пожежі і спрямовані на надання допомоги постраждалим, зниження шкоди навколишньому природному середовищу та матеріальних збитків, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації, пожежі, припинення дії характерних для них небезпечних факторів;

"зона надзвичайної ситуації, пожежі" - населені пункти, у яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, де склалася надзвичайна ситуація або виникла пожежа;

"компетентні органи" - органи, призначені Сторонами для керівництва і координації робіт, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди;

"оснащення" - матеріали, транспортні засоби, технічне устаткування і спорядження аварійно-рятувальних формувань з надання допомоги, а також особисте спорядження членів аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації надзвичайної ситуації, пожежі.

Стаття 2

Для реалізації цієї Угоди Сторони визначають у якості компетентних органів:

з Української Сторони - Міністерство надзвичайних ситуацій України та Міністерство оборони України;

з Російської Сторони - Міністерство оборони Російської Федерації.

У випадку, якщо одна зі Сторін змінить компетентний орган з реалізації цієї Угоди, ця Сторона в найкоротший строк, але не пізніше, ніж через 60 днів, інформує іншу Сторону про таку зміну.

Стаття 3

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється в таких напрямках:

оперативний обмін інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж у населених пунктах, в яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

здійснення спільних заходів і надання необхідної допомоги ліквідації, мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж;

обмін досвідом роботи з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків;

оцінка можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж для навколишнього природного середовища і здоров'я населення;

організація та проведення спільних навчань (тренувань) з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків;

розробка системи раннього інформування про надзвичайні ситуації, пожежі, які створюють загрозу здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу.

Стаття 4

Компетентні органи Сторін оперативно інформують один одного про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і організують взаємодію щодо їхнього попередження або ліквідації їх наслідків.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пожежі компетентний орган однієї Сторони надає компетентному органу іншої Сторони інформацію, що містить дані про характер надзвичайної ситуації, пожежі, їх масштабах, ступінь загрози та інші відомості, необхідні для оперативної оцінки ситуації, визначення необхідних сил і засобів для їх локалізації та ліквідації наслідків.

Примірний перелік надзвичайних ситуацій наводиться у Додатку № 1 до цієї Угоди.

Порядок організації взаємного інформування, направлення запитів, надання взаємної допомоги і управління при попередженні надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків наводиться у Додатку № 2 до цієї Угоди.

Стаття 5

На військовослужбовців військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, які дислокуються на території України, включених до складу аварійно-рятувальних формувань, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, у яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, поширюється дія законодавства Російської Федерації.

На осіб, включених до складу аварійно-рятувальних формувань України, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в місцях дислокації об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації на території України поширюється дія законодавства України.

Стаття 6

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж у місцях і дислокації об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації на території України допомога після офіційного звернення Російської Сторони надається шляхом негайного спрямування в зону надзвичайної ситуації, пожежі аварійно-рятувальних формувань Української Сторони для рятування людей і матеріальних цінностей, поновлення нормальних умов життєдіяльності людей і захисту навколишнього природного середовища.

Матеріально-технічне забезпечення аварійно-рятувальних формувань Української Сторони повинне бути достатнім для ведення автономних дій на місці принаймні протягом 72 годин. Забезпечення цих формувань всім необхідним для їх подальшого функціонування, включаючи розміщення, харчування і медичну допомогу, здійснює Російська Сторона.

Стаття 7

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж у зоні і надзвичайної ситуації, пожежі допомога після офіційного звернення Української Сторони надається шляхом негайного спрямування в зону надзвичайної ситуації, пожежі аварійно-рятувальних формувань Російської Сторони для рятування людей, матеріальних цінностей, поновлення нормальних умов життєдіяльності населення і захисту навколишнього природного середовища.

Матеріально-технічне забезпечення аварійно-рятувальних формувань Російської Сторони повинне бути достатнім для ведення автономних дій на місці принаймні протягом 72 годин. Забезпечення цих формувань всім необхідним для їх подальшого функціонування, включаючи розміщення, харчування і медичну допомогу, здійснює Українська Сторона.

Стаття 8

Українська Сторона забезпечує безперешкодне пересування в зону надзвичайної ситуації, пожежі, а також повернення в місця дислокації транспортних засобів, устаткування, спорядження і осіб, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань Російської Стороні, які дислокуються на території України.

Стаття 9

Якщо Сторони не домовилися про інше, допомога в рамках цієї Угоди надається на безоплатній основі.

Запитуюча Сторона не висуває претензії надаючій Стороні у разі загибелі людей, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань запитуючої Сторони, або одержання ними каліцтв, ушкоджень або втрати майна і виплачує надаючій Стороні компенсацію у випадку загибелі або каліцтв людей, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань надаючої Сторони, а також у разі втрати або завдання збитку устаткуванню або іншому майну, якщо такий збиток нанесений при виконанні завдань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди.

Якщо особа, що входить до складу аварійно-рятувального формування надаючої Сторони, завдасть шкоди юридичній або фізичній особі, що не входить до складу аварійно-рятувальних формувань, при виконанні завдань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди в населених пунктах, в яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, або за їх межами, то такі збитки відшкодовує запитуюча Сторона відповідно до законодавства, що застосовувалося б у випадку нанесення збитків власними силами з надання допомоги.

Компетентні органи Сторін обмінюються всією необхідною інформацією щодо ситуації, при якій був нанесений такий збиток.

Стаття 10

Після завершення робіт з надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації, пожежі компетентний орган надаючої Сторони направляє компетентному органу запитуючої Сторони інформацію в письмовій формі про проведені роботи.

Компетентний орган запитуючої Сторони направляє компетентному органу надаючої Сторони інформацію в письмовій формі про надзвичайну ситуацію, пожежу, вид і обсяг отриманої допомоги, а також про результати проведених робіт.

Стаття 11

Ця Угода не торкається прав і зобов'язань кожної із Сторін за іншими міжнародними договорами, учасником яких є її держава.

Стаття 12

На підставі цієї Угоди Сторони розробляють плани взаємодії з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків.

Стаття 13

Розбіжності між Сторонами щодо тлумачення і застосування цієї Угоди, які не можуть бути усунуті шляхом консультацій між компетентними органами Сторін, вирішуються по дипломатичних каналах або шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 14

Ця Угода укладається на термін дії Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року і набирає чинності з дати отримання по дипломатичних каналах останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди. Ця Угода припиняє дію через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію Угоди.

У цьому випадку положення цієї Угоди застосовуються до заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій, пожежі і ліквідації їх наслідків, здійснення яких розпочалось в період дії цієї Угоди, аж до їхнього завершення, якщо Сторони не домовляться про інше.

Вчинено в м. Ялта 12 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет
Міністрів України

(підпис)


За Уряд
Російської Федерації

(підпис)Додаток № 1
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Російської Федерації
про взаємодію з питань
попередження надзвичайних
ситуацій, пожеж і ліквідації
їх наслідків у населених пунктах,
у яких дислокуються об'єкти
Чорноморського флоту
Російської Федерації
на території України

Примірний перелік надзвичайних ситуацій


з/п

Надзвичайні ситуації, при яких здійснюється взаємодія (взаємне інформування)

1.

Землетрус силою 5 балів і більше

2.

Обвали та зсуви

3.

Катастрофічне затоплення територій, викликане проривом дамб, водоймищ, а також підтоплення територій, викликане підвищенням рівня ґрунтових вод

4.

Небезпечні гідрометеорологічні явища

5.

Ускладнення санітарно-епідеміологічної обстановки

6.

Пожежі та вибухи

7.

Авіаційні аварії (катастрофи)

8.

Загроза викиду або викид хімічно небезпечних речовин

9.

Обвалення будинків і споруд

10.

Аварії на комунально-енергетичних мережах (системах водопостачання, каналізації, теплопостачання, електро- і газопостачанняДодаток № 2
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Російської Федерації
про взаємодію з питань
попередження надзвичайних
ситуацій, пожеж і ліквідації
їх наслідків у населених пунктах,
в яких дислокуються об'єкти
Чорноморського флоту
Російської Федерації
на території України

ПОРЯДОК
організації взаємного інформування, направлення запитів, надання взаємної допомоги і управління при попередженні надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків

1. Організація взаємного інформування, оповіщення та направлення запитів

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж взаємне інформування, оповіщення і надання запитів здійснюється через оперативних чергових - начальників чергових змін гарнізонів Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці Крим, Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в м. Севастополі, диспетчера Головного управління з матеріального резерву, оборонно-мобілізаційної роботі та цивільного захисту населення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, оперативного чергового повсякденного пункту управління Цивільної оборони м. Севастополя і оперативного чергового Чорноморського флоту Російської Федерації відповідно до порядку, встановленого законодавством України і Російської Федерації.

У повсякденному режимі взаємне інформування та надання запитів здійснюється у телефонному режимі та шляхом листування між органами державної влади м. Севастополя, Автономної Республіки Крим та командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації.

2. Організація взаємної допомоги та управління з попереджання надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків

При виникненні надзвичайної ситуації, пожежі на об'єктах Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, оперативна група флоту негайно проводить аналіз ситуації та доповідає свої пропозиції командуючому Чорноморським флотом Російської Федерації щодо її ліквідації.

Виходячи з оцінки обстановки, командуючий Чорноморським флотом Російської Федерації направляє відповідний запит Українській Стороні через оперативного чергового повсякденного пункту управління Цивільної оборони м. Севастополя, диспетчера Головного управління з матеріального резерву, оборонно-мобілізаційної роботі та цивільного захисту населення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, а також оперативних чергових - начальників чергових змін гарнізонів Міністерства надзвичайних ситуацій України.

При цьому загальне керівництво ліквідацією надзвичайної ситуації, пожежі на об'єктах Чорноморського флоту Російської Федерації на території України здійснює керівник оперативної групи Чорноморського флоту Російської Федерації.

При загрозі поширення надзвичайної ситуації, пожежі за межі об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та загрозі життю людей, органи управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України переводяться в режим підвищеної готовності (надзвичайної ситуації). Приступає до роботи комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій) із залученням представників командування Чорноморського флоту Російської Федерації.

При цьому керівництво ліквідацією надзвичайної ситуації, пожежі на об'єктах Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та за їх межами, а також організацію взаємодії здійснюють керівники, уповноважені відповідно командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації та органами державної влади України.

При виникненні надзвичайної ситуації, пожежі на об'єктах м. Севастополя, Автономної Республіки Крим, у разі необхідності залучення сил і засобів Чорноморського Флоту Російської Федерації, керівник, уповноважений органами державної влади України, направляє відповідний запит на адресу командуючого Чорноморським флотом Російської Федерації.

При цьому загальне керівництво ліквідацією надзвичайної ситуації на об'єктах м. Севастополя та Автономної Республіки Крим здійснює керівник, уповноважений органами державної влади України.


СОГЛАШЕНИЕ
между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины

Кабинет Министров Украины и Правительство Российской Федерации далее, именуемые Сторонами,

осознавая опасность, которую несут чрезвычайные ситуации, пожары в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины,

признавая, что сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий способствует поддержанию нормальной жизнедеятельности и безопасности городских структур жизнеобеспечения населения Украины в местах дислокации объектов Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины,

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, предупреждение или ликвидация последствий которых невозможны самостоятельно силами и средствами компетентных органов Украины или воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации, дислоцированных на территории Украины, и вызванную этим потребность в их скоординированных действиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидацию их последствий,

учитывая положение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерацией о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 18 декабря 1998 года и Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года,

согласились о нижеследующем.

Статья 1

Термины, которые используются в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:

"объекты Черноморского флота Российской Федерации" - совмещает содержание терминов "воинские формирования" и "предприятия, организации и учреждения Черноморского флота Российской Федерации" в значениях, определенных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года;

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении аварийно-спасательных формирований;

"предоставляющая Сторона" - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении аварийно-спасательных формирований;

"аварийно-спасательные формирования" - группы специалистов, обеспеченные необходимым оснащением, которые предназначены для проведения аварийно-спасательных работ;

"аварийно-спасательные работы" - действия по спасанию людей, материальных и культурных ценностей, защите окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, пожаров, локализации чрезвычайной ситуации, пожара и устранению или доведению до минимально возможного уровня влияния характерных для них опасных факторов;

"чрезвычайная ситуация" - обстановка в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или другого бедствия, которые могут повлечь человеческие жертвы, нанести вред здоровью людей или окружающей природной среде, значительный материальный ущерб и привести к нарушению условий жизнедеятельности людей;

"предупреждение чрезвычайной ситуации, пожара" - комплекс мероприятий, направленных на противодействие возникновению чрезвычайной ситуации, пожара;

"ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, пожара" - аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы, которые проводятся при возникновении чрезвычайной ситуации, пожара и направленны на предоставление помощи пострадавшим, снижение вреда окружающей природной среде и материального ущерба, а также на локализацию зоны чрезвычайной ситуации, пожара, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

"зона чрезвычайной ситуации, пожара" - населенные пункты, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, где сложилась чрезвычайная ситуация или произошел пожар;

"компетентные органы" - органы, назначенные Сторонами для руководства и координации работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения;

"оснащение" - материалы, транспортные средства, техническое оборудование и снаряжение аварийно-спасательных формирований для предоставления помощи, а также личное снаряжение членов аварийно-спасательных формирований, необходимые для ликвидации чрезвычайной ситуации, пожара.

Статья 2

Для реализации настоящего Соглашения Стороны определяют в качестве компетентных органов:

с Украинской Стороны - Министерство чрезвычайных ситуаций Украины и Министерство обороны Украины;

с Российской Стороны - Министерство обороны Российской Федерации.

В случае, если одна из Сторон изменит компетентный орган по реализации настоящего Соглашения, то эта Сторона в кратчайший срок, но не позднее чем через 60 дней, информирует другую Сторону о таком изменении.

Статья 3

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется по следующим направлениям:

оперативный обмен информацией об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины;

осуществление общих мероприятий и предоставление необходимой помощи в ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров;

обмен опытом работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий;

оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров для окружающей природной среды и здоровья населения;

организация и проведение совместных учений (тренировок) по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий;

разработка системы раннего информирования о чрезвычайных ситуациях, пожарах, которые создают угрозу здоровью человека и окружающей природной среде.

Статья 4

Компетентные органы Сторон оперативно информируют друг друга об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, пожара и организуют взаимодействие по предупреждению или ликвидации их последствий.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожара компетентный орган одной Стороны предоставляет компетентному органу другой Стороны информацию, которая содержит данные о характере чрезвычайной ситуации, пожаре, их масштабах, степени угрозы и другие сведения, необходимые для оперативной оценки ситуации, определения необходимых сил и средств для их локализации и ликвидации последствий.

Примерный перечень чрезвычайных ситуаций содержится в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Порядок организации взаимного информирования, направления запросов, предоставления взаимной помощи и управления при предупреждении чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий содержится в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Статья 5

На военнослужащих воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации, которые дислоцируются на территории Украины, включенных в состав аварийно-спасательных формирований, на время участия в действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, распространяется действие законодательства Российской Федерации.

На лиц, включенных в состав аварийно-спасательных формирований Украины, на время участия в действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в местах дислокации объектов Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины распространяется действие законодательства Украины.

Статья 6

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров в местах дислокации объектов Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины помощь после официального обращения Российской Стороны предоставляется путем немедленного направления в зону чрезвычайной ситуации, пожара аварийно-спасательных формирований Украинской Стороны для спасания населения и материальных ценностей, возобновления нормальных условий жизнедеятельности людей и защиты окружающей природной среды.

Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных формирований Украинской Стороны должно быть достаточным для ведения автономных действий на месте по крайней мере в течение 72 часов. Обеспечение этих формирований всем необходимым для их последующего функционирования, включая размещение, питание и медицинскую помощь, осуществляет Российская Сторона.

Статья 7

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров в зоне чрезвычайной ситуации, пожара помощь после официального обращения Украинской Стороны предоставляется путем немедленного направления в зону чрезвычайной ситуации, пожара аварийно-спасательных формирований Российской Стороны для спасания населения и материальных ценностей, возобновления нормальных условий жизнедеятельности населения и защиты окружающей природной среды.

Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных формирований Российской Стороны должно быть достаточным для ведения автономных действий на месте по крайней мере в течение 72 часов. Обеспечение этих формирований всем необходимым для их последующего функционирования, включая размещение, питание и медицинскую помощь, осуществляет Украинская Сторона.

Статья 8

Украинская Сторона обеспечивает беспрепятственное передвижение в зону чрезвычайной ситуации, пожара, а также возвращение в места дислокации транспортных средств, оборудования, снаряжения и лиц, которые входят в состав аварийно-спасательных формирований Российской Стороны, которые дислоцируются на территории Украины.

Статья 9

Если Стороны не достигли иной договоренности, помощь в рамках настоящего Соглашения предоставляется на безвозмездной основе.

Запрашивающая Сторона не предъявляет претензии предоставляющей Стороне в случае гибели людей, которые входят в состав аварийно-спасательных формирований запрашивающей Стороны, или получение ими увечий, повреждений или потери имущества и выплачивает предоставляющей Стороне компенсацию в случае гибели или увечий людей, которые входят в состав аварийно-спасательных формирований предоставляющей Стороны, а также в случае потери или нанесения ущерба оборудованию или другому имуществу, если такой ущерб нанесен при выполнении заданий, связанных с реализацией настоящего Соглашения.

Если лицо, входящее в состав аварийно-спасательного формирования предоставляющей Стороны, нанесет ущерб юридическому или физическому лицу, не входящему в состав аварийно-спасательных формирований, при выполнении заданий, связанных с реализацией настоящего Соглашения в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, или за их пределами, то такой ущерб возмещает запрашивающая Сторона в соответствии с законодательством, которое применялось бы в случае нанесения ущерба собственными силами по предоставлению помощи.

Компетентные органы Сторон обмениваются всей необходимой информацией относительно ситуации, при которой был нанесен такой ущерб.

Статья 10

По завершении работ по предоставлению помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, пожара компетентный орган предоставляющей Стороны направляет компетентному органу запрашивающей Стороны информацию в письменной форме о проведенных работах.

Компетентный орган запрашивающей Стороны направляет компетентному органу предоставляющей Стороны информацию в письменной форме о чрезвычайной ситуации, пожаре, виде и объеме полученной помощи, а также о результатах проведенных работ.

Статья 11

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство.

Статья 12

На основании настоящего Соглашения Стороны разрабатывают планы взаимодействия по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий.

Статья 13

Расхождения между Сторонами относительно толкования и применения настоящего Соглашения, которые не могут быть устранены путем консультаций между компетентными органами Сторон, решаются по дипломатическим каналам или путем переговоров между Сторонами.

Статья 14

Настоящее Соглашение заключается на срок действия Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. Каждая из Сторон может прекратить действие Соглашения. Настоящее Соглашение прекращает действие через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие Соглашения.

В этом случае положения настоящего Соглашения применяются в отношении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий, осуществление которых началось в период действия настоящего Соглашения, вплоть до их завершения, если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в г. Ялта 12 июля 2012 года в двух экземплярах, каждый на украинском и русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

За Кабинет
Министров Украины

(підпис)


За Правительство Российской Федерации

(підпис)Приложение № 1
к Соглашению
между Кабинетом
Министров Украины
и Правительством Российской
Федерации о взаимодействии
по вопросам предупреждения
чрезвычайных ситуаций, пожаров
и ликвидации их последствий
в населенных пунктах, в которых
дислоцируются объекты
Черноморского флота
Российской Федерации
на территории Украины

Примерный перечень чрезвычайных ситуаций


п/п

Чрезвычайные ситуации, при которых осуществляется взаимодействие (взаимное информирование)

1

Землетрясение силой 5 баллов и более

2

Обвалы и оползни

3

Катастрофическое затопление территорий, вызванное прорывом дамб водохранилищ, а также подтопление территорий, вызванное повышением уровня грунтовых вод

4

Опасные гидрометеорологические явления

5

Осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки

6

Пожары и взрывы

7

Авиационные аварии (катастрофы)

8

Угроза выброса или выброс химически опасных веществ

9

Обрушение зданий и сооружений

10

Аварии на комунально-енергетических сетях (системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения, електро - и газоснабжения)Приложение № 2
к Соглашению
между Кабинетом
Министров Украины
и Правительством Российской
Федерации о взаимодействии
по вопросам предупреждения
чрезвычайных ситуаций, пожаров
и ликвидации их последствий
в населенных пунктах, в которых
дислоцируются объекты
Черноморского флота
Российской Федерации
на территории Украины

ПОРЯДОК
организации взаимного информирования, направления запросов, предоставления взаимной помощи и управления при предупреждении чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий

1.Организация взаимного информирования, оповещения и направления запросов

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров взаимное информирование, оповещение и направление запросов осуществляются через оперативных дежурных - начальников дежурных смен гарнизонов Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Автономной Республике Крым, Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в г. Севастополе, диспетчера Главного управления по материальному резерву, оборонно-мобилизационной работе и гражданской защите населения Совета Министров Автономной Республики Крым, оперативного дежурного повседневного пункта управления Гражданской обороны г. Севастополя и оперативного дежурного Черноморского флота Российской Федерации в соответствии с порядком, определённым законодательством Украины и Российской Федерации.

В повседневном режиме взаимное информирование и направление запросов осуществляются в телефонном режиме и путем переписки между органами государственной власти г. Севастополя, Автономной Республики Крым и командованием Черноморского флота Российской Федерации.

2. Организация взаимной помощи и управления при предупреждении чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий

При возникновении чрезвычайной ситуации, пожара на объектах Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины оперативная группа флота немедленно проводит анализ ситуации и докладывает свои предложения командующему Черноморским флотом Российской Федерации по ее ликвидации.

Исходя из оценки обстановки, командующий Черноморским флотом Российской Федерации направляет соответствующий запрос Украинской Стороне через оперативного дежурного повседневного пункта управления Гражданской обороны г. Севастополя, диспетчера Главного управления по материальному резерву, оборонно-мобилизационной работе и гражданской защите населения Совета Министров Автономной Республики Крым, а также оперативных дежурных - начальников дежурных смен гарнизонов Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

При этом общее руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации, пожара на объектах Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины осуществляет руководитель оперативной группы Черноморского флота Российской Федерации.

При угрозе распространения чрезвычайной ситуации, пожара за границы объектов Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и угрозе жизни людей органы управления территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Украины переводятся в режим повышенной готовности (чрезвычайной ситуации). Приступает к работе комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (специальная комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации) с привлечением представителей командования Черноморского флота Российской Федерации.

При этом руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации, пожара на объектах Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и за их пределами, а также организацию взаимодействия осуществляют руководители, определённые соответственно командованием Черноморского флота Российской Федерации и органами государственной власти Украины.

При возникновении чрезвычайной ситуации, пожара на объектах г. Севастополя, Автономной Республики Крым, если необходимо привлечение сил и средств Черноморского флота Российской Федерации, руководитель, определённый органами государственной власти Украины, направляет соответствующий запрос в адрес командующего Черноморским флотом Российской Федерации.

При этом общее руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации, пожара на объектах г. Севастополя и Автономной Республики Крым осуществляет руководитель, определённый органами государственной власти Украины.вгору