Про відзначення 100-річчя утворення заповідника в Асканії-Новій
Розпорядження Президента України від 23.03.199865/98-рп
Документ 65/98-рп, поточна редакція — Прийняття від 23.03.1998

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення 100-річчя утворення
заповідника в Асканії-Новій

З метою відзначення 100-річчя утворення заповідника в
Асканії-Новій, посилення уваги державних органів, органів
місцевого самоврядування, широкої громадськості до розвитку
заповідної справи, вирішення проблем збереження довкілля,
біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні:
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та
відзначення 100-річчя утворення заповідника в Асканії-Новій
(далі-Організаційний комітет). Затвердити персональний склад Організаційного комітету
(додається).
2. Організаційному комітету розробити та затвердити у
місячний строк програму заходів щодо відзначення 100-річчя
утворення заповідника в Асканії-Новій, яка б передбачала, зокрема,
проведення урочистих засідань, наукових конференцій, освітніх
акцій та інших заходів.
3. Кабінету Міністрів України: забезпечити вирішення питань щодо фінансування підготовки та
проведення заходів, присвячених ювілейній даті; вжити додаткових заходів для поліпшення організації
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, виконання Програми
перспективного розвитку заповідної справи в Україні, міжнародних
зобов'язань держави, широкого інформування громадськості з цих
питань; завершити до 1 вересня 1998 року розроблення проекту
Національної програми збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття та внести її на розгляд Верховної Ради України; розглянути питання щодо заснування почесного звання
"Заслужений природоохоронець України" та встановлення Дня довкілля
з тим, щоб у цей день щорічно із залученням широких верств
населення проводити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення
стану навколишнього середовища, озеленення, благоустрій населених
пунктів, прилеглих до них територій, очищення водних джерел тощо,
і внести відповідні пропозиції з цих питань.
4. Міністерству інформації України, Державному комітету
телебачення і радіомовлення України, Державному інформаційному
агентству України забезпечити висвітлення заходів, присвячених
100-річчю утворення заповідника в Асканії-Новій.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 23 березня 1998 року
N 65/98-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 23 березня 1998 року N 65/98-р
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та відзначення
100-річчя утворення заповідника в Асканії-Новій

СМОЛІЙ - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Валерій Андрійович Організаційного комітету
КОСТЕНКО - Міністр охорони навколишнього природного
Юрій Іванович середовища та ядерної безпеки України,
заступник голови Організаційного комітету
БОГАЧОВ - головний спеціаліст Відділу з питань
Олександр Семенович техногенної та екологічної безпеки,
цивільного захисту населення Кабінету
Міністрів України, відповідальний секретар
Організаційного комітету
БРИТ - народний депутат України, секретар
Віктор Петрович Комітету Верховної Ради України
з питань екологічної політики
(за згодою)
ГАВРИЛЕНКО - директор біосферного заповідника
Віктор Семенович "Асканія-Нова" імені Ф.Е.Фальц-Фейна
ГЕНОВ - директор Українського природного
Анатолій Петрович степового заповідника
ГРІНЧАК - голова президії Українського товариства
Ігор Львович охорони природи (за згодою)
ЗУБЕЦЬ - президент Української академії аграрних
Михайло Васильович наук (за згодою)
КУШНЕРЕНКО - голова Херсонської обласної державної
Михайло Михайлович адміністрації
ЛУЦКІН - начальник Державного управління екологічної
В'ячеслав Іванович безпеки по Херсонській області Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
МОВЧАН - заступник Міністра охорони навколишнього
Ярослав Іванович природного середовища та ядерної безпеки
України, голова Міжвідомчої координаційної
комісії з питань збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття
НОВАКОВСЬКИЙ - Голова Державного комітету України
Леонід Якович по земельних ресурсах
САМОПЛАВСЬКИЙ - Голова Державного комітету лісового
Валерій Іванович господарства України
СТЕЦЕНКО - начальник Головного управління національних
Микола Пилипович природних парків і заповідної справи
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України
ТРАВЛЄЄВ - професор Дніпропетровського державного
Анатолій Петрович університету
ШЕЛЯГ-СОСОНКО - заступник академіка-секретаря Відділення
Юрій Романович загальної біології НАН України, голова
Українського національного комітету
сприяння ЮНЕП (за згодою)
ШИДЛОВСЬКИЙ - перший заступник Керівника Управління
Сергій Григорович гуманітарної політики Адміністрації
Президента України.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору