Документ 675/2006, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.01.2018, підстава - 2/2018


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про підготовку пропозицій та попередній
розгляд кандидатур для призначення
на посади та звільнення з посад
керівників місцевих державних адміністрацій
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1298/2010 ( 1298/2010 ) від 31.12.2010 N 2/2018 ( 2/2018 ) від 09.01.2018 }

 
     З метою підвищення ефективності кадрової політики, вдосконалення добору висококваліфікованих фахівців, спроможних забезпечити економічний і соціальний розвиток держави, п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Затвердити Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій (додається).
 
     2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 4 серпня 2006 року
N 675/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 серпня 2006 року N 675/2006
 
ПОРЯДОК
підготовки пропозицій та попереднього
розгляду кандидатур для призначення
на посади та звільнення з посад
керівників місцевих державних адміністрацій
 
{ У тексті Порядку слова "Секретаріат Президента України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Президента України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 1298/2010 ( 1298/2010 ) від 31.12.2010 }

 
     1. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій подаються у тижневий строк після відкриття відповідної вакансії Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій для попереднього розгляду до Адміністрації Президента України.
 
     2. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій мають містити відомості про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, займану посаду, а також посаду, на яку рекомендується кандидат, рівень фахової і професійної підготовки кандидата, характеристику ділових та моральних якостей, а також обґрунтування щодо спроможності особи забезпечити належний рівень роботи на дорученій ділянці, відомості про наявність судимості або перебування під слідством. Крім зазначених відомостей, пропозиції включають такі документи, що оформлені в установленому порядку:
 
     заява кандидата про призначення на посаду;
 
     особова картка працівника (типова форма N П-2) ( v0495202-09 );
 
     біографічна довідка з фотокарткою;
 
     копія паспорта громадянина України;
 
     три фотокартки розміром 4х6 см та дві фотокартки розміром 3x4 см;
 
     копії заповнених сторінок військового квитка (для військовозобов'язаних);
 
     копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 
     копія медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;
 
     копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
 
     попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" ( 1700-18 ) обмежень, підписане особою, яка пропонується для призначення на посаду;
 
     письмова згода встановленої форми на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або копія довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки;
 
     заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади" ( 1682-18 ), або копія довідки встановленої форми про результати перевірки, видана органом, в якому така перевірка проводилася;
 
     копія довідки встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці (у разі наявності такого допуску);
 
     довідка про стан справ на підприємстві, в установі та організації, де працює особа, яка пропонується для призначення на посаду;
 
     копія трудової книжки.
 
     Біографічна довідка та копії документів засвідчуються підписом керівника кадрової служби органу, що подає пропозицію, та скріплюються печаткою.
 
     Особа, яка претендує на зайняття посади голови районної державної адміністрації, подає до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" ( 1700-18 ).
{ Пункт 2 в редакції Указу Президента N 2/2018 ( 2/2018 ) від 09.01.2018 }
 
     3. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій попередньо розглядаються в Адміністрації Президента України, в тому числі проводиться перевірка наявності, правильності оформлення документів та спеціальна перевірка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" ( 1700-18 ). { Абзац перший пункту 3 в редакції Указу Президента N 2/2018 ( 2/2018 ) від 09.01.2018 }
 
     Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій Адміністрація Президента України доповідає Президентові України, про результати такого розгляду інформує листом Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 2/2018 ( 2/2018 ) від 09.01.2018 }
 
     Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться в установленому порядку у триденний строк з урахуванням результатів їх попереднього розгляду у Адміністрації Президента України.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1298/2010 ( 1298/2010 ) від 31.12.2010 }
 
     4. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій готуються за участю структурного підрозділу Адміністрації Президента України, до компетенції якого віднесено питання регіональної та кадрової політики, та формується пакет документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку. Відповідні пропозиції розглядаються згідно з пунктом 3 цього Порядку. { Абзац перший пункту 4 в редакції Указу Президента N 2/2018 ( 2/2018 ) від 09.01.2018 }
 
     Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій Адміністрація Президента України доповідає Президентові України.
 
     5. Кабінет Міністрів України у двотижневий строк розглядає внесені в установленому порядку кандидатури та у разі прийняття позитивного рішення вносить Президентові України подання про призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій. В іншому випадку Секретаріат Кабінету Міністрів України у триденний строк інформує Адміністрацію Президента України, а також відповідно Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідно до цього Порядку здійснюють підготовку нових пропозицій щодо призначення на посади голів відповідних місцевих державних адміністрацій.
 
     6. Адміністрація Президента України у триденний строк після надходження з Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації здійснює підготовку та подає на розгляд Президентові України проект відповідного акта.
 
     7. У разі внесення Кабінетом Міністрів України подання Президентові України про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації Адміністрація Президента України протягом п'ятнадцяти календарних днів здійснює підготовку та подає на розгляд Президентові України в установленому порядку відповідні пропозиції.
 
     До подання Кабінету Міністрів України про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації додаються такі документи: обґрунтування причини неможливості перебування особи на займаній посаді разом із поясненням особи, яку звільняють, у разі потреби - матеріалами службового розслідування, медичною довідкою, чи заява особи про звільнення за власним бажанням, про відставку, інші документи, що безпосередньо стосуються питання.
 
     8. Пропозиції щодо погодження для призначення на посади та звільнення з посад першого заступника та заступника голів обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, а також першого заступника, заступника голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, розглядаються згідно з пунктом 3 цього Порядку.

 
 Глава Секретаріату 
Президента України О.РИБАЧУКвгору