Документ 686-XIV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.07.1999

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відповідальність суб'єктів підприємницької
діяльності за несвоєчасне внесення плати за
спожиті комунальні послуги та утримання
прибудинкових територій

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.240 )
Цей Закон встановлює відповідальність суб'єктів
підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за
спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій.
Стаття 1. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності,
які використовують нежилі будинки і приміщення, належні їм на
праві власності або орендовані ними на підставі договору, для
провадження цієї діяльності:
сплачують комунальні послуги за тарифами, які у встановленому
законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання та
пропорційну частку витрат на утримання прибудинкової території;
за несвоєчасні розрахунки за спожиті комунальні послуги
сплачують пеню в розмірі одного відсотка від суми простроченого
платежу за кожний день прострочення, якщо інший розмір пені не
встановлено угодою сторін, але не більше 100 відсотків загальної
суми боргу.
Обов'язковою умовою договорів про надання комунальних послуг
та утримання прибудинкових територій є забезпечення виконання
зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1999 року.
До приведення нормативно-правових актів у відповідність з
нормами Закону України "Про відповідальність суб'єктів
підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за
спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій"
вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
опублікування Закону України "Про відповідальність суб'єктів
підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за
спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій"
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 травня 1999 року
N 686-XIVвгору