Про заходи щодо створення національної супутникової системи зв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення, План, Заходи від 03.05.2007696
Документ 696-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.03.2015, підстава - 77-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 травня 2007 р. N 696
Київ
Про заходи щодо створення національної
супутникової системи зв'язку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 469 ( 469-2008-п ) від 21.05.2008
N 448 ( 448-2009-п ) від 10.04.2009
N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 77
( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

3. Визначити Національне космічне агентство державним
замовником національної супутникової системи зв'язку, зокрема
національного супутника зв'язку та мовлення.
4. Затвердити план заходів щодо створення національної
супутникової системи зв'язку (додається).
5. Установити, що фінансування заходів із створення
національної супутникової системи зв'язку, зокрема національного
супутника зв'язку та мовлення, здійснюється в рамках
Загальнодержавної космічної програми ( 203-15 ).
6. Національному космічному агентству разом з іншими
центральними органами виконавчої влади вжити заходів для залучення
споживачів послуг супутникових телекомунікаційних систем державної
форми власності та виконавців державних програм, фінансування яких
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, до
використання виключно ресурсу національного супутника зв'язку та
мовлення після його запуску та введення в експлуатацію, за
винятком споживачів, які забезпечують урядовим зв'язком вищих
посадових осіб України, та крім випадків, коли використання
ресурсу супутників зв'язку закордонних операторів пов'язане з
відсутністю технічної можливості надавати такі послуги
національним супутником або вільного ресурсу національного
супутника. У разі потреби внести на розгляд Кабінету Міністрів
України проект відповідного акта законодавства.
7. Погодитися з пропозицію Національного космічного агентства
щодо:
визначення державного підприємства "Укркосмос", яке належить
до сфери його управління, оператором національної супутникової
системи зв'язку;
розроблення разом з державним підприємством "Укроборонсервіс"
бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування) створення
національної супутникової системи зв'язку із залученням власних
коштів зазначеного підприємства згідно з вимогами законодавства та
організації постачання в Україну і за кордон товарів, робіт і
послуг, пов'язаних із створенням, запуском та експлуатацією
національного супутника зв'язку та мовлення, які підпадають під
дію міжнародного режиму контролю.
8. Національному космічному агентству разом з Міністерством
фінансів, Міністерством економіки, Державною інноваційною
фінансово-кредитною установою та державним підприємством
"Укркосмос" розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проект порядку надання у 2009 році державних гарантій щодо
фінансування створення національної супутникової системи зв'язку.
{ Постанову доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 448
( 448-2009-п ) від 10.04.2009 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

{ Склад Міжвідомчої координаційної ради із створення
національної супутникової системи зв'язку втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

{ Положення про Міжвідомчу координаційну раду із створення
національної супутникової системи зв'язку втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2007 р. N 696
ПЛАН
заходів щодо створення
національної супутникової системи зв'язку

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Відповідальні за| Строк | | | виконання |виконання| |-------------------------------------+----------------+---------| |1. Забезпечення розроблення бізнес- |НКАУ |липень | | плану (техніко-економічного | |2007 р. | | обґрунтування) створення | | | | національної супутникової системи | | | | зв'язку та проведення його аудиту | | | | згідно з угодою між НКАУ, | | | | державним підприємством | | | | "Укркосмос" та державним | | | | підприємством "Укроборонсервіс" | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |2. Подання Кабінетові Міністрів | -"- | -"- | | України обґрунтування вартості | | | | робіт із створення національної | | | | супутникової системи зв'язку, | | | | визначення джерел фінансування, | | | | доцільності залучення іноземних | | | | кредитів для виконання робіт, | | | | обсягів запозичень та надання в | | | | разі потреби державних | | | | гарантій для залучення таких | | | | запозичень | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |3. Підготовка пропозицій щодо |НКАУ, |вересень | | включення проекту створення |Мінекономіки, |2007 р. | | національної супутникової системи |Мінфін | | | зв'язку до переліку проектів | | | | економічного і соціального | | | | розвитку України, які | | | | підтримуються міжнародними | | | | фінансовими організаціями | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |4. Підготовка та проведення |НКАУ |грудень | | міжнародного тендеру на створення | |2007 р. | | національного супутника зв'язку та| | | | мовлення | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |5. Підготовка пропозицій щодо |Національна |грудень | | внесення змін до законодавства з |комісія з питань|2009 р. | | метою економічного заохочення |регулювання | | | операторів телекомунікацій |зв'язку, | | | приватної форми власності до |Мінтрансзв'язку,| | | використання ресурсу національного|Держкомтеле- | | | супутника зв'язку та мовлення |радіо, НКАУ, | | | |Національна рада| | | |з питань | | | |телебачення і | | | |радіомовлення | | |-------------------------------------+----------------+---------| |6. Формування пакета інформаційних |Мінтрансзв'язку,|грудень | | послуг для розповсюдження |НКАУ, |2010 р. | | через національний супутник |Держкомтелерадіо| | | зв'язку та мовлення в режимі | | | | безпосереднього широкосмугового | | | | супутникового мовлення з | | | | включенням до такого пакета | | | | загальнодержавних телерадіопрограм| | | |-------------------------------------+----------------+---------| |7. Організація робіт із |НКАУ |липень | | забезпечення запуску | |2011 р. | | національного супутника зв'язку та| | | | мовлення ракетою-носієм | | | | національного виробництва | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |8. Здійснення контролю | -"- |грудень | | за своєчасністю та якістю | |2011 р. | | виконання зобов'язань щодо | | | | розроблення, виробництва і | | | | постачання національного | | | | супутника зв'язку та | | | | мовлення для запуску | | | | ракетою-носієм, проведення | | | | випробувань супутника на орбіті | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |9. Створення об'єктів наземної | -"- | -"- | | інфраструктури управління та | | | | забезпечення експлуатації | | | | національного супутника зв'язку та| | | | мовлення, підготовка персоналу для| | | | об'єктів наземної інфраструктури | | | | управління та експлуатації | | | | супутника | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |10. Передача до складу основних |НКАУ |грудень | | засобів оператора національної | |2011 р. | | супутникової системи зв'язку | | | | національного супутника зв'язку | | | | та мовлення після проведення | | | | випробувань на геостаціонарній | | | | орбіті для його подальшої | | | | експлуатації | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |11. Організація захисту державних |НКАУ, | -"- | | інформаційних ресурсів у |Держспецзв'язку,| | | національній супутниковій системі|Міноборони | | | зв'язку відповідно | | | | до законодавства | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |12. Забезпечення міжнародної |НКАУ, МЗС | -"- | | реєстрації національного | | | | супутника зв'язку та мовлення в | | | | міжнародних організаціях | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |13. Організація взаємодії з |Мінтрансзв'язку,| -"- | | Міжнародним союзом |НКАУ, | | | електрозв'язку щодо |Держкомтелерадіо| | | виконання процедур, пов'язаних з | | | | використанням супутникових мереж | | | | і забезпеченням експлуатації | | | | національного супутника зв'язку | | | | та мовлення на геостаціонарній | | | | орбіті | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |14. Підготовка наземної |Мінтрансзв'язку,| -"- | | інфраструктури і наземних станцій|Міноборони, МНС,| | | супутникового зв'язку до роботи у|МВС, МЗС, | | | складі національної супутникової |Держспецзв'язку,| | | системи зв'язку у взаємодії |СБУ, | | | з Єдиною національною |Держмитслужба, | | | системою зв'язку |Держприкордон- | | | |служба, | | | |Держкомтелерадіо| | |-------------------------------------+----------------+---------| |15. Забезпечення залучення |Національна |грудень | | національних операторів |комісія з питань|2011 р. | | телекомунікацій та |регулювання | | | телерадіоорганізацій |зв'язку, | | | до участі в заходах із створення |Мінтрансзв'язку,| | | національної супутникової системи|Держкомтеле- | | | зв'язку |радіо, НКАУ, | | | |Національна рада| | | |з питань | | | |телебачення і | | | |радіомовлення | | |-------------------------------------+----------------+---------| |16. Проведення комплексу заходів, |Держмитслужба | -"- | | пов'язаних з переміщенням через | | | | митний кордон України без | | | | повернення національного | | | | супутника зв'язку та | | | | мовлення, ракети-носія, інших | | | | товарів, призначених | | | | для здійснення запуску | | | | національного супутника зв'язку | | | | та мовлення | | | |-------------------------------------+----------------+---------| |17. Забезпечення експлуатації |НКАУ | -"- | | національного супутника зв'язку | | | | та мовлення на геостаціонарній | | | | орбіті засобами національного | | | | центру управління та випробувань | | | | космічних засобів | | | ------------------------------------------------------------------вгору