Документ 704_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.01.2018

УГОДА
про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури, спорту і туризму Соціалістичної Республіки В’єтнам


Дата підписання:

16.01.2018


Дата набрання чинності для України:

16.01.2018

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство культури, спорту і туризму Соціалістичної Республіки В’єтнам (далі - Сторони),

бажаючи розвивати та зміцнювати існуючі дружні двосторонні відносини через співробітництво між державами Сторін у сфері фізичної культури та спорту,

прагнучи до обміну досвідом у сфері фізичної культури і спорту,

домовились про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є поглиблення співробітництва між Сторонами на основі спільної зацікавленості у таких напрямах:

- співпраця між державними органами, відповідальними за реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту держав Сторін;

- розвиток спорту вищих досягнень;

- запобігання вживання допінгу в спорті;

- меценатство у спорті;

- жінки і спорт;

- спорт для всіх;

- волонтерський рух у сфері фізичної культури і спорту;

- спорт для людей з інвалідністю.

Стаття 2

Сторони сприятимуть встановленню прямих контактів між національними спортивними федераціями та спортивними організаціями.

Стаття 3

Співробітництво на основі Угоди здійснюється такими шляхами:

- обмін тренерами, спортсменами, фахівцями у сфері фізичної культури і спорту;

- обмін освітніми та методичними матеріалами у сфері фізичної культури і спорту, співпраця в розробці навчальних програм, спільна підготовка і публікація матеріалів;

- обмін інформацією щодо розвитку сфери фізичної культури і спорту та методів тренувань;

- взаємодія через участь у міжнародних зустрічах, конференціях і симпозіумах.

Стаття 4

Сторони здійснюють співробітництво в рамках цієї Угоди відповідно до національного законодавства держав Сторін, діючи в межах їх визначеної компетенції, на основі взаємної поваги інтересів.

Співробітництво в рамках цієї Угоди фінансуватиметься в межах коштів, які передбачаються в бюджетах Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін. Сторони в кожному випадку домовлятимуться щодо фінансових умов здійснення заходів в сфері спорту в рамках даної Угоди.

Виконання цієї Угоди не впливає на права і зобов’язання кожної зі Сторін, що випливають з міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 5

Всі спірні питання та розбіжності, пов’язані з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 6

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються окремими протоколами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з дати підписання і залишається чинною протягом 5 (п’яти) років. Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш як за шість місяців до закінчення терміну дії відповідного 5-річного (п’ятирічного) періоду не повідомить письмово дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Учинено в м. Києві 16 січня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, в’єтнамською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення спорів та суперечностей, пов’язаних з тлумаченням і застосуванням положень цієї Угоди, перевагу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство молоді та спорту України

За Міністерство культури, спорту і туризму
Соціалістичної Республіки В’єтнам


(підпис)

(підпис)


Ігор ЖДАНОВ

Нгуєн Ань ТУАН


Міністр

Надзвичайний та Повноважний Посол
Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні
вгору