Про інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України
Указ Президента України від 30.11.1994709/94
Документ 709/94, поточна редакція — Редакція від 05.12.2009, підстава - 70/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню
не підлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 ( 963/2009 )
від 24.11.2009 }
Про інформаційно-аналітичне
забезпечення Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }

З метою поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення
Президента України п о с т а н о в л я ю:
1. Увести з 10 грудня 1994 року подання Президентові України
інформаційно-аналітичних матеріалів Кабінетом Міністрів України,
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
2. Установити, що інформаційно-аналітичні матеріали,
передбачені статтею 1 цього Указу, подаються до апарату Ради
національної безпеки і оборони України при Президентові України у
порядку, визначеному Секретаріатом. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
3. Дозволити апарату Ради національної безпеки і оборони
України залучати в разі потреби висококваліфікованих фахівців і
вчених як позаштатних експертів для аналізу поданих матеріалів. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
4. Апарату Ради національної безпеки і оборони України
своєчасно опрацьовувати матеріали та подавати Президентові України
узагальнену інформацію. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
5. Секретареві Ради національної безпеки при Президентові
України - Раднику Президента України з питань національної безпеки
В. Горбуліну розробити в місячний строк кошторис витрат,
пов'язаних з поданням інформаційно-аналітичних матеріалів та їх
опрацюванням.
6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на
В. Горбуліна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 листопада 1994 року
N 709/94вгору