Документ 758-2015-п, попередня редакція — Редакція від 31.03.2016, підстава - 234-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2015 р. № 758
Київ

Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 791 від 07.10.2015
№ 872 від 30.10.2015
№ 234 від 30.03.2016}

Відповідно до статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), що додається.

2. З метою забезпечення соціального захисту громадян установити на період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно) пільгову граничну роздрібну ціну на природний газ, який використовується населенням для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), в розмірі 3,6 гривні за 1 куб. метр у разі використання до 1200 куб. метрів природного газу (включно) протягом зазначеного періоду.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

3. Взяти до відома, що акти Кабінету Міністрів України застосовуються в частині, що не суперечить цій постанові.

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості до 1 травня 2016 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з метою їх узгодження з цією постановою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

5. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2015 р. та діє до 1 квітня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2015 р. № 758

ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу (далі - спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, а також для підтримання належного рівня безпеки постачання природного газу споживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції, та з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації.

Це Положення:

застосовується у прозорий і недискримінаційний спосіб та не повинне обмежувати права суб’єктів господарювання, що створені відповідно до законодавства інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема право на здійснення постачання природного газу споживачам за умови дотримання вимог законодавства;

не позбавляє побутових споживачів та виробників теплової енергії права обирати постачальника природного газу та права придбавати природний газ за цінами, що вільно встановлюються сторонами договору постачання природного газу, як це передбачено Законом України “Про ринок природного газу”;

не позбавляє постачальників природного газу права вільно обирати оптового продавця природного газу для потреб їх господарської діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про ринок природного газу”.

3. Цим Положенням покладаються такі обов’язки:

1) обов’язок господарського товариства, 100 відсотків акцій (паїв, часток) якого належать державі або іншому господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава (ПАТ “Укргазвидобування”), продавати природний газ господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава та яке має укладені договори купівлі-продажу природного газу з іноземними оптовими продавцями (Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” (далі - НАК “Нафтогаз України”), та обов’язок НАК “Нафтогаз України” придбавати такий природний газ для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій та надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню (далі - виробники теплової енергії) в обсязі, за цінами, на умовах та у порядку, що визначені пунктами 5-8 цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

2) обов’язок НАК “Нафтогаз України” продавати природний газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за цінами, на умовах та у порядку, що визначені пунктами 9 і 10 цього Положення;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

3) обов’язок постачальників природного газу постачати природний газ побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за цінами, на умовах та у порядку, що визначені пунктами 11-14 цього Положення;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

4) обов’язок НАК “Нафтогаз України” постачати природний газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії за цінами, на умовах та у порядку, що визначені пунктами 15-17 цього Положення.

4. Обов’язок, передбачений:

підпунктом 2 пункту 3 цього Положення, не застосовується до побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

підпунктом 3 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), що проживають/розташовані на тимчасово окупованій території України;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

підпунктом 4 пункту 3 цього Положення, не застосовується до діяльності з постачання природного газу на об’єкти газовикористання виробників теплової енергії, що розташовані на тимчасово окупованій території України.

5. ПАТ “Укргазвидобування” зобов’язане до 1 квітня 2017 р. щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку (крім обсягів виробничо-технологічних витрат, обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб ПАТ “Укргазвидобування”, пов’язаних з видобутком, підготовкою до транспортування та транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та стабільного бензину) НАК “Нафтогаз України” для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення за цінами, на умовах та у порядку, що визначаються пунктами 6-8 цього Положення.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

НАК “Нафтогаз України” зобов’язаний придбавати природний газ, видобутий ПАТ “Укргазвидобування”, для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення за цінами, на умовах та у порядку, що визначаються пунктами 6-8 цього Положення.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

Інші суб’єкти господарювання, що провадять діяльність із видобутку природного газу, в тому числі учасники угод про спільну діяльність, що були укладені до набрання чинності цим Положенням, мають право добровільно взяти на себе зобов’язання, передбачене абзацом першим цього пункту. У такому випадку до зазначених суб’єктів господарювання застосовуються відповідні норми цього Положення.

Природний газ, придбаний відповідно до абзаців першого та третього цього пункту, використовується НАК “Нафтогаз України” виключно для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії. НАК “Нафтогаз України” має право проводити операції заміщення між імпортованим природним газом та природним газом, придбаним відповідно до абзаців першого та третього цього пункту, з метою врахування сезонних розривів між використанням та видобутком природного газу.

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

6. “НАК “Нафтогаз України” до 30 квітня 2016 р. (включно) придбаває природний газ відповідно до абзаців першого та третього пункту 5 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 1590 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість), що у відповідному випадку збільшується на тариф на послуги з транспортування природного газу в точці входу до газотранспортної системи.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Ціна придбання природного газу НАК “Нафтогаз України” відповідно до абзаців першого та третього пункту 5 цього Положення в період з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) встановлюється окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

7. НАК “Нафтогаз України” до 1 листопада 2015 р. (на опалювальний сезон 2015/16 року) та до 15 серпня 2016 р. (на опалювальний сезон 2016/17 року) складає прогноз обсягу природного газу, необхідного на наступний рік для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії відповідно до цього Положення.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

Такий прогноз доводиться до відома Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, Міненерговугілля.

8. У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК “Нафтогаз України” для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії, перевищує обсяг продажу природного газу суб’єктами господарювання, що визначені абзацами першим та третім пункту 5 цього Положення, НАК “Нафтогаз України” придбаває необхідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

9. Постачальник природного газу, що уклав договір постачання природного газу з побутовим споживачем або релігійною організацією (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності) та є постачальником такого споживача, до 1 квітня 2017 р. має право подати НАК “Нафтогаз України” заявку на купівлю природного газу в обсязі, необхідному йому для здійснення постачання такому споживачеві (далі - заявка постачальника). У разі відсутності вузла обліку природного газу в такого споживача вважається, що необхідним є обсяг природного газу, визначений відповідно до норм споживання, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

НАК “Нафтогаз України” не має права відмовити у задоволенні заявки постачальника за умови виконання таким постачальником вимог статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” щодо відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

10. Купівля-продаж природного газу між НАК “Нафтогаз України” та постачальником природного газу із спеціальними обов’язками здійснюється за регульованою оптовою ціною, розрахованою з урахуванням формули, визначеної пунктом 12 цього Положення, відповідно до договору, який укладається на підставі примірного договору купівлі-продажу природного газу між НАК “Нафтогаз України” та постачальником природного газу із спеціальними обов’язками, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 791 від 07.10.2015}

11. Постачальники природного газу до 1 квітня 2017 р., що закуповують природний газ у НАК “Нафтогаз України” відповідно до пунктів 9 і 10 цього Положення, зобов’язані постачати такий природний газ виключно побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за ціною, що не може перевищувати граничних роздрібних цін на природний газ.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

Постачальники природного газу, визначені у додатку 1, зобов’язані постачати природний газ побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), об’єкти газоспоживання яких розташовуються в межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, за ціною, що не може перевищувати граничних роздрібних цін на природний газ, а також у порядку та на умовах, що передбачені пунктами 11 і 12 цього Положення, до моменту зміни постачальника природного газу.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 791 від 07.10.2015, № 872 від 30.10.2015}

Постачальники природного газу, визначені у додатку 1, не мають права відмовити побутовому споживачеві та релігійній організації (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності), об’єкти газоспоживання якого/якої розташовуються в межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні договору про постачання природного газу за граничною роздрібною ціною природного газу, якщо такий споживач звернувся із відповідною заявою до постачальника.

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 791 від 07.10.2015, № 872 від 30.10.2015}

12. Роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) розраховуються за такою формулою:

Цр = (Цоптптр) х Кпдв (гривень за 1000 куб. метрів),

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 872 від 30.10.2015, № 234 від 30.03.2016}

де Цр - роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності);

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015; в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Цопт - регульована оптова ціна на природний газ для постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу;

{Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Вп - максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками відповідно до додатка 2;

{Абзац четвертий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Тт - тариф на послуги з транспортування природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість);

{Абзац п'ятий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Тр - тариф на послуги з розподілу природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість);

{Абзац шостий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Кпдв - коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість, визначений відповідно до Податкового кодексу України.

{Абзац сьомий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів в окремих періодах з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2017 р. (включно) можуть бути диференційовані залежно від виду та обсягів використання природного газу.

{Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015; в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

13. З 1 жовтня 2015 р. діють граничні роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів, диференційовані залежно від виду та обсягів використання природного газу, в розмірі, визначеному постановою НКРЕКП від 3 березня 2015 р. № 583, а саме:

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 872 від 30.10.2015, № 234 від 30.03.2016}

1) для приготування їжі та/або підігріву води - 7,188 гривні за 1 куб. метр;

2) для індивідуального опалення або комплексного використання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) - 7,188 гривні за 1 куб. метр, крім обсягів до 1200 куб. метрів, що використані за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно), за ціною 3,6 гривні за 1 куб. метр.

{Підпункт 2 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 234 від 30.03.2016}

Граничні роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів у період з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) встановлюються окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

13-1. На період з 1 жовтня 2015 р. по 30 квітня 2016 р. (включно) діють граничні роздрібні ціни на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) в розмірі 3,6 гривні за 1 куб. метр.

{Абзац перший пункту 13-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

Граничні роздрібні ціни на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) у період з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) встановлюються окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 13-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

{Положення доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

14. Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується відповідно до законодавства.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 791 від 07.10.2015}

15. Виробник теплової енергії до 1 квітня 2017 р. має право придбати природний газ у НАК “Нафтогаз України” для виробництва теплової енергії для релігійних організацій та/або для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за умови, що такий виробник, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 19-1 Закону України “Про теплопостачання”, виконав обов’язок щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 791 від 07.10.2015, № 872 від 30.10.2015}

16. НАК “Нафтогаз України” постачає природний газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для релігійних організацій та/або з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за регульованою ціною (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, а також податків та зборів, що включаються до вартості природного газу, відповідно до Податкового кодексу України), яка у період з 1 жовтня 2015 р. по 30 квітня 2016 р. (включно) визначається для:

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 872 від 30.10.2015, № 234 від 30.03.2016}

виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до магістральних газопроводів, - в розмірі 1 843,28 гривні за 1000 куб. метрів;

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 872 від 30.10.2015, № 234 від 30.03.2016}

виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників теплової енергії - 1 770,74 гривні за 1000 куб. метрів;

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

виробництва теплової енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до магістральних газопроводів, - в розмірі 2338,14 гривні за 1000 куб. метрів;

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

виробництва теплової енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії - 2265,59 гривні за 1000 куб. метрів.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

Регульована ціна для виробників теплової енергії в період з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) встановлюється окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

{Абзац пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 30.03.2016}

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 791 від 07.10.2015}

17. Постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” виробникам теплової енергії здійснюється на підставі договору, що враховує положення примірного договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та з дотриманням принципу недискримінації.

18. Міненерговугілля оприлюднює всю інформацію щодо розрахунку визначених цим Положенням цін, а також іншу інформацію стосовно поступового приведення цін на природний газ для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії до ринкового рівня на власному офіційному веб-сайті.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 30.10.2015}

19. Міненерговугілля повідомляє Секретаріатові Енергетичного Співтовариства про хід здійснення заходів, передбачених цим Положенням.

20. Особи, які порушують норми цього Положення, несуть відповідальність відповідно до закону.Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) до зміни постачальника природного газу

Територія ліцензованої діяльності з розподілу природного газу

Найменування постачальника природного газу
на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу

ПАТ “Вінницягаз”

ТОВ “Вінницягаз збут”

ПАТ “Волиньгаз”

ТОВ “Волиньгаз збут”

ПАТ “Гадячгаз”

ТОВ “Кременчукгаз-постачання”

ПАТ “Дніпрогаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Дніпропетровськгаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Донецькміськгаз”

ПАТ “Донецькміськгаз”

ПАТ “Донецькоблгаз”

ПАТ “Донецькоблгаз”

ПАТ “Житомиргаз”

ТОВ “Житомиргаз збут”

ПАТ “Закарпатгаз”

ТОВ “Закарпатгаз збут”

ПАТ “Запоріжгаз”

ТОВ “Запоріжгаз збут”

ПАТ “Івано-Франківськгаз”

ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”

ПАТ “Київгаз”

Дочірнє підприємство “КиївгазЕнерджи” ПАТ “Київгаз”

ПАТ “Київоблгаз”

ТОВ “Київоблгаз збут”

ВАТ “Кіровоградгаз”

Дочірнє підприємство “Центргаз”
ВАТ “Кіровоградгаз”

ПАТ “Коростишівгаз”

ТОВ “Поліссягаз”

ПАТ “Кременчукгаз”

ТОВ “Кременчукгаз-постачання”

ПАТ “Криворіжгаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Лубнигаз”

ТОВ “Торговий дім “Лубнигаз”

ПАТ “Луганськгаз”

ПАТ “Луганськгаз”

ПАТ “Львівгаз”

ТОВ “Львівгаз збут”

ПрАТ “Макіївкагаз”

ПАТ “Макіївкагаз”

ПАТ “Маріупольгаз”

ТОВ “Азовгаз”

ПАТ “Мелітопольгаз”

Дочірнє підприємство “Газ Мелітополя”
ПАТ “Мелітопольгаз”

ПАТ “Миколаївгаз”

ТОВ “Миколаївгаз збут”

ПАТ “Одесагаз”

ТОВ “Одесагаз-постачання”

ПАТ “Полтавагаз”

ТОВ “Полтавагаз збут”

ПАТ “Рівнегаз”

ТОВ “Рівнегаз збут”

ПАТ “Сумигаз”

ТОВ “Сумигаз збут”

ПАТ “Тернопільгаз”

ТОВ “Тернопільоблгаз”

ПАТ “Тернопільміськгаз”

Дочірнє підприємство “Газпостач”
ПАТ “Тернопільміськгаз”

ПАТ “Тисменицягаз”

ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”

ПАТ “Уманьгаз”

ТОВ “Уманьгаз збут”

ПАТ “Харківгаз”

ТОВ “Харківгаз збут”

ПАТ “Харківміськгаз”

ТОВ “Харківгаз збут”

ПАТ “Херсонгаз”

ТОВ “Херсонрегіонгаз”

ПАТ “Хмельницькгаз”

ТОВ “Хмельницькгаз збут”

ПАТ “Черкасигаз”

ТОВ “Черкасигаз збут”

ПАТ “Чернівцігаз”

ТОВ “Чернівцігаз збут”

ПАТ “Чернігівгаз”

ТОВ “Чернігівгаз збут”

ПАТ “Шепетівкагаз”

Дочірнє підприємство “Шепетівкагаз” ПАТ “Шепетівкагаз”

Дочірнє підприємство “Монтажник” ТОВ “Кристал”

Дочірнє підприємство “Монтажник”
ТОВ “Кристал”

ТОВ “Газовик”

ТОВ “Газовик”

ТОВ “Газпостачсервіс”

ТОВ “Газпостачсервіс”

Державне підприємство “Кременецьке управління постачання та реалізації газу”

Державне підприємство
“Кременецьке управління постачання та реалізації газу”

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 791 від 07.10.2015, № 872 від 30.10.2015}Додаток 2
до Положення

МАКСИМАЛЬНА ТОРГОВА НАЦІНКА
постачальника природного газу із спеціальними обов’язками

Територія ліцензованої діяльності
з розподілу природного газу

Максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними
обов’язками на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу
(без податку на додану вартість), гривень за 1 тис. куб. метрів

ПАТ “Вінницягаз”

42,5

ПАТ “Волиньгаз”

52,6

ПАТ “Гадячгаз”

64,2

ПАТ “Дніпрогаз”

89,7

ПАТ “Дніпропетровськгаз”

89,7

ПАТ “Донецькміськгаз”

42,1

ПАТ “Донецькоблгаз”

54,6

ПАТ “Житомиргаз”

53,2

ПАТ “Закарпатгаз”

43,1

ПАТ “Запоріжгаз”

44,7

ПАТ “Івано-Франківськгаз”

68,6

ПАТ “Київгаз”

60,6

ПАТ “Київоблгаз”

53,5

ВАТ “Кіровоградгаз”

50,8

ПАТ “Коростишівгаз”

86,1

ПАТ “Кременчукгаз”

64,2

ПАТ “Криворіжгаз”

89,7

ПАТ “Лубнигаз”

43

ПАТ “Луганськгаз”

40,9

ПАТ “Львівгаз”

83,5

ПрАТ “Макіївкагаз”

67,6

ПАТ “Маріупольгаз”

39

ВАТ “Мелітопольгаз”

60,8

ПАТ “Миколаївгаз”

86,7

ПАТ “Одесагаз”

44,6

ПАТ “Полтавагаз”

43,8

ПАТ “Рівнегаз”

46,4

ПАТ “Сумигаз”

41,9

ПАТ “Тернопільгаз”

80,8

ПАТ “Тернопільміськгаз”

33,9

ПАТ “Тисменицягаз”

68,6

ПАТ “Уманьгаз”

38,2

ПАТ “Харківгаз”

54,3

ПАТ “Харківміськгаз”

54,3

ПАТ “Херсонгаз”

64,7

ПАТ “Хмельницькгаз”

44,4

ПАТ “Черкасигаз”

64,7

ПАТ “Чернівцігаз”

62,3

ПАТ “Чернігівгаз”

60,2

ПАТ “Шепетівкагаз”

45,7

Дочірнє підприємство “Монтажник” ТОВ “Кристал”

74,1

ТОВ “Газовик”

50,9

ТОВ “Газпостачсервіс”

116,5

Державне підприємство “Кременецьке управління постачання та реалізації газу”

55,5

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 791 від 07.10.2015}
вгору