Документ 77-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.02.2019, підстава - 123-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 77
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 07.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 130 від 01.03.2017
№ 50 від 07.02.2018
№ 123 від 30.01.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 07.02.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 77

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 07.02.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” (далі - бюджетні кошти).

Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

3. Бюджетні кошти використовуються на:

бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 130 від 01.03.2017}

часткову компенсацію вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

3-1. Розподіл коштів за напрямами затверджується Мінагрополітики.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 07.02.2018}

4. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору