Документ 77/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 05.03.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення суддями Вищого арбітражного суду України
Борденюк Є.М., Карабаня В.Я., Ходаківської І.П.

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 12, ст. 62 )

Відповідно до пункту 20 статті 17 Конституційного Договору
між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні
засади організації та функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України" ( 1к/95-ВР ) та статті 9 Закону України "Про статус
суддів" ( 2862-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити суддями Вищого арбітражного суду України:
Борденюк Євгенію Миколаївну, Карабаня Володимира Яковича, Ходаківську Ірину Полікарпівну.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 березня 1996 року
N 77/96-ВРвгору