Документ 775-98-п, поточна редакція — Прийняття від 02.06.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 червня 1998 р. N 775
Київ
Про затвердження Положення про організацію
ремонту та модернізації озброєння і військової
техніки іноземних замовників

На виконання пункту 4 розпорядження Президента України від
29 січня 1997 р. N 58 Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про організацію ремонту та модернізації
озброєння і військової техніки іноземних замовників, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 69

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1998 р. N 775
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію ремонту та модернізації озброєння
і військової техніки іноземних замовників

1. Це Положення визначає порядок взаємодії міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, уповноважених суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України і підприємств - виконавців
робіт під час проведення ними ремонту та модернізації озброєння і
військової техніки іноземних замовників (далі - техніка), а також
технічного сприяння в організації ремонту та модернізації техніки
за межами України.
2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
ремонт - комплекс заходів і робіт з відновлення
тактико-технічних характеристик та ресурсу техніки;
модернізація - комплекс заходів і робіт з поліпшення бойових
характеристик і можливостей техніки, підвищення її надійності та
зниження експлуатаційних витрат;
технічне сприяння в організації ремонту та модернізації
техніки за межами України - подання іноземним замовникам (далі -
замовники) допомоги в організації ремонту та модернізації техніки,
яка передбачає:
проектування, створення або дообладнання (реконструкцію)
будівель і споруд, поставку технологічного устаткування,
ремонтно-монтажного інструменту, контрольно-вимірювальних
приладів, запасних частин, комплектуючих агрегатів і вузлів,
технічної документації;
відрядження фахівців до держав замовників для подання
допомоги у монтажі та введенні в експлуатацію обладнання, а також
у проведенні ремонту та модернізації техніки;
навчання спеціалістів замовників на підприємствах та в
закладах освіти України або за її межами;
уповноважений суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України
- суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який відповідно до
законодавства про зовнішньоекономічну діяльність отримав в
установленому порядку повноваження щодо надання посередницьких
послуг з ремонту та модернізації техніки;
головний виконавець робіт - підприємство (організація), що
виконує основні роботи з ремонту та модернізації техніки,
координує роботу підприємств-співвиконавців за кожним договором.
3. Ремонт та модернізація техніки може проводитися на
підприємствах України, а також на ремонтних підприємствах держави
замовників, безпосередньо українськими спеціалістами або за їх
участю.
4. Ремонт та модернізація техніки проводиться на підставі
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених між
замовниками і уповноваженими суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України, як правило, на території України і згідно із
законодавством України, якщо сторони не домовились про інше.
5. Підприємства - виконавці робіт проводять ремонт та
модернізацію техніки на договірній основі з уповноваженими
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Ремонт та модернізація техніки проводиться відповідно до
стандартів, технічних умов та іншої документації, що діє в
Україні, а також вимог, визначених у зовнішньоекономічному
договорі (контракті).
7. Прийняття техніки від замовників для проведення ремонту та
модернізації і здавання її замовникам після виконання цих робіт
може здійснюватися як на території України, так і за її межами.
8. Уповноважені суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
України у процесі укладання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) на здійснення ремонту або модернізації техніки
повинні:
отримати позитивний висновок Держекспортконтролю щодо
можливості проведення переговорів про укладення
зовнішньоекономічного договору (контракту) на виконання робіт з
ремонту та модернізації техніки;
провадити у разі потреби засекречування та зміну грифу
секретності інформації щодо модернізованої техніки у порядку,
визначеному законодавством України і законодавством держави
замовника, та за спільно узгодженими критеріями;
отримати в необхідних випадках дозвіл на передачу замовникам
інформації, що становить державну таємницю, та техніки, що є
матеріальним носієм такої інформації, відповідно до вимог
Положення про порядок оформлення дозволів за розпорядженнями
Президента України на передачу іншій державі інформації, що
становить державну таємницю, та матеріальних носіїв такої
інформації, затвердженого Указом Президента України від 13 травня
1997 р. N 423 ( 423/97 ). Передача замовнику інформації, що
становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв може
провадитися також на підставі міжнародних договорів України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
9. У разі необхідності на звернення уповноваженого суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України:
а) Мінпромполітики або Міноборони визначають:
можливість підприємств щодо проведення ремонту та
модернізації техніки;
розробника технічної документації з ремонту та модернізації
техніки, який відповідає за забезпечення (розроблення або
придбання) підприємств - виконавців робіт такою документацією;
головного виконавця робіт та їх співвиконавців (за згодою
замовників);
б) Мінпромполітики і Міноборони разом з МЗЕЗторгом сприяють
створенню належних умов для забезпечення підприємств - виконавців
робіт з ремонту та модернізації техніки матеріалами і
комплектуючими виробами з підприємств України та інших держав у
межах міжнародних договорів України.
10. Ввезення техніки для проведення ремонту і модернізації та
вивезення її з території України здійснюється на підставі дозволу
Держекспортконтролю.
11. У розрахунках із замовниками застосовуються договірні
ціни, які формуються виходячи із кон'юнктури ринку.
12. Розрахунки уповноваженого суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України з головним виконавцем робіт здійснюються згідно
з укладеним договором.
13. Уповноважений суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
України та головний виконавець робіт несуть відповідальність за
своєчасне та повне виконання обов'язків з ремонту та модернізації
техніки згідно з відповідними договорами.
14. Забезпечення збереження державної таємниці здійснюється
відповідно до законодавства України та міжнародних договорів
України про взаємну охорону державної таємниці.вгору