Документ 79-94-п, поточна редакція — Редакція від 21.10.2011, підстава - 1048-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 лютого 1994 р. N 79
Київ
Про державний історико-культурний
заповідник у м.Корсуні-Шевченківському
Черкаської області
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

Враховуючи історичне значення і художню цінність пам'яток
історії, культури й природи м. Корсуня-Шевченківського та з метою
їх збереження і раціонального використання Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Черкаської обласної державної
адміністрації про оголошення комплексу пам'яток історії, культури
й природи м. Корсуня-Шевченківського, а також смт Стеблів, сіл
Виграїв і Квітки Корсунь-Шевченківського району державним
історико-культурним заповідником. Методичне керівництво роботою, пов'язаною з охороною,
науковими дослідженнями, реставрацією і використанням пам'яток
історії, культури й природи, що є на території заповідника,
покласти на Міністерство культури, Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Міністерство екології та природних ресурсів. { Абзац другий пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048
( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 } Витрати заповідника фінансуються за рахунок і в межах коштів,
які передбачаються у бюджеті Черкаської області на утримання
культурно-освітніх закладів.
2. Черкаській обласній державній адміністрації за погодженням
з Міністерством культури, Міністерством у справах будівництва і
архітектури, Міністерством охорони навколишнього природного
середовища: затвердити положення про Корсунь-Шевченківський державний
історико-культурний заповідник і перелік об'єктів, що передаються
на його баланс; забезпечити виготовлення до 1996 року генерального плану
розвитку заповідника з визначенням його меж, охоронних зон, зон
регулювання забудови, зон охоронюваного природного ландшафту, а
також обсягів, вартості і термінів проведення робіт із реставрації
пам'яток, упорядкування і благоустрою заповідних територій та
природного ландшафту.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.28вгору