Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі туризму
Туркменістан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 28.01.1998
Документ 795_067, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.01.1998

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі туризму

Дата підписання:

28.01.1998

Дата набрання чинності для України:

28.01.1998

Кабінет Міністрів України та Уряд Туркменистану, далі - Сторони,

керуючись взаємним бажанням розвивати і зміцнювати співробітництво в галузі туризму між двома країнами,

з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародних туристичних зв'язків як фактору збереження та поглиблення дружніх відносин між народами двох держав,

бажаючи створити правову основу для подальшого розвитку туристичного обміну між Україною і Туркменистаном на принципах рівності та взаємної вигоди,

враховуючи положення Угоди "Про співробітництво в галузі туризму", підписаної в рамках СНД 23 грудня 1993 р. в м. Ашгабат,

погодились про таке:

Стаття 1

Сторони будуть зміцнювати та заохочувати співробітництво в галузі туризму між двома країнами відповідно до законодавств обох держав, цієї Угоди та інших міжнародних Угод, в яких приймають участь обидві Сторони.

Стаття 2

Сторони будуть підтримувати діяльність державних органів з управління туризмом своїх країн у налагодженні та розвитку співробітництва між організаціями та підприємствами України і Туркменистану, що приймають участь в розвитку міжнародного туризму та здійснюють спільну діяльність з метою організації обслуговування туристів, а також інвестування в туристичну галузь, включаючи інвестиції приватних підприємців.

Стаття 3

Сторони сприятимуть встановленню ділових зв'язків між туристичними організаціями, асоціаціями та підприємствами, розвитку як групового, так і індивідуального туризму, обміну спеціалізованими групами, у тому числі з метою відвідування виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів, семінарів, спортивних заходів, фестивалів, що проводитимуться на території держав кожної із Сторін, а також розвитку інших форм співробітництва.

Стаття 4

Сторони згідно з чинним законодавством своїх держав прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та інших процедур, пов'язаних з взаємним туристичним обміном, а також створення умов для забезпечення безпеки туристів іншої Сторони під час їх перебування на своїй території.

Стаття 5

Сторони надаватимуть одна одній допомогу в підготовці професійних кадрів для туристичної галузі, заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін між своїми державними органами з управління туризмом статистичною та іншою інформацією в галузі туризму, в тому числі:

- про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють туристичну діяльність в своїх країнах;

- про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом та збереженням природних та культурних ресурсів, що є туристичними пам'ятками;

- про туристичні ресурси своїх країн;

- довідково-інформаційними та рекламними матеріалами;

- інформацією щодо наукових досліджень в галузі туризму.

Стаття 6

Сторони погодились заохочувати обмін фахівцями та науковими працівниками туристичної галузі, а також обмін представниками преси, радіо та телебачення з метою ознайомлення народів обох країн з туристичними ресурсами України і Туркменистану.

Стаття 7

Сторони сприятимуть відкриттю на своїй території офіційних представництв державних органів з управління туризмом іншої Сторони.

Порядок відкриття та діяльність представництв узгоджуватимуться між державними органами з управління туризмом двох країн, регулюватимуться національним законодавством України та Туркменистану і оформлятимуться відповідними протоколами.

Стаття 8

Сторони координуватимуть співробітництво між своїми державними органами з управління туризмом у рамках міжнародних урядових та неурядових туристичних організацій.

Стаття 9

Виконання цієї Угоди Сторони покладають на свої державні органи з управління туризмом, що створять спільну робочу групу з координації діяльності по виконанню Угоди та розробці програм двостороннього співробітництва. Державні органи з управління туризмом Сторін, у разі потреби, можуть укладати додаткові угоди.

Стаття 10

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання, діятиме протягом п'яти років і її дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону по дипломатичних каналах за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного періоду, про свій намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не зачіпає прийнятих під час її дії програм, проектів та укладених контрактів за умови, що Сторони не домовляться про інше.

Вчинено в м. Ашгабат 28 січня 1998 р., у двох примірниках, кожний українською, туркменською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

З метою тлумачення положень цієї Угоди використовується текст російською мовою.

За Кабінет
Міністрів України

(підпис)


За Уряд
Туркменистану

(підпис)вгору