Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.06.2002826
Документ 826-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 червня 2002 р. N 826
Київ
Про затвердження Порядку медичного
обслуговування дітей у дошкільному
навчальному закладі

Відповідно до статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі (додається).
2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і
науки, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 р. N 826

ПОРЯДОК
медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі

1. Цей Порядок визначає механізм медичного обслуговування
дітей у дошкільному навчальному закладі незалежно від його
підпорядкування, типу і форми власності.
2. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі включає: проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому
числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,
проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень,
надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі,
організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та
інформування про це батьків.
3. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі здійснюється лікарями-педіатрами, дитячими лікарями з
інших спеціальностей, молодшими спеціалістами з медичною освітою.
4. Обов'язкові медичні огляди дітей дошкільного навчального
закладу здійснюють медичні працівники (лікарі, молодші
спеціалісти, які мають медичну освіту) у
лікувально-профілактичному закладі за територіальним принципом або
у дошкільному навчальному закладі за наявності відповідної
матеріально-технічної бази у порядку і складі, встановлених МОЗ.
5. Лікарі оглядають дитину, роблять висновок про стан її
здоров'я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування
(за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму,
харчування тощо.
6. Молодші спеціалісти, що працюють у дошкільному навчальному
закладі зобов'язані:
щодня оглядати дітей, які відвідують цей заклад;
брати участь у лікарському огляді дітей;
проводити антропометрію, термометрію, плантографію, визначати
гостроту зору;
надавати долікарняну допомогу у разі гострого захворювання
або травми;
здійснювати забір матеріалу для лабораторних досліджень;
провадити ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостереження
за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;
організовувати проведення поточної дезінфекції.
7. Профілактичні щеплення дітей дошкільного навчального
закладу здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому
МОЗ порядку медичними працівниками дошкільного навчального закладу
або відповідним лікувально-профілактичним закладом після огляду
лікаря-педіатра.
8. Медичні працівники дошкільного навчального закладу надають
невідкладну допомогу на догоспітальному етапі дітям, що
перебувають у дошкільному навчальному закладі, та організовують
(за наявності показань) їх госпіталізацію.
9. Дані про результати медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі фіксуються і зберігаються у
порядку, встановленому МОЗ.
10. Інформація про результати обов'язкових медичних оглядів
та проведені профілактичні щеплення дітей у дошкільному
навчальному закладі передається керівництву
лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини.
Відповідальність за організацію подання зазначеної інформації
покладається на керівника дошкільного навчального закладу.
11. Інформація про передбачуване медичне обслуговування дітей
у дошкільному навчальному закладі та його результати обов'язково
доводиться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу
та батьків.
12. У дошкільному навчальному закладі застосовуються форми
ведення медичної документації та звітності, встановлені МОЗ.вгору