Документ 826_003, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 10.02.1993


Угода
між Урядом України і
Урядом Сполученого Королівства Великобританії
та Північної Ірландії про співробітництво
в галузях освіти, науки і культури

Дата підписання: 10.02.93 Дата набуття чинності: 10.02.93
Уряд України і Уряд Сполученого Королівства Великобританії та
Північної Ірландії, які надалі іменуються "Договірними Сторонами", керуючись бажанням розвивати дружні відносини між двома
країнами та їх народами; переконані в тому, що обмін і співробітництво в галузях
освіти, науки і культури сприяють кращому взаєморозумінню між
народами України і Великобританії; домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони заохочуватимуть розвиток відносин між двома
країнами в галузі освіти шляхом: а) підтримки і сприяння безпосередньому співробітництву,
контактам і обмінам між особами, закладами і організаціями, які
займаються питаннями освіти в обох країнах; б) заохочення і сприяння вивченню та викладанню мови і
літератури іншої країни; в) підтримки і сприяння співробітництву та обмінам методиками
викладання і учбовими матеріалами, навчальними та екзаменаційними
програмами; г) надання стипендій для навчання і стажування, а також
підтримки інших форм сприяння навчанню та дослідженням.
Стаття 2
Договірні Сторони заохочуватимуть і сприятимуть розвиткові
обмінів і проведенню досліджень з проблем, що становлять спільний
інтерес у сфері науки і технології, включаючи безпосередньо
співробітництво між науково-дослідними установами обох країн.
Стаття 3
Договірні Сторони заохочуватимуть і сприятимуть прямим
контактам в галузі літератури, образотворчого та сценічного
мистецтва, кіно, телебачення і радіо, архітектури, музеїв і
картинних галерей, бібліотек і архівів, а також в інших сферах
культури.
Стаття 4
Кожна Договірна Сторона заохочуватиме створення на своїй
території культурно-інформаційних центрів іншої Договірної Сторони
з метою організації і проведення діяльності, що відповідає цілям
цієї Угоди, і всіляко сприятиме в межах свого законодавства і
можливостей діяльності таких центрів. Термін
"культурно-інформаційні центри" включає школи, інститути,
викладання мови, бібліотеки, центри документації та інші установи,
робота яких пов'язана з цілями цієї Угоди.
Стаття 5
Договірні Сторони заохочуватимуть безпосереднє
співробітництво між органами преси та видавничими організаціями в
обох країнах.
Стаття 6
Договірні Сторони сприятимуть обмінам інформацією стосовно
заходів по охороні національної спадщини.
Стаття 7
Договірні Сторони заохочуватимуть співробітництво між
відповідними організаціями двох країн по забезпеченню законного
захисту авторських прав.
Стаття 8
Договірні Сторони заохочуватимуть контакти між молоддю, а
також безпосереднє співробітництво між молодіжними організаціями
двох країн.
Стаття 9
Договірні Сторони заохочуватимуть розвиток туризму між двома
країнами.
Стаття 10
Договірні Сторони заохочуватимуть співробітництво між
спортивними організаціями і участь представників однієї країни у
спортивних заходах іншої.
Стаття 11
Договірні Сторони належним чином сприятимуть взаємній участі
їхніх представників у семінарах, фестивалях, змаганнях, виставках,
конференціях, симпозіумах і зустрічах, які проводяться в обох
країнах і стосуються галузей, передбачених цією Угодою.
Стаття 12
Договірні Сторони заохочуватимуть безпосереднє
співробітництво і обмін між неурядовими організаціями в усіх
галузях, передбачених цією Угодою.
Стаття 13
Всі види діяльності, передбачені цією Угодою, відповідатимуть
чинному законодавству держави Договірної Сторони, на території
якої вони здійснюються.
Стаття 14
Британська Рада діятиме як головний агент Уряду Сполученого
Королівства Великобританії та Північної Ірландії по виконанню
положень цієї Угоди.
Стаття 15
Представники Договірних Сторін, в разі потреби або на
прохання однієї з Сторін, зустрічатимуться як Змішана Комісія для
розгляду питань, що стосуються виконання цієї Угоди.
Стаття 16
1. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. 2. Ця Угода діятиме протягом п'яти років і залишатиметься
діяти і надалі до завершення шести місяців від дати, коли одна із
Договірних Сторін повідомить письмово по дипломатичних каналах
іншу Сторону про своє бажання припинити дію Угоди.
На підтвердження чого особи, належним чином уповноважені
своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.
Здійснено в Лондоні 10 лютого 1993 року у двох примірниках
українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Сполученого Королівства
Великобританії та
Північної Ірландії
(підпис) (підпис)вгору