Документ 840-IV, поточна редакція — Редакція від 02.06.2015, підстава - 501-VIII

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 36, ст.294)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
№ 560-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.750
№ 501-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.258}

З метою залучення молоді до процесів законотворення, подальшого розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Верховна Рада України постановляє:

1. Заснувати з 1 січня 2004 року Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

2. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування та опис диплома лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (додатки 1, 2).

3. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму забезпечити відбір кандидатур і підготовку обгрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування та внесення цих кандидатур до Верховної Ради України до 1 жовтня за підсумками роботи протягом року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР № 560-VII від 17.09.2013, № 501-VIII від 02.06.2015}

4. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту закону України про Державний бюджет України передбачати додаткові бюджетні асигнування, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
22 травня 2003 року
№ 840-IV

Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 22 травня 2003 року № 840-IV

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

1. Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (далі - Премія) присуджується особам, які активно сприяли процесам державотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 560-VII від 17.09.2013}

2. Щороку, як правило до 1 грудня, присуджується десять премій, грошова частина яких становить п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР № 560-VII від 17.09.2013, № 501-VIII від 02.06.2015}

3. Премія присуджується особам - громадянам України віком до 35 років, молодіжним та, як виняток, дитячим громадським організаціям Верховною Радою України.

Премія повторно не присуджується.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 560-VII від 17.09.2013}

4. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями щорічно до 1 вересня.

До клопотання додаються відомості про досягнення особи або молодіжної громадської організації, які заслуговують на відзначення Премією.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР № 560-VII від 17.09.2013, № 501-VIII від 02.06.2015}

5. Подання про присудження Премії вноситься до Верховної Ради України Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 560-VII від 17.09.2013}

6. Відповідно до Постанови Верховної Ради України про присудження Премії здійснюються виплати грошової частини Премії її лауреатам.

Оформлення дипломів лауреата Премії, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

7. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок призначень, передбачених у Державному бюджеті України на обслуговування діяльності Верховної Ради України.

8. Диплом лауреата Премії та її грошова частина вручаються в урочистій обстановці Головою Верховної Ради України або за його дорученням заступниками Голови Верховної Ради України, Головою Комітету Верховної Ради Україниз питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 560-VII від 17.09.2013}Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 22 травня 2003 року № 840-IV

ОПИС
Диплома лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

Диплом лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування".

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

Ліва внутрішня частина вкладки являє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - написи фарбою золотистого кольору: "Диплом"; "лауреата Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування".

У написанні слова "Диплом" використовується давньослов'янський шрифт "Іжиця".

Права внутрішня частина вкладного листка являє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки з гілок калини.

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: "Лауреату Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування", прізвище, ім'я та по батькові лауреата та якою Постановою Верховної Ради України присуджено Премію.

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.вгору