Документ 840_010, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.05.1992


Угода
між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки
про здійснення програми "Корпус миру" США в Україні

Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки, визнаючи важливість розвитку взаємовигідних відносин і
співробітництва між їхніми країнами, погодились про таке:
1. Уряд Сполучених Штатів Америки направить таких
добровольців "Корпусу миру", яких може запросити Уряд України і
які будуть схвалені Урядом Сполучених Штатів Америки для виконання
взаємно погоджених завдань в Україні. Уряд Сполучених Штатів повідомить прізвища і короткі резюме
на добровольців до їх приїзду в Україну, а Уряд України дасть свою
відповідь у строк, який не перевищуватиме два тижні. Добровольці працюватимуть під безпосереднім наглядом з боку
урядових та неурядових організацій в Україні, визначених обома
Урядами. Уряд Сполучених Штатів Америки забезпечить підготовку
добровольців, яка дозволить їм виконувати свої завдання
найефективнішим чином. 2. Уряд України надасть рівноправний режим добровольцям і
членам персоналу, які виконуватимуть свої функції за контрактом з
"Корпусом миру", та їхньому майну, надаватиме їм всіляку допомогу
і захист, включаючи не менш сприятливий режим, ніж той, що
звичайно надається громадянам Сполучених Штатів Америки, які
мешкають в Україні, та докладно інформуватиме представників Уряду
Сполучених Штатів, консультуватиметься і співробітничатиме з ними
з усіх питань, що їх стосуватимуться. Уряд України звільнить добровольців та членів персоналу, які
виконують свої функції за контрактом з "Корпусом миру", від усіх
податків на платежі, які вони одержуватимуть на покриття вартості
життя з доходів, які вони діставатимуть внаслідок їхньої
діяльності у "Корпусі миру" та з доходів з інших джерел поза
межами України, від усіх мит або інших зборів з їхнього власного
майна, що ввозиться до України для особистого використання, та від
усіх інших податків або інших зборів (включаючи імміграційні
збори), за винятком платежів за право управління автотранспортом. З. Уряд Сполучених Штатів Америки забезпечить добровольців
такою обмеженою кількістю обладнання і ресурсів, яку обидва Уряди
можуть вважати необхідною для того, щоб добровольці могли
ефективно здійснювати поставлені перед ними завдання. Уряд України звільнить від усіх податків, мита та інших
зборів усе обладнання і ресурси, що ввозяться в Україну або
купуються в ній Урядом Сполучених Штатів чи будь-яким іншим
підрядником, який ним фінансується, для використання згідно з цією
Угодою. 4. З метою надання Уряду Сполучених Штатів Америки можливості
виконувати свої зобов'язання за цією Угодою Уряд України прийме
представника та такий персонал представника і членів їхніх сімей,
що складають частину їхньої родини, який буде прийнятний для Уряду
України. Уряд України звільнить таких осіб, які не є громадянами
України або не проживають постійно на її території, від усіх
податків на доходи, одержані від їхньої діяльності у "Корпусі
миру" або з джерел поза межами України, від усіх мит або інших
зборів з їхнього власного майна, що ввозиться до України для
особистого використання, та від усіх податків або інших зборів
(включаючи імміграційні збори), за винятком платежів за право на
управління автотранспортом. Крім того, такі особи та члени їхніх сімей, що складають
частину їхньої родини, одержать статус, рівнозначний тому, що
надається адміністративному та технічному персоналу дипломатичного
представництва Сполучених Штатів Америки, за винятком того, що їм
не буде надаватися імунітет. 5. Уряд України звільнить від вимог депозитів до банку та
валютного контролю всі кошти, які ввозитимуться в Україну для
використання в рамках цієї Угоди Урядом Сполучених Штатів або
підрядчиками, що ним фінансуватимуться. Такі кошти будуть
конвертуватися у валюту України за найвищим обмінним курсом, який
дозволятиметься законодавством України. 6. Відповідні представники обох Урядів зможуть час від часу
укладати такі угоди щодо добровольців "Корпусу миру" та програм
"Корпусу миру" в Україні, які вважатимуться необхідними або
бажаними для цілей здійснення цієї Угоди. 7. Виконання зобов'язань кожного Уряду за цією Угодою
залежить від наявності коштів. Будь-які спори, що виникатимуть з
цієї Угоди, будуть вирішуватися двома Урядами мирним шляхом. 8. Час від часу до цієї Угоди можуть вноситися поправки за
взаємною згодою обох Урядів. У разі виникнення протиріччя між цією
Угодою та будь-якою майбутньою угодою щодо співробітництва з метою
сприяння наданню допомоги, ця Угода матиме перевагу у частині, що
стосується програми "Корпусу миру". 9. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і
залишатиметься в силі протягом дев'яносто днів після надходження
письмового повідомлення з боку одного з Урядів до іншого Уряду про
намір припинити її чинність.
Здійснено у м.Вашінгтоні 6 травня 1992 року, в двох
примірниках, українською та англійською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Сполучених
Штатів Америки
(підпис) (підпис)
Леонід Кравчук Джордж Буш
Президент Президентвгору