Документ 840_163, втратив чинність, поточна редакція — Підписання від 12.07.2012
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.10.2016. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
про співпрацю між Верховним Судом України та Кімонікс Інтернешнл Інк. / Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада України"

Дата підписання:

12.07.2012

Дата набрання чинності для України:

12.07.2012


12 липня 2012 року

м. Київ

Верховний Суд України (далі - ВСУ), в особі виконуючого обов'язки Голови Верховного Суду України Романюка Ярослава Михайловича,

та

Кімонікс Інтернешнл Інк., яка в Україні має статус організації, що забезпечує реалізацію Проекту міжнародної технічної допомоги "Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада України" (скорочена назва - Проект USAID "Справедливе правосуддя"), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), контракт: AID-121-C-11-00002, реєстраційна картка програми (проекту) N 2601, видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ), дата державної реєстрації 31 жовтня 2011 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з реєстраційною карткою програми (проекту) № 2601-01, виданою МЕРТУ 4 квітня 2012 р.), що виконується в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 р., далі - "Проект", в особі уповноваженого представника пана Девіда Майкла Вона, який діє в Україні на підставі довіреності Компанії від 11 жовтня 2011 р., що засвідчена апостилем № 258159 від 24 жовтня 2011 р,

які окремо іменуються "Сторона", а разом - "Сторони",

уклали Протокол про співпрацю (далі - Протокол) стосовно такого:

Стаття 1. Предмет

Предметом Протоколу є співпраця ВСУ та Проекту USAID "Справедливе Правосуддя", яка спрямована на:

1.1. Приведення нормативно-правової бази судової реформи у відповідність до європейських і міжнародних стандартів зміцнення незалежності суддів з метою гарантування громадянам права на справедливий та неупереджений розгляд їх справ;

1.2. Прийняття узгодженої стратегії щодо здійснення судової реформи на засадах верховенства права та боротьби з корупцією;

1.3. Підвищення прозорості та підзвітності судової системи;

1.4. Підвищення професіоналізму та ефективності судової влади України;

1.5. Успішне впровадження основних антикорупційних заходів та проведення судової реформи;

1.6. Посилення ролі громадських організацій, які будуть здійснювати моніторинг та пропагувати судову реформу.

Стаття 2. Напрями співпраці

2.1. Проект зобов'язується сприяти ВСУ в:

2.1.1. Налагодженні співпраці з вищими судами різних юрисдикцій з метою гармонізації судової практики відповідно до принципу верховенства права;

2.1.2. Підвищенні обізнаності про кращий світовий досвід діяльності найвищих судових інстанцій та шляхи уніфікації судової практики;

2.1.3. Визначенні та задоволенні потреб суддів ВСУ у підвищенні кваліфікації з метою забезпечення формування єдиної судової практики відповідно до міжнародних зобов'язань України щодо дотримання основоположних прав і свобод людини;

2.1.4. Підтримці впровадження у ВСУ новітніх автоматизованих систем;

2.1.5. Налагодженні співпраці з обміну досвідом між суддями та працівниками ВСУ та членами міжнародної суддівської спільноти;

2.1.6. Проведенні спільних заходів у рамках предмету Протоколу, визначеного статтею 1 цього Протоколу.

2.2. Для виконання визначених у цьому Протоколі завдань ВСУ забезпечує:

2.2.1. Активну участь керівництва ВСУ в усіх заходах, передбачених цим Протоколом;

2.2.2. Своєчасну і на належному рівні співпрацю щодо практичної реалізації заходів, передбачених положеннями Статті 1 цього Протоколу;

2.2.3. Надання необхідної інформації та організаційної підтримки для виконання заходів, передбачених у спільних планах з дотриманням погоджених термінів;

2.2.4. Надання рекомендацій експертам і спеціалістам щодо підтримки й участі, коли це необхідно, у заходах відповідно до цього Протоколу.

2.2.5. Участь представників ВСУ в роботі дорадчих органів Проекту з метою координації поточної діяльності;

2.2.6. Ефективне використання наданої Проектом технічної допомоги виключно з метою реалізації завдань цивільного, кримінального, адміністративного та господарського судочинства;

2.2.7. Підтримку та отримання необхідних погоджень для встановлення обладнання, програмного забезпечення для пілотних програм;

2.2.8. Своєчасне інформування Проекту щодо діяльності інших донорських організацій у зазначеній сфері з метою раціонального використання коштів та запобігання дублюванню зусиль.

Стаття 3. Процедура впровадження

3.1. ВСУ і Проект у разі необхідності готують план реалізації досягнутих домовленостей.

3.2. Сторони погоджуються проводити регулярні зустрічі щодо конкретних заходів для виконання цього Протоколу.

3.3. У ході виконання цього Протоколу Сторони на підставі взаємної згоди будуть застосовувати певні допустимі процедури і механізми для досягнення цілей співпраці.

Стаття 4. Наявність коштів

4.1. Усі зобов'язання Кімонікс Інтернешнл Інк. відповідно до цього Протоколу можливі за умови наявності коштів. Цей Протокол не має наміру впливати на здійснення фінансування з боку USAID.

Стаття 5. Заключні положення

5.1. Сторони залишають за собою право вносити зміни і доповнення до цього Протоколу, укладати додаткові угоди для виконання окремих заходів.

5.2. У своїй співпраці Сторони будуть використовувати українську та англійську мови.

Стаття 6. Термін дії

6.1. Цей Протокол є чинним до 30 вересня 2016 року.

6.2. Цей Протокол укладено у місті Києві 12 липня 2012 року англійською та українською мовами у двох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. У разі виникнення будь-яких розбіжностей у тлумаченні понять Протоколу переважну силу матиме текст, викладений українською мовою.

Від імені
Верховного Суду України

(підпис)

Посада: виконуючий
обов'язки Голови
Верховного Суду України

РОМАНЮК Ярослав Михайлович


Від імені
Кімонікс Інтернешнл Інк.,
Проект USAID
"Справедлива, незалежна
та підзвітна судова система
України"

(підпис)

Посада: Уповноважена
особа


Девід М. ВОНвгору