Документ 843-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 червня 2002 р. N 843
Київ
Про затвердження Загального положення про спеціальну
Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і Загального
положення про спеціальну комісію з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру регіонального,
місцевого та об'єктового рівня

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
Загальне положення про спеціальну комісію з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
регіонального, місцевого та об'єктового рівня.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 р. N 843
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру

1. Спеціальна Урядова комісія з ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру (далі - Комісія) є
координаційним органом, який утворюється рішенням Кабінету
Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру загальнодержавного рівня.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Комісії є:
організація виконання комплексу заходів щодо ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
визначення комплексу заходів щодо захисту населення і
територій від наслідків надзвичайної ситуації;
безпосередня організація та координація діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з
виконанням комплексу заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації;
забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
координує діяльність центральних і місцевих органів
виконавчої влади, пов'язану з виконанням комплексу робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення
життєдіяльності постраждалого населення, функціонування об'єктів
соціальної, комунально-побутової, промислової та аграрної сфери,
проведення пошуково-рятувальних та відбудовних робіт;
визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації;
організовує роботу з ліквідації надзвичайної ситуації та
визначає комплекс відповідних заходів щодо ліквідації її
наслідків;
залучає до проведення робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації та відбудовних робіт відповідні аварійно-рятувальні,
транспортні, будівельні, медичні та інші формування;
вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно
виділення додаткових коштів для здійснення першочергових заходів
щодо ліквідації надзвичайної ситуації;
вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформацію
Президентові України і Кабінетові Міністрів України про заходи
реагування на надзвичайну ситуацію, причини її виникнення, хід
відбудовних робіт;
взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких
зазнала негативного впливу надзвичайної ситуації, що виникла в
Україні, або надзвичайної ситуації, що може поширитись на
територію України;
організовує роботу, пов'язану з визначенням розміру збитків
унаслідок надзвичайної ситуації, та затверджує відповідні акти;
організовує інформування населення про стан справ у зоні
надзвичайної ситуації, її наслідки, хід ліквідації та правила
поведінки в цій зоні;
організовує проведення моніторингу стану довкілля на
території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації;
здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації;
вносить пропозиції про заохочення осіб, які брали участь у
здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та проведенні відбудовних робіт;
організовує надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих
унаслідок надзвичайної ситуації;
виконує інші необхідні функції з ліквідації надзвичайної
ситуації у межах своїх повноважень.
5. Комісія має право:
залучати у разі потреби за погодженням з відповідними
центральними і місцевими органами виконавчої влади необхідні сили
і засоби для проведення пошуково-рятувальних та інших невідкладних
робіт під час ліквідації надзвичайної ситуації;
давати центральним і місцевим органам виконавчої влади
відповідні доручення з питань, що належать до її компетенції;
залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи в
Комісії працівників центральних і місцевих органів виконавчої
влади;
утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що
належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них
необхідних спеціалістів відповідних підприємств, установ та
організацій за погодженням з їх керівниками.
6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності
голови - його перший заступник або один із заступників. Голова
Комісії, його заступники та персональний склад Комісії
затверджуються рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням
рівня надзвичайної ситуації.
7. Періодичність, термін та місце проведення засідань Комісії
визначається її головою.
Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю
голосів присутніх на її засіданні і оформляється протоколом, що
підписується головою Комісії або одним із заступників, який
проводив засідання.
Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади.
8. За членами Комісії на час виконання покладених на них
обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
9. Транспортне обслуговування членів Комісії на період
надзвичайної ситуації та проведення відбудовних робіт здійснюється
за рахунок центральних і місцевих органів виконавчої влади, яких
вони представляють, а під час роботи в зоні надзвичайної
ситуації - спеціально призначеними транспортними формуваннями, що
виконують завдання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
10. Організація побутового обслуговування членів Комісії під
час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцеві
органи виконавчої влади, території яких знаходяться в межах цієї
зони.
11. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України
та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 р. N 843
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
регіонального, місцевого та об'єктового рівня

1. Спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та
об'єктового рівня (далі - комісія) є координаційним органом, який
утворюється рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, керівника підприємства, установи та
організації у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідно
регіонального, місцевого або об'єктового рівня.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями комісії є:
організація виконання плану заходів щодо ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
формування плану заходів щодо захисту населення і територій
від наслідків надзвичайної ситуації;
безпосередня організація та координація діяльності
структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
координує діяльність структурних підрозділів місцевого органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, пов'язану з виконанням комплексу робіт з
ліквідації надзвичайної ситуації, забезпечення життєдіяльності
постраждалого населення, функціонування об'єктів соціальної,
комунально-побутової, промислової та аграрної сфери, проведення
відбудовних робіт;
визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації;
організовує роботу щодо ліквідації надзвичайної ситуації та
визначає комплекс заходів щодо ліквідації її наслідків;
залучає до проведення робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації та відбудовних робіт відповідні аварійно-рятувальні,
транспортні, будівельні, медичні та інші формування;
вносить до відповідного місцевого органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для
здійснення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної
ситуації;
вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформацію МНС,
керівництву відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, причини її
виникнення, хід відбудовних робіт;
організовує роботу, пов'язану з визначенням розміру збитків
унаслідок надзвичайної ситуації, та затверджує відповідні акти;
організовує інформування населення про стан справ, наслідки
та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації та
правила поведінки;
організовує проведення моніторингу стану довкілля на
території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації;
здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації;
вносить керівництву місцевого органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
пропозиції про заохочення осіб, які брали участь у розробленні та
здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та проведенні відбудовних робіт;
організовує надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих
унаслідок надзвичайної ситуації;
виконує інші необхідні функції з ліквідації надзвичайної
ситуації у межах своїх повноважень.
5. Комісія має право:
залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи
комісії працівників структурних підрозділів місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій;
давати структурним підрозділам місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, керівництву підприємств,
установ та організацій відповідні доручення з питань, що належать
до її компетенції;
утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що
належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них
відповідних спеціалістів підприємств, установ та організацій за
погодженням з їх керівниками.
6. Роботою комісії керує її голова, а у разі відсутності
голови - його перший заступник або один із заступників. Голова
комісії, його заступники та персональний склад комісії
затверджуються рішенням відповідного місцевого органу виконавчої
влади, органу місцевого самоврядування, керівника підприємства,
установи та організації з урахуванням рівня надзвичайної ситуації.
7. Періодичність, термін та місце проведення засідань комісії
визначається її головою. Рішення комісії приймається відкритим
голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і
оформляється протоколом, що підписується головою комісії.
Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання місцевим органом виконавчої влади,
органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та
організацією.
8. За членами комісії на час виконання покладених на них
обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
9. Транспортне обслуговування членів комісії на період
надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок місцевого органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій.
10. Організація побутового обслуговування членів комісії під
час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцевий
орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації, території яких знаходяться
в межах цієї зони.
Члени комісії на період проведення робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації забезпечуються у разі потреби
спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій.вгору