Рішення № 2/2014 Ради асоціації між Україною та ЄС від 15 грудня 2014 р. про створення двох підкомітетів
Рада асоціації України та ЄС; Рішення, Перелік, Міжнародний документ від 15.12.20142/2014
Документ 845_002, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2014

РІШЕННЯ № 2/2014
РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
від 15 грудня 2014 р.
про створення двох підкомітетів

РАДА АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС,

Враховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейською спільнотою з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, (далі - Угода) та зокрема її Статтю 466,

__________
1 Офіційний вісник ЄС, L 161, 29травня 2014 р., с. 3.

Беручи до уваги, що:

(1) Відповідно до Статті 486 частина Угоди тимчасово застосовується, починаючи з 1 листопада 2014 року.

(2) Згідно зі Статтею 466(2) Угоди Рада асоціації може приймати рішення щодо створення спеціального комітету чи органу в певних сферах, необхідних для імплементації Угоди та сприяння Раді асоціації у виконанні нею своїх обов’язків.

(3) 3 метою забезпечення обговорення на експертному рівні основних сфер, які підпадають під тимчасове застосування Угоди, необхідно створити два підкомітети.

(4) За згодою Сторін перелік і завдання підкомітетів можуть бути змінені,

ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Цим Рішенням створюються підкомітети, зазначені в Додатку.

Стаття 2

Регламент підкомітетів, зазначених у Додатку, визначається Статтею 16 Регламенту Комітету асоціації та його підкомітетів, затвердженого Рішенням Ради асоціації між Україною та ЄС № 1/2014.

Стаття 3

За згодою Сторін перелік підкомітетів та індивідуальні завдання підкомітетів, зазначених у Додатку, можуть бути змінені.

Стаття 4

Це Рішення набирає чинності з дня його прийняття.ДОДАТОК

ПЕРЕЛІК ПІДКОМІТЕТІВ

(1) Підкомітет із питань свободи, безпеки та юстиції

(2) Підкомітет із питань економіки та іншого галузевого співробітництва

Прийнято у Брюсселі 15-12-2014

Від Ради асоціації

Голова

Секретарі

F. MOGHERINI

(підпис)

N. GNYDIUK

(підпис)

D. FLOREAN

(підпис)
вгору