Документ 845_003, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2014

РІШЕННЯ № 3/2014
РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
від 15 грудня 2014 р.
про делегування Радою асоціації окремих повноважень
Комітету асоціації у торговельному складі

РАДА АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС,

Враховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейською спільнотою з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, (далі - Угода) і зокрема її Статті 463(3) та 465(2),

__________
1 Офіційний вісник ЄС, L 161, 29 травня 2014 р., с. 3.

Беручи до уваги, що:

(1) Відповідно до Статті 486 частина Угоди тимчасово застосовується, починаючи з 1 листопада 2014 року.

(2) Згідно зі Статтею 461(1) Угоди Рада асоціації відповідальна за здійснення контролю та моніторингу застосування і виконання Угоди.

(3) Згідно зі Статтею 465(2) Угоди Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення.

(4) Згідно зі Статтею 465(4) Угоди Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для розгляду всіх питань, пов'язаних з Розділом IV (Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею) Угоди.

(5) 3 метою забезпечення рівномірної та своєчасної імплементації частин Угоди, пов'язаних із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, Рада асоціації делегує повноваження оновлювати чи вносити зміни до Додатків до Угоди, що стосуються глав 1, 2, 3, 5, 6 і 8 Розділу IV (Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею), Комітету асоціації у торговельному складі, як це передбачено у Статті 465(4) Угоди, якщо в цих главах не має спеціальних положень щодо оновлення та внесення змін до Додатків,

ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Цим Рішенням Рада асоціації делегує повноваження щодо оновлення та внесення змін до додатків до Угоди, що стосуються глав 1 (Додатки I-C та I-D), 2 (Додаток II), 3, 5, 6 і 8 Розділу IV (Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею) Угоди, Комітету асоціації у торговельному складі, як це передбачено у Статті 465(4) Угоди, якщо в цих главах не має спеціальних положень щодо оновлення та внесення змін до Додатків.

Стаття 2

Це Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Прийнято у Брюсселі 15-12-2014

Від Ради асоціації

Голова

Секретарі

F. MOGHERINI

(підпис)

N. GNYDIUK

(підпис)

D. FLOREAN

(підпис)
вгору