Про викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995862
Документ 862-95-п, поточна редакція — Прийняття від 31.10.1995

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 1995 р. N 862
Київ
Про викуп облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок викупу облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року, що додається.
2. Установити, що початок викупу облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року для придбання окремих видів товарів
та сума викупу за 100 рублів номінальної вартості цих облігацій
визначаються окремими постановами Кабінету Міністрів України.
3. Розпочати з 9 листопада 1995 р. викуп облігацій Державної
цільової безпроцентної позики 1990 року для придбання
холодильників "ЗІЛ", "Мінськ", "Бірюса", пральних машин "В'ятка",
мікрохвильових печей, мінітракторів із розрахунку 2508000 крб. за
100 рублів номінальної вартості облігації.
Міністерству фінансів подавати Кабінету Міністрів України
пропозиції про початок викупу облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року для придбання інших товарів,
виходячи із стану виконання Державного бюджету України на 1995
рік.
4. Просити Національний банк підкріплювати готівкою установи
Ощадного банку для здійснення викупу облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року без справляння плати за цю послугу.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 1995 р. N 862
ПОРЯДОК
викупу облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року
1. Викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики
1990 року (далі - облігації) провадиться установами Ощадбанку в
громадян України незалежно від місця їх придбання.
2. Сума викупу облігацій може бути виплачена готівкою або
перерахована як плата за товари, послуги, об'єкти приватизації чи
оформлена на будь-який вид вкладу.
3. Викуп облігацій здійснюється на підставі пред'явлення
облігацій та документа, що засвідчує особу громадянина.
4. Викуплені облігації погашаються штампом "Погашено" і
вирізкою двох-трьох літер із зазначеної прописом номінальної
вартості.
5. Не пізніш як за п'ять робочих днів до початку викупу
облігацій Мінфін перераховує на кореспондентський рахунок
правління Ощадбанку необхідну суму для забезпечення викупу
облігацій.
Розрахунки регулюються на підставі даних бухгалтерського
обліку Ощадбанку про суми викупу облігацій. Ці дані щомісячно
подаються до Мінфіну.
Остаточний розрахунок між Мінфіном та Ощадбанком провадиться
після завершення викупу облігацій, виходячи із суми фактично
виплачених коштів.
6. Порядок обліку операцій викупу облігацій визначається
Ощадбанком за погодженням з Мінфіном та Національним банком.вгору