Документ 913-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до Закону України
"Про захист населення від інфекційних хвороб"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.321 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Абзац другий статті 1 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) викласти в такій редакції:
 
     "інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
     3. Кабінету Міністрів України:
 
     1) при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на 2004 рік і на наступні роки передбачити кошти на створення, оснащення та функціонування лабораторій у наукових медичних установах і закладах охорони здоров'я з метою вивчення пріонних інфекцій, розроблення методів їх діагностики, лікування та профілактики, індикації пріонів у біологічних субстратах, що можуть бути факторами передачі інфекції для людей;
 
     2) протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
 
     привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
     забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 913-IVвгору