Документ 92/95-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 18.03.1995, підстава - 93/95-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про скасування Конституції і деяких законів
Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 11, ст.67 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 93/95-ВР від 17.03.95,
ВВР, 1995, N 11, ст.68 )

У зв'язку з невиконанням Верховною Радою Автономної
Республіки Крим постанов Верховної Ради України від 22 вересня
( 180/94-ВР ) і 17 листопада 1994 року ( 250/94-ВР ) щодо
приведення Конституції і законів Автономної Республіки Крим у
відповідність з Конституцією і законами України і з метою
забезпечення верховенства Конституції і законів України на всій її
території та захисту державного суверенітету України, відповідно
до пункту 31 статті 97 Конституції (Основного Закону) України
( 888-09 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Скасувати Конституцію Автономної Республіки Крим
( rb076a002-92 ), прийняту Верховною Радою Автономної Республіки
Крим 6 травня 1992 року із наступними змінами і доповненнями, а
також закони Автономної Республіки Крим "Про вибори Президента
Республіки Крим" від 17 вересня 1993 року ( rb0380002-93 ), "Про
Президента Республіки Крим" від 14 жовтня 1993 року
( rb0428002-93 ), "Про відновлення конституційних основ
державності Республіки Крим" від 20 травня 1994 року
( rb0032002-94 ), конституційний закон Автономної Республіки Крим
"Про Конституційний Суд Республіки Крим" ( rb0161002-94 ) від 8
вересня 1994 року і Закон Автономної Республіки Крим "Про вибори
депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних
у містах Рад" від 18 січня 1995 року із змінами і доповненнями від
10 березня 1995 року як такі, що суперечать статтям 31, 70, 71,
75-1, 77, 112, 149, 150 Конституції (Основного Закону) України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 17 березня 1995 року
N 92/95-ВРвгору