Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Правила, Форма типового документа, Повідомлення, Список, Звернення, Журнал, Картка, Акт, Запит, Вимоги, Розпорядження, Довідка, Припис, Перелік від 07.12.2016921
Документ 921-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.12.2016. Подивитися в історії? )

ведуть військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 14). Список зберігається в консульський установі протягом п’яти років;

проводять роз’яснювальну роботу із призовниками і військовозобов’язаними щодо виконання ними встановлених правил військового обліку;

повідомляють відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, які порушують встановлені правила військового обліку.

58. Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб:

здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання (додаток 15);

надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних (додаток 16);

повідомляють про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити районних (міських) військових комісаріатів (додаток 17);

надсилають у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік (додаток 18);

надають районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті призовників і військовозобов’язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов’язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до районних (міських) військових комісаріатів.

59. Органи Національної поліції:

за зверненням районних (міських) військових комісаріатів здійснюють досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку (додаток 12);

за зверненням органів місцевого самоврядування та районних (міських) військових комісаріатів здійснюють розшук, затримання і доставку до районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку (додатки 5, 13).

60. Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють у семиденний строк після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних (додаток 19).

61. Органи досудового розслідування повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, щодо яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (додаток 20).

62. Суди:

повідомляють у семиденний строк районним (міським) військовим комісаріатам про призовників, щодо яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов’язаних, які набрали законної сили;

вилучають та надсилають до відповідних районних (міських) військових комісаріатів військово-облікові документи призовників і військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту.

63. Медико-соціальні експертні комісії повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами (додаток 21).

64. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомляють у триденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні (додаток 22).

65. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів (додаток 23) та рішень виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов’язаних, сповіщають їх про виклик до районних (міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток (додаток 24) та забезпечують прибуття за викликом.

66. Командири військових частин інших військових формувань, а також керівники підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні інших військових формувань, надсилають у семиденний строк до районних (міських) військових комісаріатів витяги з наказів про прийняття на військову службу призовників і військовозобов’язаних для виключення їх з військового обліку, вилучені військово-облікові документи, а також список таких осіб (додаток 25).

67. Для зняття з військового обліку військовозобов’язаних, яких після проходження строкової військової служби прийнято на службу до органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, відповідні працівники зазначених органів вилучають у військовозобов’язаних військово-облікові документи, які надсилають у семиденний строк до районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування призовників і військовозобов’язаних на військовому обліку разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списком (додаток 25).

68. Районні (міські) військові комісаріати у десятиденний строк з дня отримання військово-облікових документів, списків у двох екземплярах та витягів із наказів про прийняття на військову службу або службу до органів, визначених у пункті 67 цього Порядку, призовників чи військовозобов’язаних проставляють в їх військово-облікових документах та списках відмітки про виключення з військового обліку та надсилають військово-облікові документи з другими примірниками списків до органів, визначених у пункті 67 цього Порядку.

69. Інші військові формування, органи Національної поліції, органи і підрозділи цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державна кримінально-виконавча служба організовують облік та зберігання списків і військово-облікових документів. Посадові особи, винні у втраті військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних, несуть відповідальність згідно із законодавством.

70. Керівники органів, зазначених у пункті 67 цього Порядку, командири військових частин інших військових формувань повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про звільнення військовозобов’язаних із служби, яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки (додаток 26).

71. Наявність військово-облікових документів, зданих призовниками і військовозобов’язаними на зберігання до відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряється щороку комісіями, що утворюються згідно з наказами відповідних керівників, із складенням актів.

72. У разі виявлення втрати військово-облікових документів посадовими особами, на зберігання яким їх здано призовниками і військовозобов’язаними, наказами керівників таких посадових осіб призначається службове розслідування. Винні посадові особи притягуються до відповідальності згідно із законодавством. Витяги з наказів про результати такого розслідування вручаються призовникам або військовозобов’язаним для подання до районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх перебування на військовому обліку для відновлення військово-облікових документів.

73. Генеральний штаб Збройних Сил щороку до 1 березня затверджує штабам оперативних командувань план перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, який доводиться штабами оперативних командувань до відома відповідних керівників.

Програма з визначеними питаннями перевірки доводиться штабами оперативних командувань до відома державних органів, підприємств, установ та організацій не пізніше ніж за десять днів до її початку (додаток 27).

74. Генеральний штаб Збройних Сил проводить перевірку стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на території України.

За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій та органам військового управління для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.

Результати перевірки державних органів, підприємств, установ та організацій вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7).

Командування Сухопутних військ Збройних Сил та оперативні командування з питань організації та ведення військового обліку перевіряються Генеральним штабом Збройних Сил один раз на три роки. За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються до Командування Сухопутних військ Збройних Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

75. Командування Сухопутних військ Збройних Сил здійснює загальне керівництво та контроль за роботою оперативних командувань, обласних та районних (міських) військових комісаріатів з питань організації та ведення військового обліку, а також вживає заходів реагування на виявлені правопорушення. Відповідно до плану, затвердженого Генеральним штабом Збройних Сил, Командування Сухопутних військ Збройних Сил не рідше одного разу на два роки проводить перевірку організації та ведення військового обліку в оперативних командуваннях, обласних та районних (міських) військових комісаріатах, які перебувають в їх підпорядкуванні. За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються до Генерального штабу Збройних Сил та оперативних командувань для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

76. Оперативні командування відповідно до затвердженого Генеральним штабом Збройних Сил плану проводять перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у межах зони відповідальності відповідно до військово-адміністративного поділу території України. За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, в яких проводилася перевірка, до Генерального штабу Збройних Сил та обласних військових комісаріатів для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Оперативні командування відповідно до планів, затверджених Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил, проводять щороку перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках обласних військових комісаріатів. За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються до Командування Сухопутних військ Збройних Сил та обласних військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

77. Обласні військові комісаріати у взаємодії з облдержадміністраціями проводять відповідно до затверджених ними планів перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на відповідній території.

За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Обласні військові комісаріати відповідно до планів, затверджених оперативними командуваннями, проводять щороку перевірку стану організації та ведення військового обліку не менш як у 30 відсотках районних (міських) військових комісаріатів. За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються до штабів оперативних командувань та районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

78. Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28), який після закінчення зберігається сім років.

79. Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи відповідно до затверджених ними планів проводять щороку перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам та районним (міським) військовим комісаріатам для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

80. Облдержадміністрації відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними військовими комісаріатами проводять перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності.

За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та відповідних районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок об’єктів перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

81. Районні держадміністрації, міські ради у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами відповідно до планів, затверджених їх розпорядженнями або рішеннями, проводять перевірку органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних та в яких працюють призначені в команди на воєнний час військовозобов’язані, перевіряються один раз на рік. Решта органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій перевіряється один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

82. Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

83. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

84. Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

85. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.Додаток 1
до Порядку

ПРАВИЛА
військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.Додаток 2
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних


Додаток 3
до Порядку

СПИСОК
громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць


Додаток 4
до Порядку

Розписка


Додаток 5
до Порядку

ЗВЕРНЕННЯ
щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку


Додаток 6
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій


Додаток 7
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів


Додаток 8
до Порядку

КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ


Додаток 9
до Порядку

АКТ
про знищення карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних


Додаток 10
до Порядку

СПИСОК
жінок, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю


Додаток 11
до Порядку

ЗАПИТ


Додаток 12
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про кримінальне правопорушення


Додаток 13
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку


Додаток 14
до Порядку

СПИСОК
призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на тимчасовому консульському облікуДодаток 15
до Порядку

ВИМОГИ
щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

1. Проведення перевірки наявності таких військово-облікових документів: посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних).

2. Проведення перевірки наявності відміток відповідного районного (міського) військового комісаріату про взяття (зняття) призовника або військовозобов’язаного на військовий облік за новим місцем проживання чи перебування. У разі відсутності такої відмітки призовник або військовозобов’язаний направляється до відповідного районного (міського) військового комісаріату для взяття його на військовий облік або зняття з військового обліку.

3. Дані про призовників і військовозобов’язаних, які зареєстрували своє місце проживання, зазначаються у повідомленні про місце перебування призовників і військовозобов’язаних від органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб.Додаток 16
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних


Додаток 17
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних


Додаток 18
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік


Додаток 19
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних


Додаток 20
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру у вчиненні кримінального порушення


Додаток 21
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами


Додаток 22
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні


Додаток 23
до Порядку

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 24
до Порядку

ПОВІСТКА


Додаток 25
до Порядку

СПИСОК
призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку


Додаток 26
до Порядку

ДОВІДКА
на військовозобов’язаного, звільненого з військової служби у військовому формуванні, утвореному відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також із служби в органах Національної поліції, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої службиДодаток 27
до Порядку

ПИТАННЯ,
які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

1. Під час перевірки центральних органів виконавчої влади перевіряється:

апарат центрального органу виконавчої влади з питань організації військового обліку у відповідній галузі (сфері управління) та результати контролю за його станом, стан методологічного, методичного та наукового забезпечення заходів військового обліку, організація та стан підвищення кваліфікації військово-облікового персоналу. Також перевіряється кадровий підрозділ апарату центрального органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два - три підприємства, установи та організації, що перебувають в його підпорядкуванні або у сфері його управління, з питань ведення військового обліку, а також документи, визначені у пункті 5 цього додатка.

Крім документів, визначених у пункті 5 цього додатка, перевіряються: положення про структурні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі, сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

2. Під час перевірки центральних органів виконавчої влади, які забезпечують функціонування системи військового обліку, крім питань, визначених у пункті 1 цього додатка, перевіряється апарат центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення функціонування системи військового обліку, зокрема у частині нормативно-правового визначення порядку виконання відповідного функціонального завдання, результати контролю його виконання підпорядкованими органами.

3. Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється:

апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два - три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

Крім документів, визначених у пункті 5 цього додатка, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

4. Під час перевірки виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряється:

порядок виконання заходів із взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради;

порядок зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання;

стан організації та результати роботи з виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку у виконавчому комітеті сільської, селищної чи міської ради, взяття їх на персонально-первинний облік та направлення до відповідних районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;

організація та забезпечення оповіщення на вимогу районного (міського) військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до такого органу і забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом;

стан організації взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами з питань строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними таких органів, внесення відповідних змін та з питань проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

не рідше ніж раз на рік - стан організації та результати звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;

стан організації та результати звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районного (міського) військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також за рішенням військового комісара районного (міського) військового комісаріату);

своєчасність та повнота складання і надсилання до районного (міського) військового комісаріату списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;

правильність приймання від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районного (міського) військового комісаріату для звірення з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час;

стан організації та результати контролю за виконанням громадянами, посадовими особами військових частин, підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідальності виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради, встановлених правил військового обліку, та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Організація та стан взаємодії з органами Національної поліції щодо розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

стан та зміст інформування районного (міського) військового комісаріату про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

своєчасність повідомлення районного (міського) військового комісаріату про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

стан ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім документів, визначених у пункті 5 цього додатка, перевіряються: картотека карток первинного обліку, акти про їх знищення; звернення до органів Національної поліції щодо розшуку, затримання та доставки до районного (міського) військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

5. Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (П2ДС); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

6. Під час перевірки навчальних закладів, крім питань, визначених у пункті 5 цього додатка, додатково перевіряється:

своєчасність видачі призовникам довідок, що підтверджують їх право на відстрочку від призову на строкову військову службу, для подання їх до районного (міського) військового комісаріату;

своєчасність повідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про зміну форми навчання, зарахування (відрахування) з навчального закладу;

своєчасність подання до районного (міського) військового комісаріату та повнота складання списку жінок, які мають фах з відповідною військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних - жінок.

7. Під час перевірки військових частин, утворених відповідно до законів військових формувань, крім Збройних Сил, а також органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, крім питань, визначених у пункті 5 цього додатка, додатково перевіряється:

своєчасність направлення до районних (міських) військових комісаріатів іменних списків та військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних для їх зняття (виключення) з військового обліку;

наявність військово-облікових документів у призовників і військовозобов’язаних, зданих на зберігання до кадрового підрозділу.Додаток 28
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку перевірок стану військового обліку


Додаток 29
до Порядку

ПРИПИС
на виконання завданняЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 921

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377 “Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 45, ст. 1490).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1994 р. № 550 “Про внесення змін до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 46, ст. 1508).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1593 “Про внесення змін до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1292 “Про доповнення пункту 4 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 718 “Про внесення змін до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”.вгору