Про Державну премію України в галузі освіти
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 30.09.2010929/2010
Документ 929/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.05.2017, підстава - 131/2017

Указ
Президента України

Про Державну премію України в галузі освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 129/2013 від 13.03.2013
№ 178/2013 від 02.04.2013
№ 315/2016 від 29.07.2016
№ 131/2017 від 15.05.2017}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 11 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю:

1. Утворити при Президентові України Комітет з Державної премії України в галузі освіти як допоміжний орган, що забезпечує здійснення Главою держави повноважень із нагородження Державною премією України в галузі освіти.

2. Призначити ГРИНЕВИЧ Лілію Михайлівну - Міністра освіти і науки України - головою Комітету з Державної премії України в галузі освіти.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 315/2016 від 29.07.2016}

3. Затвердити:

Положення про Державну премію України в галузі освіти (додається);

Положення про Комітет з Державної премії України в галузі освіти (додається);

персональний склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти (додається).

4. Голові Комітету з Державної премії України в галузі освіти подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо описів та зразків Диплома і Почесного знака лауреата Державної премії України в галузі освіти.

5. Керівникові Державного управління справами утворити секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти.

{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 315/2016 від 29.07.2016}

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 вересня 2010 року
№ 929/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2010 року № 929/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну премію України в галузі освіти

1. Державна премія України в галузі освіти (далі - Державна премія) є державною нагородою України, яка присуджується громадянам України за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями:

дошкільна і позашкільна освіта - за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти, в тому числі за створення посібників, дитячої літератури, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному вихованню дітей, оволодінню ними знаннями, уміннями, навичками, за досягнення в розробленні і впровадженні в систему діяльності позашкільного закладу оригінальної виховної системи з високим результатом виховного впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей, у тому числі за навчально-методичні роботи в галузі позашкільної освіти;

загальна середня освіта - за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі загальної середньої освіти, в тому числі за створення підручників, навчально-методичної літератури, які відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному оволодінню знаннями;

професійно-технічна освіта - за видатні досягнення в розробленні та впровадженні новітніх технологій навчання та виробництва, що сприяють розвитку професійно-технічної освіти і підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та молодших спеціалістів, у тому числі за створення підручників, які відповідають вимогам сучасних технологій виробництва, сприяють ефективному засвоюванню учнями знань, набуттю ними умінь та навичок, забезпечують якісний рівень професійно-технічної освіти;

вища освіта - за видатні досягнення у діяльності, що відкривають нові напрями в розвитку педагогіки вищої школи, науково-теоретичні, прикладні здобутки у модернізації змісту вищої освіти, педагогічну майстерність у впровадженні новітніх розробок в освітню діяльність, створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розроблення та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, а також за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір;

наукові досягнення в галузі освіти - за видатні досягнення в наукових дослідженнях з педагогіки, психології, теорії освіти, які сприяють дальшому розвитку педагогічної науки, позитивно впливають на суспільний прогрес та інтелектуальний розвиток, утверджують високий авторитет вітчизняної науки в галузі освіти у світі.

2. Щорічно присуджується п'ять Державних премій, по одній у кожній номінації.

Нагородження (присудження) Державною премією провадиться указом Президента України.

3. На здобуття Державної премії можуть висуватися громадяни України, які є фахівцями в галузі освіти (далі - кандидати).

На здобуття Державної премії за спільне досягнення може бути висунуто разом як колектив декілька фахівців у галузі освіти (далі - колектив). Склад колективу, який висунуто на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб.

4. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії здійснюється за номінаціями, визначеними у пункті 1 цього Положення.

Зміна номінації, за якою кандидата (колектив) висунуто на здобуття Державної премії, не допускається.

Кандидата (колектив) може бути висунуто на здобуття Державної премії за однією номінацією.

5. Висування кандидатів (колективів) провадиться з 1 листопада року, що передує року, в якому присуджується Державна премія, Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, всеукраїнськими громадськими організаціями, статутна діяльність яких пов'язана з галуззю освіти, Міністерством освіти і науки України, міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами, які за результатами висування вносять Комітету з Державної премії України в галузі освіти (далі - Комітет) відповідні подання разом із документами та матеріалами про кандидатів (колективи).

Кандидат (фахівець у складі колективу) може бути висунутий на здобуття Державної премії за відповідною номінацією лише за його згодою, збір у зв'язку з цим документів і матеріалів щодо нього здійснюється також лише за його згодою.

6. Подання про висування кандидатів (колективів), у якому зазначається номінація, за якою висувається кандидат (колектив), разом із документами та матеріалами щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом щорічно до 1 березня.

Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами, зазначеними у пункті 5 цього Положення, визначаються Комітетом.

7. Для інформування громадськості про висунутих на здобуття Державної премії кандидатів (колективи), громадського обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів) Комітет забезпечує публікацію щорічно до 1 квітня в газеті "Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової інформації списку таких кандидатів (колективів) із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування.

8. Результати громадського обговорення, зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів) надсилаються Комітету щорічно до 1 липня.

Відповідні матеріали та документи кандидатів (колективів), результати громадського обговорення розглядаються спеціалізованими секціями Комітету, які утворюються за номінаціями. За результатами такого розгляду спеціалізовані секції Комітету проводять рейтингове голосування щодо висунутих кандидатів (колективів) за відповідною номінацією.

Порядок проведення рейтингового голосування щодо кандидатів (колективів) визначається Комітетом.

На розгляд Комітету виносяться по п'ять кандидатів (колективів) у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами рейтингового голосування у спеціалізованих секціях Комітету.

9. Комітет приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії шляхом таємного голосування та вносить щорічно до 15 вересня на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії за кожною номінацією (крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту).

Під час прийняття рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії член Комітету має право голосувати за одного кандидата (колектив) у кожній номінації.

У разі якщо в результаті голосування жодний кандидат (колектив) не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо таких кандидатів (колективів).

Якщо за результатом повторного таємного голосування жодний кандидат не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації.

10. Державна премія присуджується громадянину один раз за життя.

Присудження Державної премії посмертно не провадиться.

11. Громадянину, удостоєному Державної премії, присвоюється звання лауреата Державної премії і вручаються Диплом та Почесний Знак лауреата державної премії.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Державної премії затверджуються Президентом України.

12. Лауреатам Державної премії виплачується грошова частина премії в розмірі, який визначається щороку Президентом України за пропозицією Комітету.

У разі відзначення Державною премією колективу Диплом та Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

13. Указ Президента України про присудження Державної премії оприлюднюється у засобах масової інформації до 1 жовтня поточного року.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2010 року № 929/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Державної премії України в галузі освіти

1. Комітет з Державної премії України в галузі освіти (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державною премією України в галузі освіти (далі - Державна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

приймає подання, документи та матеріали про кандидатів (колективи), які висунуті в установленому порядку на здобуття Державної премії, розглядає та аналізує такі документи і матеріали;

забезпечує публікацію у друкованих засобах масової інформації списку кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування, організовує громадське обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів);

розглядає та обговорює видатні досягнення кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, внесені документи та матеріали щодо них;

розглядає та аналізує одержані за результатами громадського обговорення зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів);

утворює спеціалізовані секції Комітету за відповідними номінаціями для розгляду документів та матеріалів, результатів громадського обговорення щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, визначає порядок роботи таких секцій;

приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії шляхом таємного голосування та вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією або про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації;

організовує в межах компетенції вручення в урочистій обстановці Дипломів, Почесних знаків лауреатів Державної премії та виплату лауреатам її грошової частини;

сприяє поширенню досвіду лауреатів Державної премії.

4. Комітет має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, висновки стосовно документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії;

запрошувати та заслуховувати на засіданнях Комітету, спеціалізованих секцій кандидатів (колективи), які висунуті на здобуття Державної премії, залучати до обговорення внесених документів та матеріалів, відповідних питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, фахівців;

організовувати та проводити в Комітеті відкриті слухання, круглі столи для обговорення документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови, один з яких є керівником секретаріату Комітету, та інших членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 178/2013 від 02.04.2013}

Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 178/2013 від 02.04.2013}

Персональний склад Комітету затверджує Президент України за поданням голови Комітету.

До складу Комітету включаються в установленому порядку високопрофесійні, авторитетні, відомі в Україні педагогічні і науково-педагогічні працівники, працівники органів управління освітою, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також учені Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України.

Якщо на здобуття Державної премії висунуто кандидата, який є членом Комітету або його близьким родичем, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції) протягом розгляду та обговорення видатних досягнень кандидата (колективу), під час прийняття рішень спеціалізованою секцією, Комітетом щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії у відповідній номінації.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - один із заступників голови Комітету за його дорученням.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім рішень щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії, що приймаються не менш як двома третинами голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - одним із заступників голови Комітету за його дорученням.

7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат у кількості семи осіб.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Указу Президента № 178/2013 від 02.04.2013}

{Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Указу Президента № 178/2013 від 02.04.2013}

Працівники секретаріату працюють на постійній основі.

Заступник голови Комітету - керівник секретаріату Комітету здійснює керівництво секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю секретаріату.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 178/2013 від 02.04.2013}

Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності секретаріату Комітету здійснюється Державним управлінням справами.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2010 року № 929/2010

СКЛАД
Комітету з Державної премії України в галузі освіти


ГРИНЕВИЧ
Лілія Михайлівна

-

Міністр освіти і науки України, голова Комітету


КРЕМЕНЬ
Василь Григорович

-

президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Комітету (за згодою)


ПАВЛЕНКО
Ростислав Миколайович

-

Заступник Глави Адміністрації Президента України, заступник голови Комітету


ХОБЗЕЙ
Павло Кузьмович

-

заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови Комітету


АНДРУЩЕНКО
Віктор Петрович

-

ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, голова Асоціації ректорів педагогічних університетів (за згодою)


БАЛУЩАК
Ганна Федорівна

-

директор Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму (за згодою)


БЕЗГІН
Олексій Ігорович

-

ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (за згодою)


БЕРІЗКО
Микола Михайлович

-

завідувач відділу освіти і науки департаменту освіти, науки та духовного розвитку Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України


БЕХ
Іван Дмитрович

-

директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


БОБАЛО
Юрій Ярославович

-

ректор Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)


БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

-

відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)


БОСЕНКО
Маріанна Іванівна

-

директор гімназії № 48 міста Києва (за згодою)


ГАЛАШЕВСЬКА
Світлана Вікторівна

-

директор Білоцерківського будинку художньої творчості Київської області (за згодою)


ГОРБУЛІН
Володимир Павлович

-

перший віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Радник Президента України


ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович

-

ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)


ДМИТРИЧЕНКО
Микола Федорович

-

ректор Національного транспортного університету (за згодою)


ДРУМ
Тетяна Петрівна

-

директор Вищого професійного училища № 41 міста Тульчина Вінницької області (за згодою)


ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович

-

ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою)


ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

-

заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації - директор департаменту освіти і науки


ІЛЬЧЕНКО
Тамара Сергіївна

-

завідувач дошкільного навчального закладу № 54 міста Києва (за згодою)


КАРАНДІЙ
Вадим Анатолійович

-

директор Українського центру оцінювання якості освіти (за згодою)


КАЧАЛОВСЬКИЙ
Петро Іванович

-

директор Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури (за згодою)


КОНОНЕНКО
Ольга Борисівна

-

начальник відділу планування, зв'язків з громадськістю та доступу до публічної інформації правління з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України


КОСИЛО
Михайло Юрійович

-

директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (за згодою)


КРИШЕМІНСЬКА
Лідія Дмитрівна

-

директор Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою)


КУДРЯВЕЦЬ
Євген Володимирович

-

голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України (за згодою)


ЛЕВКІВСЬКИЙ
Казимир Михайлович

-

заступник директора державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" (за згодою)


ЛИТВИНЕНКО
Лідія Семенівна

-

директор спеціального загальноосвітнього дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку, дітей з затримкою психічного розвитку "Малятко", м. Київ (за згодою)


ЛІСОВИЙ
Оксен Васильович

-

директор Національного центру "Мала академія наук України" (за згодою)


ЛУГОВИЙ
Володимир Іларіонович

-

перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


МАЗАРАКІ
Анатолій Антонович

-

ректор Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою)


МАКАРЕНКО
Оксана Олександрівна

-

голова громадської організації "Батьківський контроль" (за згодою)


МАКСИМЕНКО
Сергій Дмитрович

-

академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


МЕЛЕШЕВИЧ
Андрій Анатолійович

-

президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою)


МИХАЛКО
Світлана Олексіївна

-

директор Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування (за згодою)


МОРОЗ
Василь Максимович

-

ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (за згодою)


НАКОНЕЧНИЙ
Олександр Григорович

-

завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської організації "Академія наук вищої школи України" (за згодою)


НЕСЕН
Микола Григорович

-

директор Вищого професійного училища № 7 міста Кременчука Полтавської області (за згодою)


ОГНЕВ'ЮК
Віктор Олександрович

-

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка (за згодою)


ПЕТРОВИЧ
Василь Сергійович

-

директор державного навчального закладу "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" (за згодою)


ПІВНЯК
Геннадій Григорович

-

ректор Національного гірничого університету (за згодою)


ПОЛЯНСЬКИЙ
Павло Броніславович

-

державний секретар Міністерства освіти і науки України


ПОХРЕСНИК
Анатолій Костянтинович

-

голова Ради директорів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації України (за згодою)


ПРИМАКОВА
Наталія Ярославівна

-

завідувач дошкільного навчального закладу санаторного типу № 58 "Лісова казка" Чернігівської міської ради (за згодою)


РУБАН
Юрій Григорович

-

Керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України


САЗОНЕНКО
Ганна Стефанівна

-

директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)


СВИРСЬКА
Тетяна Іванівна

-

голова Всеукраїнської асоціації керівників позашкільних навчальних закладів (за згодою)


СВІДЛОВ
Юрій Іванович

-

начальник Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка (за згодою)


СТАРОСТЕНКО
Ганна Вікторівна

-

заступник голови Київської міської державної адміністрації


СУХОМЛИНСЬКА
Ольга Василівна

-

академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


ТЕЛЕЛИМ
Василь Максимович

-

професор кафедри стратегії національної безпеки і оборони Інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського


ТЕЛЄГІНА
Вікторія Григорівна

-

директор ліцею № 100 "Поділ" міста Києва (за згодою)


ТОЦЬКА
Тетяна Петрівна

-

завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Ялинка" імені В.О. Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (за згодою)


УСАТЕНКО
Галина Олегівна

-

заступник директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент фонду "Європа XXI" (за згодою)


ФАКТОР
Людмила Володимирівна

-

директор спеціалізованого навчально-виховного комплексу "школа-дитячий садок" "Кияночка" міста Києва (за згодою)


ЧЕМБЕРЖІ
Михайло Іванович

-

ректор Київської дитячої академії мистецтв (за згодою)


ШЕВЧЕНКО
Валентина Петрівна

-

директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету (за згодою)


ШИЯН
Роман Богданович

-

директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)


ЯЩЕНКО
Алла Володимирівна

-

завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 5 "Капітошка" Бучанської міської ради Київської області (за згодою).

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 129/2013 від 13.03.2013; в редакції Указу Президента № 315/2016 від 29.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 131/2017 від 15.05.2017}

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору