Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007932
Документ 932-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2007 р. N 932
Київ
Про внесення змін до Правил перетинання
державного кордону громадянами України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил перетинання державного кордону громадянами
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 січня 1995 р. N 57 ( 57-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4,
ст. 92; Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4; 2003 р.,
N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2015), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 932
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил перетинання державного
кордону громадянами України ( 57-95-п )

Доповнити Правила ( 57-95-п ) пунктами 2-1 - 2-3 такого
змісту:
"2-1. Перетинання державного кордону для виїзду за межі
України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється
лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників
(далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб,
уповноважених ними.
2-2. Виїзд за межі України громадян, які не досягли
16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі
осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою
згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із
зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку
перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у
пункті пропуску через державний кордон;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
коли другий з батьків є іноземцем або особою без
громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про
народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з
яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або
проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на
постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття
на консульський облік в дипломатичному представництві України за
кордоном;
3) у разі пред'явлення оригіналів документів або їх
нотаріально посвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з
батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно
відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України
громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу
другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації
актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей
про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ) (під час виїзду дитини за кордон у
супроводі одинокої матері).
2-3. Виїзд за межі України громадян, які не досягли
16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома
батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох
батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового
проміжку перебування у цій державі.".вгору