Документ 950_030, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 01.07.2015, підстава - 564-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2015, підстава - v1967321-15. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"

{Меморандум ратифіковано Законом № 564-VIII від 01.07.2015}

Уряд України та Організація НАТО із зв’язку та інформації, від імені якої діє Генеральний менеджер Агенції НАТО із зв’язку та інформації (далі - “Сторони”),

враховуючи Декларацію Уельського Саміту НАТО від 5 вересня 2014 року, що започаткувала додатковий етап реформування та трансформації сектору безпеки та оборони, та з метою покращення взаємосумісності між Збройними Силами України та НАТО,

беручи до уваги, що обидві Сторони вважають за доцільне співпрацювати з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки (далі - КУЗРСР) з метою покращення взаємосумісності між Збройними Силами України та НАТО у рамках програми “Партнерство заради миру” та згідно з Декларацією Уельського Саміту,

домовилися про укладення рамкового Меморандуму про домовленість (далі - Меморандум), у якому визначені напрями співробітництва з питань КУЗРСР.

СТАТТЯ 1
ВИЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

Такі визначення і скорочення застосовуватимуться в цьому Меморандумі:


Підрядник

-

будь-який суб’єкт, який уклав контракт із Стороною в рамках цього Меморандуму;


КУЗРСР

-

консультації, управління, зв’язок, розвідка, спостереження і рекогносцировка;


ТУ

-

технічна угода;


КО

-

координатор, який відповідатиме за ефективне виконання, керівництво та напрями діяльності в рамках цього Меморандуму;


МП

-

менеджер проекту, який відповідатиме за ефективне виконання і керівництво відповідними ТУ;


Третя сторона

-

будь-який суб’єкт, підрядник, агентство, уряд чи особа, інша ніж персонал Сторони, яка не є Стороною цього Меморандуму;


Агенція

-

Агенція НАТО із зв’язку та інформації, як виконавчий орган Організації НАТО із зв’язку та інформації;


Місцевий персонал

-

громадяни України та особи, які постійно проживають в Україні.

СТАТТЯ 2
НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МЕТА

2.1. Сторони домовилися про зміцнення співробітництва шляхом взаємодії для досягнення таких цілей:

в рамках особливого партнерства України з НАТО, як зазначено на Уельському Саміті НАТО та підтримано державами-членами та штаб-квартирою НАТО, Сторони мають намір співробітничати з метою підтримки реформ та трансформації сектору безпеки і оборони та з метою покращення взаємосумісності між Збройними Силами України та НАТО;

з цією метою Сторони мають намір сприяти обміну знаннями у рамках особливого партнерства України з НАТО і визначити сфери спільної діяльності.

2.2. Сторони домовились про підписання в подальшому технічних угод (далі - ТУ) для виконання цього Меморандуму між Сторонами, згідно з форматом, визначеним у Додатку А.

СТАТТЯ 3
СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони визначили такі напрями співробітництва:

3.1. У короткостроковій перспективі:

підтримка впровадження сучасних інформаційних технологій, послуг зв’язку (електронна передача повідомлень, відеотелеконференції, IP-телефонія, веб-сервіси, послуги збереження інформації і загального доступу до неї), а також протоколів та обробки даних у системі управління військами Збройних Сил України;

підтримка в оцінці та впровадженні базових і функціональних служб, а також інформаційних технологій для обробки даних та їх відображення в системі управління військами Збройних Сил України;

підтримка у придбанні комунікаційних та інформаційних послуг згідно з напрямами співробітництва, зазначеними у цьому Меморандумі, для Збройних Сил України та керуючись принципами та правилами закупівель товарів і послуг НАТО.

3.2. У середньостроковій перспективі:

допомога у визначенні потреб України для покращення її спроможностей в оборонному, оперативному та логістичному плануванні;

визначення і підтримка потреб України щодо підготовки, особливо у світлі комплексних завдань модернізації та досягнення взаємосумісності систем зв’язку та інформації.

СТАТТЯ 4
ІМУНІТЕТИ ТА ПРИВІЛЕЇ

4.1. Для цілей цієї статті персонал Агенції, за виключенням місцевого персоналу, включатиме до 15 осіб військового та/або цивільного персоналу, призначених в або відряджених до Агенції, які будуть акредитовані як дипломатичний персонал Офісу зв’язку НАТО в Україні за письмовим запитом НАТО до Міністерства закордонних справ України.

4.2. Персонал Агенції, визначений у пункті 4.1 цієї Статті, користується привілеями, імунітетами та сприянням в такій мірі, в якій вони звичайно надаються співробітникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, включаючи дипломатичний імунітет від переслідування у порядку цивільного, кримінального або адміністративного судочинства, що може виникнути внаслідок дії чи бездіяльності на території України.

4.3. В межах виконання своїх обов’язків, визначених НАТО, персонал Агенції може мати доступ до режимних об’єктів на території України відповідно до вимог законодавства України та за попереднім погодженням з компетентними органами влади України.

4.4. На місцевий персонал, найнятий Агенцією, розповсюджуються положення законодавства України. Проте, цей персонал користується імунітетом від переслідування у порядку цивільного та адміністративного судочинства, що може виникнути під час виконання ними офіційних обов’язків.

СТАТТЯ 5
КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ

5.1. Заходи, що виконуються в рамках цього Меморандуму, будуть від імені Сторін спрямовані та скеровані координаторами (далі - КО) та менеджерами проекту (далі - МП), які призначаються Сторонами. МП будуть на регулярній основі доповідати координаторам. КО та МП для Агенції будуть відібрані з персоналу Агенції. КО та МП для Української Сторони будуть визначені Міністерством оборони України.

5.2. КО встановлять частий, своєчасний та ефективний зв’язок між Сторонами. Разом з МП вони будуть спільно розробляти ТУ. У рамках Статей 2 та 3 вони можуть додатково визначати та погоджувати конкретні сфери співпраці та забезпечувати, наскільки це можливо, своєчасне надання необхідних ресурсів.

5.3. КО від Української Сторони та КО від Агенції будуть визначені в ТУ.

СТАТТЯ 6
ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Будь-яке співробітництво в рамках цього Меморандуму залежить від наявності фінансових ресурсів зі сторони України, держав- членів НАТО або іншого фінансування з боку НАТО.

6.2. Співробітництво у межах трастового фонду, створеного в рамках НАТО, визначається процедурами штаб-квартири НАТО щодо створення та діяльності трастових фондів.

6.3. Якщо підтримка запитується однією із сторін (Запитуюча Сторона) у іншої Сторони (Сторона, що надає), Сторона, що надає, повідомляє Запитуючу Сторону про ресурси, яких вона потребує, та об'єм кожного із зобов’язань за контрактом, якщо такі є, що необхідні для забезпечення підтримки. Детальна інформація, у тому числі щодо адміністративних витрат, якщо такі є, буде зазначена в кожній ТУ.

6.3.1. Запитуюча Сторона буде переводити суму запитуваного фінансування протягом одного місяця після отримання рахунка. Адміністративні витрати, якщо такі є, будуть визначатися окремо на рахунку і пред’явлені до оплати після підписання ТУ.

6.3.2. Витрати не можуть перевищувати загальну суму коштів, які зазначені у ТУ, без схвалення Запитуючою Стороною. Якщо діяльність вимагає перевищення витрат, Запитуючу Сторону буде негайно поінформовано. Запитуюча Сторона відповідатиме за надання додаткових коштів.

6.3.3. Сторона, що надає, буде вести облік витрат, понесених під час виконання цього Меморандуму та пов’язаних з ним ТУ. За необхідності ці розрахунки будуть надані Запитуючій Стороні.

СТАТТЯ 7
ДОГОВІРНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Якщо одна із Сторін встановлює, що укладення договорів із третьою стороною необхідно для виконання нею обов’язків у рамках цього Меморандуму або ТУ, ця Сторона буде укладати такі договори згідно з відповідними законами, положеннями та процедурами НАТО або відповідно до національних законів, положень та процедур.

7.2. Коли одна Сторона самостійно вирішує питання про укладання договору в рамках цього Меморандуму або ТУ з третьою стороною, вона буде нести повну відповідальність за укладання таких договорів. Інша Сторона не буде нести жодної відповідальності, що виникає у разі укладення таких договорів без її попередньої письмової згоди.

7.3. У разі якщо Сторони визначать, що згідно з цим Меморандумом або ТУ одна Сторона має заключити контракт в інтересах іншої Сторони, ця Сторона заключатиме його згідно з відповідними законами, положеннями та процедурами НАТО або відповідно до національних законів, положень та процедур. Для усіх видів контрактної діяльності, що здійснюється відповідно до цього положення, КО, за вимогою, надаватимуться копії усіх положень щодо контракту перед його заключенням.

7.4. Під час процесу укладення договорів відповідальна особа від кожної Сторони має інформувати потенційних підрядників (шляхом оформлення відповідних документів) про їх зобов’язання негайно сповіщати відповідальну особу (співробітника) про те, що вони мають будь-які ліцензійні угоди або домовленості, які обмежуватимуть право цієї Сторони розкривати інформацію або дозволяти її використання.

СТАТТЯ 8
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. За необхідності, положення про право інтелектуальної власності, а також продаж та обмін з третьою стороною можуть бути включені у ТУ в залежності від напряму співробітництва.

СТАТТЯ 9
БЕЗПЕКА

9.1. Вся службова інформація або матеріали, надані або створені відповідно до положень цього Меморандуму, будуть зберігатися, оброблятися, передаватися і охоронятися відповідно до Угоди про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору від 13 березня 1995 року.

9.2. Кожна Сторона повідомить іншу про класифікацію (ступінь обмеження доступу) інформації, документів або матеріалів, що використовуються в рамках цього Меморандуму, і про будь-які наступні зміни у класифікації. За необхідності зміни класифікації, нова класифікація дозволить забезпечити ступінь захисту від розголошення, який, щонайменше, еквівалентний попередньому.

9.3. Кожна Сторона вживатиме всіх законних заходів, що необхідні для дотримання конфіденційності інформації під час її обміну відповідно до цього Меморандуму, поки інша Сторона не надасть згоди на її розкриття.

9.4. Інформація, надана або створена відповідно до цього Меморандуму, може бути класифікована як інформація з обмеженим доступом НАТО/“Партнерство заради миру”. Інформація щодо існування цього Меморандуму та зміст є відкритими.

СТАТТЯ 10
ПОДАТКИ ТА МИТНІ СТЯГНЕННЯ

10.1. Агенція, її майно, доходи та інша власність звільняються:

10.1.1. Від усіх прямих і непрямих податків; проте Агенція не вимагатиме звільнення від сплати будь-яких платежів або податків, що пов’язані з користуванням комунальними послугами.

10.1.2. Від усіх митних платежів та інших зборів і кількісних обмежень на імпорт або експорт товарів, які ввозяться або вивозяться Агенцією для свого офіційного користування; товари, що ввозяться в Україну зі звільненням від оподаткування, не можуть реалізовуватися шляхом продажу або дарування на території України, якщо інше не погоджено з Урядом України.

10.1.3. Від усіх митних платежів та інших зборів і кількісних обмежень на імпорт або експорт публікацій Агенції.

10.2. Агенція має дозвіл на пряме укладення контрактів щодо придбання товарів, послуг і конструкцій від будь-якого постачальника на території України та за її межами. Такі контракти, товари, послуги і конструкції не підлягають оподаткуванню, у тому числі митному, ПДВ або сплаті інших платежів в Україні. Товари, послуги та конструкції, що придбані зі звільненням від такого оподаткування, не можуть реалізовуватися шляхом продажу або дарування на території України, якщо інше не погоджено з Урядом України.

СТАТТЯ 11
ВІДВІДУВАННЯ УСТАНОВ

11.1. Сторони дозволять відвідувати свої установи, агентства та лабораторії за умови, що на це є відповідний дозвіл компетентних органів України та Агенції/НАТО, а працівники мають необхідні та відповідні допуски до таємниці та з ними проведено належний інструктаж. Компетентні органи України визначаються в кожній окремій ТУ.

11.2. Всі відвідувачі будуть зобов’язані дотримуватися правил безпеки України та НАТО, які будуть доведені заздалегідь до персоналу, який буде здійснювати відвідування. Будь-яка інформація, розкрита під час відвідування установи, буде захищена відповідно до положень цього Меморандуму.

11.3. Списки особового складу і допуски до таємниці кожної Сторони, необхідні для відвідування, на постійній основі, відповідних об’єктів повинні бути представлені через офіційні канали у відповідності з Директивою НАТО щодо індустріальної безпеки AC/35-D/2003-REV4.

СТАТТЯ 12
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИМОГИ

12.1. Всі ризики, пов’язані з виконанням підтримки або послуг, що надаються Агенцією відповідно до пункту 2.2 Статті 2 і Статті 3 цього Меморандуму, несе Уряд України.

12.2. Сторони будуть проводити консультації щодо врегулювання або іншої диспозиції будь-яких претензій з боку третіх сторін по відношенню до себе, що виникають з діяльності, здійснюваної відповідно до цього Меморандуму. Уряд України забезпечить звільнення Агенції від претензій будь-якого характеру, висунутих третіми сторонами.

12.3. Без шкоди для положень пунктів 12.1 та 12.2 цієї Статті, Сторони не несуть відповідальності за неналежне виконання третіми сторонами положень та умов договорів або контрактів на підтримку або послуги, що надаються відповідно до пункту 2.2 Статті 2 і Статті 3 цього Меморандуму. Претензії, що виникають з/або у зв'язку з будь-яким контрактом, відповідно до Статті 7 (Договірні положення) цього Меморандуму будуть вирішені відповідно до положень контракту.

СТАТТЯ 13
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Будь-які спори щодо тлумачення, реалізації або застосування положень цього Меморандуму будуть вирішені шляхом консультацій, а не розглядатимуться в національному або міжнародному судах та не вирішуватимуться шляхом залучення до вирішення спору третьої сторони.

13.2. Сторони будуть підходити до будь-яких спорів в процесі реалізації цього Меморандуму як до спільної проблеми, що вимагає зусиль обох Сторін з врегулювання спору. Всі питання будуть розглянуті і опрацьовані за принципом пріоритетності для забезпечення виділення достатнього часу для розгляду найбільш важливих питань.

СТАТТЯ 14
ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

14.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання цим Меморандумом чинності.

14.2. Усі письмові документи, листування та звіти будуть подаватися Сторонами англійською мовою.

14.3. Цей Меморандум укладається строком на п’ять (5) років з можливістю його пролонгації за взаємною письмовою згодою Сторін.

14.4. Дія цього Меморандуму може бути припинена кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом надсилання іншій Стороні письмового повідомлення за шість місяців до втрати Меморандумом чинності. ТУ, які укладаються в рамках цього Меморандуму, залишаються діючими, доки не будуть успішно завершені визначені проекти.

14.5. У разі надання письмового повідомлення однією із Сторін про свій намір припинити дію цього Меморандуму, Сторони проводять консультації щодо фінансових умов та інших наслідків припинення дії цього Меморандуму, включно щодо умов подальшого виконання ТУ, діючих на дату повідомлення.

14.6. Права та обов’язки Сторін, закріплені в пункті ТУ про права інтелектуальної власності, якщо такий є, та Статті 9 (безпека) цього Меморандуму матимуть силу, незважаючи на припинення або закінчення строку дії цього Меморандуму/ТУ. Права та обов’язки, зазначені в Статті 4 (привілеї та імунітети) та Статті 7 (договірні положення) матимуть силу, незважаючи на припинення або закінчення строку дії цього Меморандуму, до моменту завершення діючих ТУ, якщо сторони письмово не домовились про інше.

14.7. До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються відповідними домовленостями, які становлять невід’ємну частину цього Меморандуму.

Вчинено у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Уряд України


І.О. Долгов,
Глава Місії України
при НАТО


(підпис)

24.04.2015
м. Брюссель, Бельгія


За Організацію НАТО
із зв’язку та інформації

Кун Хайсберс,
Генеральний менеджер
Агенції НАТО із зв’язку
та інформації

(підпис)

24.04.2015
м. Брюссель, БельгіяДодаток A:
Зразок Технічної угоди

Зразок

Технічна угода №
Для
Проект...
Посилання: Уряд України/Агенція НАТО із зв’язку та інформації
Меморандум про домовленість стосовно співробітництва з питань КУЗРСР
вчинено
________________________________________________________________

Назва


Сторони

Керівник проекту:

Керівник проекту від Агенції НАТО із зв’язку та інформації:

Завдання

Обсяг:

Класифікація таємності. Якщо необхідно, уточнити умови

Графік роботи

Опис

Право на інтелектуальну власність. Якщо необхідно, уточнити умови

Опис

Технічне завдання
Спеціальні умови (наприклад: надання в користування обладнання, обмін особовим складом тощо.)
Технологічна схема/терміни
Доповідь про стан /Брифінги

Фінансові положення

Домовленості щодо розподілу витрат
чи
Домовленості з підтримки
Встановлена ціна/Рівень зусиль (особовий склад) (перевірити відповідний порядок фінансування)

Підписанти

За _________ України
Дата
За Агенцію НАТО із зв’язку та інформації
Дата
вгору