Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 14.06.2000963
Документ 963-2000-п, поточна редакція — Редакція від 30.01.2019, підстава - 36-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 червня 2000 р. N 963
Київ
Про затвердження переліку посад педагогічних
та науково-педагогічних працівників
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 432 ( 432-2001-п ) від 06.05.2001
N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004
N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004
N 1148 ( 1148-2005-п ) від 30.11.2005
N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006
N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007 }
{ Про підвищення посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 643 ( 643-2007-п ) від 20.04.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 872 ( 872-2007-п ) від 26.06.2007
N 635 ( 635-2012-п ) від 18.07.2012
N 531 ( 531-2015-п ) від 29.07.2015
N 79 ( 79-2016-п ) від 20.01.2016
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016
N 549 ( 549-2018-п ) від 11.07.2018
N 617 ( 617-2018-п ) від 22.08.2018 }
{ Щодо підвищення з 1 січня 2019 р. на 11 відсотків посадових
окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
державної та комунальної форми власності, перелік посад яких
затверджено цією Постановою, див. Постанову КМ N 36 ( 36-2019-п )
від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. N 963
ПЕРЕЛІК
посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників
{ У тексті переліку слово "завідуючий" замінено
словом "завідувач" згідно з Постановою КМ
N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }

Посади педагогічних працівників
Директор, завідувач, завідувач філією, заступник завідувача
філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи,
начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації,
професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього
навчального закладу, навчального закладу для громадян, які
потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного
навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого
поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів
освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної
установи, навчального закладу післядипломної освіти,
приймальника-розподільника для дітей органу Національної поліції,
притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації
дітей, психолого-медико-педагогічної консультації,
інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки
інклюзивної освіти, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату
(центру), школи-дитячого садка, інших навчально-виховних
комплексів (об'єднань); їх заступники з навчальної, виховної,
навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної,
навчально-виробничої роботи; заступники директора з
навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів
професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації
інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів. { Абзац перший
розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 1148 ( 1148-2005-п ) від
30.11.2005, N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006, N 872
( 872-2007-п ) від 26.06.2007, N 79 ( 79-2016-п ) від 20.01.2016,
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016, N 617 ( 617-2018-п ) від
22.08.2018 }
Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі,
заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного
пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного
кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої
(навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої
(навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з
основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної
(педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та соціального
забезпечення. { Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }
Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя
загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та
інтегрованим навчанням, асистент вчителя-реабілітолога, старший
викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації,
майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання,
старший вихователь, вихователь, асистент вихователя дошкільного
навчального закладу, соціальний педагог по роботі з
дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров'я та соціального
забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог,
соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм
гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник,
культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму
закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист,
музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці,
інструктор слухового кабінету, консультант
психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та
керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у
позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному
навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з
режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах
освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і
реабілітації. { Абзац третій розділу "Посади педагогічних
працівників" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 432
( 432-2001-п ) від 06.05.2001, N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004,
N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004, N 635 ( 635-2012-п ) від
18.07.2012, N 531 ( 531-2015-п ) від 29.07.2015 }
Посади науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації
Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника
(перший проректор, проректор, перший віце-президент,
віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу,
заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник
закладу післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому
числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста),
обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом,
його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою -
професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,
викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан,
заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі
вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники
(діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або
науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою,
аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.
{ Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007,
N 549 ( 549-2018-п ) від 11.07.2018 }вгору