Документ 98-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 лютого 2018 р. № 98-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні

Внести до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2803), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 98-р

ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку електронної демократії в Україні

1. У пункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слова “I квартал 2018 р.” замінити цифрами і словами “IV квартал 2018 р.”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Розроблення нормативно-правових актів для забезпечення електронного голосування

IV квартал 2018 р.

Мін’юст  Державне агентство з питань електронного урядування  інші органи виконавчої влади

програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP), громадська спілка “Центр розвитку інновацій” Національного університету “Києво-Могилянська академія”
(далі - “Центр розвитку інновацій”), громадські організації “Електронна демократія”, “Центр політико-правових реформ”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, “Подільська агенція регіонального розвитку”, “Громадянське суспільство онлайн”, “Мій голос”, місцева асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація відкритих міст”, інші інститути громадянського суспільства, в тому числі ті, що представляють інтереси осіб з інвалідністю, та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, у тому числі в частині проведення електронного голосування під час обрання голів громадських рад при органах виконавчої влади


IV квартал 2018 р.

Державне агентство з питань електронного урядування інші органи виконавчої влади  Центральна виборча комісія (за згодою)

-"-

забезпечення розроблення пропозицій щодо основних засад електронного голосування під час проведення виборів та референдумів”.

3. У пункті 5 у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мін’юст” виключити.вгору