Документ 994_645, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005

               Протокол 
про фінансові наслідки закінчення строку дії
Договору про заснування Європейської Спільноти
з вугілля та сталі та про Дослідницький фонд з
вугілля та сталі
26 лютого 2001 року
( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )
{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз
та Договору про функціонування Європейського Союзу
з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010
див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,
ПРАГНУЧИ врегулювати деякі питання, пов'язані з закінченням
строку дії Договору про заснування Європейської спільноти з
вугілля та сталі ( 994_026 ) (ЄСВС),
МАЮЧИ НАМІР передати кошти ЄСВС у розпорядження Європейської
Спільноти,
ВРАХОВУЮЧИ прагнення призначити ці кошти на дослідження в
галузі вугільної та сталеливарної промисловості та потребу
обумовити деякі спеціальні правила щодо цього,
ПОГОДИЛИСЯ що до Договору про заснування Європейської
Спільноти ( 994_017 ) належить додати такі положення:
Стаття 1
1. Всі активи й пасиви ЄСВС, наявні на 23 липня 2002 року,
належить передати Європейській Спільноті 24 липня 2002 року.
2. Вартість цих активів та пасивів за балансовим звітом ЄСВС
від 23 липня 2002 року, з урахуванням збільшення чи зменшення
внаслідок ліквідаційних процедур, належить трактувати як активи,
призначені на дослідження в галузях, пов'язаних із вугільною та
сталеливарною промисловістю, та зазначати як "ЄСВС у процесі
ліквідації". По завершенні ліквідації їх належить зазначати як
"активи Дослідницького фонду з вугілля та сталі".
3. Доходи від таких активів, зазначених як "Дослідницький
фонд з вугілля та сталі", належить використовувати лише на
дослідження поза рамками дослідницьких програм у секторах,
пов'язаних з вугільною та сталеливарною промисловістю, згідно з
положеннями цього Протоколу та актів, ухвалених на його підставі.
Стаття 2
Раді, діючи одностайно на пропозицію Комісії та після
консультацій з Європейським Парламентом, належить ухвалити всі
потрібні положення на виконання цього Протоколу, зокрема суттєві
принципи та належні процедури приймання рішень, особливо ухваляння
багаторічних фінансових настанов щодо керування активами
Дослідницького Фонду з вугілля та сталі та технічних настанов щодо
дослідницьких програм Дослідницького фонду з вугілля та сталі.
Стаття 3
Якщо в цьому Протоколі та актах, ухвалених на його підставі,
не обумовлено інакше, належить застосовувати положення Договору
про заснування Європейської Спільноти ( 994_017 ).
Стаття 4
Цей Протокол набирає чинності 24 липня 2002 року.

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/
Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:
Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.вгору