Програма співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2018-2019
Мінекономрозвитку України, ВО інтелектуальної власності; Програма, Міжнародний документ від 06.10.2017
Документ 999_001-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2017

ПРОГРАМА
співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2018-2019

Дата підписання:

06.10.2017

Дата набрання чинності для України:

06.10.2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) як центральний орган виконавчої влади в Україні, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності та відповідальний за співпрацю з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), та ВОІВ, які надалі іменуються "Сторонами",

Розуміючи інтелектуальну власність (ІВ) як важливий рушій інноваційного, соціально-економічного та культурного розвитку,

Усвідомлюючи важливість співробітництва в сфері ІВ з метою забезпечення ефективної правової охорони та захисту прав ІВ на національному, регіональному та міжнародному рівнях,

Враховуючи зусилля Уряду України, спрямовані на подальший розвиток національної системи ІВ та підвищення рівня конкурентоздатності національної економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях,

Підтверджуючи наміри та готовність української сторони виконувати функції Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи в рамках Договору про патентну кооперацію у контексті інституційних змін у системі державного управління у сфері ІВ в Україні,

Вирішили підписати Програму співробітництва на 2018-2019 роки, яка надалі іменується "Програмою":

МЕТА

Метою Програми є поглиблення співробітництва між Сторонами, що спрямоване на:

- Подальший розвиток національної системи ІВ України, включаючи розвиток відповідного правового та регуляторного поля у сфері ІВ, а також посилення інституційної спроможності Відомства з питань ІВ;

- Розвиток кадрового потенціалу у сфері ІВ;

- Посилення потенціалу університетів і дослідницьких інститутів України з метою їх ефективного управління активами ІВ;

- Збільшення доступу до та використання інформації у сфері ІВ інституціями та фізичними особами з метою стимулювання сфери інновацій та креативної індустрії в Україні;

- Сприяти поширенню нових знань про ІВ та заохочення комерціалізації ІВ;

- Підвищення рівня обізнаності у сфері ІВ та поглиблення поваги до сфери ІВ в Україні.

СФЕРА СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони реалізовують спільні заходи для досягнення мети Програми. Будь-який специфічний формат співробітництва реалізовується за спільної згоди Сторін та враховуючи фінансові та кадрові можливості Сторін.

Сторони будуть:

- Сприяти подальшій розробці Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України;

- Сприяти виконанню міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ, та опрацювати можливість приєднання України до Пекінського договору про аудіовізуальні виконання та Марракеського договору про полегшення доступу до опублікованих творів сліпих та осіб з вадами зору або іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію;

- Залучати, за доцільності, інструменти технічної допомоги з метою розвитку національного законодавства у сфері ІВ, особливо що стосується сфери авторського права та колективного управління;

- Сприяти імплементації Національного проекту з політики у галузі ІВ в університетах і наукових установах України;

- Сприяти створенню та розвитку національної системи Центрів з підтримки технологій та інновацій;

- Сприяти створенню Національного навчального центру з ІВ за підтримки Академії ВОІВ;

- Проводити спільні заходи з підвищення рівня обізнаності та розвитку потенціалу у сфері ІВ щодо різних аспектів охорони та захисту прав ІВ для професіоналів у сфері ІВ, бізнес-середовища, представників освітньої галузі та урядових організацій, особливо що стосується проведення Літньої школи;

- Проводити, за необхідності, зустрічі та консультації, з метою обговорення питань, що становлять обопільний інтерес.

Для досягнення мети Програми Сторони, за доцільності, можуть запроваджувати інші форми співробітництва.

Заходи, що передбачені цією Програмою, здійснюватимуться з урахуванням наявних бюджетних і штатних обмежень Сторін.

Ця Програма набирає чинності з дати підписання.

Учинено в м. Женева 6 жовтня 2017 року у двох примірниках, українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.


За Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

За Всесвітню організацію
інтелектуальної власності


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Френсіс ГАРРІ


Заступник Міністра

Генеральний директорвгору