Документ n0008525-15, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 29.05.2015, підстава - 287/2015

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 6 травня 2015 року


Введено в дію
Указом Президента України
від 26 травня 2015 року № 287/2015

Про Стратегію національної безпеки України

Розглянувши проект Стратегії національної безпеки України та попередні результати проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Схвалити проект Стратегії національної безпеки України та запропонувати її Президентові України для затвердження.

2. Роботу Міністерства оборони України з організації проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України визнати недостатньо ефективною.

3. Кабінету Міністрів України:

1) завершити до 30 травня 2015 року виконання заходів комплексного огляду сектору безпеки і оборони України;

2) розробити та внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України комплексні пропозиції щодо реформування органів сектору безпеки і оборони України;

3) забезпечувати залучення громадськості до підготовки проектів стратегічних документів з питань реформування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів держави;

4) забезпечити підготовку до 25 червня 2015 року з метою забезпечення послідовного переозброєння Збройних Сил України та інших військових формувань на нові зразки озброєння та військової техніки проекту концепції Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період 2016-2020 років;

5) затвердити у тримісячний строк нову редакцію Морської доктрини України;

6) ужити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення законодавства у сфері безпеки і оборони України з урахуванням нової Стратегії національної безпеки України;

7) підготувати разом із Національним інститутом стратегічних досліджень і подати в установленому порядку пропозиції щодо системи індикаторів (показників) стану національної безпеки.

4. Міністерству оборони України доопрацювати у місячний строк з урахуванням зауважень Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня проекти концептуальних документів у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України


О.ТУРЧИНОВвгору