Про обрання суддів Вищого господарського суду України
Постановление Верховной Рады Украины от 06.12.20012874-III
Документ 2874-III, текущая редакция — Принятие от 06.12.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів Вищого господарського суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 11, ст.88 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів Вищого господарського суду України
безстроково:
Грека Бориса Миколайовича, Полякова Бориса Мойсейовича, Хандуріна Миколу Івановича, Харченка Володимира Михайловича, Черкащенка Миколу Миколайовича, Яценко Олену Василівну.

Голова ВерховноЇ Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 грудня 2001 року
N 2874-IIIвверх