Документ z0262-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2018  № 65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2018 р.
за № 262/31714

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
09.02.2018 № 65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2018 р.
за № 262/31714

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. У заголовку наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 року № 120 "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за № 466/30334, слова "ветеринарної медицини" виключити.

2. У Положенні про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 року № 120, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за № 466/30334:

1) у розділі І:

у пункті 1:

слова "Закону України "Про ветеринарну медицину" замінити словами "Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

після слів "науково-дослідною установою" доповнити словами "ветеринарної медицини";

пункт 4 після слів "преміксів, кормів," доповнити словами "репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології,";

у пункті 5:

підпункти 1, 4, 5, 10, 13, 21 після слів "преміксів, кормів," доповнити словами "репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології,";

у підпункті 9 слова "філій Інституту," виключити;

підпункт 11 після слова "перевезення," доповнити словом "використання,";

2) у розділі ІІ:

підпункт 1 пункту 1 після слів "преміксів, кормів," доповнити словами "репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології,";

у пункті 2:

у підпункті 4 слова "та філій" виключити;

підпункт 13 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 14-16 вважати відповідно підпунктами 13-15;

3) абзац третій пункту 2 розділу ІІІ викласти у такій редакції:

"Директор Інституту має не більше чотирьох заступників, які призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з Головою Держпродспоживслужби.".

3. У Положенні про регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 року № 120, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за № 467/30335:

1) пункт 1 після слів "(далі - Лабораторія)" доповнити словами "є державною установою ветеринарної медицини, яка створена";

2) пункт 3, підпункт 1 пунктів 7, 8 після слів "преміксів, кормів," доповнити словами "репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології,";

3) у пункті 9:

підпункт 2 після слів "преміксів," доповнити словами "репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології,";

підпункт 6 після слова "перевезення," доповнити словом "використання,";

4) перше речення абзацу другого пункту 10 викласти у такій редакції:

"Директор Лабораторії призначається на посаду на умовах контракту Головою Держпродспоживслужби за поданням начальника Головного управління на строк не більше ніж три роки.";

5) підпункт 3 пункту 11 викласти у такій редакції:

"3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лабораторії, які затверджуються начальником Головного управління;".

4. У Положенні про міську, районну, міжрайонну державні лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 року № 120, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за № 468/30336:

1) пункт 1 після слів "(далі - Лабораторія)" доповнити словами "є державними установами ветеринарної медицини, які створені", слова "місті, районі" замінити словом "області";

2) пункт 3, підпункт 1 пунктів 8, 9 після слів "преміксів, кормів," доповнити словами "репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології,";

3) підпункт 5 пункту 10 після слова "перевезення," доповнити словом "використання,";

4) підпункт 3 пункту 12 викласти у такій редакції:

"3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лабораторії, які затверджуються начальником Головного управління;".

5. У Положенні про районну, міську державні лікарні ветеринарної медицини, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 року № 127, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за № 469/30337:

1) підпункт 4 пункту 7 викласти у такій редакції:

"4) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лікарні, які затверджуються начальником Головного управління;".

6. У Положенні про обласну державну лікарню ветеринарної медицини, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2017 року № 127, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за № 470/30338:

1) підпункт 3 пункту 6 викласти у такій редакції:

"3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лікарні, які затверджуються начальником Головного управління;".

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарстваВ. Топчійвгору