Документ v0562323-14, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2014  № 562/5

Про внесення змін до Переліку питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до пункту 27 Порядку і умов проведення конкурсу з вибору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року № 915), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Переліку питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 жовтня 2012 року № 1582/5, такі зміни:

1) після розділу "Кодекс адміністративного судочинства України" доповнити новим розділом такого змісту:

"Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

80. Право на життя.

81. Заборона катування.

82. Право на свободу і на особисту недоторканність.

83. Право на справедливий суд.

84. Право на повагу до приватного і сімейного життя.

85. Свобода думки, совісті і релігії.

86. Свобода вираження поглядів.

87. Свобода зібрань та об'єднання.

88. Право на публічний судовий розгляд.

89. Право на ефективний засіб юридичного захисту.

90. Захист власності.

91. Право на вільні вибори.

92. Право на оскарження у кримінальних справах.

93. Свобода пересування.";

2) пункт 80 вважати пунктом 94.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

Міністр

П. Петренко

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}вгору