Документ v0717874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.05.2017  № 717

Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 524 від 21.06.2018
№ 1233 від 18.10.2018}

Відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1905/24437.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

ПРАВИЛА
організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та відповідних територіальних органів НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП).

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП (далі - ліцензіати).

1.4. Подання до НКРЕКП форм звітності відповідно до цих Правил здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності ліцензіата, виявлення порушень ліцензійних умов та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

1.5. Ліцензіати зобов'язані подавати до НКРЕКП форми звітності, наведені в додатках 1 - 13 до цих Правил.

2. Складання та подання форм звітності

2.1. Усі показники звітів мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

{Пункт 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524  від 21.06.2018}

2.2. Показники звітів зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо.

2.3. Ліцензіат визначає посадову особу (виконавця), відповідальну за підготовку інформації відповідної форми звітності.

2.4. Звіти підписуються керівником (власником) або уповноваженою особою ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем. У звітах зазначаються посади, прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.5. Посадові особи, які підписали звіти, відповідають за достовірність, повноту і своєчасність подання даних відповідно до законодавства України.

2.6. Ліцензіати електронною поштою (в форматі Excel) та на паперових носіях подають звіти до НКРЕКП та відповідного ТО НКРЕКП.

2.7. За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат, що провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім звітів по відокремлених підрозділах, подає консолідований звіт. За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат, що провадить (має намір провадити) діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, подає лише консолідований звіт.

2.8. Ліцензіати надсилають звіти на електронні адреси НКРЕКП та ТО НКРЕКП:

fte@nerc.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері теплопостачання);

fvv@nerc.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення);

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Вінницькій області - energo.vn@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Волинській області - energo.vol@newline.net.ua;

{Абзац п’ятий пункту 2.8 глави 2 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524  від 21.06.2018}

управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Дніпропетровській області - energo.dp@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Житомирській області - energo.zt@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Закарпатській області - energo.zk@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Запорізькій області - energo.zp@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в Івано-Франківській області - energo.if@newline.net.ua;

управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у м. Києві та Київській області - kievtp@ukr.net;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Кіровоградській області - energo.kr@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Львівській області - energo.lviv@newline.net.ua; nkre@loe.lviv.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Миколаївській області - energo.mk@newline.net.ua; nkrekp.mk@gmail.com;

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.8 глави 2 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524  від 21.06.2018}

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Одеській області - nkrekp.od@gmail.com;

{Абзац п’ятнадцятий пункту 2.8 глави 2 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524  від 21.06.2018}

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Полтавській області - energo.pl@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Рівненській області - energo.rovno@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Сумській області - energo.sumy@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Тернопільській області - energo.te@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Харківській області - energo.kh@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Херсонській області - energo.ks@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Хмельницькій області - energo.km@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Черкаській області - energo.ck@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернівецькій області - energo.cv@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернігівській області - energo.cn@newline.net.ua.

2.9. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за адресою: www.nerc.gov.ua.

2.10. На паперових носіях звіти надсилаються ліцензіатами до НКРЕКП (03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19) та відповідного ТО НКРЕКП разом із супровідним листом та, за необхідності, з відповідними примітками та поясненнями щодо звітів або направляються через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг. ТО НКРЕКП здійснює контроль за поданням звітів у встановлений термін, перевіряє повноту, коректність даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

{Пункт 2.10 глави 2 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.11. Датою подання звіту вважається день фактичної його реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата.

2.12. Кінцевим терміном подання звітів до НКРЕКП електронною поштою та на паперових носіях є термін, зазначений окремо у відповідній формі звітності. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.13. Вносити будь-які зміни до структури таблиць, формул тощо в електронних формах звітності забороняється.

2.14. У разі якщо у звітах виявлено помилки за результатами проведення перевірок контролюючих органів чи відбулись зміни даних у фінансовій або статистичній звітності, їх виправлення здійснюються у звітах за відповідний період, а також у наростаючих підсумкових даних звітів наступних звітних періодів, та мають бути відображені в поясненнях до звіту.

Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом на електронні адреси НКРЕКП і ТО НКРЕКП та на паперових носіях окремим листом з відповідними обґрунтованими поясненнями причин внесених змін з наданням підтверджуючих документів (акт перевірки, уточнена звітність, надана до відповідного органу тощо).

2.15. У разі відсутності здійснення ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форми звітності, указуючи при цьому нульові значення відповідних показників за звітний період.

3. Перелік форм звітності, що додаються до цих Правил

3.1. Форма звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів" (додаток 1).

3.2. Форма звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)" (додаток 2).

3.3. Форма звітності № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії" (додаток 3).

3.4. Форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та розрахунки з енергопостачальниками" (додаток 4).

3.5. Форма звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 5).

3.6. Форма звітності № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 6).

3.7. Форма звітності № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми на _____ рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії" (додаток 7).

3.8. Форма звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата" (додаток 8).

3.9. Форма звітності № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата" (додаток 9).

3.10. Форма звітності № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 10).

3.11. Форма звітності № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)" (додаток 11).

3.12. Форма звітності № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) "Загальна характеристика об'єктів централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 12).

3.13. Форма звітності № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) "Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 13).

4. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів"

4.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) звітні показники в натуральному та грошовому виразі наводяться з точністю до двох знаків після коми. Показники рядків 435 - 485 наводяться у цілих числах;

5) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

6) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

7) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

8) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії);

9) ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

4.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з двох розділів: I - "Використання палива на виробництво теплової енергії" (рядки 005 - 150 заповнюються даними за звітний місяць, рядки 155 - 300 заповнюються даними наростаючим підсумком з початку року) та II - "Виробництво теплової енергії" (рядки 305 - 490);

2) усі показники звіту заповнюються відносно теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата. Показники щодо теплової енергії, придбаної ліцензіатом в інших суб'єктів господарювання, у звіті не відображаються;

3) у графах 1 - 5 розділу I відображаються показники щодо виробництва теплової енергії котельнями, у графах 6 - 12 - показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

4) у графах 1 - 4 розділу I показники щодо виробництва теплової енергії котельнями відображаються в розрізі видів палива, що використовується для виробництва: графа 1 - вугілля, графа 2 - природний газ, графа 3 - мазут, графа 4 - інші. У графі 5 наводиться узагальнююче значення показників виробництва теплової енергії котельнями, що дорівнює сумі показників у графах 1 - 4;

5) у графах 6 - 11 розділу I показники щодо виробництва теплової енергії відображаються в розрізі видів палива, що використовується для виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: графа 6 - вугілля, графа 7 - природний газ, графа 8 - мазут, графа 9 - деревина (пелети, тирса тощо), графа 10 - електрична енергія для потреб теплових насосів, графа 11 - інші;

6) у графі 12 розділу I наводиться узагальнююче значення показників виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, що дорівнює сумі показників у графах 6 - 11 цього розділу;

7) якщо ліцензіат використовує декілька видів палива, крім тих, що зазначені у графах 1 - 3 та 6 - 10 розділу I, сумарні показники щодо всіх інших видів палива (крім рядків 045 - 075, 195 - 225) відображаються відповідно у графах 4 та 11 "інші" з урахуванням повної розшифровки всіх рядків розділу I форми звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за кожним видом палива, що ввійшли до відповідних граф "інші", окремо;

8) якщо ліцензіат використовує декілька видів деревини (пелети, дрова тощо), то у графі 9 розділу I наводиться інформація щодо того виду деревини, який використовується ліцензіатом у найбільшому обсязі порівняно з іншими видами. Показники щодо всіх інших видів деревини відображаються у графі 11 "інші" розділу I (з розшифровкою за кожним видом палива окремо згідно з розділом I форми звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна));

9) значення показників у графі 13 розділу I дорівнює сумі показників у графах 5 та 12 цього розділу;

10) у графах 1 - 3 розділу II відображаються показники щодо виробництва теплової енергії котельнями, у графах 4 - 7 - показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

11) у графах 1 - 3 розділу II показники щодо виробництва теплової енергії котельнями відображаються без розшифрування за видами палива: графа 1 - фактично за звітний місяць, графа 2 - фактично з початку року, графа 3 - ураховано в тарифах на теплову енергію з початку року, що діяли протягом звітного періоду;

12) у графах 4 - 7 розділу II показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії відображаються без розшифрування за видами палива: графа 4 - фактично за звітний місяць, графа 5 - фактично з початку року, графа 6 - ураховано в діючих тарифах на теплову енергію з початку року, графа 7 - ураховано в діючих тарифах на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії з початку року;

13) у разі зміни протягом звітного періоду тарифів на теплову енергію графи 3, 6 та 7 розділу II заповнюються як сумарні та середньозважені показники, що передбачені виробничою програмою, врахованою у відповідних тарифах, що діяли протягом звітного періоду;

14) у графах 8 - 10 розділу II наводиться узагальнююче значення показників щодо виробництва теплової енергії котельнями та власними теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: показники графи 8 дорівнюють сумі показників у графах 1 і 4, показники графи 9 дорівнюють сумі показників у графах 2 і 5, показники графи 10 дорівнюють сумі показників у графах 3 і 6;

15) показники граф 1, 2, 4, 5 розділу II звіту повинні ґрунтуватися на фактичному балансі теплової енергії, який враховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначеного, виходячи з фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показниками приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку;

16) показники рядків 435 та 465 звіту мають відповідати даним, що подавались ліцензіатом для отримання ліцензій, з урахуванням змін, про які ліцензіат повідомляв НКРЕКП у встановленому законодавством порядку (зокрема щодо кількості джерел виробництва теплової енергії, котлів (котлоагрегатів) у власності або користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду тощо);

17) показники звіту у рядках 005 та 155 "Витрати умовного палива, у тому числі:", 045 та 195 "Витрати палива в натуральному вимірі, у тому числі:", 080 та 230 "Вартість палива з транспортуванням і постачанням, у тому числі:", 120 та 270 "Вартість одиниці натурального палива", 315 "Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів, у тому числі:", 360 "Корисний відпуск теплової енергії, виробленої на власних джерелах ліцензіата, усього, у тому числі:" наводяться в розрізі споживачів теплової енергії, зокрема для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб релігійних організацій, для потреб інших споживачів, із них для потреб інших видів діяльності ліцензіата, для господарських потреб ліцензованої діяльності;

18) показники звіту заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. У рядках звіту 150 та 300 довідково наводиться обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати під час транспортування газорозподільними мережами;

19) у рядку 455 "ДОВІДКОВО: додатково до пункту 29 кількість джерел виробництва, на яких встановлені котли (котлоагрегати), що працюють на традиційних та нетрадиційних видах палива одночасно" наводиться кількість джерел виробництва теплової енергії ліцензіата, на яких встановлені котли, що працюють на традиційних та нетрадиційних видах палива одночасно;

20) у рядку 460 "ДОВІДКОВО: додатково до пункту 29 кількість законсервованих джерел виробництва теплової енергії у власності ліцензіата на кінець звітного періоду" наводиться кількість законсервованих джерел виробництва теплової енергії у власності ліцензіата на кінець звітного періоду;

21) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

5. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)"

5.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) показники звіту мають ґрунтуватися на фактичному балансі теплової енергії, який враховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначеного, виходячи з обсягу фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг теплової енергії, купованої в інших суб'єктів господарювання, обсяг надходження теплової енергії від інших суб'єктів господарювання для подальшого транспортування мережами ліцензіата, обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показами приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку;

5) показники звіту повинні відповідати даним, що подавались ліцензіатом для одержання ліцензій, з урахуванням змін, про які ліцензіат повідомляв НКРЕКП у встановленому законодавством порядку (зокрема щодо кількості теплових пунктів, протяжності теплових мереж тощо);

6) абсолютні звітні показники наводяться: у розділі I - у Гкал та в цілих числах; у розділі II: витрати води - у тис.куб.м, електричної енергії - у тис. кВт·год, тривалість періодів - у добах, кількість теплопунктів, шт. - у цілих числах, температура - у °C, питомі витрати електроенергії - у кВт·год/Гкал з двома знаками після коми, протяжність трубопроводів - у км, фактичне максимальне приєднане навантаження - у Гкал/год з трьома знаками після коми;

7) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

8) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

9) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії);

10) ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

5.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) у звіті відображаються в натуральному виразі за звітний місяць та наростаючим підсумком з початку року: обсяги корисного відпуску теплової енергії, надходження в мережу і відпуску з мережі теплової енергії та додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії;

2) звіт складається з двох розділів: розділ I "Обсяги надходження в мережу та відпуску з мережі теплової енергії в Гкал" (рядки 005 - 330), що у графі 1 заповнюється даними за звітний місяць, у тому числі у графі 2 - за показниками приладів обліку, у графі 3 заповнюється даними за період з початку року, у тому числі у графі 4 - за показниками приладів обліку; розділ II "Додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії", що у графах 1 та 2 заповнюється даними за звітний місяць (рядки 335, 340, 355, 360 з розбивкою за опалювальний та за міжопалювальний періоди відповідно), у графах 3 - 5 - даними за період з початку року (рядки 335, 340, 355, 360 з розбивкою за опалювальний та за міжопалювальний періоди відповідно);

3) окремі показники звіту розшифровуються в розрізі споживачів теплової енергії, зокрема для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб релігійних організацій, для потреб інших споживачів, для потреб інших видів діяльності ліцензіата, для господарських потреб ліцензованої діяльності, з деталізацією для потреб опалення, постачання гарячої води, вентиляції та технологічних потреб;

4) показники звіту щодо потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів ліцензіата заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. Усі показники звіту щодо релігійних організацій не включають показники, що стосуються обсягів теплової енергії, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності. Показники щодо таких обсягів відображаються в показниках звіту щодо інших споживачів;

5) у рядку 165 "відпуск теплової енергії інших власників, яка протранспортована тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі:" відображається обсяг відпуску теплової енергії інших власників, яка була протранспортована мережами ліцензіата, але не була придбана ліцензіатом в інших суб'єктів господарювання;

6) у рядках 210 та 235 відображається обсяг теплової енергії, відпущеної з колекторів джерел виробництва теплової енергії ліцензіата в теплову мережу інших транспортувальників через власні мережі (тобто теплова енергія з колекторів ліцензіата спочатку відпускається в мережі ліцензіата, а з них - у мережі інших теплотранспортуючих організацій);

7) у рядку 330 "ДОВІДКОВО: рівень нормативних втрат власної теплової енергії в мережах, врахований при встановленні тарифів на теплову енергію, у %" відображається відсоток нормативних втрат власної теплової енергії в мережах, врахований при встановленні тарифів на теплову енергію у відсотках;

8) у розділі II відображаються в натуральному виразі додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії:

у рядку 335 - нормативна середня температура зовнішнього повітря, врахована при встановленні тарифів;

у рядку 340 - фактична середня температура зовнішнього повітря;

у рядку 345 - затверджені температурні графіки роботи системи теплопостачання в опалювальний період. У разі наявності декількох температурних графіків показники заносяться через ";", наприклад, 150 - 70; 95 - 70;

у рядку 350 - затверджені температурні графіки роботи системи теплопостачання в міжопалювальний період;

у рядку 355 - нормативна тривалість функціонування системи теплопостачання, врахована при встановленні тарифів;

у рядку 360 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання;

у рядку 365 - нормативні градусодоби;

у рядку 370 - фактичні градусодоби.

Градусодоба - це добуток відповідної кількості діб опалювального періоду на різницю між нормативною температурою повітря в опалюваному приміщенні та середньодобовою температурою зовнішнього повітря;

9) у разі заповнення форми звітності за звітні періоди, протягом яких починається або закінчується опалювальний період, рядки 335, 340, 355, 360 заповнюються даними за звітний місяць та за період з початку року з розбивкою за опалювальний та міжопалювальний періоди окремо відповідно до кількості діб роботи системи централізованого опалення в цьому звітному періоді;

10) датою початку або закінчення опалювального періоду вважається дата, визначена рішенням органів місцевого самоврядування про початок або закінчення опалювального періоду;

11) показники рядків 335 та 340 повинні формуватися, виходячи з кількості діб опалювального або міжопалювального періодів відповідного звітного періоду, визначених у рядках 355 та 360 відповідно;

12) у рядку 410 "Загальна протяжність розподільчих мереж, що не знаходяться на балансі ліцензіата (безхозні та/або абонентські мережі), у тому числі:" відображаються дані щодо протяжності теплових мереж, які не мають власника та не знаходяться на балансі ліцензіата;

13) дані рядків 505 - 625 "Фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів ліцензіата на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:" повинні відповідати показникам навантаження, на підставі яких здійснюється нарахування плати споживачам у разі застосування двоставкових тарифів;

14) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна), № 3-НКРЕКП-тепло (місячна), № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

6. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії"

6.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) усі показники звіту наводяться з точністю до трьох знаків після коми;

5) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

6) якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у графах 7 - 8 звіту довідково наводяться показники за цими видами діяльності;

7) показники щодо теплової енергії, яка використовується для господарських потреб ліцензованої діяльності, у звіті не відображаються;

8) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

9) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

10) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

6.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту

1) у графах 1 - 9 наводяться показники щодо розрахунків за реалізовану теплову енергію (графи 1 - 5), транспортування теплової енергії (графа 6), послуги з централізованого опалення (графа 7), послуги з централізованого постачання гарячої води (графа 8) та всього за теплову енергію, транспортування теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (графа 9);

2) графи 1 - 5 заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами на теплову енергію, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів;

3) у графі 1 "виконавці послуг населенню з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо" відображаються показники щодо розрахунків виконавців послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо за реалізовану їм теплову енергію. Показники цієї графи заповнюються, якщо ліцензіат здійснює реалізацію теплової енергії іншим суб'єктам господарювання, що є виконавцями послуг для населення з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо, за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб населення;

4) у графі 2 "бюджетні установи" відображаються показники щодо розрахунків бюджетних установ за реалізовану їм теплову енергію за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб бюджетних установ;

5) у графі 3 "релігійні організації" відображаються показники щодо розрахунків релігійних організацій за реалізовану їм теплову енергію за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб релігійних організацій;

6) у графі 4 "інші споживачі" відображаються показники щодо розрахунків інших споживачів (у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, крім послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) за реалізовану їм теплову енергію. До інших споживачів відносяться всі споживачі, що не ввійшли до зазначених вище категорій споживачів та яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифом на теплову енергію, встановленим ліцензіату для потреб інших споживачів;

7) у графі 5 "теплопостачальні організації, що купують теплову енергію для подальшого продажу, у тому числі:" відображаються показники щодо розрахунків інших теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію ліцензіата для подальшого продажу споживачам, у розрізі категорій споживачів. Значення графи 5 дорівнює сумі показників граф 5.1 "населенню", 5.2 "бюджетним установам", 5.3 "релігійним організаціям", 5.4 "іншим споживачам". Заповнення показників у цих графах здійснюється аналогічно до показників у графах 1 - 4 (за тарифами, встановленими для відповідної категорії споживачів);

8) у графі 6 "За транспортування теплової енергії" відображаються показники щодо розрахунків за транспортування ліцензіатом теплової енергії інших власників, що здійснюються за встановленим ліцензіату тарифом на транспортування теплової енергії;

9) у графі 7 "За послуги з централізованого опалення населенню, усього" відображаються показники щодо розрахунків населення за послуги з централізованого опалення з урахуванням пільг та субсидій;

10) у графі 7.1 "з них пільги та субсидії" відображаються показники про суми пільг і субсидій для відшкодування населенню витрат на оплату послуг з централізованого опалення;

11) у графі 8 "За послуги з централізованого постачання гарячої води, усього, у тому числі:" відображаються показники щодо розрахунків споживачів за послуги з централізованого постачання гарячої води з урахуванням пільг та субсидій. Показник графи 8 дорівнює сумі показників у графах 8.1 "населенню, усього", 8.2 "для потреб управителів багатоквартирних будинків", 8.3 "бюджетним установам", 8.4 "релігійним організаціям", 8.5 "іншим споживачам";

12) у графі 8.1.1 "з них пільги та субсидії" відображаються показники суми пільг і субсидій для відшкодування населенню витрат на оплату послуг з централізованого постачання гарячої води;

13) у рядку 05 "Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок року" відображається сума дебіторської заборгованості споживачів, яка залишилася непогашеною станом на початок року відповідно до показника реалізації за кожною графою. Значення цього показника в рядку 05 звіту залишається незмінним упродовж поточного року;

14) у рядку 10 "Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок звітного місяця" відображається сума дебіторської заборгованості споживачів станом на початок звітного місяця;

15) у рядку 15 "Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок року" відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на початок року. Значення цього показника у рядку 15 звіту залишається незмінним упродовж поточного року;

16) у рядку 20 "Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок звітного місяця" відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на початок звітного місяця;

17) у рядку 25 "Обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць" відображається обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за звітний місяць у натуральному виразі (тис. Гкал);

18) у рядку 30 "Обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року" відображається обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води наростаючим підсумком за період з початку року в натуральному виразі (тис. Гкал);

19) у рядку 35 "Вартість реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць" відображається вартість реалізованої споживачам теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій за звітний місяць;

20) у рядку 40 "Вартість реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року" відображається вартість реалізованої споживачам теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій наростаючим підсумком за період з початку року;

21) у рядку 45 "Оплата за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць" відображається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, за звітний місяць;

22) у рядку 50 "Оплата за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року" відображається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, наростаючим підсумком за період з початку року;

23) у рядку 55 "Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на кінець звітного місяця" відображається сума дебіторської заборгованості споживачів станом на кінець звітного місяця;

24) у рядку 60 "Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на кінець звітного місяця" відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на кінець звітного місяця;

25) у розділі "Довідково" наводиться інформація щодо класифікації дебіторської заборгованості за терміном непогашення, нарахованого резерву сумнівних боргів, сум списаної безнадійної дебіторської заборгованості та суми проведених перерахунків/коригувань;

26) у рядках 65, 70, 75 відображається розшифровка значення показника "Дебіторська заборгованість на кінець звітного місяця за терміном непогашення:", наведеного у рядку 55 цього звіту, за терміном непогашення до одного року (рядок 65), від одного до трьох років (рядок 70), більше трьох років (рядок 75);

27) у рядку 80 "Резерв сумнівних боргів" відображається сума нарахованого резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю за реалізовані теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, щодо якої є ризик неповернення, наростаючим підсумком за період з початку року;

28) у рядках 85, 90 відображається сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за звітний місяць та за період з початку року;

29) у рядках 95 та 100 відображаються суми перерахунків/коригувань розміру плати за послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, здійснених за звітний місяць та за період з початку року. До зазначеної суми не включаються перерахунки, якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);

30) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

7. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та розрахунки з енергопостачальниками"

7.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) дані наводяться за звітний період та за період з початку року станом на кінець звітного періоду (останнє число звітного місяця);

4) дані за абсолютними показниками, що вимірюються у тис. кВт·год, тис.грн, наводяться у цілих числах; дані за відносними показниками, що вимірюються у кВт·год/куб. м, - з точністю до трьох знаків після коми;

5) усі дані у грошовому вимірі наводяться без урахування податку на додану вартість.

7.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у звіті наводяться дані щодо обсягів витрат електроенергії на виробництво послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та стану розрахунків за спожиту електроенергію;

2) у рядку 010 "Загальні витрати активної електроенергії на централізоване водопостачання, фактично" наводяться дані про сумарні фактичні витрати активної електричної енергії на комплекс виробничих процесів водопостачання (забір води з природних поверхневих або підземних джерел; очищення та інша обробка природної води для доведення її до питної якості; подавання питної води в розподільчу мережу населених пунктів; транспортування води до споживачів; витрати допоміжних технологічних служб водопостачання (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо)) і визначаються як сума даних рядків 011, 012;

3) у рядку 011 "у тому числі: I класу напруги" в натуральному вимірі зазначаються обсяги активної електроенергії I класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних технологічних та виробничих процесів централізованого водопостачання: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

4) у рядку 012 "II класу напруги" в натуральному вимірі зазначаються обсяги активної електроенергії II класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних технологічних та виробничих процесів централізованого водопостачання: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

5) у рядку 020 "Питомі витрати електроенергії на водопостачання, фактично" наводяться дані про витрати електроенергії на забір з природних джерел, очищення і постачання споживачам 1000 куб. м питної води, виходячи з фактичних витрат електроенергії та обсягів водопостачання, за звітний період;

6) у рядку 030 "Питомі витрати електроенергії на водопостачання, за нормою" зазначаються дані відповідно до затверджених для ліцензіата загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на звітний рік для виробничих процесів водопостачання;

7) у рядку 040 "Загальні витрати активної електроенергії на централізоване водовідведення, фактично" наводяться дані про сумарні фактичні витрати активної електричної енергії на комплекс виробничих процесів водовідведення (збирання та транспортування стічних вод на очисні споруди; приймання, очищення, знезараження стічних вод і скидання їх у природні водоймища; витрати допоміжних технологічних служб каналізації (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо)), що визначаються як сума даних рядків 041 та 042;

8) у рядку 041 "у тому числі: I класу напруги" у натуральному вимірі зазначаються обсяги електроенергії I класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо) технологічних та виробничих процесів централізованого водовідведення: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

9) у рядку 042 "II класу напруги" в натуральному вимірі зазначаються обсяги електроенергії II класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо) технологічних та виробничих процесів централізованого водовідведення: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

10) у рядку 050 "Питомі витрати електроенергії на водовідведення, фактично" наводяться дані про витрати електроенергії на збирання, транспортування, очищення і скид у природні водні об'єкти 1000 куб. м стічної води, виходячи з фактичних витрат електроенергії та обсягів водовідведення;

11) у рядку 060 "Питомі витрати електроенергії на водовідведення, за нормою" зазначаються дані відповідно до затверджених для ліцензіата загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на звітний рік для виробничих процесів водовідведення;

12) у рядку 070 "Сума заборгованості за спожиту активну електроенергію, використану на потреби централізованого водопостачання та водовідведення, на початок звітного періоду (без ПДВ)" у грошовому вимірі зазначаються дані про суму заборгованості ліцензіата перед енергопостачальниками за спожиту активну електроенергію (сукупно I та II класу напруги) для основних та допоміжних виробничих процесів водопостачання та водовідведення: у графі 1 - на початок звітного місяця, у графі 2 - на початок поточного (звітного) року. Значення показника у графі 1 у заповнюваній формі має відповідати значенню показника у рядку 100 "Сума заборгованості за спожиту активну електроенергію, використану на потреби централізованого водопостачання та водовідведення, на кінець звітного періоду (без ПДВ)" звіту за попередній звітний період. Значення показника у графі 2 про суму заборгованості на початок року не має змінюватись у звітах упродовж звітного року. У разі виникнення необхідності внести зміни до значень цього показника у графі 2 ліцензіат надає письмове пояснення щодо причин таких змін;

13) дані рядка 080 "Нараховано за спожиту на централізоване водопостачання та водовідведення активну електроенергію (без ПДВ)" визначаються як сума даних рядків 081 та 082;

14) у рядку 081 "у тому числі: I класу напруги" зазначається сума коштів, нарахована енергопостачальником за електроенергію I класу напруги, спожиту ліцензіатом упродовж звітного періоду для основних та допоміжних виробничих процесів водопостачання та водовідведення: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

15) у рядку 082 "II класу напруги" зазначається сума коштів, нарахована енергопостачальником за електроенергію II класу напруги, спожиту ліцензіатом упродовж звітного періоду для основних та допоміжних виробничих процесів водопостачання та водовідведення: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

16) у рядку 090 "Оплачено за спожиту активну електроенергію, використану на потреби централізованого водопостачання та водовідведення (без ПДВ)" зазначається сума коштів, що фактично сплачена ліцензіатом енергопостачальникові за активну електроенергію (сукупно I та II класу напруги), спожиту для основних та допоміжних виробничих процесів водопостачання та водовідведення: у графі 1 - упродовж звітного місяця, у графі 2 - упродовж періоду з початку поточного року до кінця звітного місяця;

17) у рядку 091 "з них за рахунок субвенцій на погашення заборгованості з різниці в тарифах" зазначається сума погашеної ліцензіатом упродовж звітного періоду заборгованості за рахунок коштів, що надійшли з державного бюджету як субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, для сплати раніше накопиченої заборгованості за спожиту електричну енергію;

18) у рядку 100 "Сума заборгованості за спожиту активну електроенергію, використану на потреби централізованого водопостачання та водовідведення, на кінець звітного періоду (без ПДВ)" зазначається сума заборгованості ліцензіата перед енергопостачальниками за спожиту електроенергію (сукупно I та II класу напруги) для основних та допоміжних виробничих процесів водопостачання та водовідведення, яка виникла до початку поточного року та не погашена на кінець звітного місяця;

19) у рядку 101 "з них сума заборгованості, сформована впродовж минулих років та не погашена" зазначається сума заборгованості ліцензіата перед енергопостачальниками, яка виникла до початку звітного року та не погашена на кінець звітного місяця;

20) у рядках 110 - 140 зазначаються дані щодо обсягів реактивної електроенергії та розрахунків за неї впродовж звітного періоду в натуральному та грошовому вимірі сукупно по централізованому водопостачанню та водовідведенню;

21) у рядку 150 "Загальна сума заборгованості за активну та реактивну електроенергію на кінець звітного періоду (без ПДВ)" зазначається загальна сума боргу ліцензіата перед енергопостачальниками станом на кінець звітного місяця за електроенергію, спожиту в ході господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

22) у рядку 160 "Сума штрафних санкцій, нарахованих енергопостачальниками та визнаних ліцензіатом" зазначається сума штрафних санкцій, нарахованих енергопостачальниками та визнаних ліцензіатом (відповідно до укладених договорів на постачання електроенергії або за рішенням суду), за електроенергію, спожиту в ході господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

23) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) наведено в додатку 15 до цих Правил.

8. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 5-НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення"

8.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць. У розділі "Довідково" рядки 301 - 302 заповнюються у звіті за грудень;

3) дані наводяться станом на кінець звітного періоду (останнє число звітного місяця);

4) дані у звіті наводяться у цілих числах;

5) дані у грошовому вимірі наводяться з урахуванням податку на додану вартість;

6) у графах 8 - 10 звіту ліцензіати НКРЕКП, що надають послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), для довідки наводять дані щодо цих видів діяльності.

8.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у рядку 101 "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги: на початок року" зазначається сума дебіторської заборгованості споживачів за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), яка залишилася непогашеною станом на початок звітного року. Значення в рядку 101 не змінюються впродовж року, за виключенням випадків, коли здійснюється виправлення помилок тощо, допущених у попередні роки. У такому разі проводиться коригування даних у рядку 101 (збільшення, зменшення) з одночасним відображенням відповідних сум у рядку 304 "Коригування показників заборгованості за попередні роки: дебіторської заборгованості (+, -)" у відповідній графі;

2) у рядку 102 "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги: на початок звітного місяця" зазначається сума дебіторської заборгованості споживачів за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на початок звітного місяця;

3) у рядку 103 "Кредиторська заборгованість за послуги: на початок року" зазначається сума кредиторської заборгованості споживачам (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізації в майбутньому послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на початок року. Значення у рядку 103 не змінюються впродовж року, за виключенням випадків, коли здійснюється виправлення помилок тощо, допущених у попередні роки. У такому разі проводиться коригування даних у рядку 103 (збільшення, зменшення) з одночасним відображенням відповідних сум у рядку 305 "Коригування показників заборгованості за попередні роки: кредиторської заборгованості (+, -)" у відповідній графі;

4) у рядку 104 "Кредиторська заборгованість за послуги: на початок звітного місяця" зазначається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізації в майбутньому послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на початок звітного місяця;

5) у рядку 110 "Обсяг реалізованих послуг: за звітний місяць" зазначається обсяг реалізованих послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) за звітний місяць у натуральному вимірі (тис.куб. м);

6) у рядку 111 "Обсяг реалізованих послуг: з початку року" зазначається обсяг реалізованих послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) наростаючим підсумком за період з початку року у натуральному вимірі (тис.куб. м);

7) у рядку 120 "Нарахування плати за реалізовані послуги: за звітний місяць" зазначається вартість реалізованих споживачам послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг та субсидій за звітний місяць. Значення цього показника враховує суми проведених перерахунків розміру плати за послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості та інших випадках за звітний місяць поточного року;

8) у рядку 121 "Нарахування плати за реалізовані послуги: з початку року" зазначається вартість реалізованих споживачам послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій наростаючим підсумком за період з початку року. Значення цього показника враховує суми проведених перерахунків розміру плати за послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості та в інших випадках наростаючим підсумком за період з початку поточного року;

9) у рядку 130 "Оплата послуг: за звітний місяць" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), включаючи пільги та субсидії, за звітний місяць. Значення цього показника враховує суми проведених взаємозаліків дебіторської заборгованості з сумами переплати, попередньої оплати, авансів, отриманих від споживачів, за звітний місяць поточного року;

10) у рядку 131 "Оплата послуг: з початку року" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), з урахуванням пільг та субсидій наростаючим підсумком за період з початку року. Значення цього показника враховує суми проведених взаємозаліків дебіторської заборгованості з сумами переплати, попередньої оплати, авансів, отриманих від споживачів, наростаючим підсумком за період з початку поточного року;

11) у рядку 132 "Списання безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги: за звітний місяць" у відповідних графах зазначаються суми списаної за звітний місяць безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги;

12) у рядку 133 "Списання безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги: з початку року" у відповідних графах зазначаються суми списаної впродовж звітного періоду безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги;

13) у рядку 140 "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги на кінець звітного місяця" зазначається сума дебіторської заборгованості споживачів за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на кінець звітного місяця. Дані рядка 140 графи 1, вказані у звіті за грудень, необхідно розшифрувати за терміном непогашення у рядках 301 та 302;

14) у рядку 150 "Кредиторська заборгованість за послуги на кінець звітного місяця" зазначається станом на кінець звітного місяця сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізації у майбутньому послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем);

15) у рядку 201 "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги: на початок року" зазначається сума дебіторської заборгованості споживачів за реалізовані послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем станом на початок звітного року. Значення у рядку 201 не змінюються впродовж року, за виключенням випадків, коли здійснюється виправлення помилок тощо, допущених у попередні роки. У такому разі проводиться коригування даних у рядку 201 (збільшення, зменшення) з одночасним відображенням відповідних сум у рядку 304 "Коригування показників заборгованості за попередні роки: дебіторської заборгованості (+, -)" у відповідній графі;

16) у рядку 202 "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги: на початок звітного місяця" зазначається сума дебіторської заборгованості споживачів за реалізовані послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем станом на початок звітного місяця;

17) у рядку 203 "Кредиторська заборгованість за послуги: на початок року" зазначається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізації у майбутньому послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на початок звітного року. Значення у рядку 203 не змінюються впродовж року, за виключенням випадків, коли здійснюється виправлення помилок тощо, допущених у попередні роки. У такому разі проводиться коригування даних у рядку 203 (збільшення, зменшення) з одночасним відображенням відповідних сум у рядку 305 "Коригування показників заборгованості за попередні роки: кредиторської заборгованості (+, -)" у відповідній графі;

18) у рядку 204 "Кредиторська заборгованість за послуги: на початок звітного місяця" зазначається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізації у майбутньому послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на початок звітного місяця;

19) у рядку 210 "Обсяг реалізованих послуг: за звітний місяць" зазначається обсяг реалізованих послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за звітний місяць у натуральному вимірі (тис.куб. м);

20) у рядку 211 "Обсяг реалізованих послуг: з початку року" зазначається обсяг реалізованих послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) наростаючим підсумком за період з початку року у натуральному вимірі (тис.куб. м);

21) у рядку 220 "Нарахування плати за реалізовані послуги: за звітний місяць" зазначається вартість реалізованих споживачам послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг та субсидій за звітний місяць. Значення цього показника враховує суми проведених перерахунків плати за послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості та інших випадках за звітний місяць поточного року;

22) у рядку 221 "Нарахування плати за реалізовані послуги: з початку року" зазначається вартість реалізованих споживачам послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій наростаючим підсумком за період з початку року. Значення цього показника враховує суми проведених перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості та в інших випадках наростаючим підсумком за період з початку звітного року;

23) у рядку 230 "Оплата послуг: за звітний місяць" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовані послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), за звітний місяць. Значення цього показника враховує суми проведених взаємозаліків дебіторської заборгованості з сумами переплати, попередньої оплати, авансів, отриманих від споживачів, за звітний місяць поточного року;

24) у рядку 231 "Оплата послуг: з початку року" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовані послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) наростаючим підсумком за період з початку року. Значення цього показника враховує суми проведених взаємозаліків дебіторської заборгованості з сумами переплати, попередньої оплати, авансів, отриманих від споживачів, наростаючим підсумком за період з початку звітного року;

25) у рядку 232 "Списання безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги: за звітний місяць" у відповідних графах зазначаються суми списаної за звітний місяць безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги;

26) у рядку 233 "Списання безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги: з початку року" у відповідних графах зазначаються суми списаної впродовж звітного періоду безнадійної дебіторської заборгованості за реалізовані послуги;

27) у рядку 240 "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги на кінець звітного місяця" зазначається сума дебіторської заборгованості споживачів за реалізовані послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на кінець звітного місяця. Дані рядка 240 графи 1, вказані у звіті за грудень, необхідно розшифрувати за терміном непогашення у рядках 301 та 302;

28) у рядку 250 "Кредиторська заборгованість за послуги на кінець звітного місяця" зазначається станом на кінець звітного місяця сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізації у майбутньому послуг з централізованого водовідведення та послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

29) у графах 1 - 6 та 8 - 10 наводяться дані про обсяги реалізованих послуг, нараховану та фактично одержану плату за них у розрізі категорій споживачів з урахуванням даних про суми пільг і субсидій; у рядках 101 - 150 - за послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), у рядках 201 - 250 - за послуги з централізованого водовідведення та послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

30) у графі 1 "населення (індивідуальні житлові будинки)" зазначаються дані щодо обсягів послуг, реалізованих населенню, що проживає в житлових будинках індивідуальної забудови (приватному секторі), та щодо розрахунків за них з урахуванням сум пільг та субсидій;

31) у графі 2 "бюджетні установи" зазначаються дані щодо обсягів послуг, реалізованих бюджетним установам, та щодо розрахунків за них, за виключенням даних по тих бюджетних установах, що розташовані у багатоквартирних житлових будинках;

32) у графі 3 "багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуги" у рядках 101 - 150 зазначаються дані щодо обсягів водопостачання на вводі в багатоквартирні будинки, у рядках 201 - 250 - дані щодо обсягів водовідведення на випуску з багатоквартирних будинків, де ліцензіат не є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), та щодо розрахунків за них з урахуванням сум пільг та субсидій;

33) у графі 4 "підприємства теплопостачання" зазначаються дані про розрахунки підприємств теплопостачання за реалізовані їм послуги, у тому числі використані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води (відповідно до укладених договорів та з урахуванням обсягів фактично спожитої води за показниками приладів обліку), а також для власних господарських та технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, гідравлічні випробування власних теплових мереж і обладнання тощо);

34) у графі 5 "решта" зазначаються дані щодо обсягів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, реалізованих іншим споживачам, які не ввійшли до категорій, зазначених у графах 4 - 5, та щодо розрахунків за послуги. У графі 6 не враховуються дані по інших споживачах, що розташовані у багатоквартирних будинках та не мають відокремленого підключення до систем централізованого водопостачання;

35) у графі 6 "суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" в рядках 101 - 150 зазначаються дані про розрахунки ліцензіата з іншими підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства (ліцензіатами з централізованого водопостачання) за реалізовані їм послуги з централізованого водопостачання (питну воду для її подальшої реалізації споживачам за окремими тарифами на централізоване водопостачання); у рядках 201 - 250 зазначаються дані про розрахунки ліцензіата з іншими підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства (ліцензіатами з централізованого водовідведення) за реалізовані їм послуги з централізованого водовідведення. Дані у графі 6 в електронній формі звіту відображаються автоматично після заповнення додатка до цього звіту "Розшифрування показників графи 6 звіту за формою № 5-НКРЕКП "Звітні та розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення" за суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення". У рядках додатка до цього звіту дані наводяться в розрізі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (за необхідності можна самостійно додати рядки у додаток);

36) у графі 7 "Усього" значення дорівнюють сумі значень, вказаних у графах 1 - 6;

37) у графі 8 "населення (багатоквартирні житлові будинки)" зазначаються дані про розрахунки населення за реалізовані послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з урахуванням пільг та субсидій;

38) у графі 9 "бюджетні установи" зазначаються дані про розрахунки бюджетних установ, що розташовані у багатоквартирному житловому фонді, за реалізовані їм послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

39) у графі 10 "інші споживачі" зазначаються дані про розрахунки інших споживачів, розташованих у багатоквартирному житловому фонді, які не увійшли до категорій споживачів, зазначених у графах 9 та 10, за реалізовані їм послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

40) значення у графі 11 "Усього" дорівнюють сумі значень, вказаних у графах 8 - 10;

41) у графі 12 "усього пільг" для довідки окремо наводяться дані, що враховані в інших графах звіту, про суми наданих пільг на оплату житлово-комунальних послуг споживачам, з якими ліцензіатом укладено або має бути укладено договір про надання послуг;

42) у графі 13 "усього субсидій" для довідки окремо наводяться дані, що враховані в інших графах звіту, про суми призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг споживачам, з якими ліцензіатом укладено або має бути укладено договір про надання послуг;

43) у розділі "Довідково" у звіті за грудень у рядках 301 та 302 наводиться розшифрування значень показників "Дебіторська заборгованість за реалізовані послуги на кінець звітного місяця" за терміном непогашення. У графі "водопостачання" наводиться розшифрування даних рядка 140 звіту, у графі "водовідведення" - рядка 240 звіту;

44) у рядку 301 "Класифікація дебіторської заборгованості за терміном непогашення: до одного року" зазначаються у відповідних графах суми дебіторської заборгованості всіх категорій споживачів за реалізовані їм послуги з терміном непогашення до одного року;

45) у рядку 302 "Класифікація дебіторської заборгованості за терміном непогашення: від одного до трьох років" зазначаються у відповідних графах суми дебіторської заборгованості всіх категорій споживачів за реалізовані їм послуги з терміном непогашення від одного до трьох років;

46) у рядку 303 "Резерв сумнівних боргів" у відповідних графах зазначаються суми створених резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю за реалізовані послуги, щодо якої є ризик неповернення;

47) у рядку 304 "Коригування показників заборгованості за попередні роки: дебіторської заборгованості (+, -)" зазначаються суми коригування (збільшення, зменшення) дебіторської заборгованості на початок звітного року у разі необхідності внесення змін, виправлення помилок за попередні роки;

48) у рядку 305 "Коригування показників заборгованості за попередні роки: кредиторської заборгованості (+, -)" зазначаються суми коригування (збільшення, зменшення) кредиторської заборгованості на початок звітного року у разі необхідності внесення змін, виправлення помилок за попередні роки;

49) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) наведено в додатку 15 до цих Правил.

9. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 6-НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення"

9.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) у звіті наводяться дані за звітний період та за період з початку року станом на кінець звітного періоду (останнє число останнього місяця звітного кварталу) з точністю до двох знаків після коми.

9.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у рядках 010 - 180 зазначаються показники про діяльність з централізованого водопостачання;

2) дані рядка 010 "Піднята вода (Q під)" дорівнюють сумі даних рядків 030 та 071 за мінусом рядка 060 та рядка 061;

3) у рядку 020 "Піднята вода за рік, за ІТНВПВ" у графі 2 зазначається річний обсяг піднятої води, визначений для ліцензіата при встановленні індивідуального технологічного нормативу використання питної води (далі - ІТНВПВ), розрахованого відповідно до Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180 (далі - Методика № 180). Дані рядка 020 не змінюються у звітах упродовж року, за винятком випадку, коли для ліцензіата встановлюється новий ІТНВПВ. Якщо у звітному періоді чинними для ліцензіата є ІТНВПВ, розраховані за іншою методикою, ніж зазначена вище, рядок 020 не заповнюється;

4) у рядку 030 "Обсяг I підйому води, усього" зазначається обсяг забору води ліцензіатом з природних джерел, а також придбаної води в інших суб'єктів господарювання (до II підйому) відповідно до показів приладів обліку води. Дані рядка 030 дорівнюють сумі даних рядків 031, 032, 033;

5) у рядку 031 "у т.ч.: поверхневий водозабір" зазначається обсяг забору ліцензіатом поверхневих вод з джерел питного водопостачання відповідно до показів приладів обліку води;

6) у рядку 032 "підземний водозабір" зазначається обсяг забору ліцензіатом підземних вод з джерел питного водопостачання відповідно до показів приладів обліку води;

7) у рядку 033 "вода, придбана до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)" зазначається обсяг придбаної води (за приладами обліку води) тільки такої, що не відповідає нормативній якості питної води та потребує відповідної водопідготовки, і враховується в обсязі I підйому води. Обсяг придбаної води, що є питною та не потребує підготовки (відповідає нормативній якості питної води), зазначається у рядку 071;

8) у рядку 040 "Витрати води на технологічні потреби до II підйому, фактично" зазначається обсяг фактичних витрат води на технологічні потреби до II підйому (за приладами обліку води);

9) у рядку 050 "Втрати води до II підйому, фактично" зазначається обсяг фактичних втрат води до II підйому;

10) у рядку 060 "Обсяг реалізації води до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)" зазначається обсяг реалізації води до II підйому, що не відповідає нормативній якості питної води, наприклад, для застосування у виробництві (за приладами обліку води);

11) у рядку 061 "Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води" зазначається обсяг води відповідно до показів приладів обліку води, що надалі використовується ліцензіатом для здійснення діяльності, що не є діяльністю з централізованого водопостачання або водовідведення;

12) у рядку 070 "Подано води в мережу (II підйом), усього" зазначається обсяг води, поданої у розподільчу мережу (за приладами обліку води);

13) у рядку 071 "у т.ч. придбана питна вода" зазначається обсяг води, придбаної в суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання (за приладами обліку води), що відповідає нормативній якості питної води та враховується в обсязі II підйому води у рядку 070;

14) у рядку 080 "Витрати питної води після II підйому, фактично" зазначається обсяг фактичних витрат води на технологічні потреби після II підйому (за приладами обліку води);

15) у рядку 090 "Втрати питної води після II підйому, фактично" зазначається обсяг фактичних втрат води після II підйому;

16) у рядку 100 "Витрати питної води, за ІТНВПВ (% від піднятої води за рік)" у графі 2 зазначається частка витрат питної води на технологічні потреби на всіх етапах виробництва (%) відповідно до ІТНВПВ, встановлених для ліцензіата за Методикою розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181 (далі - Методика № 181). Дані рядка 100 не змінюються у звітах упродовж року, за винятком випадку, коли для ліцензіата встановлюється новий ІТНВПВ. Якщо у звітному періоді чинними для ліцензіата є ІТНВПВ, розраховані за іншою методикою, ніж зазначена вище, рядок 100 не заповнюється;

17) у рядку 110 "Втрати питної води, за ІТНВПВ (% від піднятої води за рік)" зазначається у відсотках частка втрат питної води на всіх етапах виробництва відповідно до встановлених для ліцензіата ІТНВПВ за Методикою № 180. Дані рядка 110 не змінюються у звітах упродовж року, за винятком випадку, коли для ліцензіата встановлюється новий ІТНВПВ. Якщо у звітному періоді чинними для ліцензіата є ІТНВПВ, розраховані за іншою методикою, ніж зазначена вище, рядок 110 не заповнюється;

18) у рядку 120 "Фактичні витрати питної води (% від піднятої води)" дані зазначаються у відсотках як відношення суми даних рядків 040 та 080 до даних рядка 010;

19) у рядку 130 "Фактичні втрати питної води (% від піднятої води)" дані зазначаються у відсотках як відношення суми даних рядків 050 та 090 до даних рядка 010;

20) рядки 131 - 134 заповнюють тільки ліцензіати, для яких на дату звітування є чинними ІТНВПВ, що були розроблені та затверджені відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 лютого 2004 року № 33 "Про затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України" (далі - наказ № 33) у період до втрати ним чинності;

21) у рядку 131 "Втрати та витрати питної води, усього за ІТНВПВ (% від поданої води в мережу за рік)" зазначається у відсотках частка втрат та витрат питної води сукупно за всіма етапами виробництва відповідно до чинних на дату звітування ІТНВПВ за наказом № 33. Дані рядка 131 не змінюються у звітах упродовж року, за винятком випадку, коли для ліцензіата встановлюється новий ІТНВПВ. Якщо у звітному періоді чинними для ліцензіата є ІТНВПВ, розраховані за іншою методикою, ніж зазначена вище, рядок 131 не заповнюється;

22) у рядку 132 "Втрати та витрати питної води в системі ПРВ, за ІТНВПВ (% від поданої води в мережу за рік)" зазначається у відсотках частка втрат та витрат питної води в системі ПРВ відповідно до чинних на дату звітування ІТНВПВ за наказом № 33. Дані рядка 132 не змінюються у звітах упродовж року, за винятком випадку, коли для ліцензіата встановлюється новий ІТНВПВ. Якщо у звітному періоді чинними для ліцензіата є ІТНВПВ, розраховані за іншою методикою, ніж зазначена вище, рядок 132 не заповнюється;

23) дані рядка 133 "Фактичні втрати та витрати питної води, усього (% від поданої води в мережу)" зазначаються у відсотках як відношення суми даних рядків 040, 050, 080 та 090 до даних рядка 070;

24) у рядку 134 "Фактичні втрати та витрати питної води в системі ПРВ (% від поданої води в мережу)" дані зазначаються у відсотках як відношення суми даних рядків 080 та 090 до даних рядка 070;

25) дані рядка 140 "Обсяг реалізації централізованого водопостачання" визначаються як сума даних рядків 150, 151, 154, 155;

26) у рядку 150 "у т.ч.: споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання суб'єктам господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

27) дані рядка 151 "населенню (індивідуальні житлові будинки), усього" визначаються як сума даних рядків 152 та 153;

28) у рядку 152 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання населенню, що мешкає у житлових будинках індивідуальної забудови (приватного сектору) та розраховується за послуги відповідно до показів приладів обліку води;

29) у рядку 153 "без приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання населенню, що мешкає у житлових будинках індивідуальної забудови (приватного сектору) без приладів обліку води та розраховується за послуги відповідно до встановлених нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

30) у рядку 154 "бюджетним установам" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання бюджетним установам, за виключенням обсягів, що враховані та зазначені у рядку 171 в обсягах реалізації бюджетним установам, розташованим у багатоквартирних будинках, де ліцензіат є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

31) у рядку 155 "іншим споживачам" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання іншим споживачам, за виключенням обсягів, що враховані та зазначені у рядку 171 в обсягах реалізації іншим споживачам, розташованим у багатоквартирних будинках, де ліцензіат є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

32) дані рядка 156 "з них: на вводі в багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" визначаються як сума даних рядків 157 та 158;

33) у рядку 157 "у т.ч.: за загальнобудинковими приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання споживачам, розташованим у багатоквартирних будинках, де ліцензіат не є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), включаючи населення, бюджетні установи та інших споживачів, відповідно до показів приладів обліку води, встановлених на вводі в багатоквартирні будинки, та на підставі договорів, укладених згідно з чинним законодавством;

34) у рядку 158 "без загальнобудинкових приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання споживачам (включаючи населення, бюджетні установи та інших споживачів), розташованим у багатоквартирних будинках, де ліцензіат не є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), на вводі в які не встановлено загальнобудинкові прилади обліку води, з урахуванням втрат води у внутрішньобудинкових системах (втрати та недооблік води квартирними засобами обліку води), розрахованих та затверджених відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року № 126 "Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (далі - наказ № 126);

35) у рядку 159 "підприємствам теплопостачання, усього" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання підприємствам теплопостачання, включаючи потреби для здійснення їх ліцензійної діяльності, власні потреби тощо;

36) дані рядка 160 "з них для приготування гарячої води у багатоквартирних будинках, де ліцензіат є виконавцем послуг з ЦПХВ та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" визначаються як сума даних рядків 161 та 162. Дані рядка 160 мають враховуватись при визначенні обсягу відведення стічних вод (дані рядка 470) від надання послуг з централізованого постачання гарячої води споживачам (населенню, бюджетним установам та іншим споживачам), розташованим у багатоквартирних будинках;

37) у рядку 161 "у т.ч.: за приладами обліку води на теплопунктах" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання підприємствам теплопостачання тільки для приготування гарячої води з метою надання послуг з централізованого постачання гарячої води у багатоквартирних будинках, де ліцензіат є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), відповідно до показів приладів обліку води, встановлених на теплопунктах (або на вводах у багатоквартирні будинки, або на межі балансової належності);

38) у рядку 162 "без приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водопостачання підприємствам теплопостачання тільки для приготування гарячої води з метою надання послуг з централізованого постачання гарячої води у багатоквартирних будинках, де ліцензіат є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), у разі відсутності приладів обліку води на теплопунктах (або на вводах у багатоквартирні будинки, або на межі балансової належності);

39) дані рядка 170 "Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата, усього" визначаються як сума даних рядків 171, 174 та 177;

40) у рядку 171 "у т.ч.: для виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" зазначаються дані про обсяги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) та визначаються як сума даних рядків 172 та 173, що має дорівнювати даним рядка 300;

41) у рядку 172 "у т.ч.: за загальнобудинковими приладами обліку води" зазначається обсяг води для виконання послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до показів приладів обліку води, встановлених на вводі в багатоквартирні будинки;

42) у рядку 173 "без загальнобудинкових приладів обліку води" зазначається обсяг води для виконання послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирних будинках, на вводі в які не встановлено загальнобудинкові прилади обліку води. Визначається згідно з встановленими нормативами питного водопостачання у конкретному населеному пункті та з урахуванням втрат води у внутрішньобудинкових системах (втрати та недооблік води квартирними (індивідуальними) засобами обліку холодної води), розрахованих та затверджених відповідно до наказу № 126;

43) дані рядка 174 "для виконання послуг з ЦПГВ, де ліцензіат є виконавцем послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" наводяться ліцензіатами, які є одночасно ліцензіатами НКРЕКП у сфері теплопостачання та виконавцями послуги з централізованого постачання гарячої води. Дані рядка 174 визначаються як сума даних рядків 175 та 176;

44) у рядку 175 "у т.ч.: за загальнобудинковими приладами обліку води" зазначається обсяг води для надання послуги з централізованого постачання гарячої води відповідно до показів приладів обліку води, встановлених на вводі в багатоквартирні будинки;

45) у рядку 176 "без загальнобудинкових приладів обліку води" зазначається обсяг води для надання послуги з централізованого постачання гарячої води у багатоквартирних будинках, на вводі в які не встановлено загальнобудинкові прилади обліку гарячої води. Визначається згідно з встановленими нормативами питного водопостачання у конкретному населеному пункті та з урахуванням втрат води у внутрішньобудинкових системах (втрати та недооблік води квартирними (індивідуальними) засобами обліку гарячої води), розрахованими та затвердженими відповідно до наказу № 126;

46) у рядку 177 "для виконання інших видів діяльності" зазначається обсяг води відповідно до показів приладів обліку води, що надалі використовується ліцензіатом для здійснення діяльності, що не є діяльністю з централізованого водопостачання або водовідведення та не врахована в обсягах, що передбачені рядками 171 та 174 даної форми звіту;

47) у рядку 180 "Загальний обсяг водопостачання" зазначаються дані, що дорівнюють сумі даних рядків 140 та 170;

48) у рядках 200 - 280 розділу II "Централізоване водовідведення" зазначаються показники діяльності з централізованого водовідведення;

49) дані рядка 200 "Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього" визначаються як сума даних рядків 201 та 202;

50) у рядку 201 "у т.ч.: обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди" зазначається обсяг пропуску стічних вод через власні каналізаційні очисні споруди ліцензіата відповідно до показів приладів обліку води;

51) у рядку 202 "обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання" зазначається обсяг пропуску стічних вод, які ліцензіат направляє іншим суб'єктам господарювання для очищення (переробки), відповідно до показів приладів обліку води;

52) дані рядка 210 "Обсяг реалізації централізованого водовідведення" визначаються як сума даних рядків 220, 230, 240, 250, 260. Зазначені обсяги реалізації централізованого водовідведення мають відповідати укладеним договорам;

53) у рядку 220 "у т.ч.: споживачам, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення іншим суб'єктам господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

54) дані рядка 230 "населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків), усього" визначаються як сума даних рядків 231 та 232;

55) у рядку 231 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення відповідно до договорів з населенням, що мешкає в будинках індивідуальної забудови (приватний сектор) та розраховується за послуги з централізованого водовідведення на підставі показів приладів обліку води;

56) у рядку 232 "без приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення відповідно до договорів з населенням, що мешкає в будинках індивідуальної забудови (приватний сектор) без приладів обліку води та розраховується за послуги з централізованого водовідведення відповідно до нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

57) у рядку 240 "бюджетним установам" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення відповідно до договорів з бюджетними установами, за виключенням обсягів, що враховані та зазначені у рядку 171 в обсягах реалізації централізованого водовідведення з багатоквартирних будинків, де ліцензіат є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

58) у рядку 241 "з них обсяг поверхневих стічних вод (атмосферних опадів)" зазначається врахований у даних рядка 240 обсяг водовідведення, що утворився від атмосферних опадів;

59) у рядку 250 "іншим споживачам" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення відповідно до договорів з іншими споживачами, за виключенням обсягів, що враховані та зазначені у рядку 171 в обсягах реалізації централізованого водовідведення іншим споживачам, розташованим у багатоквартирних будинках, де ліцензіат є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

60) дані рядка 251 "з них на випуску з багатоквартирних будинків, де ліцензіат не є виконавцем послуги з ЦПХВ та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" визначаються як сума даних рядків 252 та 253. Дані рядка 251 враховуються в даних рядка 250;

61) у рядку 252 "у т.ч.: за загальнобудинковими приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, розташованим у багатоквартирних будинках. Визначається відповідно до договорів та на підставі показів приладів обліку води, встановлених на вводах у багатоквартирні будинки;

62) у рядку 253 "без загальнобудинкових приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, розташованим у багатоквартирних будинках, де ліцензіат не є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), на вводі в які не встановлено прилади обліку води. Визначається, виходячи з обсягів спожитої води, згідно з нарахуваннями відповідно до встановлених нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті та/або за показами квартирних приладів обліку води;

63) у рядку 254 "підприємствам теплопостачання" зазначається обсяг реалізації централізованого водовідведення відповідно до договорів з підприємствами теплопостачання, який відповідає обсягам реалізації централізованого водопостачання на власні потреби. Дані рядка 254 враховуються в даних рядка 250;

64) у рядку 255 "обсяг стічних вод (рідких побутових відходів) з вигрібних ям" зазначається врахований у даних рядка 250 обсяг стічних вод (рідких побутових відходів), який потрапляє в систему централізованого водовідведення ліцензіата на підставі відповідних угод, укладених із споживачами, які є суб'єктами господарювання, що надають послуги з вивезення рідких побутових відходів;

65) у рядку 260 "обсяг поверхневих стічних вод (атмосферних опадів)" зазначається врахований у даних рядка 250 обсяг стічних вод, що утворився внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та поливально-мийних робіт під час прибирання територій і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення ліцензіата як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення. Визначається відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, та оплачується згідно з укладеними договорами;

66) дані рядка 270 "Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водопостачання), усього" визначаються як сума даних рядків 271 та 274;

67) дані рядка 271 "у т.ч.: від виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових мереж), усього" визначаються як сума рядків даних 272 та 273. Дані рядка 271 мають збігатись з даними рядка 400;

68) у рядку 272 "у т.ч.: за загальнобудинковими приладами обліку води" зазначаються обсяги стічних вод від виконання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до показів приладів обліку води, встановлених на вводі в багатоквартирні будинки;

69) у рядку 273 "без загальнобудинкових приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод від виконання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з багатоквартирних будинків, на вводі в які не встановлено загальнобудинкових приладів обліку води (холодної та гарячої). Визначається, виходячи з обсягів спожитої води, згідно з встановленими нормативами питного водопостачання у конкретному населеному пункті та/або за показами квартирних приладів обліку води з урахуванням втрат води у внутрішньобудинкових системах;

70) у рядку 274 "від здійснення інших видів діяльності" зазначається обсяг стічних вод, що надійшли від здійснення ліцензіатом діяльності, що не є централізованим водовідведенням, у тому числі зазначається обсяг послуг ліцензіата з вивезення рідких побутових відходів тощо;

71) за наявності у ліцензіата іншої діяльності, яка не регулюється НКРЕКП, а саме діяльності з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), показники цього виду діяльності наводяться у розділі "Довідково" у рядках 300 - 502;

72) у рядку 280 "Загальний обсяг водовідведення" зазначаються дані, що дорівнюють сумі даних рядків 210 та 270;

73) дані рядка 300 "Подано води у внутрішньобудинкові системи багатоквартирних будинків, де ліцензіат є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води, усього" визначаються як сума даних рядків 301 та 302. Дані рядка 300 мають збігатись з даними рядка 171;

74) у рядку 301 "у т.ч.: за загальнобудинковими приладами обліку води" зазначаються обсяги води, поданої у внутрішньобудинкові системи багатоквартирних будинків, де ліцензіат є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), визначені на підставі показів загальнобудинкових приладів обліку води;

75) у рядку 302 "без загальнобудинкових приладів обліку води" зазначаються обсяги води, поданої у внутрішньобудинкові системи багатоквартирних будинків, де ліцензіат є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), визначені на підставі нормативів питного водопостачання, встановлених у конкретному населеному пункті;

76) у рядку 310 "Необліковані витрати води у внутрішньобудинкових системах, за нормою" зазначаються нормативні обсяги витрат води у внутрішньобудинкових системах, розраховані відповідно до пунктів 3.2.9 та 3.2.10 наказу № 126. Дані рядка 310 не змінюються у звітах упродовж року;

77) у рядку 311 "Необліковані витрати води у внутрішньобудинкових системах багатоквартирних будинків з загальнобудинковими приладами обліку води, фактично" вказуються обсяги витрат води, що визначаються як різниця між сумою показів загальнобудинкових приладів обліку води (дані рядка 301) та загальним обсягом води, реалізованим споживачам відповідних будинків;

78) у рядку 312 "Необліковані витрати води у внутрішньобудинкових системах багатоквартирних будинків з загальнобудинковими приладами обліку води, фактично (% від поданої води у внутрішньобудинкові системи)" зазначається частка необлікованих витрат води у відсотках від поданої води у внутрішньобудинкові системи будинків з загальнобудинковими приладами обліку води, що визначається як відношення даних рядка 311 до даних рядка 301;

79) у рядку 313 "Необліковані витрати води у внутрішньобудинкових системах багатоквартирних будинків без загальнобудинкових приладів обліку води, фактично" вказуються обсяги витрат води, не обліковані квартирними (індивідуальними) засобами обліку води через їх нечутливість до малих витрат або через погіршення метрологічних характеристик цих засобів у процесі експлуатації, та втрат (несвоєчасне виявлення несправних квартирних засобів обліку, порушення термінів їх повірки, недозволений розбір води за межами квартир) під час реалізації води за показами квартирних засобів обліку води, що передбачено наказом № 126;

80) у рядку 314 "Необліковані витрати води у внутрішньобудинкових системах багатоквартирних будинків без загальнобудинкових приладів обліку води, фактично (% від поданої води у внутрішньобудинкові системи)" зазначається частка необлікованих витрат води у відсотках від поданої води у внутрішньобудинкові системи будинків без загальнобудинкових приладів обліку води, що визначається як відношення даних рядка 313 до даних рядка 302;

81) у рядку 320 "Обсяг реалізації централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води у багатоквартирних будинках. Дані рядка 320 дорівнюють сумі даних рядків 330, 340, 350;

82) дані рядка 330 "у т.ч.: населенню" визначаються як сума даних рядків 331 та 332;

83) у рядку 331 "у т.ч.: за квартирними приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню за показами квартирних приладів обліку води;

84) у рядку 332 "без приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню відповідно до нормативів питного водопостачання;

85) дані рядка 340 "бюджетним установам" визначаються як сума даних рядків 341 та 342;

86) у рядку 341 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) бюджетним установам, що розташовані у багатоквартирних будинках, за показами індивідуальних приладів обліку води;

87) у рядку 342 "без приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) бюджетним установам, що розташовані у багатоквартирних будинках, відповідно до нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

88) дані рядка 350 "іншим споживачам" визначаються як сума даних рядків 351 та 352;

89) у рядку 351 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) іншим споживачам, що розташовані у багатоквартирних будинках, за показами індивідуальних приладів обліку води;

90) у рядку 352 "без приладів обліку води" зазначається обсяг реалізації послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) іншим споживачам, що розташовані у багатоквартирних будинках, відповідно до нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

91) дані рядка 400 "Обсяг відведення стічних вод від багатоквартирних будинків, де ліцензіат є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" визначаються як сума даних рядків 410 та 420. Дані рядка 400 мають збігатись з даними рядка 271;

92) у рядку 410 "Обсяг відведення стічних вод від необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах" зазначаються обсяги, які надійшли від витрат води, необлікованих квартирними (індивідуальними) засобами обліку води споживачів через їх нечутливість до малих витрат або через погіршення метрологічних характеристик засобів обліку води у процесі експлуатації, та втрат води (несвоєчасне виявлення несправних квартирних засобів обліку води, порушення термінів їх повірки, недозволений розбір води за межами квартир тощо) під час реалізації води за показами квартирних засобів обліку води, що передбачено наказом № 126;

93) у рядку 420 "Обсяг реалізації водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) споживачам, усього" зазначається обсяг стічних вод внаслідок надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води (з використанням внутрішньобудинкових систем). Дані рядка 420 визначаються як сума даних рядків 430 та 470;

94) у рядку 430 "у т.ч.: обсяг стічних вод від централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" зазначається обсяг стічних вод внаслідок надання послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем). Дані рядка 430 визначаються як сума даних рядків 440, 450, 460;

95) дані рядка 440 "у т.ч.: населенню" дорівнюють сумі даних рядків 441 та 442;

96) у рядку 441 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг стічних вод внаслідок надання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню відповідно до показів квартирних приладів обліку води;

97) у рядку 442 "без приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод внаслідок надання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню відповідно до нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

98) дані рядка 450 "бюджетним установам" дорівнюють сумі даних рядків 451 та 452;

99) у рядку 451 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг стічних вод від централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) бюджетним установам, що розташовані у багатоквартирних будинках, за показами індивідуальних приладів обліку холодної води;

100) у рядку 452 "без приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод від централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) бюджетним установам, що розташовані у багатоквартирних будинках, за нормативами питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

101) дані рядка 460 "іншим споживачам" дорівнюють сумі даних рядків 461 та 462;

102) у рядку 461 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг стічних вод від централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) іншим споживачам, що розташовані у багатоквартирних будинках, за показами індивідуальних приладів обліку холодної води;

103) у рядку 462 "без приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод від централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) іншим споживачам, що розташовані у багатоквартирних будинках, за нормативами питного водопостачання у конкретному населеному пункті;

104) у рядку 470 "обсяг стічних вод від централізованого постачання гарячої води (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води. Дані рядка 470 дорівнюють сумі даних рядків 480, 490, 500 та порівнюються з даними рядка 160;

105) дані рядка 480 "у т.ч.: населенню" дорівнюють сумі даних рядків 481 та 482;

106) у рядку 481 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води населенню, який визначається відповідно до показів квартирних приладів обліку гарячої води;

107) у рядку 482 "без приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води населенню, який визначається відповідно до норм споживання гарячої води, що діють у конкретному населеному пункті;

108) дані рядка 490 "бюджетним установам" дорівнюють сумі даних рядків 491 та 492;

109) у рядку 491 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води бюджетним установам, що розташовані у багатоквартирних будинках, який визначається відповідно до показів індивідуальних приладів обліку гарячої води;

110) у рядку 492 "без приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води бюджетним установам, що розташовані у багатоквартирних будинках, який визначається відповідно до норм споживання гарячої води, що діють у конкретному населеному пункті;

111) дані рядка 500 "іншим споживачам" дорівнюють сумі даних рядків 501 та 502;

112) у рядку 501 "у т.ч.: за приладами обліку води" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води іншим споживачам, що розташовані у багатоквартирних будинках, який визначається відповідно до показів індивідуальних приладів обліку гарячої води;

113) у рядку 502 "без приладів обліку води" зазначається обсяг стічних вод, що утворився внаслідок централізованого постачання гарячої води іншим споживачам, що розташовані у багатоквартирних будинках, який визначається відповідно до норм споживання гарячої води, що діють у конкретному населеному пункті;

114) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) з відповідними показниками форм звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) наведено в додатку 15 до цих Правил.

10. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми на ____ рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії"

10.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) у звіті зазначаються показники за звітний період та наростаючим підсумком за період з початку року;

4) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість з точністю до двох знаків після коми.

10.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт включає доповнення (додаток 1 до форми № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) "Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на _____ рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії");

2) у розділах I "Виробництво теплової енергії", II "Транспортування теплової енергії", III "Постачання теплової енергії" звіту зазначаються показники щодо виконання схваленої НКРЕКП інвестиційної програми на планований період (рік) за кожним видом ліцензованої діяльності. Планований період (рік), на який схвалено інвестиційну програму, щодо виконання якої ліцензіат звітує, зазначається у назві звіту;

3) графа "Б" "Найменування заходів (пооб'єктно)" заповнюється відповідно до схваленої інвестиційної програми і має відповідати назвам заходів, зазначеним у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629);

4) графи 1 - 6, 8 заповнюються за даними додатка 5 схваленої НКРЕКП інвестиційної програми на планований період: графа 1 - за даними графи 3 додатка 5, графа 2 - за даними графи 4 додатка 5, графи 3, 4 - за даними граф 14, 15 додатка 5, графа 5 - за даними графи 22 додатка 5, графа 6 - за даними графи 24 додатка 5, графа 8 - за даними граф 16 - 19 додатка 5 у залежності від звітного періоду;

5) обсяг фінансування інвестиційної програми за господарським способом, що зазначається у графі 3 та у графі 11, включає лише вартість матеріальних ресурсів. Інші плановані або фактичні витрати на виконання інвестиційних програм господарським способом не включаються до обсягу фінансування господарським способом у графу 3 та графу 11;

6) дані про кількісні показники у графі 7 "Кількісний показник (одиниця виміру)" заповнюються відповідно до графіка здійснення заходів та використання коштів на планований період і мають бути співставними з даними графи 8 "Обсяг фінансування, тис.грн";

7) у графах 9 - 14 зазначаються кількісні та вартісні показники виконання інвестиційної програми, у тому числі у графах 9 - 12 - показники щодо профінансованих заходів, передбачених інвестиційною програмою, зокрема кількісні показники, обсяги інвестицій з їх розподілом за способом виконання (господарський, підрядний), у графах 13 та 14 - показники щодо освоєних заходів, передбачених інвестиційною програмою, зокрема кількісні показники та обсяги інвестицій;

8) у графі 10 "Обсяг фінансування, тис. грн, у т.ч. за способом виконання: усього" зазначаються фактично профінансовані у звітному періоді обсяги інвестицій. Ці показники звіту формуються на підставі первинних документів, якими підтверджується фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою;

9) у графі 14 "Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн" зазначаються фактично освоєні у звітному періоді обсяги інвестицій. Ці показники звіту визначаються на підставі первинних документів, якими підтверджується введення в експлуатацію об'єктів після завершення їх будівництва, реконструкції, модернізації та/або придбання чи створення нових об'єктів тощо (наприклад, декларація вводу в експлуатацію та/або акт вводу в експлуатацію);

10) у графі 15 "Виконавець робіт, послуг, продавець товару" зазначаються найменування виконавців робіт, послуг, постачальників товарів, яким профінансовано роботи, послуги, товари та/або яким повинна бути погашена кредиторська заборгованість за виконані роботи, послуги, поставлені товари;

11) у графі 16 "Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів" зазначається номер і дата документа, яким підтверджується введення в експлуатацію об'єктів після завершення їх будівництва, реконструкції, модернізації та/або придбання чи створення нових об'єктів тощо. У випадку якщо у графі 14 не зазначено дані про обсяги освоєних інвестицій, у графі 16 зазначається очікувана дата введення об'єкта в експлуатацію;

12) у графі 21 "Номер додатка в пояснювальній записці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі" зазначається номер додатка в пояснювальній записці, у якому наводиться пояснення причин відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі із посиланням на відповідні підтверджуючі документи (за наявності);

13) у графах 1 і 2 додатка 1 до звіту зазначається плановий (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми, усього (графа 1) та в розрахунку на 1 Гкал. Ці показники повинні відповідати відповідним показникам структури встановлених тарифів за групами споживачів;

14) у графі 3 додатка 1 за групами споживачів зазначається фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком), що визначається шляхом множення фактичних обсягів реалізації теплової енергії (або обсягів реалізованих послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) на показник планованого (річного) обсягу коштів, передбаченого в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми в розрахунку на 1 Гкал, що зазначений у графі 2;

15) у графі 4 додатка 1 зазначається за групами споживачів обсяг коштів, перерахованих на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком);

16) у рядках звіту з нумерацією, що починається з цифри "5", зазначаються інші джерела фінансування інвестиційної програми, крім амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку;

17) у розділі II звіту наводяться показники щодо стану використання коштів поточного рахунку із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком) (дати платежу, номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми, сума платежу в тис. грн, виконавці робіт, послуг, продавці товару);

18) якщо протягом звітного періоду діяли різні тарифи (протягом звітного періоду відбувся перегляд тарифів), то додаток 1 до звіту заповнюється окремо за періодами, в яких діяли різні тарифи.

11. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 8-НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата"

11.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день. Уточнення даних звіту за четвертий квартал допускається до 28 лютого року, наступного за звітним;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) дані наводяться наростаючим підсумком з початку року станом на кінець звітного періоду (останнє число останнього місяця звітного кварталу);

4) дані за абсолютними показниками, що вимірюються в тис.грн, тис.куб.м, тис. кВт·год, особах, наводяться у цілих числах; дані за відносними показниками, що вимірюються у грн/куб.м, грн/кВт·год, кВт·год/куб.м, - з точністю до чотирьох знаків після коми;

5) у додатку 1 до звіту наводиться розшифрування окремих рядків форми № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна). У випадку відсутності у додатку 1 необхідних показників у переліку витрат за графою Б їх слід додати самостійной, за потреби, додати рядки. Окрім тих витрат, що вказані у графі Б, розшифруванню підлягають витрати сумою більше ніж 100 тис.грн;

6) додаток 2 до звіту містить показники з виконання структури тарифу на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

7) при поданні звіту за четвертий квартал за формою № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) ліцензіат зобов'язаний подати до НКРЕКП копії фінансової звітності (форми 1 - 6) за звітний рік;

8) у цьому розділі терміни вживаються в таких значеннях:

ліцензовані види діяльності - діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

неліцензовані види діяльності - інші види діяльності, включаючи діяльність з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

11.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у графах 1 - 11 зазначаються відповідні показники в розрізі видів господарської діяльності ліцензіата;

2) формування даних показників виробничої собівартості продукції (послуг) централізованого водопостачання та водовідведення у графах 1, 3, 5 звіту постатейно здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, виходячи з планованого річного обсягу централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і значень відповідних показників, урахованих у тарифах; а у графах 2, 4, 6, відповідно, за фактичними даними (фактичні витрати, доходи, фінансові результати та інші показники) у відповідності до фактичних обсягів виробництва за звітний період;

3) у графах 1 - 6 зазначаються сукупні витрати (у відповідних рядках) для здійснення діяльності у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в повних обсягах, які визначаються як сума даних рядка 325 "Обсяг реалізованої продукції (послуг)" та рядка 350 "Обсяг водопостачання/водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата";

4) у графах 1 та 3 "ураховано в тарифах" зазначаються дані про суми витрат, прибутку, обсягів послуг відповідно до затверджених структур тарифів, що діяли у звітному періоді, розраховані як середньозважені величини в залежності від терміну дії кожного з тарифів упродовж звітного періоду, за формулою


УТ =

РТ1
_______
12


х n1 +

РТ2
______
12х n2 + …,

де

УТ

-

середньозважена величина відповідної статті структури тарифів, що діяли у звітному періоді (значення граф 1, 3);


РТ1

-

річна сума відповідної статті витрат, прибутку, обсягу послуг структури тарифу 1;


РТ2

-

річна сума відповідної статті витрат, прибутку, обсягу послуг структури тарифу 2;


n1

-

період, в якому діяв тариф 1 (кількість місяців дії тарифу 1);


n2

-

період, в якому діяв тариф 2 (кількість місяців дії тарифу 2).

Сума місяців дії тарифу 1 та тарифу 2 (n1 + n2) (має дорівнювати кількості місяців у звітному періоді: 3 - у звіті за січень - березень, 6 - у звіті за січень - червень, 9 - у звіті за січень - вересень, 12 - у звіті за січень - грудень;

5) у графах 7, 8, 10 зазначаються фактичні дані щодо вирахування сум внутрішнього обороту іншим звітним (господарським) сегментам: дані про суми внутрішнього обороту, які відносяться до виробництва і реалізації послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) - у графі 7, на водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) - у графі 8, дані обороту іншим звітним (господарським) сегментам - у графі 10. Дані, вказані у графах 7, 8, 10, віднімаються від даних, що вказані у графах 2 та 4, при розрахунку даних для графи 12;

6) у графах 7, 8, 10 (у графі 9 наводиться сума даних граф 7 та 8) зазначається частка сум витрат у внутрішньогосподарських розрахунках між відповідними сегментами ліцензованої і неліцензованої діяльності. Ця частка сум витрат визначається як добуток обсягів води/очищення стічних вод, які не реалізовані зовнішнім покупцям, а використані ліцензіатом для внутрішніх потреб (здійснення неліцензованих видів діяльності), помножених на частку витрат за показником "фактично" в розрахунку на калькуляційну одиницю - 1 куб. м води/стічних вод;

7) для визначення сум вирахування з внутрішнього обороту в графі 7 слід суми витрат (дані графи 2) поділити на повний обсяг водопостачання (сума даних рядків 325 та 350 у графі 2) та помножити на обсяг централізованого постачання холодної води (дані рядка 355 у графі 2). Розрахунок здійснюється щомісяця, а у звіті зазначається сума отриманих результатів наростаючим підсумком;

8) для визначення сум вирахування з внутрішнього обороту в графі 8 слід суми витрат (дані графи 4) поділити на повний обсяг водовідведення (сума даних рядків 325 та 350 у графі 4) та помножити на обсяг централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), наведений у рядку 355 графи 4. Розрахунок здійснюється щомісяця, а у звіті зазначається сума отриманих результатів наростаючим підсумком;

9) для визначення сум вирахування з внутрішнього обороту в графі 10 слід суми витрат, вказані у графі 2 (та/або у графі 4), поділити на повний обсяг централізованого водопостачання (та/або водовідведення), що дорівнює сумі даних рядків 325 та 350 за графою 2 (та/або графою 4), та помножити на обсяг водопостачання (та/або обсяг водовідведення) для здійснення інших видів діяльності за вирахуванням обсягу централізованого постачання холодної води (та/або водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)), який визначається як різниця даних рядків 350 та 355 у графі 2 (та/або у графі 4);

10) у графі 12 "Усього, фактично" значення визначаються за формулою

графа 12 = графа 6 - (графа 9 + графа 10) + графа 11.

Це правило застосовується для визначення даних у рядках з показниками щодо витрат, доходів, прибутку, але не застосовується у рядку 250;

11) у рядку 005 "Виробнича собівартість продукції (послуг), у т.ч.:" наводиться виробнича собівартість продукції (послуг), що дорівнює сумі даних рядків 010 "прямі витрати, у т.ч.:" та 065 "загальновиробничі витрати, у т.ч.:";

12) у рядку 010 "прямі витрати, у т.ч.:" зазначається сукупність усіх виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності, та дорівнює сумі даних рядків: 015 "матеріальні витрати, у т.ч.:", 040 "прямі витрати на оплату праці", 045 "відрахування на соціальні заходи", 050 "амортизація", 055 "підкачка води іншими суб'єктами господарювання", 060 "інші прямі витрати (розшифрувати)";

13) у рядку 015 "матеріальні витрати, у т.ч.:" зазначається сукупність прямих виробничих матеріальних витрат, що дорівнює сумі даних рядків: 020 "електроенергія для технологічних потреб", 025 "централізоване водопостачання/водовідведення іншими суб'єктами господарювання", 030 "реагенти", 035 "матеріальні витрати на ремонти", 036 "інші матеріальні витрати (розшифрувати)";

14) у рядку 020 "електроенергія для технологічних потреб" зазначаються витрати на електричну енергію (активну та реактивну), що використовується для технологічних потреб відповідного виду діяльності;

15) у рядку 025 "централізоване водопостачання/водовідведення іншими суб'єктами господарювання" зазначаються відповідні суми витрат ліцензіата на придбання води в інших суб'єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод потужностями інших суб'єктів господарювання у відповідності до укладених договорів;

16) у рядку 030 "реагенти" зазначаються витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та стічних вод;

17) у рядку 035 "матеріальні витрати на ремонти" зазначаються матеріальні витрати на ремонти (сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо), які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності;

18) у рядку 036 "інші прямі матеріальні витрати (розшифрувати)" зазначаються матеріальні витрати, що не увійшли до переліку витрат, зазначених у пунктах 1.1.1.1 - 1.1.1.4 форми звіту. Розшифрування витрат, які зазначені у рядку 036, наводиться в додатку 1 до звіту. Витрати на повірку приладів обліку води не відносяться до прямих матеріальних витрат;

19) у рядку 040 "прямі витрати на оплату праці" зазначаються витрати на заробітну плату та інші виплати працівникам, які безпосередньо залучені до технологічного процесу відповідного виду господарської діяльності;

20) у рядку 045 "відрахування на соціальні заходи" зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що нарахований на суми витрат на оплату праці виробничого персоналу (рядок 040);

21) у рядку 050 "амортизація" зазначаються суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності;

22) у рядку 055 "підкачка води іншими суб'єктами господарювання" зазначаються витрати ліцензіата, пов'язані з підкачкою води сторонніми суб'єктами господарювання (обслуговування, ремонт насосних агрегатів, електроенергія тощо), відповідно до укладених з ними договорів;

23) у рядку 060 "інші прямі витрати (розшифрувати)" зазначаються всі інші прямі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності. Розшифрування витрат, які зазначені у рядку 060, наводиться в додатку 1 до звіту. Витрати на повірку приладів обліку води не відносяться до прямих витрат;

24) у рядку 065 "загальновиробничі витрати, у т.ч.:" зазначаються загальновиробничі витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. Дані рядка 065 визначаються як сума даних рядків: 070 "витрати на оплату праці", 075 "відрахування на соціальні заходи", 080 "амортизація", 085 "інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)";

25) у рядку 070 "витрати на оплату праці" зазначаються витрати на заробітну плату та інші виплати загальновиробничому персоналу, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу;

26) у рядку 075 "відрахування на соціальні заходи" зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу;

27) у рядку 080 "амортизація" зазначаються суми нарахованої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, які не можуть безпосередньо належати до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу;

28) у рядку 085 "інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)" зазначаються всі інші загальновиробничі витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть безпосередньо належати до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. До загальновиробничих витрат належать, зокрема, витрати на повірку приладів технологічного обліку води. До витрат на опалення приміщень загальновиробничого призначення слід включати витрати на придбання теплової енергії у теплопостачальних організацій за відповідними угодами та витрати на виробництво теплової енергії для власних потреб, використаної на опалення цих приміщень. Розшифрування витрат, які зазначені у рядку 085, наводиться в додатку 1 до цього звіту;

29) у рядку 090 "Адміністративні витрати, у т.ч.:" зазначаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством. Дані рядка 090 дорівнюють сумі даних рядків: 095 "витрати на оплату праці", 100 "відрахування на соціальні заходи", 105 "амортизація", 110 "інші адміністративні витрати (розшифрувати)";

30) у рядку 095 "витрати на оплату праці" зазначаються витрати на заробітну плату та інші виплати загальногосподарському персоналу;

31) у рядку 100 "відрахування на соціальні заходи" зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальногосподарського персоналу;

32) у рядку 105 "амортизація" зазначається сума нарахованої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

33) у рядку 110 "інші адміністративні витрати (розшифрувати)" зазначаються всі інші витрати загальногосподарського призначення. До витрат на опалення приміщень адміністративного призначення (окрім задіяних підрозділами збуту) слід включати витрати на придбання теплової енергії у теплопостачальних організацій за відповідними угодами та витрати на виробництво теплової енергії для власних потреб, використаної на опалення цих приміщень. Розшифрування витрат, які зазначені у рядку 110, наводиться в додатку 1 до цього звіту;

34) у рядку 115 "Витрати на збут, у т.ч.:" зазначаються витрати, безпосередньо пов'язані із реалізацією (збутом) послуг споживачам. Дані рядка 115 дорівнюють сумі даних рядків: 120 "витрати на оплату праці", 125 "відрахування на соціальні заходи", 130 "амортизація", 135 "інші витрати на збут (розшифрувати)";

35) у рядку 120 "витрати на оплату праці" зазначаються витрати на заробітну плату та інші виплати персоналу, що безпосередньо пов'язані зі збутом (реалізацією) послуг споживачам;

36) у рядку 125 "відрахування на соціальні заходи" зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу відповідно до рядка 120;

37) у рядку 130 "амортизація" зазначається сума нарахованої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут (реалізацію) послуг;

38) у рядку 135 "інші витрати на збут (розшифрувати)" зазначаються всі інші витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) послуг. До витрат на збут належать, зокрема, витрати на повірку приладів комерційного обліку води. До витрат на опалення приміщень, задіяних підрозділами збуту, слід включати витрати на придбання теплової енергії у теплопостачальних організацій за відповідними угодами та витрати на виробництво теплової енергії для власних потреб, використаної на опалення цих приміщень. Розшифрування витрат, зазначених у рядку 135, наводиться в додатку 1 до цього звіту;

39) у рядку 140 "Інші витрати операційної діяльності (розшифрувати)" зазначаються всі інші витрати, пов'язані з операційною діяльністю ліцензіата, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут. Розшифрування витрат, зазначених у рядку 140, наводиться в додатку 1 до цього звіту;

40) у рядку 145 "з них інші витрати операційної діяльності, що не можуть включатися до складу витрат при формуванні тарифу" зазначаються суми інших операційних витрат, що не можуть включатися до складу інших витрат операційної діяльності при формуванні тарифів, такі як суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; витрати, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури; суми визнаних штрафів, пені, неустойки; представницькі витрати; суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу; суми нестач та втрат від пошкодження цінностей; вартість реалізованих виробничих запасів;

41) у рядку 150 "Витрати операційної діяльності, у т.ч.:" зазначається сума витрат операційної діяльності, що далі наводяться в розрізі елементів за рядками: 155 "матеріальні витрати, у т.ч.:", 185 "витрати на оплату праці", 190 "відрахування на соціальні заходи", 195 "амортизація", 200 "придбання води/централізоване водовідведення іншими суб'єктами господарювання", 205 "підкачка води іншими суб'єктами господарювання", 210 "ремонти підрядним способом", 215 "податки та збори", 220 "решта витрат операційної діяльності (розшифрувати)";

42) у рядку 155 "матеріальні витрати, у т.ч.:" зазначаються сукупні витрати на всі матеріальні ресурси, які використовуються для господарської діяльності ліцензіата. Дані рядка 155 дорівнюють сумі даних рядків: 160 "електроенергія", 165 "реагенти" 170 "матеріальні витрати на ремонти", 175 "паливно-мастильні матеріали", 180 "інші матеріальні витрати (розшифрувати)";

43) у рядку 160 "електроенергія" зазначаються сукупні витрати на електричну енергію (активну та реактивну), що використовується для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата, з розподілом за видами господарської діяльності;

44) у рядку 165 "реагенти" зазначаються сукупні витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та стічних вод;

45) у рядку 170 "матеріальні витрати на ремонти" зазначаються витрати, необхідні для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (відповідно до виду діяльності);

46) у рядку 175 "паливно-мастильні матеріали" зазначаються витрати на паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, мастильні речовини), які використовуються у процесі виробництва та надання послуг;

47) у рядку 176 "централізоване водопостачання/водовідведення іншими суб'єктами господарювання" зазначаються витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання, на централізоване водовідведення (очищення стічних вод) іншими суб'єктами господарювання за тарифами у відповідності до укладених договорів;

48) у рядку 180 "інші матеріальні витрати" зазначаються інші матеріальні витрати (сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо), крім тих, дані щодо яких зазначені у рядках 160 - 176, за відповідними видами господарської діяльності ліцензіата;

49) у рядку 185 "витрати на оплату праці" зазначаються сукупні витрати на заробітну плату та інші виплати всьому персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності;

50) у рядку 190 "відрахування на соціальні заходи" зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування всього персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності відповідно до рядка 185;

51) у рядку 195 "амортизація" зазначаються сукупні витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності;

52) у рядку 205 "підкачка води іншими суб'єктами господарювання" зазначаються витрати на підкачку води сторонніми організаціями (електроенергія, обслуговування, ремонт насосних агрегатів тощо) відповідно до укладених договорів;

53) у рядку 210 "ремонти підрядним способом" зазначаються сукупні витрати на ремонт підрядним способом для потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами;

54) у рядку 215 "податки та збори" зазначаються суми податків, рентної плати та зборів, які включаються до складу витрат операційної діяльності ліцензіата;

55) у рядку 220 "решта витрат операційної діяльності" зазначаються всі інші витрати, які пов'язані з операційною діяльністю ліцензіата;

56) у рядку 225 "Фінансові витрати" зазначаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами, позиками та інші витрати, пов'язані з їх залученням для провадження ліцензованої діяльності за графами 1 - 4, а для провадження неліцензованої діяльності - за графами 7 - 11;

57) у рядку 230 "Інші витрати" зазначаються всі інші витрати господарської діяльності, крім операційних витрат, відображених у рядку 150;

58) у рядку 235 "Повна собівартість продукції (послуг)" зазначається повна собівартість усіх видів продукції (послуг) ліцензіата з розподілом за видами діяльності у відповідних графах. Дані у рядку 235 дорівнюють сумі даних рядків 150, 225 та 230 за відповідними графами;

59) у рядку 240 "Розрахунковий прибуток" зазначається розрахункова сума прибутку від діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення тощо, яка формується з урахуванням витрат на сплату податку на прибуток та витрат на виконання інвестиційної програми у планованому періоді. Показник у графі "ураховано в тарифах" відображає планову розрахункову суму прибутку, ураховану в тарифах. Показник у графі "фактично" відображає планову розрахункову суму прибутку, ураховану в тарифах, в перерахунку на фактичні обсяги реалізації у звітному періоді;

60) у рядку 241 "у т.ч. на погашення кредитів, позик" зазначається частина розрахункової суми прибутку від діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення тощо на погашення кредитів, позик (тільки тіла кредиту), що передбачена/врахована у структурі тарифу. Показник у графі "ураховано в тарифах" показує планову розрахункову суму прибутку, ураховану в тарифах;

61) у рядку 245 "Розрахунковий чистий дохід від реалізації продукції (послуг) та від водопостачання/водовідведення для інших видів діяльності ліцензіата" за графами 1 - 6 зазначається сумарна величина чистого доходу від реалізації продукції (послуг) з централізованого водопостачання та водовідведення (відповідно до обсягів, вказаних у рядку 325) та розрахункового чистого доходу від водопостачання/водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (відповідно до обсягів, вказаних у рядку 350). За графами 1 та 3 відображається чистий дохід, розрахований як обсяг централізованого водопостачання/водовідведення, запланований при встановленні діючого тарифу (сума даних рядків 325 та 350), помножений на тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, що діяв упродовж звітного періоду. За графами 2 та 4 відображається чистий дохід, розрахований як фактичний обсяг централізованого водопостачання/водовідведення (сума даних рядків 325 та 350), помножений на тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, що діяв упродовж звітного періоду. За графами 7 - 10 окремо відображаються дані, враховані у графах 1 - 6, розрахункового чистого доходу від водопостачання/водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата. У графах 7 та 8 відображається дохід, розрахований як обсяг водопостачання/водовідведення для послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), вказаний у рядку 355, помножений на тариф на централізоване водопостачання/водовідведення для споживачів, що не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. У графі 10 відображається дохід, розрахований як фактичний обсяг водопостачання/водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (дані рядка 350 мінус дані рядка 355), помножений на тариф на централізоване водопостачання/водовідведення для споживачів, що не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. У графі 11 відображається фактичний чистий дохід від інших видів діяльності ліцензіата включно з фактичним доходом від реалізації послуг за тарифами на централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

62) у рядку 250 "у т.ч. чистий дохід від реалізації продукції (послуг)" зазначається чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за звітний період у розрізі видів господарської діяльності. У графах 1 - 6 зазначається чистий дохід від реалізації централізованого водопостачання та водовідведення без урахування чистого доходу від реалізації послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Чистий дохід від реалізації послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) зазначається у графі 11 разом з чистим доходом від реалізації продукції (послуг) за іншими видами діяльності ліцензіата;

63) дані у рядку 250 за графами 1 - 6 визначаються шляхом множення діючих тарифів на обсяги реалізованої продукції (послуг), що зазначені у рядку 325 та відповідних графах цього звіту. У разі коли у звітному періоді діяли різні тарифи, у рядку 250 зазначається сума значень чистого доходу від реалізації продукції (послуг) за відповідні періоди дії тарифів;

64) у графі 11 рядка 250 зазначається чистий дохід від реалізації продукції (послуг), інших видів господарської діяльності ліцензіата, крім зазначених у графах 2 та 4;

65) у графі 12 рядка 250 зазначається загальний обсяг чистого доходу від реалізації продукції (послуг) за звітний період. Значення показника у рядку 250 графи 12 має відповідати значенню аналогічного показника фінансової звітності за формою № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (рядок 2000);

66) у рядку 280 "Інші операційні доходи (розшифрувати):" зазначаються суми інших доходів від операційної діяльності ліцензіата. У рядку 285 "з них відшкодування різниці в тарифах" зазначається дотація на відшкодування різниці в тарифах. Розшифрування інших видів доходів з рядка 280 наводяться в додатку 1 до цього звіту;

67) у рядку 290 "Фінансові та інші доходи" зазначаються всі інші доходи від господарської діяльності ліцензіата, окрім доходів від операційної діяльності, відображених у рядках 245 та 280;

68) у рядку 295 "Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток/збиток)" зазначається фінансовий результат від операційної діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами у відповідних графах та визначається як арифметична різниця між сумою даних у рядках 245 "Розрахунковий чистий дохід від реалізації продукції (послуг) та від водопостачання/водовідведення для інших видів діяльності ліцензіата" й 280 "Інші операційні доходи (розшифрувати):" та даних у рядку 150 "Витрати операційної діяльності, у т.ч.:";

69) у рядку 300 "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)" зазначається фінансовий результат до оподаткування за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами у відповідних графах та визначається як арифметична різниця між сумою даних рядків 245 "Розрахунковий чистий дохід від реалізації продукції (послуг) та від водопостачання/водовідведення для інших видів діяльності ліцензіата", 280 "Інші операційні доходи (розшифрувати):" й 290 "Фінансові та інші доходи" та даних рядка 235 "Повна собівартість продукції (послуг)";

70) у рядку 305 "Податок на прибуток" зазначається податок на прибуток від діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами у відповідних графах 6, 9, 10. При цьому дані рядка 305 у графі 12 мають збігатися з даними рядка 230 графи 3 форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)";

71) у рядку 310 "Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)" наводиться чистий фінансовий результат, що визначається шляхом вирахування даних рядка 305 "Податок на прибуток" з даних рядка 300 "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)";

72) у рядку 315 "Собівартість продукції (послуг), за вирахуванням витрат рядка 145" наводиться повна собівартість усіх видів продукції (послуг) господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами у відповідних графах за вирахуванням значень рядка 145 "з них списана безнадійна заборгованість та нарахування резерву сумнівних боргів";

73) у рядку 320 "Розрахунковий фінансовий результат (за доходами рядка 245 та витратами рядка 315)" зазначається фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток), що визначається як різниця доходів, вказаних у рядку 245, та витрат, вказаних у рядку 315, за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах;

74) у рядку 325 "Обсяг реалізованої продукції (послуг) у т.ч.:" зазначається обсяг реалізованих споживачам послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та дорівнює сумі рядків 330, 335, 340, 345;

75) у рядку 330 "населення (індивідуальні житлові будинки)" у графах 1 - 6 зазначаються обсяги послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, реалізованих населенню індивідуальних житлових будинків. У рядку 330 не враховуються обсяги послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

76) у рядку 335 "бюджетні установи" зазначається обсяг послуг, реалізованих безпосередньо для потреб бюджетних установ;

77) у рядку 340 "інші споживачі" зазначається обсяг реалізованих послуг для потреб інших споживачів. У рядку 340 враховується фактичний обсяг реалізованих послуг підприємствам теплопостачання, які, у тому числі, використані для надання послуг з централізованого постачання гарячої води (відповідно до укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої води, а також для власних технологічних та господарських потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, гідравлічні випробування власних теплових мереж і обладнання тощо));

78) у рядку 345 "суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" зазначається обсяг реалізованих послуг підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (обсяг питної води для її подальшої реалізації споживачам за окремими тарифами на централізоване водопостачання);

79) у рядку 350 "Обсяг водопостачання/водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата" зазначається обсяг води (обсяг очищення стічних вод), відпущеної для потреб інших видів діяльності ліцензіата. У тому числі враховуються обсяги послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які також зазначаються окремо у рядку 355;

80) дані рядка 360 "Повна собівартість одиниці продукції (послуги)" визначаються шляхом ділення даних рядка 235 "Повна собівартість продукції (послуг)" на суму даних рядків 325 "Обсяг реалізованої продукції (послуг) у т.ч.:" та 350 "Обсяг водопостачання/водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата";

81) дані рядка 365 "Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) за доходами рядка 250 та витратами рядка 315" визначаються шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 250) та витрат (рядок 315) на обсяг реалізованих послуг (рядок 325);

82) у рядку 370 "Середньооблікова кількість штатних працівників" зазначається кількість зайнятих на підприємстві працівників, до якої не включається кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами;

83) у графах 1 та 3 рядка 370 зазначається середньооблікова кількість штатних працівників, врахована в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення, що діяли впродовж звітного періоду. У випадку коли тарифи змінювались упродовж звітного періоду, вказується середньозважена величина відповідно до тривалості дії кожного з тарифів у межах звітного періоду;

84) у графах 2 та 4 рядка 370 зазначається фактична середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік), що обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді.

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників. До облікової кількості штатних працівників не включаються такі категорії: прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа); залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду) (працівник, який перебуває в обліковому складі підприємства і уклав цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем, враховується в обліковій та середньообліковій кількості працівників один раз за місцем основної роботи та не враховується у кількості працюючих за цивільно-правовими договорами).

Зайнятий працівник враховується за місцем основної роботи незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу;

85) у рядку 375 "Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості" зазначається середньооблікова кількість працівників ліцензіата в еквіваленті повної зайнятості за видами діяльності. В еквівалент повної зайнятості (умовна кількість працівників, що відпрацювали повний робочий день) перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному періоді. Показник включає як штатних працівників ліцензіата, так і тих, які не перебувають в обліковому складі та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці. Розрахунок здійснюється аналогічним способом, що вказаний для розрахунку даних рядка 370;

86) у рядках 380 "Середньомісячні витрати на оплату праці штатного працівника" і 385 "Середньомісячні витрати на оплату праці працівника в еквіваленті повної зайнятості" зазначаються відповідно середньомісячні витрати на оплату праці штатного працівника (дані рядка 185 / дані рядка 370 / кількість місяців у звітному періоді х 1000) та середньомісячні витрати на оплату праці в еквіваленті повної зайнятості (дані рядка 185 / дані рядка 375 / кількість місяців у звітному періоді х 1000);

87) у рядках 390 "Первісна вартість необоротних активів:", 400 "Залишкова вартість необоротних активів:", 410 "Знос необоротних активів:" зазначаються відповідно первісна і залишкова вартість та знос необоротних активів на кінець звітного періоду;

88) у рядках 395 "з них виробничих", 405 "з них виробничих" та 415 "з них виробничих" зазначаються відповідно первісна і залишкова вартість та знос виробничих необоротних активів на кінець звітного періоду;

89) у рядку 420 "Амортизація відповідно до вимог Податкового кодексу України" зазначається амортизація, яка визначена відповідно до вимог положень Податкового кодексу України;

90) у рядку 425 "Ремонти господарським способом" зазначаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (відповідно до кошторисів витрат);

91) у рядку 430 "Балансова вартість основних засобів і нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України" зазначається балансова вартість основних засобів і нематеріальних активів відповідно до вимог положень Податкового кодексу України;

92) у рядку 435 "Обсяг придбаної води/відведення стічних вод" зазначається фактичний обсяг придбаної води з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата, а також обсяг відведення стічних вод іншими суб'єктами господарювання за відповідними графами;

93) у рядку 440 "Вартість 1 куб. м придбаної води/відведення стічних вод" зазначається вартість придбаної води з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата, а також вартість відведення 1 куб. м стічних вод іншими суб'єктами господарювання за відповідними графами. Дані рядка 440 дорівнюють результату ділення даних рядка 200 на дані рядка 435;

94) у рядку 445 "Вартість 1 кВт·год придбаної електроенергії, у т.ч.:" зазначається вартість 1 кВт·год придбаної активної електроенергії з урахуванням плати за перетоки реактивної електроенергії. Дані рядка 445 дорівнюють результату ділення даних рядка 160 на дані рядка 460;

95) у рядках 450 "І класу напруги" і 455 "II класу напруги" зазначається вартість 1 кВт·год придбаної активної електроенергії з урахуванням плати за перетоки реактивної електроенергії відповідно I класу напруги та II класу напруги;

96) у рядку 460 "Обсяг спожитої активної електроенергії, у т.ч.:" зазначається обсяг спожитої активної електроенергії за сумою даних рядка 465 "І класу напруги" та рядка 470 "II класу напруги";

97) у рядку 475 "Обсяг спожитої електроенергії на одиницю продукції (послуг)" зазначається обсяг спожитої активної електроенергії на одиницю продукції (послуг), визначений шляхом ділення даних рядка 460 на суму даних рядків 325 та 350;

98) у розділі "Довідково" наводиться інформація про стан розрахунків ліцензіата за кредитами, позиками за звітний період та наростаючим підсумком з початку року. У графі "Нараховано до оплати" наводяться суми, які фактично підлягають оплаті. У графі "Оплачено" наводяться суми, які фактично оплачені, у т.ч. погашені за рахунок власних коштів ліцензіата та інших надходжень (дотації, цільове фінансування органами місцевого самоврядування);

99) у рядку 480 "Загальний обсяг зобов'язань за кредитами, позиками, у т.ч.:" зазначається загальна сума кредитів, позик, отриманих ліцензіатом, до складу якої включаються фінансові витрати (відсотки за користування кредитами, позиками та інші фінансові витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитів, позик). Значення у рядку 480 визначається як сума значень рядків 485, 495 та 505;

100) у рядку 485 "основна сума кредитів, позик" зазначається основна сума кредиту, позики;

101) у рядку 490 "з них ураховано в тарифах" зазначається основна сума кредиту, позики, що врахована в тарифах;

102) у рядку 495 "відсотки за кредитами, позиками" зазначається сума відсотків за користування кредитами, позиками;

103) у рядку 500 "з них ураховано в тарифах" зазначається сума відсотків за користування кредитами, позиками, що врахована в тарифах;

104) у рядку 505 "інші фінансові витрати" зазначається сума інших фінансових витрат (інших фінансових витрат на сплату відсотків і обслуговування позикових коштів), пов'язаних із залученням кредитних і позикових коштів, які не наведено в попередніх рядках цього розділу звіту;

105) у додатку 2 "Виконання структури тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" до звіту у рядку 7.3 вказується розрахунковий прибуток, що визначається як добуток: величина планованого прибутку (за 1 куб. м), врахованого в структурі діючих тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), помножена на обсяг реалізації послуг, вказаний у рядку 9 цього ж додатку (планований - для граф 1 та 5 та фактичний - для граф 2 та 6); у рядку 7.4 вказується розрахунковий податок на прибуток, що визначається як добуток: величина планованого податку на прибуток (за 1 куб. м), врахованого у структурі діючих тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), помножена на обсяг реалізації послуг, вказаний у рядку 9 цього ж додатку (планований - для граф 1 та 5 та фактичний - для граф 2 та 6);

106) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) з відповідними показниками форм звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) наведено в додатку 15 до цих Правил.

12. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата"

12.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Звіт за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) за четвертий квартал звітного року уточнюється до 28 лютого наступного за звітним року. Якщо останній день терміну подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем терміну подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) у звіті щокварталу наростаючим підсумком з початку року відображаються у відповідних графах основні показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата, а також окремо кожного виду ліцензованої діяльності, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП, та інших видів господарської діяльності ліцензіата, у тому числі регульованих НКРЕКП та не регульованих НКРЕКП;

4) усі показники звіту мають ґрунтуватися на даних первинного (бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

5) звітні показники у натуральному та грошовому виразі наводяться з точністю до трьох знаків після коми, а питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми. Окремі показники у розділах звіту наводяться в цілих числах, про що зазначається у поясненні до заповнення відповідних розділів;

6) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

7) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

8) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

9) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

12.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з чотирьох розділів: I "Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності", II "Аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу", III "Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води", IV "Пофакторний аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу на теплову енергію" та додатків: "Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності"; "Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності. Чистий дохід від реалізації теплової енергії за діючими одноставковими тарифами у розрізі видів ліцензованої діяльності"; "Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності. Чистий дохід від реалізації теплової енергії за діючими двоставковими тарифами у розрізі видів ліцензованої діяльності" та "Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) III. Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води";

2) у розділі I "Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності" (рядки 005 - 1235) зазначаються показники витрат, доходів, фінансових результатів та інші показники діяльності ліцензіата;

3) показники розділу зазначаються в розрізі видів діяльності "Виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" (графи 1, 2), "Виробництво теплової енергії на джерелах, не зазначених у графах 1 і 2" (графи 3, 4), "Транспортування теплової енергії" (графи 7, 8), "Постачання теплової енергії" (графи 9, 10), "Централізоване опалення" (графи 13, 14), "Централізоване постачання гарячої води" (графи 15, 16), "Інші види діяльності, регульовані НКРЕКП" (графа 19), "Інші види діяльності, не регульовані НКРЕКП" (графа 20);

4) у графах 5 та 6 узагальнюються показники "Виробництво теплової енергії, усього", що є сумою показників "Виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" (графи 1 та 2) та "Виробництво теплової енергії на джерелах, не зазначених у графах 1 і 2" (графи 3 та 4) з урахуванням рядків 045 та 330-350 "Придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання";

5) у графах 11 та 12 "Теплова енергія, усього" відображається сума показників граф 5-10;

6) у графах 17 та 18 "Централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води, усього" відображається сума показників граф 13-16;

7) у графі 21 "Усього" узагальнюються показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата, що є сумою показників граф 12, 18-20, крім показників рядків 030, 040, 050, 060, 135, 140, 185, 190, 330, 380, 400 та 420;

8) у графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 зазначаються показники в розрізі зазначених видів діяльності, ураховані в тарифах, що діяли протягом звітного періоду, у графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 зазначаються фактичні показники;

9) показники рядка 050 "вартість теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води" дорівнюють показникам рядка 330;

10) показники рядка 330 у графах 13 та 14 дорівнюють показникам рядка 335, а у графах 15 та 16 розшифровуються в розрізі груп споживачів: населення (335), бюджетних установ (340), інших споживачів (345), релігійних організацій (350);

11) показники рядка 055 "витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води" дорівнюють показникам рядка 355 та розшифровуються в розрізі груп споживачів: населення (360), бюджетних установ (365), інших споживачів (370), релігійних організацій (375);

12) показники рядків 525 та 1690 "Витрати на покриття втрат" відображають витрати, передбачені структурами відповідних тарифів на виконання статті 20 Закону України "Про теплопостачання", статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та постанови НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 377 "Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води";

13) у рядку 575 "Чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за діючими тарифами, у тому числі для потреб:" зазначається за відповідними графами дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 610 "Чистий дохід від реалізації послуги з транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб:".

Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії рядок 575 визначається за сумою рядків 580 "населення", 590 "бюджетних установ", 595 "інших споживачів", 605 "релігійних організацій", які відображають доходи від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів.

При цьому рядок 595 "інших споживачів" має враховувати доходи за діючими тарифами для потреб інших споживачів від продукції (послуг), що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 600;

14) у рядку 610 "Чистий дохід від реалізації послуги з транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб:" зазначається дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата, що визначається за сумою рядків 615 "населення", 620 "бюджетних установ", 625 "інших споживачів", 630 "релігійних організацій", які відображають доходи від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів.

Розшифрування рядка 610 за власниками теплової енергії, що транспортується тепловими мережами ліцензіата, надається в додатку 1 до форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна);

15) відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за ліцензованими видами діяльності в натуральному виразі без урахування показників рядка 720 зазначається у відповідних графах в рядку 690 та визначається за сумою рядків 695 "населення", 700 "бюджетних установ", 705 "інших споживачів", 715 "релігійних організацій", які відображають відпуск продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів, без урахування обсягів теплової енергії для господарських потреб ліцензованої діяльності.

При цьому обсяг теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включається до складу обсягу теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі", тому і витрати для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі";

16) показник рядка 675 "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)" визначається за відповідними графами за видами ліцензованої та господарської діяльності ліцензіата;

17) показники графи 21 рядків 675 "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)", 680 "Витрати (дохід) з податку на прибуток", 685 "Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)" повинні узгоджуватися з відповідними показниками форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)";

18) показники рядка 905 "Середньомісячна заробітна плата штатного працівника" та рядка 910 "Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості" визначаються розрахунково. При розрахунку показників, що зазначаються у рядках 905 та 910 та в подальшому будуть віднесені на збільшення вартості основних засобів, ураховується заробітна плата працівників, які залучаються до виконання робіт капітального характеру (капітальні ремонти, реконструкції та модернізації основних засобів). Додатково у довільній формі надається пояснення щодо складових, які використані для розрахунку середньомісячної заробітної плати;

19) у розділі II "Аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу" (рядки 1240-1320) зазначаються показники фактичної собівартості за структурою тарифу. Розділ II ліцензіатом не заповнюється;

20) у розділі III "Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води" (рядки 1325-1920) зазначаються показники витрат і доходів та довідкові показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Показники розділу заповнюються службою (відділом), що безпосередньо формує дані щодо діяльності з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

21) показники розділу відображаються в розрізі видів діяльності з централізованого опалення (графи 1.2, 1.2.1, 1.2.2) та централізованого постачання гарячої води (графи 1.3, 1.3.1-1.3.4, 1.4, 1.4.1-1.4.5);

22) у графі 1 "Усього на послуги" зазначаються загальні показники щодо діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що є сумою показників граф 1.2 "усього на послуги з централізованого опалення", 1.3 "усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, у тому числі" та 1.4 "усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів, крім безпосередньо населення, у тому числі";

23) показники графи 1.2 "усього на послуги з централізованого опалення" є сумою показників граф 1.2.1 "з приладами обліку теплової енергії" та 1.2.2 "без приладів обліку теплової енергії". До графи 1.2.1 включаються показники щодо діяльності з централізованого опалення, яка надається за будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії;

24) показники графи 1.3 "усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, у тому числі" є сумою показників граф 1.3.1 "без приладів обліку з рушникосушильниками", 1.3.2 "без приладів обліку без рушникосушильників", 1.3.3 "з приладами обліку з рушникосушильниками", 1.3.4 "з приладами обліку без рушникосушильників". До графи 1.3.3 та 1.3.4 включаються показники щодо діяльності з централізованого постачання гарячої води, яка подається за будинковими та квартирними приладами обліку гарячої води;

25) показники графи 1.4 "усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів, крім безпосередньо населення, у тому числі" є сумою показників граф 1.4.1 "для потреб управителів багатоквартирних будинків з рушникосушильниками", 1.4.2 "для потреб управителів багатоквартирних будинків без рушникосушильників", 1.4.3 "для бюджетних установ", 1.4.4 "для інших споживачів (крім населення)", 1.4.5 "для релігійних організацій";

26) у рядках 1325-1620 відображаються фактичні за звітний період показники щодо діяльності суб'єкта господарювання з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі у рядках 1325-1390 відображаються фактичні за звітний період показники витрат і доходів щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у рядках 1395-1620 відображаються фактичні за звітний період довідкові показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

27) у рядках 1625-1920 відображаються враховані у діючих тарифах, установлених НКРЕКП ліцензіату, показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі у рядках 1625-1700 відображаються враховані у діючих тарифах показники витрат і доходів щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у рядках 1705-1920 відображаються враховані у діючих тарифах довідкові показники щодо діяльності суб'єкта господарювання з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

28) показники рядка 1325 "Вартість теплової енергії для надання комунальних послуг, усього, у тому числі:" визначаються як добуток обсягу теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та тарифів на теплову енергію, які діяли у звітному періоді для відповідної категорії споживачів;

29) у випадку дії у звітному періоді двоставкових тарифів ліцензіат заповнює рядки 1330 "умовно-змінні витрати продукції (послуг) у разі застосування двоставкових тарифів" та 1335 "умовно-постійні витрати продукції (послуг) у разі застосування двоставкових тарифів". У випадку дії одноставкових тарифів ці рядки не заповнюються, а заповнюється загальна вартість теплової енергії (рядок 1325);

30) показники рядка 1340 "Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:" визначаються за сумою показників рядків 1345 "прямі витрати на оплату праці", 1350 "відрахування на соціальні заходи" та 1355 "інші витрати на утримання абонентської служби (розшифрувати)";

31) у рядку 1345 "прямі витрати на оплату праці" зазначаються витрати на заробітну плату та інші, прирівняні до неї виплати персоналу абонентської служби, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

32) у рядку 1350 "відрахування на соціальні заходи" зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу абонентської служби відповідно до рядка "прямі витрати на оплату праці";

33) у рядку 1360 "Витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки (розшифрувати)" зазначаються витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки;

34) у рядку 1365 "Витрати на обслуговування, ремонт, опломбування (розпломбування), формування обмінного фонду квартирних засобів обліку (розшифрувати)" зазначаються витрати, пов'язані з обслуговуванням, ремонтом, опломбуванням (розпломбуванням) та формуванням обмінного фонду квартирних засобів обліку;

35) у рядку 1370 "Витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води" зазначаються витрати на придбання питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, визначені у відповідності до затверджених тарифів на централізоване водопостачання, які діяли протягом звітного періоду;

36) у рядку 1375 "Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів (розшифрувати за установами)" зазначаються витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання та перерахування платежів за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води від населення. Розшифровка має містити розрахунок зазначеного відсотка в розрізі сум платежів, перерахованих без плати за послуги банків (зокрема пільги та субсидії), за допомогою конкретних банківських чи інших установ, величину витрат на оплату зазначених послуг;

37) у рядку 1380 "Інші витрати (розшифрувати)" зазначаються всі інші витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності (наприклад, загальновиробничі, адміністративні тощо), які не можуть бути безпосередньо віднесеними до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. Розшифровка має включати витрати, згруповані за статтями прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;

38) показники рядка 1385 "Повна собівартість продукції (послуг)" визначаються як сума показників рядків: 1325 "Вартість теплової енергії для надання комунальних послуг, усього, у тому числі:", 1340 "Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:", 1360 "Витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки (розшифрувати)", 1365 "Витрати на обслуговування, ремонт, опломбування (розпломбування), формування обмінного фонду квартирних засобів обліку (розшифрувати)", 1370 "Витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води", 1375 "Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів (розшифрувати за установами)" та 1380 "Інші витрати (розшифрувати)";

39) показники рядка 1390 "Чистий дохід від реалізованих послуг за тарифами, що діяли у звітному періоді" з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображають дохід від реалізації послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за діючими у звітному періоді тарифами. При цьому показники рядків 575-605 графи 17 та 18 розділу I "Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності" повинні узгоджуватися з відповідними показниками рядків 1390 та 1700 графи 1 розділу III "Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води" форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна);

40) у рядку 1395 "Обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг, усього, у тому числі:" зазначається обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг з централізованого опалення з розподілом за групами будинків у залежності від їх поверховості (рядки 1400, 1405, 1410) та централізованого постачання гарячої води. Ці показники зазначаються в тисячах Гкал з трьома знаками після коми;

41) у рядку 1415 "Загальна опалювальна площа квартир, усього, у тому числі:" зазначається опалювана площа приміщень споживачів без приладів обліку теплової енергії з розподілом за групами будинків у залежності від їх поверховості (рядки 1420, 1425, 1430), яка враховувалася при визначенні плати за послуги з централізованого опалення на кінець звітного періоду;

42) у рядку 1435 "Обсяг реалізації послуг з централізованого постачання гарячої води" зазначається у відповідних графах обсяг наданих послуг споживачам за приладами обліку (визначений за їх показниками) та без приладів обліку (визначений за встановленими нормами споживання), який ураховувався при визначенні плати за послуги з централізованого постачання гарячої води на кінець звітного періоду;

43) у рядку 1450 "Обсяг питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води" зазначається обсяг питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, придбаний у відповідних постачальників (підприємств водопровідно-каналізаційного господарства). У разі якщо ліцензіат у сфері теплопостачання одночасно є ліцензіатом у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у зазначеному рядку заповнюється обсяг питної води з урахуванням обсягу власного виробництва, використаний на діяльність з централізованого постачання гарячої води;

44) у рядках 1470-1475 зазначається вартість 1 куб. м питної води, що відповідає тарифам на централізоване водопостачання, встановленим для відповідної категорії споживачів, що діяли у звітному періоді;

45) у рядку 1480 "Відсоток послуг банку (розшифрувати за установами)" зазначається середньозважений відсоток за послуги банків та/або інших установ за послуги із приймання та перерахування коштів;

46) у рядку 1510 "Максимальне теплове навантаження" зазначається максимальне приєднане теплове навантаження на опалення та гаряче водопостачання;

47) у рядку 1515 "Тариф на теплову енергію без ПДВ, у тому числі:" зазначаються тарифи на теплову енергію без ПДВ, які діяли у звітному періоді для відповідної категорії споживачів, з деталізацією у рядках 1520 "повна планована собівартість теплової енергії" та 1525 "прибуток у тарифі на теплову енергію";

48) у рядку 1615 "Сума перерахунків плати за послуги згідно з постановою КМУ від 17.02.2010 № 151" зазначаються суми перерахунків за надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення кількісних і якісних показників від нормативних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151 "Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості". До зазначеної суми не включаються перерахунки, якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);

49) у рядку 1620 "Сума перерахунків плати за послуги згідно з постановою КМУ від 30.10.2015 № 1037 ("+" донараховано/"-" зменшено платіж)" заповнюються лише фактичні дані за звітний період;

50) розділ IV "Пофакторний аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу на теплову енергію" (рядки 1925-2155) ліцензіатом не заповнюється, крім показників рядка 2135;

51) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) з відповідними показниками форм звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна), № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

{Глава 12 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524  від 21.06.2018}

13. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення"

13.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день. Уточнення даних звіту за четвертий квартал допускається до 28 лютого року, наступного за звітним;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року станом на кінець звітного періоду (останнє число звітного місяця);

4) дані за абсолютними показниками, що вимірюються у тис. грн, наводяться у цілих числах; дані за відносними показниками, що вимірюються у відсотках, тис.куб. м/км, одиницях/км тощо, наводяться з точністю до двох знаків після коми;

5) усі показники звіту у грошовому вимірі наводяться без урахування податку на додану вартість.

13.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у розділах I "Водопостачання" та II "Водовідведення" зазначаються дані про виконання схваленої НКРЕКП інвестиційної програми на планований період;

2) графа 2 "Найменування заходу" заповнюється відповідно до інвестиційної програми і має відповідати назвам заходів, зазначених у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 98/22630 (далі - Порядок водопостачання));

3) у графі 3 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн, план" зазначається планований обсяг фінансування заходів у звітному кварталі, зазначений у тис.грн, без податку на додану вартість, який має відповідати обсягам фінансування відповідного кварталу у графах 16 - 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців;

4) у графі 4 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн, факт" зазначається фактичний обсяг фінансування заходів у звітному кварталі, зазначений у тис.грн, без податку на додану вартість, який має формуватися на підставі платіжних документів;

5) у графі 5 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис.грн, %" зазначається відсоток фінансування заходів у звітному кварталі за формулою

графа 5 = (графа 4/графу 3) х 100%;

6) у графі 6 "Обсяг фінансування з початку року, тис. грн, план" зазначається планований обсяг фінансування заходів з початку року, зазначений у тис.грн, без ПДВ, заповнюється наростаючим підсумком відповідно до граф 16 - 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку водопостачання);

7) у графі 7 "Обсяг фінансування з початку року, тис.грн, факт" зазначається фактичний обсяг фінансування заходів з початку року, зазначений у тис.грн, без ПДВ, заповнюється наростаючим підсумком та дорівнює сумі обсягів фактичного фінансування заходів звітного та попередніх кварталів;

8) у графі 8 "Обсяг фінансування з початку року, тис.грн, %" вказується відсоток фінансування заходів з початку року за формулою

графа 8 = (графа 7/графу 6) х 100%;

9) графа 9 "Кількісні показники виконання заходів" заповнюється з наведенням результативних показників у кількісному вимірі (в натуральних одиницях);

10) у довідковій інформації "Рух коштів на спецрахунку ліцензіата" наводиться обсяг коштів, перерахованих на рахунок із спеціальним режимом використання, відповідно до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750.

До звіту додається пояснювальна записка щодо відхилення фактичних показників від планових, результативних показників (ефект економічний, соціальний, екологічний, строк окупності тощо).

14. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)"

14.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 01 березня року, наступного за звітним. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний рік;

3) у звіт включаються показники (кількісні та якісні), що відображають технічну характеристику об'єктів теплопостачання, що перебувають у власності або в користуванні ліцензіатів станом на перше число першого місяця року, наступного за звітним;

4) звітні показники у натуральному виразі наводяться в цілих числах, питомі показники на одиницю наводяться з точністю до трьох знаків після коми;

5) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

14.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт включає такі доповнення (додатки) до форми № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна):

інформацію щодо витрат і втрат енергоресурсів у розрізі котельних (додаток 1);

інформацію щодо теплових мереж (додаток 2);

інформацію щодо котлів у розрізі котельних (додаток 3);

інформацію щодо показників вентиляторів, димососів, рециркуляційних, живильних насосів для котлів у розрізі котельних (додаток 4);

інформацію щодо показників насосного обладнання у розрізі котельних (додаток 5);

інформацію щодо показників допоміжного обладнання у розрізі котельних (додаток 6);

інформацію щодо теплових пунктів (додаток 7);

інформацію щодо насосного обладнання у розрізі ЦТП / ІТП / насосних станцій (додаток 8);

2) показники звіту щодо потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. Усі показники звіту щодо релігійних організацій не включають показники, що стосуються обсягів теплової енергії, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності. Показники щодо таких обсягів відображаються в показниках звіту щодо інших споживачів;

3) у графі 2 "відпрацювали нормативний термін експлуатації/прилади обліку, що потребують повірки" зазначається кількість приладів обліку, що потребують проведення повірки;

4) у графі 3 "аварійні (не придатні до експлуатації) / прилади обліку, що підлягають заміні" зазначається кількість приладів обліку, що не потребують проведення повірки та підлягають заміні;

5) до розділу I "Виробництво теплової енергії" вносяться кількісні та якісні показники, що відображають технічний стан обладнання ліцензіата, що бере участь у процесі виробництва теплової енергії;

6) за кодами рядків 200, 230, 260 "на інших видах палива (довідково)" заповнюються показники по об'єктах, що використовують нетрадиційні види палива (альтернативні та відновлювальні джерела енергії);

7) за кодами рядків 380 - 405 зазначається кількість трансформаторних підстанцій відповідної потужності та протяжність ліній електропередачі відповідної напруги, що знаходяться у власності підприємства;

8) у розділ II "Транспортування та постачання теплової енергії" вносяться кількісні та якісні показники, що відображають технічний стан обладнання ліцензіата, що бере участь у процесах транспортування та постачання теплової енергії;

9) за кодами рядків 620 - 670 заповнюється кількість приєднаних об'єктів до систем теплопостачання;

10) за кодами рядків 675 - 720 заповнюється кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку теплової енергії та гарячого водопостачання (далі - ГВП);

11) за кодами рядків 725 - 820 заповнюється кількість будинкових приладів обліку теплової енергії та ГВП, встановлених на відповідних об'єктах;

12) показники звіту щодо протяжності теплових мереж заповнюються по всіх теплових мережах, що є у власності або користуванні ліцензіата, незалежно від того, до яких джерел теплової енергії вони приєднані. Показники Звіту щодо теплових мереж заповнюються за даними паспортів технічного стану теплової мережі та паспортів теплової мережі.

15. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) "Загальна характеристика об'єктів централізованого водопостачання та/або водовідведення"

15.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) подається до НКРЕКП та до ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 01 березня року, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний рік;

3) дані наводяться станом на 31 грудня звітного року;

4) дані за абсолютними показниками, що вимірюються в тис.куб.м, одиницях, особах, тис. грн тощо, наводяться у цілих числах, за виключенням даних за показниками, що вимірюються в кілометрах, які наводяться з точністю до трьох знаків після коми. Дані за відносними показниками, що вимірюються в тис. куб. м/км, одиницях/км тощо, наводяться з точністю до двох знаків після коми. Дані за показниками, що вимірюються у відсотках, наводяться без десяткових знаків.

15.2. Пояснення щодо заповнення розділу I "Централізоване водопостачання":

1) у рядку 001 "Кількість населених пунктів, у яких ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання (1*)" зазначається загальна кількість населених пунктів, у яких ліцензіат надає послуги з водопостачання;

2) у рядку 002 "Загальна чисельність населення в зоні відповідальності ліцензіата" зазначається відповідно до статистичних даних загальна чисельність населення, яке проживає в зоні відповідальності ліцензіата - на території, де ліцензіат надає послуги з водопостачання, незалежно від того, є вони споживачами цих послуг чи ні;

3) у рядку 003 "Чисельність населення, якому надаються послуги з централізованого водопостачання, усього" зазначається загальна чисельність населення, якому ліцензіат надає послуги з водопостачання;

4) у рядку 004 "у тому числі: населення, яке отримує воду через системи централізованого водопостачання" зазначається чисельність населення, яке отримує воду безпосередньо через мережі централізованого водопостачання;

5) у рядку 005 "населення, яке використовує водорозбірні колонки" зазначається чисельність населення, яке використовує водорозбірні колонки;

6) у рядку 006 "Чисельність населення, що користується водопостачанням за допомогою пунктів розливу води (пересувних)" зазначається кількість населення, що користується питною водою за допомогою пунктів розливу води (вода, що привозиться);

7) у рядку 007 "Чисельність населення, якому подається вода, що за якістю не відповідає вимогам державного стандарту щодо питної води" зазначається чисельність населення, якому ліцензіат подає воду, що за якістю не відповідає вимогам державного стандарту щодо питної води;

8) у рядках 008 - 010 зазначаються показники щодо ступеня охоплення населення послугами: усього (рядок 003/002), з мереж централізованого водопостачання (рядок 004 / рядок 003) та з використанням водозабірних колонок (рядок 005/003);

9) у рядках 011 - 022 зазначаються дані про кількість особових рахунків фізичних чи юридичних осіб, які отримують послуги з централізованого водопостачання на підставі відповідного договору. Окремо зазначаються показники про кількість особових рахунків споживачів з приладами комерційного обліку води;

10) у рядку 023 "Кількість особових рахунків споживачів, яким послуга надається за графіком" зазначається кількість особових рахунків споживачів, яким вода надається за графіком;

11) у рядку 024 "Частка споживачів, які отримують послуги з перебоями (рядок 023 / рядок 011)" зазначається питома вага особових рахунків споживачів, які отримують послуги з перебоями, визначається як відношення даних рядка 023 до даних рядка 011;

12) у рядках 025 - 040 зазначаються дані про кількість приєднань мереж споживачів з системами централізованого питного водопостачання. Показники зазначаються у розрізі споживачів з приладами та без приладів комерційного обліку води. Якщо прилади обліку не використовуються для розрахунків із споживачами, надається пояснення до звіту щодо кількості таких засобів обліку;

13) у рядку 041 "Загальна протяжність мереж водопостачання, усього" зазначається сума даних рядків 042 - 044;

14) у рядку 042 "у тому числі: водоводів" зазначається протяжність трубопроводів, які прокладено від місця забору води з джерела питного водопостачання до перших вуличних розподільних мереж. Одиночна протяжність водоводів визначається за довжиною труб, прокладених в одну нитку. Якщо водовід складається із двох та більше трубопроводів, необхідно вказувати суму протяжності всіх трубопроводів;

15) у рядку 043 "вуличної мережі" зазначається протяжність водопровідних мереж, прокладених уздовж вулиць, проїздів, провулків, набережних тощо;

16) у рядку 044 "внутрішньоквартальної та дворової мережі" зазначається протяжність внутрішньоквартальних (водопровідних мереж, прокладених всередині житлового кварталу, до яких приєднуються водопровідні вводи споживачів) та дворових мереж, прокладених на прибудинковій території;

17) у рядку 045 "Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 025 / рядок 041)" зазначається кількість підключень (вводів) до мереж водопроводу у розрахунку на 1 км загальної протяжності мереж водопостачання (рядок 025 / рядок 041);

18) у рядках 046 - 049 зазначаються дані про довжину мереж водопостачання (водоводів, вуличної мережі, внутрішньоквартальної та дворової мережі), термін експлуатації яких закінчився, та мереж, що потребують заміни або ремонту;

19) рядки 050 - 053 містять показники питомої ваги протяжності ветхих та аварійних водопровідних мереж у їх загальній протяжності;

20) у рядку 054 "Середньооблікова кількість штатних працівників централізованого водопостачання" зазначається фактична кількість працівників, зайнятих на підприємстві у водопостачанні, до якої не включається кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами. Середньооблікова кількість штатних працівників за рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за кожен місяць роботи та ділення одержаної суми на 12 місяців. Дані цього рядка мають відповідати аналогічним даним, вказаним у річному звіті за формою № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата";

21) у рядку 055 "Середньооблікова кількість усіх працівників водопостачання в еквіваленті повної зайнятості, усього" зазначається загальна середньооблікова кількість працівників ліцензіата в еквіваленті повної зайнятості у виробничих підрозділах водопостачання та в інших підрозділах, віднесених (повністю або частково) до централізованого водопостачання. В еквівалент повної зайнятості (умовна кількість працівників, що відпрацювали повний робочий день) перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному періоді. Показник включає як штатних працівників ліцензіата, так і тих, які не перебувають в обліковому складі та залучені до роботи згідно з договорами і оплата яким нараховується з фонду оплати праці;

22) у рядку 056 "Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 055 / рядок 025 х 1000)" зазначається фактична чисельність персоналу, віднесеного до централізованого водопостачання, у розрахунку на 1000 підключень до мереж водопостачання (рядок 055 / рядок 025 х 1000);

23) у рядку 057 "Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 055 / рядок 041)" зазначається фактична чисельність персоналу, віднесеного до централізованого водопостачання, у розрахунку на 1 км загальної протяжності мереж водопостачання;

24) у рядку 060 "Обсяг забору води з природних поверхневих або підземних джерел (власний I підйом)" зазначається річний обсяг води, піднятої ліцензіатом з природних джерел питного водопостачання (власний підйом), визначений на підставі показів приладів обліку води;

25) у рядку 061 "Середньодобовий обсяг забору води насосними станціями I підйому" зазначається обсяг води, піднятої за 1 добу, що визначається як середнє значення від обсягу води, піднятої за рік;

26) у рядку 062 "Обсяг придбаної води" зазначається обсяг придбаної води відповідно до показів приладів обліку води;

27) у рядку 062.1 "у тому числі обсяг придбаної води, що за якістю не відповідає вимогам державного стандарту щодо питної води" зазначається обсяг придбаної води, яка за окремими показниками не відповідає нормативній якості питної води;

28) у рядку 063 "Обсяг реалізації води до II підйому, що за якістю не відповідає вимогам державного стандарту щодо питної води" зазначається обсяг реалізації ліцензіатом води, що не відповідає нормативній якості питної води, до II підйому (наприклад, для застосування у виробництві), визначається на підставі показів приладів обліку води;

29) у рядку 064 "Обсяг очищення води на очисних спорудах" зазначається фактичний обсяг води, очищеної на очисних спорудах ліцензіата впродовж звітного періоду та використаної для надання послуг водопостачання споживачам;

30) у рядку 065 "Середньодобовий обсяг очищення води на очисних спорудах" зазначається середньодобовий обсяг очищення води, яка фактично пройшла через очисні споруди ліцензіата впродовж звітного періоду;

31) у рядку 066 "Обсяг води, поданої у розподільчу мережу, усього" зазначається річний обсяг питної води, поданої в розподільчу мережу населених пунктів, відповідно до показів приладів обліку води;

32) у рядку 067 "з нього: придбана питна вода" зазначається обсяг води, придбаної у суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання (за приладами обліку води), що відповідає нормативній якості питної води;

33) у рядку 068 "обсяг води, що за якістю не відповідає вимогам державного стандарту щодо питної води" зазначається обсяг води, поданої у розподільчу мережу, що за якістю не відповідає вимогам державного стандарту щодо питної води;

34) у рядку 069 "Середньодобовий обсяг води, поданої у розподільчу мережу" зазначається середньодобовий обсяг води, розрахований виходячи з фактичного річного обсягу води, поданої в розподільчу мережу ліцензіата впродовж звітного періоду, в середньому за 1 добу;

35) у рядку 070 "Загальний обсяг водопостачання" зазначається річний обсяг водопостачання з урахуванням обсягів, що використані для здійснення інших видів діяльності ліцензіата, у тому числі для виконання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

36) у рядку 071 "Витрати води на технологічні потреби (рядок 072 + 073), усього" зазначаються загальні обсяги фактичних витрат води на технологічні потреби водопостачання та водовідведення. Дані рядка 071 дорівнюють сумі даних рядків 072 та 073;

37) у рядку 072 "у тому числі: витрати на технологічні потреби до розподільчої мережі" зазначається обсяг фактичних витрат води на технологічні потреби до розподільчої мережі;

38) у рядку 073 "витрати на технологічні потреби у розподільчій мережі" зазначається фактичний обсяг витрат води на технологічні потреби у розподільчій мережі;

39) у рядку 074 "Частка витрат води на технологічні потреби (рядок 071 / (рядок 060 + рядок 062))" зазначається питома вага витрат води на технологічні потреби в загальному обсязі води, піднятої та придбаної, що визначається як відношення даних рядка 071 до суми даних рядків 060 та 062;

40) у рядку 075 "Обсяг втрат води, усього (рядок 076 + рядок 077)" зазначається фактичний обсяг втрат води за рік, який визначається як сума даних рядків 076 та 077;

41) у рядку 076 "у тому числі: обсяг втрат води до розподільчої мережі (рядок 060 + рядок 062 - рядок 063 - рядок 066 - рядок 072)" зазначається обсяг втрат води до мережі, який визначається як сума даних рядків 060 та 062 за мінусом даних рядків 063, 066, 072;

42) у рядку 077 "обсяг втрат води з розподільчої мережі (рядок 066 - рядок 070 - рядок 073)" зазначається обсяг втрат води з мережі, який визначається як різниця даних рядків 066 та 070, 073;

43) у рядку 078 "Частка втрат води (рядок 075 / (рядок 060 + рядок 062))" зазначається питома вага втрат води в загальному обсязі води, піднятої та придбаної, що визначається як відношення даних рядка 075 до суми даних рядків 060 та 062;

44) у рядку 079 "Обсяг втрат води на 1 км мережі (рядок 077 / рядок 041)" зазначається обсяг втрат води з розрахунку на 1 км мережі, який визначається відношенням даних рядка 077 до рядка 041;

45) у рядку 080 "Кількість резервуарів чистої води, башт, колон" зазначається загальна кількість резервуарів ліцензіата для зберігання чистої води;

46) у рядку 081 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість резервуарів ліцензіата для зберігання чистої води, що обладнані приладами технологічного обліку води;

47) у рядку 082 "Розрахунковий об'єм резервуарів чистої води" зазначається розрахунковий об'єм резервуарів чистої води, башт, що є необхідним для компенсації можливої невідповідності між обсягом подачі води та її використання (розбору), а також зберігання аварійного запасу води на випадок відмови насосів або проблем з водозабірним вузлом, який розраховується відповідно до проектного об'єму споруд запасів води;

48) у рядку 083 "Наявний об'єм запасів води у спорудах (резервуарах) чистої води" зазначається фактичний об'єм води у резервуарах чистої води ліцензіата;

49) у рядку 084 "Забезпеченість резервуарів обсягами води (рядок 083 / рядок 082)" зазначається відношення фактичних об'ємів споруд запасів води до розрахункового об'єму;

50) у рядку 085 "Кількість поверхневих водозаборів" зазначається кількість поверхневих водозаборів, які використовує ліцензіат для здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання;

51) у рядку 086 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість поверхневих водозаборів, на яких встановлені технологічні прилади обліку води;

52) у рядку 087 "Кількість підземних водозаборів (груп свердловин)" зазначається загальна кількість підземних водозаборів, які використовує ліцензіат для здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання;

53) у рядку 088 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість підземних водозаборів (груп свердловин), на яких встановлені технологічні прилади обліку води;

54) у рядку 089 "Кількість свердловин на водозаборах" зазначається загальна кількість працюючих та непрацюючих свердловин на водозаборах, які вказані у рядку 087;

55) у рядку 090 "з них непрацюючих" зазначається кількість непрацюючих свердловин на водозаборах, які вказані у рядку 087;

56) у рядках 091 - 092 зазначається кількість окремих свердловин, з яких здійснюється водопостачання ліцензіатом безпосередньо в мережу централізованого водопостачання;

57) у рядку 093 "Кількість окремо розташованих свердловин, обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість окремо розташованих свердловин, на яких встановлені прилади обліку води;

58) у рядку 094 "Кількість насосних станцій I підйому" зазначається загальна кількість насосних станцій I підйому (насосні станції поверхневого водозабору, групи свердловин підземного водозабору та окремі свердловини);

59) у рядку 095 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість насосних станцій I підйому, обладнаних приладами обліку води;

60) у рядку 096 "Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів" зазначається загальна кількість насосних станцій II, III і вище підйомів;

61) у рядку 097 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість насосних станцій II, III і вище підйомів, обладнаних приладами обліку води;

62) у рядку 098 "Витрати електричної енергії на забір води з природних поверхневих або підземних джерел" зазначається обсяг електричної енергії, спожитої водопровідним господарством упродовж року у виробничих процесах забору води з природних поверхневих або підземних джерел в обсягах, зазначених у рядку 060, у тис. кВт·год;

63) у рядку 099 "Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 куб. м води (рядок 098 / рядок 060)" зазначається співвідношення витрат електричної енергії та обсягу забору води з природних поверхневих або підземних джерел, визначається діленням даних рядка 098 на рядок 060;

64) у рядку 100 "Кількість комплексів очисних споруд водопостачання" зазначається кількість очисних споруд ліцензіата;

65) у рядку 101 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість очисних споруд, обладнаних приладами обліку води;

66) у рядку 102 "Витрати електричної енергії на очищення води" зазначається обсяг електричної енергії у тис. кВт·год, спожитої водопровідним господарством у виробничому процесі очищення та іншої обробки природної води для доведення її до питної якості (у тому числі витрати електроенергії на хлорування, озонування, знезалізнення води тощо) в обсягах, зазначених у рядку 064;

67) у рядку 103 "Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 куб. м води (рядок 102 / рядок 064)" зазначаються дані про витрати електроенергії на очищення 1 куб. м води, визначаються діленням даних рядка 102 на рядок 064;

68) у рядку 104 "Кількість насосних станцій підкачування води" зазначається кількість насосних станцій, які здійснюють підкачування води для створення необхідного тиску в мережі та знаходяться на балансі у ліцензіата;

69) у рядку 105 "з них обладнаних приладами обліку води" зазначається кількість насосних станцій з підкачування води, що обладнані приладами обліку води;

70) у рядку 106 "Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання, усього" зазначається загальна кількість насосних агрегатів (основних та допоміжних), встановлених на насосних станціях систем централізованого водопостачання, які знаходяться на балансі ліцензіата;

71) у рядку 107 "з них кількість насосних агрегатів, які відпрацювали строк корисного використання (експлуатації)" зазначається кількість насосних агрегатів, які відпрацювали строк корисного використання (експлуатації);

72) у рядку 108 "Витрати електричної енергії на подавання питної води в розподільну мережу населених пунктів" зазначається кількість електричної енергії, спожитої водопровідним господарством на перекачування обсягів води, зазначених у рядку 066;

73) у рядку 109 "Питомі витрати електричної енергії на подавання 1 куб. м питної води в розподільну мережу (рядок 108 / рядок 066)" дані визначаються як відношення даних рядка 108 до даних рядка 066;

74) у рядках 110 - 113 зазначаються показники щодо кількості приладів технологічного обліку води, що встановлені на об'єктах водопостачання та які необхідно встановити на об'єктах водопостачання, та окремо виділяється кількість приладів обліку води, встановлених на водозаборах ліцензіата;

75) у рядку 114 "Забезпеченість приладами технологічного обліку води (рядок 110 / (рядок 110 + рядок 112))" зазначається загальна забезпеченість приладами технологічного обліку води;

76) у рядку 115 "Забезпеченість водозаборів приладами технологічного обліку води (рядок 111 / (рядок 111 + рядок 113))" зазначається забезпеченість водозаборів приладами технологічного обліку води;

77) у рядках 116 - 120 зазначаються показники, що характеризують системи знезараження води ліцензіата;

78) у рядках 121 - 123 зазначаються показники, що характеризують забезпеченість ліцензіата лабораторіями, майстернями, спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами;

79) у рядку 124 "Установлена виробнича потужність водопроводу" зазначається установлена добова виробнича потужність водопроводу в цілому, яка визначається за максимальною кількістю води, яку можна подати в мережу за добу, виходячи з продуктивності основних водопровідних споруд, які лімітують подачу води: свердловин чи відкритого водозабору, насосних станцій другого підйому, водоводу;

80) у рядку 125 "Установлена загальна потужність водозаборів" зазначається установлена добова виробнича потужність усіх насосних станцій першого підйому, які перебувають на балансі ліцензіата. Потужність насосних станцій визначається як сума продуктивності всіх установлених насосів станом на кінець року незалежно від того, працюють вони чи простоюють з різних причин (у ремонті, за режимом роботи). Продуктивність кожного з насосів визначається за даними заводу-виробника, що відображаються в технічному паспорті;

81) у рядку 126 "Установлена виробнича потужність очисних споруд" зазначається установлена добова виробнича потужність очисних споруд водопроводу, яка визначається згідно з проектом;

82) у рядках 127 - 129 зазначаються показники корисного використання виробничих потужностей;

83) у рядку 130 "Кількість аварій та пошкоджень на мережі водопостачання" зазначається кількість аварій та пошкоджень мережі водопостачання впродовж року, що призвели до часткового або повного припинення роботи системи водопостачання;

84) у рядку 131 "Аварійність на 1 км мережі (рядок 130 / рядок 041)" зазначається кількість аварій (пошкоджень) на 1 км мережі, яка розраховується як відношення даних рядка 130 до рядка 041;

85) у рядку 132 "Витрати електричної енергії на водопостачання, усього" зазначається обсяг активної електричної енергії, фактично спожитої впродовж року на централізоване водопостачання, у тис. кВт·год, у тому числі враховуються витрати електроенергії, що відносяться до загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат;

86) у рядку 133 "у тому числі: витрати електроенергії на виробничі процеси водопостачання" зазначається обсяг активної електроенергії, фактично спожитої на основні та допоміжні виробничі процеси, який включає витрати електроенергії на забір з природних джерел, очищення і постачання споживачам питної води, у тис. кВт·год;

87) у рядку 134 "витрати електроенергії для невиробничих потреб водопостачання" зазначаються витрати активної електроенергії, фактично спожитої у звітному періоді, з урахуванням витрат на адміністративні та збутові потреби централізованого водопостачання у тис. кВт·год;

88) у рядку 135 "Питомі витрати електричної енергії на 1 куб. м води (рядок 132 / (рядок 060 + рядок 062)" зазначається обсяг витрат електроенергії на виробництво 1 куб. м води. Якщо даний показник розрахований та затверджений на підприємстві, зазначається затверджений показник з приміткою в кінці звіту;

89) у рядку 136 "Витрати на перекидання води у маловодні регіони" у грошовому вимірі зазначається сума витрат ліцензіата на перекидання води - транспортування води в маловодні регіони з використанням каналів та/або водогонів (об'єктів трубопровідного транспорту) централізованих систем водопостачання міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів;

90) у рядку 137 "Амортизація" зазначається сума амортизації, яка нарахована за рік;

91) у рядку 138 "Використано коштів амортизації на оновлення основних фондів" зазначається сума коштів амортизації, яка використана на оновлення основних фондів за рік.

15.3. Пояснення щодо заповнення розділу II "Централізоване водовідведення":

1) у рядку 201 "Кількість населених пунктів, у яких надаються послуги з централізованого водовідведення (2*)" зазначається загальна кількість населених пунктів, у яких ліцензіат надає послуги з централізованого водовідведення;

2) у рядку 202 "Загальна чисельність населення в зоні відповідальності ліцензіата" зазначається у відповідності до статистичних даних загальна чисельність населення, яке проживає в зоні відповідальності ліцензіата - на території, де ліцензіат надає послуги з водовідведення, незалежно від того, є вони споживачами цих послуг чи ні;

3) у рядку 203 "Чисельність населення, якому надаються послуги, усього" зазначається чисельність населення, якому надаються послуги з централізованого водовідведення, яка дорівнює сумі даних рядків 204 та 205;

4) у рядку 204 "у тому числі: чисельність населення, безпосередньо підключеного до мереж водовідведення" зазначається чисельність населення, безпосередньо підключеного до мереж водовідведення;

5) у рядку 205 "чисельність населення, яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків" зазначається чисельність населення, якому надаються послуги з транспортування стічних вод з вигрібних ям або септиків на очисні споруди ліцензіата;

6) у рядку 206 "Охоплення населення послугами з централізованого водовідведення (рядок 203 / рядок 202)" зазначається ступінь охоплення населення у зоні відповідальності ліцензіата послугами з централізованого водовідведення сукупно, з безпосереднім підключенням до мереж та з використанням вигрібних ям, септиків;

7) у рядку 207 "з них: з безпосереднім підключенням до мереж водовідведення (рядок 204 / рядок 203)" зазначається питома вага населення, що отримує послуги з централізованого водовідведення з безпосереднім підключенням до мереж;

8) у рядку 208 "з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 205 / рядок 203)" зазначається питома вага населення, що отримує послуги з централізованого водовідведення з використанням вигрібних ям, септиків;

9) у рядках 209 - 218 зазначаються показники щодо кількості особових рахунків споживачів, які отримують послуги з централізованого водовідведення;

10) у рядку 219 "Кількість підключень (випусків) споживачів водовідведення, усього" зазначається кількість підключень (випусків) споживачів водовідведення;

11) у рядку 220 "Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод" зазначається кількість підключень з первинним очищенням стічних вод (механічна очистка);

12) у рядку 221 "Частка підключень с первинним очищенням стічних вод (рядок 220 / рядок 219)" зазначається частка підключень з первинним очищенням стічних вод, яка визначається як відношення даних рядка 220 до даних рядка 219;

13) у рядках 222 - 226 зазначаються показники, що характеризують протяжність каналізаційних мереж у розрізі головних колекторів, напірних трубопроводів, вуличної каналізаційної мережі, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі;

14) у рядку 227 "Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 219 / рядок 222)" зазначається щільність підключень на 1 км до мережі водовідведення, що визначається як співвідношення даних рядка 219 до даних рядка 222;

15) у рядках 228 - 232 зазначаються показники протяжності ветхих та аварійних мереж у розрізі головних колекторів, напірних трубопроводів, вуличної каналізаційної мережі, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі;

16) у рядках 233 - 237 зазначаються показники, що характеризують питому вагу ветхих та аварійних каналізаційних мереж у їх загальній протяжності;

17) у рядку 240 "Середньооблікова кількість штатних працівників централізованого водовідведення" зазначається кількість працівників, зайнятих на підприємстві у водовідведенні, до якої не включається кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами. Середньооблікова кількість штатних працівників за рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за кожен місяць роботи та ділення одержаної суми на 12 місяців. Дані цього рядка мають відповідати аналогічним даним, вказаним у річному звіті за формою № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата";

18) у рядку 241 "Середньооблікова кількість усіх працівників водовідведення в еквіваленті повної зайнятості, усього" зазначається загальна середньооблікова кількість працівників ліцензіата в еквіваленті повної зайнятості у виробничих підрозділах водовідведення та в інших підрозділах, віднесених (повністю або частково) до централізованого водовідведення. В еквівалент повної зайнятості (умовна кількість працівників, що відпрацювали повний робочий день) перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному періоді. Показник включає як штатних працівників ліцензіата, так і тих, які не перебувають в обліковому складі та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці;

19) у рядку 242 "Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 241 / рядок 219 х 1000)" зазначається кількість персоналу водовідведення, що припадає на 1000 підключень до мереж водовідведення, яка визначається як відношення даних рядка 239 до даних рядка 219, помножене на 1000;

20) у рядку 243 "Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 241 / рядок 222)" зазначається кількість персоналу водовідведення, що припадає на 1 км каналізаційних мереж, яка розраховується як відношення фактичної чисельності персоналу до загальної протяжності каналізаційних мереж;

21) у рядку 244 "Обсяг відведення стічних вод, усього" зазначається річний обсяг усіх відведених стічних вод;

22) у рядку 245 "у тому числі: прийнято від інших суб'єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення" зазначається обсяг прийнятих стічних вод від інших суб'єктів господарювання;

23) у рядку 246 "Середньодобовий обсяг перекачування стічних вод" зазначається середньодобовий обсяг перекачування стічних вод;

24) у рядку 247 "Пропущено стічних вод через очисні споруди, усього" зазначається річний обсяг стічних вод, які пройшли через очисні споруди ліцензіата (відповідно до показів приладів обліку);

25) у рядку 248 "з них: з повним біологічним очищенням" зазначається обсяг стічних вод, що пройшли повну біологічну очистку, із загального обсягу стічних вод, пропущених через очисні споруди;

26) у рядку 249 "з доочищенням" зазначається обсяг стічних вод з доочисткою із загального обсягу стічних вод, які пройшли через очисні споруди на біологічну очистку;

27) у рядку 250 "Середньодобовий обсяг очищення стічних вод на очисних спорудах" зазначається обсяг стічних вод, що проходить через очисні споруди в середньому за одну добу;

28) у рядку 251 "Обсяг скинутих стічних вод без очищення (рядок 244 - рядок 247)" зазначається фактичний річний обсяг скинутих стічних вод без очищення, який визначається як різниця даних рядків 244 та 247;

29) у рядку 252 "Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 251 / рядок 244)" зазначається частка обсягу стічних вод, скинутих без очищення;

30) у рядку 253 "Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 244 - рядок 248)" зазначається обсяг недостатньо очищених стічних вод, який визначається як різниця даних рядків 244 та 248;

31) у рядку 254 "Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 253 / рядок 244)" зазначається частка недостатньо очищених стічних вод, яка визначається як відношення даних рядка 253 до даних рядка 244;

32) у рядку 255 "Передано стічних вод іншим суб'єктам господарювання у сфері централізованого водовідведення" зазначається обсяг стічних вод, переданих іншим суб'єктам господарювання у сфері централізованого водовідведення за рік;

33) у рядку 256 "Частка переданих стічних вод іншим суб'єктам господарювання (рядок 255 / рядок 244)" зазначається частка обсягу стічних вод, переданих іншим суб'єктам господарювання у сфері централізованого водовідведення, визначається як відношення даних рядка 255 до даних рядка 244;

34) у рядку 257 "Обсяг послуг з централізованого водовідведення, усього" зазначається загальний обсяг послуг з централізованого водовідведення за рік для всіх категорій споживачів;

35) у рядку 258 "Кількість засмічень у мережі водовідведення" зазначається кількість засмічень у мережі водовідведення за рік, які призвели до часткового або повного припинення роботи каналізаційних мереж;

36) у рядку 259 "Засміченість мережі з розрахунку на 1 км (рядок 258 / рядок 222) зазначається ступінь засміченості мереж у розрахунку на 1 км їх протяжності, яка визначається як відношення даних рядка 258 до даних рядка 222;

37) у рядку 260 "Кількість аварій на мережі водовідведення" зазначається кількість аварій на мережі водовідведення та пошкоджень, які призвели до часткового або повного припинення роботи каналізаційних мереж упродовж року;

38) у рядку 261 "Аварійність мережі з розрахунку на 1 км (рядок 260 / рядок 222)" зазначається аварійність мережі у розрахунку на 1 км, яка визначається як відношення даних рядка 260 до даних рядка 222;

39) у рядках 262 - 275 зазначаються показники, що характеризують технічний стан та забезпеченість необхідними об'єктами системи централізованого водовідведення;

40) у рядку 276 "Установлена потужність водовідведення" зазначається установлена потужність водовідведення в цілому, яка визначається за максимальною кількістю стічної рідини, що може пройти за добу через головні колектори;

41) у рядку 277 "Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення" зазначається установлена потужність усіх насосних станцій, які перебувають на балансі ліцензіата. Потужність насосних станцій визначається як сума продуктивності всіх установлених насосів на кінець року. Продуктивність кожного із насосів наводиться за даними заводу-виробника, що відображається в технічному паспорті;

42) у рядку 278 "Установлена потужність очисних споруд водовідведення" зазначається установлена потужність очисних споруд водовідведення, яка визначається згідно з проектом;

43) у рядках 279 та 280 зазначаються показники ефективного використання установлених потужностей водовідведення;

44) у рядках 281 та 282 зазначається кількість приладів технологічного обліку, що встановлені та які необхідно встановити на об'єктах водовідведення;

45) у рядку 283 "Витрати електричної енергії на водовідведення, усього" зазначається загальний обсяг активної електричної енергії, фактично спожитої на всіх об'єктах водовідведення впродовж року, у тис. кВт·год, у тому числі враховуються витрати електричної енергії на загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби водовідведення;

46) у рядку 284 "з них: витрат електричної енергії на очищення стічних вод" зазначається обсяг електричної енергії, спожитої на об'єктах очищення стічних вод для приймання, очищення, знезараження стічних вод і скидання їх у природні водоймища, у тис. кВт·год;

47) у рядку 285 "витрат електричної енергії на перекачування стічних вод" зазначається обсяг спожитої активної електричної енергії на збирання та транспортування стічних вод на очисні споруди за рік у тис. кВт·год;

48) у рядку 286 "витрат електричної енергії для невиробничих потреб водовідведення" зазначається обсяг спожитої активної електричної енергії на невиробничі потреби водовідведення з урахуванням адміністративних та збутових потреб у тис. кВт·год;

49) у рядку 287 "Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 куб. м стічних вод (рядок 284 / рядок 247)" зазначаються питомі витрати електроенергії на очищення 1 куб. м стічних вод (кВт·год/куб. м), що визначаються як відношення даних рядка 284 до даних рядка 247;

50) у рядку 288 "Питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 куб. м стічних вод (рядок 286 / рядок 244)" зазначаються питомі витрати електроенергії на перекачування 1 куб. м стічних вод (кВт·год/куб. м), що визначаються як відношення даних рядка 286 до даних рядка 244;

51) у рядку 289 "Витрати електроенергії на 1 куб. м стічних вод (рядок 283 / рядок 244)" зазначаються витрати електроенергії, що припадають на 1 куб. м стічних вод, які визначаються відношенням даних рядка 283 до даних рядка 244;

52) у рядку 290 "Амортизація" зазначається обсяг амортизації;

53) у рядку 291 "Використано коштів амортизації на оновлення основних фондів" зазначається обсяг амортизації, використаний ліцензіатом на оновлення основних фондів (для повної заміни основних фондів (реновації) на капітальний ремонт та модернізацію);

54) у додатку до звіту "Назви населених пунктів, в яких надаються послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" зазначаються населені пункти (місто, селище міського типу, селище, село), у розрізі яких наводиться інформація про чисельність населення, яке отримує послуги; кількість квартир у багатоквартирних будинках (споживачів), у тому числі з приладами обліку води; кількість підключень до внутрішньобудинкових мереж, у тому числі з приладами обліку;

55) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) з відповідними показниками форм звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) наведено в додатку 15 до цих Правил.

16. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) "Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення"

16.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 01 березня наступного року після закінчення терміну реалізації інвестиційної програми;

2) періодом для складання звіту є календарний рік;

3) дані наводяться у цілих числах.

16.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у розділах I "Водопостачання" та II "Водовідведення" вказуються дані за звітний рік про виконання інвестиційної програми, схваленої НКРЕКП на планований період. У разі відсутності схваленої НКРЕКП інвестиційної програми звіт не подається;

2) графа 2 "Найменування показника" заповнюється відповідно до схваленої інвестиційної програми ліцензіата і має відповідати назвам заходів, зазначеним у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 98/22630 (далі - Порядок № 630/381));

3) у графі 3 "Обсяг фінансування, тис.грн, план" зазначається планований обсяг фінансування заходів інвестиційної програми, зазначений у тис. грн без податку на додану вартість, який має відповідати обсягам фінансування у графі 4 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки (додаток 4 до Порядку № 630/381);

4) у графі 4 "Обсяг фінансування, тис. грн., факт" зазначається фактичний обсяг фінансування заходів інвестиційної програми, зазначений у тис. грн без податку на додану вартість, який має формуватися на підставі платіжних документів;

5) у графі 5 "Обсяг фінансування, тис.грн., %" зазначається відсоток фінансування заходів інвестиційної програми, що визначається за формулою

графа 5 = (графа 4/графу 3) х 100%;

6) у графі 6 "Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн" зазначаються показники обсягів інвестицій об'єктів, прийнятих в експлуатацію (згідно з актами виконаних робіт);

7) у графі 7 "Економічний ефект, тис.грн, план" зазначається планований економічний ефект щодо заходів інвестиційної програми у тис. грн без податку на додану вартість. Графа заповнюється відповідно до графи 20 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки (додаток 4 до Порядку № 630/381);

8) у графі 8 "Економічний ефект, тис.грн, факт" зазначається фактичний економічний ефект, отриманий внаслідок реалізації заходів інвестиційної програми, у тис. грн без податку на додану вартість;

9) у графі 9 "Економічний ефект, тис.грн, відхилення" зазначається абсолютне відхилення, що визначається як різниця даних графи 8 та графи 7;

10) у графі 10 "Електроенергія, кВт/год, план)" зазначається плановий обсяг економії електроенергії (кВт/год), зазначаються дані з графи 18 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми (додаток 4 до Порядку № 630/381);

11) у графі 11 "Електроенергія, кВт/год, факт" зазначається фактичний обсяг економії паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год), отриманий внаслідок впровадження заходу;

12) у графі 12 "Електроенергія, кВт/год, відхилення" в частині відхилення зазначається абсолютне відхилення, що визначається як різниця даних графи 11 та графи 10;

13) у графі 13 "ФОП з нарахуваннями, тис. грн, план" зазначається економія фонду із графи 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки (додаток 4 до Порядку № 630/381);

14) у графі 14 "ФОП з нарахуваннями, тис. грн, факт" зазначається фактична економія фонду оплати праці і нарахування після впровадження заходу;

15) у графі 15 "ФОП з нарахуваннями, тис.грн, відхилення" зазначається абсолютне відхилення за формулою

графа 15 = графа 14 - графа 13;

16) у графі 16 "Інші, тис.грн, план" зазначається економія експлуатаційних витрат, яка входить до суми показника графи 20 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки (додаток 4 до Порядку № 630/381);

17) у графі 17 "Інші, тис.грн, факт" зазначається фактична економія паливно-мастильних матеріалів, зменшення експлуатаційних витрат після впровадження заходів;

18) у графі 18 "Інші, тис. грн, відхилення" зазначається відхилення за формулою

графа 18 = графа 17 - графа 16;

19) у графі 19 "Фактичний строк окупності, місяців" вказується фактичний строк окупності за формулою

графа 19 = (графа 4/графу 8) х 12 місяців;

20) до звіту додається пояснювальна записка у довільній формі, що має містити інформацію, зазначену в пункті 6 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання". Пояснювальна записка включає детальний опис виконання по кожному заходу в кількісних показниках (протяжність реконструйованих мереж у метрах, кількість встановленого, придбаного обладнання в одиницях тощо) з посиланням на відповідні підтвердні документи; економічний ефект від виконання заходів програми (зменшення втрат у мережах, зменшення кількості працюючих тощо).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю


Я. Зеленюк


Додаток 1
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.1)


Форма № 1-НКРЕКП-тепло (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсівДодаток 2
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.2)


Форма № 2-НКРЕКП-тепло (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)Додаток 3
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.3)


Форма № 3-НКРЕКП-тепло (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергіїДодаток 4
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.4)


Форма № 4-НКРЕКП водопостачання/водовідведення (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та розрахунки з енергопостачальникамиДодаток 5
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.5)


Форма № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведенняДодаток 6
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.6)


Форма № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведенняДодаток 7
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.7)

ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
(Форма № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна))

{Додаток 7 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524 від 21.06.2018}Додаток 8
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.8)


Форма № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіатаДодаток 9
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.9)

ЗВІТ
про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата
(Форма № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна))

{Додаток 9 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524 від 21.06.2018}Додаток 10
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.10)


Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведенняДодаток 11
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.11)


Форма № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна)

ЗВІТНІСТЬ
Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)Додаток 12
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.12)


Форма № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна)

ЗВІТНІСТЬ
Загальна характеристика об'єктів централізованого водопостачання та/або водовідведенняДодаток 13
до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.13)


Форма № 12-НКРЕКП-інвестиції  водопостачання/водовідведення (річна)

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведенняДодаток 14
до Правил організації звітності,
що подається суб’єктами
господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.9)

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
окремих показників форми звітності № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) з відповідними показниками форм звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна), № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 3-НКРЕКП-тепло (місячна)

Форма № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна)

Форма № 1-НКРЕКП-тепло (місячна)

Форма № 2-НКРЕКП-тепло (місячна)

Форма № 3-НКРЕКП-тепло (місячна)

Паливо для технологічних потреб (код рядка 20, 280, графа 2, 4, 12)

код рядка 230, графа 12, 5, 13

х

х

Відпуск продукції (послуг) у натуральному виразі без урахування рядка 720, у тому числі для потреб: (код рядка 690, графа 12)

х

коди рядків (010 +135)/1000, графа 3

різниця графи 9 та графи 6 рядка 30

населення (код рядка 695, графа 12)

х

коди рядків (020 + 045)/1000, графа 3

код рядка 30, графа 1 + графа 5.1 + графа 7 + графа 8.1 + графа 8.2

бюджетних установ (код рядка 700, графа 12)

х

коди рядків (025 + 065)/1000, графа 3

код рядка 30, графа 2 + графа 5.2 + графа 8.3

інших споживачів (код рядка 705, графа 12)

х

коди рядків (035 + 110 + 135)/1000, графа 3

код рядка 30, графа 4 + графа 5.4 + графа 8.5

релігійних організацій (код рядка 715, графа 12)

х

коди рядків (030 + 090)/1000, графа 3

код рядка 30, графа 3 + графа 5.3 + графа 8.4

Транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб: населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій (код рядків 720 - 740, графа 8)

х

коди рядків (165 - 185)/1000, графа 3

код рядка 30, графа 6

Обсяг відпуску теплової енергії в теплові мережі, виробленої на власних джерелах, у тому числі для потреб: (код рядка 945, графа 1, 3)

код рядка 315/1000, графа 10

х

х

Обсяг відпуску теплової енергії в теплові мережі, виробленої на власних джерелах, у тому числі для потреб: (код рядка 945, графа 2, 4)

код рядка 315/1000, графа 9

код рядка 190/1000, графа 3

х

населення (код рядка 950, графа 1, 3)

код рядка 320/1000, графа 6, 3

х

х

населення (код рядка 950, графа 2, 4)

код рядка 320/1000, графа 5, 2

х

х

бюджетних установ (код рядка 955, графа 1, 3)

код рядка 325/1000, графа 6, 3

х

х

бюджетних установ (код рядка 955, графа 2, 4)

код рядка 325/1000, графа 5, 2

х

х

інших споживачів (код рядка 960, графа 1, 3)

код рядка 335/1000, графа 6, 3

х

х

інших споживачів (код рядка 960, графа 2, 4)

код рядка 335/1000, графа 5, 2

х

х

релігійних організацій (код рядка 965, графа 1, 3)

код рядка 330/1000, графа 6, 3

х

х

релігійних організацій (код рядка 965, графа 2, 4)

код рядка 330/1000, графа 5, 2

х

х

для господарських потреб ліцензованої діяльності (код рядка 970, графа 1, 3)

код рядка 345/1000, графа 6, 3

х

х

для господарських потреб ліцензованої діяльності (код рядка 970, графа 2, 4)

код рядка 345/1000, графа 5, 2

х

х

Обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг, усього, у тому числі: (код рядка 1395, графа 1)

х

х

код рядка 30, графа 7 + графа 8

населення (код рядка 1395, графа 1.2, 1.3)

х

х

код рядка 30, графа 7, графа 8.1

бюджетних установ (код рядка 1395, графа 1.4.3)

х

х

код рядка 30, графа 8.3

інших споживачів (код рядка 1395, графа 1.4.4)

х

х

код рядка 30, графа 8.5

релігійних організацій (код рядка 1395, графа 1.4.5)

х

х

код рядка 30, графа 8.4

для потреб управителів багатоквартирних будинків (код рядка 1395, графа 1.4.1 + 1.4.2)

х

х

код рядка 30, графа 8.2

Чистий дохід від реалізованих послуг за тарифами, що діяли у звітному періоді (код рядка 1390, графа 1)

х

х

код рядка 40, графа 7 + графа 8

населення (код рядка 1390, графа 1.2, 1.3)

х

х

код рядка 40, графа 7, графа 8.1

бюджетних установ (код рядка 1390, графа 1.4.3)

х

х

код рядка 40, графа 8.3

інших споживачів (код рядка 1390, графа 1.4.4)

х

х

код рядка 40, графа 8.5

релігійних організацій (код рядка 1390, графа 1.4.5)

х

х

код рядка 40, графа 8.4

для потреб управителів багатоквартирних будинків (код рядка 1390, графа 1.4.1 + 1.4.2)

х

х

код рядка 40, графа 8.2

{Додаток 14 в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 524 від 21.06.2018}


Додаток 15
до Правил організації звітності,
що подається що подається
суб'єктами господарювання
у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання
та водовідведення до Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
окремих показників між формами звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна)

Форма № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна)

Форма № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна)

Форма № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна)

Форма № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна)

Форма № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/ водовідведення (річна)

"Звітні та розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та розрахунки з енергопостачальниками"

"Звітні та розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення"

"Звітні та розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення"

"Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата"

"Загальна характеристика об'єктів централізованого водопостачання та/або водовідведення"

п. 1 "Загальні витрати активної електроенергії на централізоване водопостачання, фактично" (код рядка 010, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 36 "Обсяг спожитої активної електроенергії" (код рядка 460, графа 2 (за відповідний звітний період))

п. 1.68 "Витрати електричної енергії на водопостачання, усього" (код рядка 132, графа 2)

п. 1.1 "у тому числі: I класу напруги" (код рядка 011, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 36.1 "у т.ч.: I класу напруги" (код рядка 465, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

п. 1.2 "II класу напруги" (код рядка 012, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 36.2 "II класу напруги" (код рядка 470, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

п. 4 "Загальні витрати активної електроенергії на централізоване водовідведення, фактично" (код рядка 040, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 36 "Обсяг спожитої активної електроенергії" (код рядка 460, графа 4 (за відповідний звітний період))

п. 2.48 "Витрати електричної енергії на водовідведення, усього" (код рядка 283, графа 2)

п. 4.1 "у тому числі: I класу напруги" (код рядка 041, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 36.1 "у т.ч.: I класу напруги" (код рядка 465, графа 4 (за відповідний звітний період))

х

п. 1.2 "II класу напруги" (код рядка 042, графа 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 36.2 "II класу напруги" (код рядка 470, графа 4 (за відповідний звітний період))

х

Сума даних за показниками п. 8 "Нараховано за спожиту на централізоване водопостачання та водовідведення активну електроенергію (без ПДВ)" (код рядка 080) та п. 13 "Нараховано за реактивну електроенергію (без ПДВ)" (код рядка 130, за графою 2 (за відповідний звітний період))

х

х

п. 5.1.1 "електроенергія" (код рядка 160, графа 6 (за відповідний звітний період))

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 1) "населення (індивідуальні житлові будинки)" (за відповідний звітний період)

Розділ 1, п. 18.2 "населенню (індивідуальні житлові будинки), усього" (код рядка 151, графа 2)

п. 19.1 "населення (індивідуальні житлові будинки)" (код рядка 330, графа 2)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 2) "бюджетні установи" (за відповідний звітний період)

Розділ 1, п. 18.3 "бюджетним установам" (код рядка 154, графа 2)

п. 19.2 "бюджетні установи" (код рядка 335, графа 2)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 3) "багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуги" (за відповідний звітний період)

Розділ 1, п. 18.4.1 "з них: на вводі в багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього" (код рядка 156, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 4) "підприємства теплопостачання" (за відповідний звітний період)

Розділ 1, п.18.4.2 "підприємствам теплопостачання, усього" код рядка 159, графа 2

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 5) "решта" (за відповідний звітний період)

Різниця між даними рядка 155 та рядків 156, 159, графа 2

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 6) "суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (за відповідний звітний період)

Розділ 1, п. 18.1 "у т.ч.: споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (код рядка 150, графа 2)

п. 19.4 "суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (код рядка 345, графа 2)

х

 

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 7) "Усього" (за відповідний звітний період)

Розділ 1, п. 18 "Обсяг реалізації централізованого водопостачання" (код рядка 140, графа 2)

п. 19 "Обсяг реалізованої продукції (послуг), у т.ч.:" (код рядка 325, графа 2)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 8) "населення (багатоквартирні житлові будинки)" (за відповідний звітний період)

Довідково, п. 4.1 "у т.ч.: населенню" (код рядка 330, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 9) "бюджетні установи" (за відповідний звітний період)

Довідково, п. 4.2 "бюджетним установам" (код рядка 340, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 10) "інші споживачі" (за відповідний звітний період)

Довідково, п. 4.3 "іншим споживачам" (код рядка 350, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 111, графа 11) "Усього" (за відповідний звітний період)

Довідково, п. 4 "Обсяг реалізації централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього:" (код рядка 320, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 1) "населення (індивідуальні житлові будинки)" (за відповідний звітний період)

Розділ 2, п. 2.2 "населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків), усього" (код рядка 230, графа 2)

п. 19.1 "населення (індивідуальні житлові будинки)" (код рядка 330, графа 4)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 2) "бюджетні установи" (за відповідний звітний період)

Розділ 2, п. 2.3 "бюджетним установам" (код рядка 240, графа 2)

п. 19.2 "бюджетні установи" (код рядка 335, графа 4)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 3) "багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуги" (за відповідний звітний період)

Розділ 2, п. 2.4.1 "з них: на випуску з багатоквартирних будинків, де ліцензіат не є виконавцем послуги з ЦПХВ та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), усього:" (код рядка 251, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 4) "підприємства теплопостачання" (за відповідний звітний період)

Розділ 2, п. 2.4.2 "підприємствам теплопостачання" (код рядка 254, графа 2)

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 5) "решта" (за відповідний звітний період)

Різниця між даними рядка 210 та рядків 230, 240, 251, 254, 220, графа 2

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 6) "суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (за відповідний звітний період)

Розділ 2, п. 2.1 "у т.ч.: споживачам, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (код рядка 220, графа 2)

п. 19.4 "суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (код рядка 345, графа 4)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 7) "Усього" (за відповідний звітний період)

Розділ 2, п. 2 "Обсяг реалізації централізованого водовідведення" (код рядка 210, графа 2)

п. 19 "Обсяг реалізованої продукції (послуг), у т.ч.:" (код рядка 325, графа 4)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 8) "населення (багатоквартирні житлові будинки)" (за відповідний звітний період)

Сума даних рядків 440 та 480, графа 2

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 9) "бюджетні установи" (за відповідний звітний період)

Сума даних рядків 450 та 490, графа 2

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 10) "інші споживачі" (за відповідний звітний період)

Сума даних рядків 460 та 500, графа 2

х

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 211, графа 11) "Усього" (за відповідний звітний період)

Довідково, п. 7 "Обсяг реалізації водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) споживачам, усього" (код рядка 420, графа 2)

х

х

х

х

п. 20 "Загальний обсяг водопостачання" (код рядка 180, графа 2) (за відповідний звітний період)

х

Розділ 1, п. 1.27 "Загальний обсяг водопостачання" (код рядка 070, графа 2)

х

х

х

п. 23 "Середньооблікова кількість штатних працівників" (код рядка 370, графа 2)

п.1.15 "Середньооблікова кількість штатних працівників централізованого водопостачання" (код рядка 054, графа 2)

х

х

х

п. 23 "Середньооблікова кількість штатних працівників" (код рядка 370, графа 4)

п. 2.13 "Середньооблікова кількість штатних працівників централізованого водовідведення" (код рядка 240, графа 2)

х

х

х

п. 24 "Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості" (код рядка 375, графа 2)

п. 1.16 "Середньооблікова кількість усіх працівників водопостачання в еквіваленті повної зайнятості, усього" (код рядка 055, графа 2)

х

х

х

п. 24 "Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості" (код рядка 375, графа 4)

п. 2.14 "Середньооблікова кількість усіх працівників водовідведення в еквіваленті повної зайнятості, усього" (код рядка 241, графа 2)

х

х

п. 19.1 "у т.ч.: для виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудин кових систем), усього:" (код рядка 171, графа 2)

п. 20.1 "у т.ч. для послуг з ЦПХВ / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" (код рядка 355, графа 2)

х

х

х

п. 19 "Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата, усього" (код рядка 170, графа 2)

п. 20 "Обсяг водопостачання / водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата" (код рядка 350, графа 2)

х

х

"Обсяг реалізованих послуг: з початку року" (код рядка 206, графа 11 (за відповідний звітний період))

п. 3.1 "у т.ч.: від виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових мереж), усього:" (код рядка 271, графа 2)

п. 20.1 "у т.ч. для послуг з ЦПХВ / водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" (код рядка 355, графа 4 (за відповідний звітний період))

х

х

х

п. 3 "Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності ліцензіата, усього" (код рядка 270, графа 2)

п. 20 "Обсяг водопостачання / водовідведення для здійснення інших видів діяльності ліцензіата" (код рядка 350, графа 4)

х

х

х

п. 2.1 "у т.ч.: споживачам, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (код рядка 220, графа 2)

х

п. 2.17.1 "у тому числі: прийнято від інших суб'єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення" (код рядка 245, графа 2)
вгору