Про введення в обіг ювілейної монети "220 років м. Миколаєву"
Лист Національного банку України від 04.09.200911-311/3870-16634
Документ v1663500-09, поточна редакція — Прийняття від 04.09.2009

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
04.09.2009 N 11-311/3870-16634
Операційному
і територіальним
управлінням Національного
банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин,
Асоціації українських
банків, банкам України
та їх філіям

Про введення в обіг
ювілейної монети
"220 років м. Миколаєву"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні
міста України", уводить в обіг 7 вересня 2009 р. ювілейну монету
"220 років м. Миколаєву", присвячену гордості кораблів, важливому
суднобудівному, промисловому, адміністративному та культурному
центру Південної України - місту Миколаєву, яке розташоване на
лівому березі Бузького лиману.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм,
тираж - 35000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети розміщено: напис півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК УКРАЇНИ, малий Державний Герб України, під яким - чайка,
композицію: Варварівський міст, крейсер, побудований у Миколаєві,
унизу - якір, ровесник міста, виготовлений у 1789 році, під яким
рік карбування монети 2009 та напис півколом П'ЯТЬ ГРИВЕНЬ,
логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено фрегат "Святий Миколай" - перший
корабель, побудований на Миколаївській верфі, на тлі архітектурних
пам'яток міста - Миколаївської астрономічної обсерваторії та
будинку штабу Головного командувача Чорноморського флоту, угорі -
герб міста, під яким напис МИКОЛАЇВ, унизу напис - РІК
ЗАСНУВАННЯ/1789.
Художник і скульптор - Святослав Іваненко.
Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
Виконавчий директор з
питань готівково-грошового
обігу О.В.Дащенковгору