Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, План, Форма типового документа, Інформація, Програма, Перелік, Рекомендації, Журнал, Висновок, Опис від 26.09.20162781/5
Документ v2781323-16, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2016

АРКУШ
отримання для ознайомлення проекту Аудиторського звіту з рекомендаціями за результатамиДодаток 14
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 17 розділу VII)

ЖУРНАЛ
обліку аудиторських звітів та Актів про неможливість проведення внутрішнього аудиту

№ з/п

Назва документа

Номер документа

Дата складання документа

Назва об’єкта внутрішнього аудиту

Напрям аудиту

Тема аудиту

Наказ/Доручення на проведення внутрішнього аудиту

Період, що підлягав аудиту

Склад аудиторської групи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 15
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 19 розділу VII)

ВИСНОВОК
щодо обґрунтованості коментарів до аудиторського звіту та рекомендацій

від ___ ____________20__року № ___

________________________________________________________
(найменування об’єкта внутрішнього аудиту)

Порушення (недоліки), викладені в аудиторському звіті та рекомендаціях

Зміст коментарів

Висновок

1

2

3
Керівник аудиторської групи

________________________
(підпис, дата.)

________________________
(П.І.Б.)

__________
Примітки:


1. Витяги з офіційної документації, а також коментарів заносяться до форми із зазначенням номерів сторінок і абзаців цих документів.
2. У графі «Висновок» проводиться запис про прийняття коментарів і наводиться нова редакція тексту аудиторського звіту та/або рекомендацій, у разі спростування коментарів зазначаються правові підстави для цього.


Додаток 16
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 21 розділу VII)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати реалізації аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту


__________________________
(напрям аудиту)

______________________________________________
(найменування об’єкта внутрішнього аудиту)

№ з/п

Питання внутрішнього аудиту

Виявлені порушення чи недоліки

Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого під час внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому. Очікуваний результат від впровадження рекомендацій

Прізвище, ініціали, посада працівників об’єкта внутрішнього аудиту, відповідальних за впровадження рекомендацій

Стан впровадження рекомендацій та досягнення очікуваного результату

Перелік документів, що надаються для підтвердження стану впровадження рекомендацій

1

2

3

4

5

6

7

_____________________________
(посада відповідального за діяльність
об’єкта внутрішнього аудиту)

__________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ініціали відповідального
за діяльність об’єкта внутрішнього аудиту)


Додаток 17
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 4 розділу VIII)

МОНІТОРИНГ
впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту

______________________________________________________
(найменування об’єкта внутрішнього аудиту)

№ з/п

Виявленні порушення чи недоліки

Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому. Очікуваний результат від впровадження рекомендацій

Посади працівників об’єкта внутрішнього аудиту згідно з штатним розписом, відповідальних за впровадження рекомендацій (або особи, які тимчасово виконують функціональні обов’язки за цими посадами)

Термін виконання рекомендацій/ Термін звітування до Мін’юсту (територіального органу юстиції (підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України)) про виконання рекомендацій

Заходи (звітування об’єктом внутрішнього аудиту; камеральна або виїзна перевірка стану виконання рекомендацій тощо) та термін відстеження

Стан впровадження рекомендацій станом
на __ ____________ 201__року

Заходи впливу на відповідальних за діяльність та (або) додаткові заходи відстеження стану впровадження аудиторських рекомендацій

Перелік отриманих документів, що підтверджують впровадження рекомендацій, та (або) короткий зміст проведених відповідальним за діяльність заходів щодо впровадження рекомендацій Стан досягнення очікуваних результатів від впровадження рекомендацій (досягнуто/ не досягнуто)

Загальний відсоток впроваджених рекомендацій, за якими об’єктом внутрішнього аудиту досягнуто очікуваних результатів, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Відповідальний за здійснення моніторингу:_________________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 18
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 5 розділу ХI)

ОПИС
матеріалів внутрішнього аудитуДодаток 19
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 2 розділу ХIII)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр юстиції України


_________________________ _________

«___»_____________________ _____року

ПРОГРАМА
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України
на 20__ рік

№ з/п

Назва заходу

Період виконання

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту внутрішнього аудиту

_____________________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)


Додаток 20
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 2 розділу ХIII)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник територіального органу юстиції
(підприємства, установи,
організації, що належать до сфери
управління Міністерства юстиції України)


____________________________ _________

«___»________________________ _____ року

ПРОГРАМА
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту підрозділу внутрішнього аудиту територіального органу юстиції (підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України)
на 20__ рік

№ з/п

Назва заходу

Період виконання

Відповідальний виконавець

Керівник підрозділу внутрішнього
аудиту територіального органу
юстиції (підприємства, установи,
організації, що належать
до сфери управління
Міністерства юстиції України)


__________________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)


Додаток 21
до Порядку проведення
внутрішнього аудиту
в системі Міністерства
юстиції України
(пункт 2 розділу VII)

РОБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://old.www.minjust.gov.ua}вгору