Про введення в обіг пам'ятних монет "Літак АН-140"
Лист Національного банку України від 23.04.200411-311/1396-4052
Документ v4052500-04, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2004

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
23.04.2004 N 11-311/1396-4052
Операційному і
територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків,
банкам України

Про введення в обіг пам'ятних монет
"Літак АН-140"

Національний банк України, продовжуючи серію "Літаки
України", уводить в обіг 26 квітня 2004 р. пам'ятні монети "Літак
АН-140" номіналами 10 та 5 гривень. Монети присвячені літаку
нового покоління, який призначений для перевезення пасажирів або
6 т вантажів. Його попередником є літак АН-24, що перебуває в
експлуатації сорок років. Уперше літак АН-140 вийшов на авіалінії
в 2002 році, він має високі технічні характеристики і серійно
випускається на авіазаводі в Харкові.
Монету номіналом 10 гривень виготовлено із срібла, якість -
"пруф", вага в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж -
до 10 000 штук. Гурт монети - рифлений.
Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу,
якість - звичайна, вага - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм, тираж -
50 000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети в центрі в намистовому колі зображено малий
Державний Герб України в оточенні алегоричної композиції із сонця,
стилізованого крила, птахів та зірок, що втілює мрію людства
досягти космічних висот, та кругові написи: на монеті зі срібла -
УКРАЇНА / 2004 / 10 / ГРИВЕНЬ, а також позначення металу та його
проби - Ag 925, вага в чистоті - 31,1; на монеті з нейзильберу -
УКРАЇНА / 2004 / 5 / ГРИВЕНЬ. На обох монетах - логотип Монетного
двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено літак АН-140 та між зовнішнім
кантом монети і намистовим колом розміщено кругові написи: угорі -
ЛІТАКИ УКРАЇНИ; унизу - АН-140 та AN-140, між якими розміщено
логотип "АН".
Художник і скульптор Володимир Дем'яненко.
Пам'ятні монети "Літак АН-140" номіналами 10 та 5 гривень є
дійсними платіжними засобами України та обов'язкові до приймання
без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору