Про випуск пам'ятної монети "Кий"
Лист Національного банку України від 29.06.199811-311/415-4566
Документ v4566500-98, поточна редакція — Прийняття від 29.06.1998

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
N 11-311/415-4566 від 29.06.98
м.Київ
vd980629 vn11-311/415-4566
Кримському республіканському,
управлінню з обслуговування
великих банків, обласним,
по м.Києву і Київській області
управлінням,
ОПЕРУ Національного банку України,
Центральному сховищу,
Банку "Україна" АК,
Промінвестбанку,
Ощадному банку України,
Експортно-імпортному банку України,
Асоціації українських банків,
Комерційним банкам України

Про випуск пам'ятної монети "Кий"

Національний банк України червня 1998 року, започатковуючи
серію "Княжа Україна", випускає в обіг пам'ятну монету номіналом
10 гривень, присвячену князю Кию - легендарному засновнику міста
Києва і Київської держави наприкінці V - початку VI ст. Монета номіналом 10 гривень виготовлена із срібла 925 проби в
якості "пруф", вага у чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж
- 10000 штук. Гурт рифлений. На лицьовому боці монети (аверсі) в обрамленні
інтерпретованого орнаменту давньоруської напрестольної
арки-оберегу XII ст., що відтворювала модель всесвіту у східних
слов'ян, розміщені зображення малого Державного герба України і
стилізовані написи у чотири рядки: УКРАЇНА, 10 ГРИВЕНЬ, 1998 та
позначення, проба і вага металу. На зворотному боці монети (реверсі) на тлі імітованого сувою
розгорнуто трипланову композицію, що складається з уявного образу
князя Кия, зображень фігур трьох вершників та жінки (Кий, Щек,
Хорив, їх сестра Либідь) і фортеці на пагорбі на задньому плані.
На монеті розміщені стилізовані написи: КИЙ (угорі) і КНЯЖА
УКРАЇНА (унизу в два рядки). Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук,
Віталій Козаченко. Скульптори - Володимир Дем'яненко (аверс), Володимир
Атаманчук (реверс). Пам'ятна монета номіналом 10 гривень "Князь Кий" є дійсним
платіжним засобом України і обов'язкова до приймання без будь-яких
обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів. а
також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви
та для переказів. Монета реалізується в Україні і за кордоном за колекційною
ціною.
Заступник Голови Правління В.П.Терпиловгору