Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
Лист Національного банку України від 04.04.201148-103/634-4584
Документ v4584500-11, поточна редакція — Редакція від 12.05.2011, підстава - v6088500-11

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент фінансового моніторингу
Л И С Т
04.04.2011 N 48-103/634-4584
Територіальним управлінням
НБУ Банкам України Асоціації
українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу

Роз'яснення з питань здійснення
фінансового моніторингу
{ Із змінами, внесеними згідно з Листом Національного банку
N 48-104/945-6088 ( v6088500-11 ) від 12.05.2011 }

На численні запити банків стосовно застосування статті 15
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) (далі - Закон), керуючись пунктом 2 частини
другої статті 14 Закону ( 249-15 ), Національний банк України
повідомляє таке.
1. Стосовно ознаки, передбаченої пунктом 4 частини першої
статті 15 Закону ( 249-15 ): зарахування на рахунок коштів у
готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або
наступного операційного дня іншій особі. За цією ознакою фінансова
операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу в разі
зарахування готівкових коштів на суму 150000 гривень і більше, або
суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень, з подальшим
перерахуванням суми коштів, що дорівнює або перевищує 150000
гривень того самого або наступного операційного дня іншій особі.
Варто зазначити, що банківські операції із зарахування готівкових
коштів та їх подальшого переказу в контексті вказаної вище ознаки
розглядаються як одна фінансова операція, яка підлягає
обов'язковому фінансовому моніторингу. Виходячи з цього, слід мати на увазі, що: а) підлягає внесенню до Реєстру фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу ( z0891-10 ) (далі - Реєстр),
фінансова операція із зарахування на рахунок коштів у готівковій
формі на суму 150000 гривень і більше, або суму в іноземній
валюті, еквівалентну 150000 гривень, за умови, що подальший
переказ здійснено або у день зарахування коштів у готівковій
формі, або наступного операційного дня. При цьому сума фінансової
операції, на яку проводиться подальший переказ, може бути меншою
ніж сума попередньо зарахованих коштів у готівковій формі, але
повинна дорівнювати чи перевищувати суму 150000 гривень, або суму
в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень (інформація про
такий переказ вноситься до поля "Коментарі" Реєстру із зазначенням
найменування особи або прізвища, ім'я та по батькові - отримувача
коштів, ідентифікаційного коду або номера). Разом з цим, у разі здійснення клієнтом подальшого переказу
на суму 150000 гривень і більше, або суму в іноземній валюті,
еквівалентну 150000 гривень у день зарахування коштів у готівковій
формі, така операція вноситься до Реєстру ( z0891-10 ) за кодом
1031(1). У разі здійснення клієнтом подальшого переказу наступного
операційного дня інформація про зазначену фінансову операцію у
реєстрі доповнюється кодом 1032 та зазначається у полі
"Коментарі". Інформація щодо всіх подальших переказів на суму
150000 гривень і більше, або суму в іноземній валюті, еквівалентну
150000 гривень, в межах суми попередньо зарахованих коштів у
готівковій формі, також зазначається у полі "Коментарі";
_______________
(1) Згідно з наказом Державного комітету фінансового
моніторингу від 26.08.2010 N 148 ( z0891-10 ) "Про затвердження
форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням
фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення"
б) підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу фінансові
операції із зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх
подальшим переказом того самого або наступного операційного дня
іншій особі на суму 150000 гривень або суму в іноземній валюті,
еквівалентну 150000 гривень, якщо зарахування коштів на рахунок
клієнта здійснювалось шляхом інкасування виручки.
2. Стосовно ознаки, передбаченої пунктом 5 частини першої
статті 15 Закону ( 249-15 ): зарахування коштів на поточний
рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання
коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи -
підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з
дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи
списання готівки з поточного рахунка юридичної особи або фізичної
особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не
здійснювалися з дня його відкриття, якщо сума, на яку вона
проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи
перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень.
На думку Національного банку України фінансова операція за цією
ознакою: а) не підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у
випадках, якщо вона проводиться за рахунком 2600, на якому
обліковується вклад (депозит) на вимогу суб'єкта господарювання,
та це визначено умовами договору банківського вкладу (депозиту),
тобто за видом рахунок є вкладним (депозитним); б) не підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу операція
з перерахування залишку коштів з поточного рахунку юридичної особи
або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не
перевищує трьох місяців з дня реєстрації, на інший поточний
рахунок цієї ж особи, відкритий у зв'язку зі зміною рахунку у
випадках, передбачених у пункті 19.2 глави 19 Інструкції про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах(2) ( z1172-03 ).
_______________
(2) Затверджена постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ).
3. Стосовно ознаки, передбаченої пунктом 6 частини першої
статті 15 Закону ( 249-15 ): переказ особою коштів за кордон за
відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту). Обов'язковому фінансовому моніторингу за цією ознакою
підлягає будь-яка операція клієнта (фізичної чи юридичної особи,
резидента чи нерезидента) з переказу коштів за межі України, якщо
такий переказ не обумовлений зовнішньоекономічним контрактом
(переказ коштів для оплати лікування, навчання, поповнення
власного рахунку, у зв'язку з поверненням інвестиції, виїздом на
постійне місце проживання тощо). Разом з цим діяльність із залучення клієнтами банків -
суб'єктами господарювання кредитних коштів від нерезидентів є
однією із форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а
відповідні договори (контракти) - різновидом зовнішньоекономічних
договорів (контрактів). Тому фінансова операція з перерахування
суб'єктом господарювання (боржником) коштів за кордон на рахунок
кредитора з метою виконання зобов'язань за кредитним договором
(контрактом), укладеним з кредитором-нерезидентом, не підлягає
обов'язковому фінансовому моніторингу за зазначеною ознакою.
Аналогічний підхід, на думку Національного банку України, слід
застосовувати до фінансової операції із повернення нерезиденту
коштів, що зберігалися на рахунку в уповноваженому банку на умовах
вкладу та перераховуються за реквізитами, визначеними відповідним
договором вкладу.
4. Стосовно ознаки, передбаченої пунктом 12 частини першої
ст. 15 Закону ( 249-15 ): одержання (сплата, переказ) страхового
(перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії). На думку Національного банку України, обов'язковому
фінансовому моніторингу за цією ознакою підлягає фінансова
операція з одержання (сплати, переказу) страхового
(перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії), що
здійснюється на підставі договорів страхування (перестрахування),
укладених відповідно до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), якщо вона проводиться на суму, що дорівнює чи
перевищує 150000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в
іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень.
5. Стосовно ознаки, передбаченої пунктом 14 частини першої
ст. 15 Закону ( 249-15 ): виплата (передача) особі виграшу в
лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати
за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу
суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри. У випадку, коли суб'єктом господарювання, який проводить
азартні ігри, виплата виграшу здійснюється через банк, ця
фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу,
якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 13000
гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті,
еквівалентній 13000 гривень.
6. Стосовно ознаки, передбаченої пунктом 15 частини першої
ст. 15 Закону ( 249-15 ): здійснення розрахунків за
зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного
постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг. На думку Національного банку України, зазначена ознака не
застосовується до розрахунків за експортними контрактами, оскільки
вони за своєю суттю передбачають вивезення товарів (робіт, послуг)
за межі України, а застосовується до розрахунків, що здійснюються
за імпортними контрактами резидентів України, які не передбачають
постачання товарів, робіт і послуг на митну територію України (до
резидента України переходить право власності на товари, які
знаходяться за межами України). Крім того, контракти про надання позики, укладені між
клієнтами банків та нерезидентами, що передбачають фактичне
постачання активу (імпорт капіталу(3)) на рахунки, відкриті на
території України, не підлягають обов'язковому фінансовому
моніторингу за цією ознакою.
_______________
(3) Відповідно до статті 1 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) експорт (імпорт)
капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України)
капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг,
робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з
метою одержання прибутків від виробничої та інших форм
господарської діяльності.
{ Абзац Листа скасовано на підставі Листа Національного банку
N 48-104/945-6088 ( v6088500-11 ) від 12.05.2011 }
Листи Національного банку України з питань здійснення
фінансового моніторингу від 19.11.2003 N 48-012/584-8492
( v8492500-03 ) та від 20.11.2003 р. N 48-012/589-8601
( v8601500-03 ) відкликаються.
Заступник Голови
Національного
банку України І.В.Соркінвгору