Документ z0018-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2011, підстава - z1151-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.12.2007 N 1172
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2008 р.
за N 18/14709

Про затвердження Інструкції про організацію
забезпечення та надання житлових приміщень
військовослужбовцям Державної спеціальної
служби транспорту та членам їх сімей
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 386 ( z1151-11 ) від 19.09.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 серпня 2006 року N 1081 ( 1081-2006-п ) "Про затвердження
Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей
житловими приміщеннями" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення та
надання житлових приміщень військовослужбовцям Державної
спеціальної служби транспорту та членам їх сімей, що додається.
2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
(Мальков М.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра В.Корнієнка.
Міністр М.Рудьковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.12.2007 N 1172
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2008 р.
за N 18/14709

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення та надання житлових
приміщень військовослужбовцям Державної спеціальної
служби транспорту та членам їх сімей

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення та надання
житлових приміщень військовослужбовцям - особам офіцерського,
старшинського і сержантського, рядового складу, крім
військовослужбовців строкової служби, Державної спеціальної служби
транспорту (далі - Держспецтрансслужби), які проходять військову
службу в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,
об'єднаних загонах, загонах, окремих загонах, підрозділах охорони,
органах забезпечення, навчальному центрі, закладах, підприємствах
та установах (далі - структурні підрозділи), що входять до сфери
управління Міністерства інфраструктури України, у тому
числі звільненим у запас або у відставку, що залишилися перебувати
на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у
структурних підрозділах після звільнення (далі -
військовослужбовці) та членів їх сімей, уключаючи членів сімей
військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти під
час проходження військової служби, які перебувають на обліку осіб,
що потребують поліпшення житлових умов (далі - члени їх сімей). { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 386 ( z1151-11 ) від 19.09.2011 }
1.2. Військовослужбовцям та членам їх сімей надаються
службові житлові приміщення, що відповідають вимогам
законодавства. З цією метою в кожному структурному підрозділі
Держспецтрансслужби формується фонд службового житла. Щороку кількість службового житла за кожним структурним
підрозділом окремо визначається планом розподілу житлової площі
(додаток 1) у міру її надходження, який затверджується Головою
Адміністрації Держспецтрансслужби.
1.3. У разі відсутності службового житлового фонду в
структурному підрозділі військовослужбовці рядового, сержантського
і старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в
спеціально пристосованих казармах у розташуванні структурного
підрозділу, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові
умови в зазначених казармах повинні відповідати вимогам, які
пред'являються до гуртожитків, що призначені для проживання
одиноких громадян. Для інших військовослужбовців структурний підрозділ
зобов'язаний орендувати житло з метою забезпечення ним
військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням
військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за
піднаймання (наймання) житлового приміщення в установленому
порядку.
1.4. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій
службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для
постійного проживання.
1.5. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей
житлом для постійного проживання проводиться шляхом надання один
раз протягом усього часу проходження військової служби житла
новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або
придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту на
будівництво (купівлю) житла в установленому порядку. Військовослужбовці та члени їх сімей мають право до одержання
житлового приміщення зареєструватися за місцем знаходження
структурного підрозділу, а в разі його розформування - за місцем
знаходження військового комісаріату.
1.6. Обсяг житла, що підлягає заселенню у поточному році,
погоджується з Головою Адміністрації Держспецтрансслужби та
оголошується наказом командира структурного підрозділу до
особового складу не пізніше 1 квітня поточного року. У наказі
командира оголошується кількість службового житла та визначається
житлова площа для забезпечення військовослужбовців поза чергою, у
першу чергу і в порядку загальної черги для постійного проживання.
1.7. Уся житлова площа, яка надходить до Держспецтрансслужби,
розподіляється житловими комісіями структурних підрозділів
Держспецтрансслужби згідно з чергою за місцем перебування
військовослужбовців на квартирному обліку, виходячи з часу їх
перебування, крім випадків, передбачених законодавством. Розподіл житлової площі здійснюється відповідно до плану
розподілу житлової площі, затвердженого Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби. Службові житлові приміщення розподіляються пропорційно
кількості військовослужбовців, які потребують службових житлових
приміщень, рапорти яких зареєстровані в структурному підрозділі в
журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання
службових житлових приміщень (додаток 2).
1.8. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям та
членам їх сімей у межах норм, установлених законодавством.
1.9. Питання, пов'язані з наданням та забезпеченням житловою
площею військовослужбовців, вирішуються за місцем проходження ними
служби, перебування на обліку та/або в судовому порядку.
II. Надання службових житлових приміщень
2.1. Військовослужбовцям та членам їх сімей, які проживають
разом з ними, за відсутності в них за місцем проходження служби
житла для постійного проживання надаються службові житлові
приміщення. При наданні службового житлового приміщення
військовослужбовці та члени їх сімей не знімаються з обліку осіб,
які потребують поліпшення житлових умов за місцем служби.
2.2. Усі рішення щодо включення (виключення) житлового
приміщення до (з) числа службового приймаються Головою
Адміністрації Держспецтрансслужби. Надалі житлове приміщення включається (виключається) до (з)
числа службового за рішенням виконавчого органу районної, міської,
районної у місті ради за клопотанням: у місті Києві - Голови Адміністрації Держспецтрансслужби; у інших населених пунктах - командира відповідного
структурного підрозділу, за погодженням з Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби.
2.3. До числа службового може бути включене тільки вільне
житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються
окремі квартири. Службові житлові приміщення повинні використовуватись тільки
за призначенням.
2.4. Оперативний облік службових житлових приміщень
здійснюється у книзі обліку службових житлових приміщень
(додаток 3), яка ведеться квартирно-експлуатаційним органом
структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Зведений облік службових житлових приміщень
Держспецтрансслужби ведеться квартирно-експлуатаційним органом
Адміністрації Держспецтрансслужби.
2.5. Житлові приміщення, виключені з числа службових,
розподіляються житловими комісіями структурних підрозділів серед
військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають на обліку
громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до
законодавства. Про виключення житлового приміщення з числа службових у книзі
обліку службових житлових приміщень робиться відповідна відмітка. Факт проживання в службових житлових приміщеннях осіб, які
звільнені з військової служби в запас або відставку, не є
підставою для виключення цих приміщень з числа службових.
2.6. Службові житлові приміщення надаються
військовослужбовцям та членам їх сімей за місцем проходження ними
військової служби за рішенням командирів структурних підрозділів,
погодженим з Головою Адміністрації Держспецтрансслужби. На підставі рішення про надання службового житлового
приміщення квартирно-експлуатаційний орган структурного підрозділу
Держспецтрансслужби подає список розподілу службового житла з
необхідними документами до виконавчого органу районної, міської,
районної у місті ради для оформлення спеціального ордера, який є
єдиною підставою для вселення в надане службове житлове
приміщення.
2.7. Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий. При одержанні цього ордера пред'являються
паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених
до спеціального ордера. При вселенні в надане службове житлове приміщення
військовослужбовець здає спеціальний ордер у
житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності -
відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює
обслуговування цього житлового приміщення, або в
квартирно-експлуатаційний орган структурного підрозділу. Цей ордер
зберігається як документ суворої звітності. Одночасно подаються
паспорти усіх членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про
зняття з реєстрації з попереднього місця проживання. Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів. Спеціальний ордер на службове житлове приміщення може бути
визнаний недійсним стосовно до підстав і порядку, встановлених
житловим законодавством.
2.8. Службові житлові приміщення мають бути впорядковані
відповідно до умов цього населеного пункту, відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.
2.9. Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю
на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним (у тому числі на
дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо
від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті).
Члени сім'ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання
в службовому житловому приміщенні. При наданні службових житлових приміщень не допускається
заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за
9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі
форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть
проживати в одній кімнаті з членами сім'ї. Військовослужбовець та повнолітні члени його сім'ї беруть
письмове зобов'язання щодо звільнення службового житлового
приміщення в передбачених законодавством випадках.
2.10. Службове житлове приміщення надається незалежно від
перебування військовослужбовця на квартирному обліку, без
урахування пільг, передбачених при забезпеченні громадян житлом.
2.11. Військовослужбовець має право проживати в службовому
житловому приміщенні разом з членами своєї сім'ї.
2.12. Військовослужбовці, направлені на навчання до
військових навчальних закладів з виключенням із списків особового
складу структурних підрозділів Держспецтрансслужби, разом з
членами їх сімей звільняють займане службове житлове приміщення і
на час навчання забезпечуються житловим приміщенням у гуртожитку
навчального закладу.
2.13. У разі переміщення військовослужбовців по службі,
пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові
приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби,
підлягають звільненню. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані звільнити
займане ними службове житлове приміщення у разі одержання або
придбання житла для постійного проживання, або вибуття для
виконання службових обов'язків за кордон разом з членами сім'ї. Квартирно-експлуатаційний орган структурного підрозділу
зобов'язаний прийняти службове житлове приміщення за актом
приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт квартири
та довідка фінансового органу структурного підрозділу про сплату
квартирної плати та житлово-комунальних послуг, і повідомити про
це квартирно-експлуатаційний орган Адміністрації
Держспецтрансслужби. Після цього квартирно-екслуатаційний орган
структурного підрозділу видає військовослужбовцю довідку про здачу
службового житлового приміщення (додаток 4).
2.14. Виселенню із службового житлового приміщення з усіма
членами сім'ї, які з нею проживають, без надання іншого житлового
приміщення підлягає особа, звільнена з військової служби в запас
або у відставку: через службову невідповідність; у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; за власним бажанням; у зв'язку із засудженням до позбавлення чи обмеження волі,
позбавленням військового звання чи позбавленням права займати
певні посади; у разі, якщо особа не перебуває у Держспецтрансслужбі на
обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Виселення провадиться в судовому порядку.
III. Облік військовослужбовців та членів їх сімей,
які потребують поліпшення житлових умов
3.1. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими,
що потребують поліпшення житлових умов, відповідно до
законодавства. Для належного ведення обліку військовослужбовців та членів їх
сімей, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу та
використання житлової площі у структурних підрозділах наказом
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби утворюються житлові
комісії.
3.2. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов (далі - облік), ведеться
житловими комісіями та квартирно-експлуатаційними органами
структурних підрозділів. Повний та всебічний облік за всі
структурні підрозділи організовується та ведеться
квартирно-експлуатаційним органом Адміністрації
Держспецтрансслужби. Військовослужбовці, зараховані на облік, заносяться до книги
обліку осіб, які перебувають на черзі для одержання житла
(додаток 5). Книга обліку осіб, які перебувають на черзі для одержання
житлових приміщень (далі - Книга обліку), повинна бути
пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою структурного
підрозділу та підписана секретарем житлової комісії. Книга обліку
зберігається як документ суворої звітності.
3.3. Військовослужбовці зараховуються на облік згідно з
рішенням житлової комісії структурного підрозділу, яке
затверджується командиром структурного підрозділу
Держспецтрансслужби. У рішенні житлової комісії структурного підрозділу
зазначаються дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для
зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, у першу
чергу, поза чергою), а також підстави включення до списків осіб,
що користуються правом першочергового або позачергового одержання
житлових приміщень, а в разі відмови в зарахуванні на облік -
підстави відмови з посиланням на відповідні норми законодавства. На засіданні житлової комісії має право бути присутнім
військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання
зарахування на облік.
3.4. Для зарахування на облік військовослужбовець подає
рапорт на ім'я безпосереднього командира (начальника) про
прийняття на квартирний облік. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї; витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї; довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному
обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад); документи, що підтверджують право на першочергове та
позачергове одержання житла, інші пільги. Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через
командира (начальника) структурного підрозділу у відповідних
державних органів, установ, організацій, громадян.
3.5. Датою зарахування на облік вважається день, коли
житловою комісією структурного підрозділу винесено рішення про
зарахування військовослужбовця на облік.
3.6. На кожного військовослужбовця, зарахованого на облік,
оформляється облікова справа. Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру в
книзі обліку. Облікова справа є документом суворої звітності і зберігається
за місцем перебування військовослужбовця на обліку, а після
надання йому житла для постійного проживання протягом п'яти
років - у виконавчому органі районної, міської, районної у місті
ради, що видав ордер. Після закінчення зазначеного строку справа
знищується в установленому порядку. Відомості про перебування військовослужбовців та членів їх
сімей на обліку, а також надання їм (здачу ними) житлового
приміщення вносять до особових справ військовослужбовців.
3.7. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі
переміщення по військовій службі, пов'язаного з переїздом до
іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за
новим місцем служби разом з членами їх сімей із збереженням
попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб,
що користуються правом першочергового або позачергового одержання
житла. При цьому облікова справа направляється командиром
(начальником) структурного підрозділу до нового місця служби
військовослужбовця разом з особовою справою, а в разі звільнення
військовослужбовця у зв'язку з ліквідацією структурного підрозділу
Держспецтрансслужби - до військового комісаріату. Перебування військовослужбовця на квартирному обліку за
останнім місцем служби, а також у списках осіб, що користуються
правом першочергового та позачергового одержання житлових
приміщень, підтверджується довідкою (додаток 6) про перебування на
квартирному обліку за попереднім місцем служби та зняття з обліку,
виданою відповідним квартирно-експлуатаційним органом.
3.8. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових
навчальних закладів з виключенням із списків структурного
підрозділу, разом з членами сім'ї на час навчання забезпечуються
житлом у гуртожитках навчального закладу, яке звільнюють після
закінчення навчання у двомісячний термін. За зазначеними військовослужбовцями на весь період навчання
зберігається черга на одержання житла за попереднім місцем служби.
3.9. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, при
звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком,
станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або
проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості
використання на військовій службі залишаються на обліку в
структурному підрозділі до одержання житла з державного житлового
фонду, а в разі ліквідації структурного підрозділу - у військовому
комісаріаті і квартирно-експлуатаційному органі та користуються
правом позачергового одержання житла. Якщо військовослужбовець, який перебуває на обліку, обирає
для проживання після звільнення з військової служби інший
населений пункт, відповідний командир структурного підрозділу на
прохання військовослужбовця за 6 місяців до звільнення в запас або
у відставку за віком подає командиру структурного підрозділу
Держспецтрансслужби, дислокованого в цьому населеному пункті, а в
разі його відсутності виконавчому органу місцевого самоврядування
необхідні документи для зарахування військовослужбовця на
квартирний облік. На підставі повідомлення відповідного командира
структурного підрозділу Держспецтрансслужби або виконавчого органу
місцевого самоврядування про зарахування такого військовослужбовця
до черги на отримання житла він знімається з квартирного обліку за
останнім місцем служби.
3.10. Військовослужбовцю, який перебуває на обліку,
черговість надання житлового приміщення може бути перенесена на
рік, якщо він без підстав відмовився від виділеного житлового
приміщення, що відповідає встановленим вимогам та розміру. Рішення про перенесення черги приймається житловою комісією
структурного підрозділу, яка зарахувала військовослужбовця на
квартирний облік, та повідомляється нею військовослужбовця у
15-денний строк із зазначенням причини в письмовій формі.
3.11. Військовослужбовці знімаються з обліку в цьому
населеному пункті в разі: поліпшення житлових умов, унаслідок чого зникла потреба в
наданні житла; переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший
населений пункт та зарахування на облік за новим місцем служби; засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк
понад шість місяців, крім умовного засудження; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю у
зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали
підставою для зарахування на облік; в інших випадках, передбачених законодавством.
3.12. Списки військовослужбовців, яких прийнято на квартирний
облік, окремі списки осіб, які користуються правом першочергового
та позачергового одержання житлових приміщень, вивішуються в
друкованому вигляді для загального відома в кожному підрозділі
Держспецтрансслужби. Інформація щодо списків військовослужбовців, яких прийнято на
квартирний облік, окремих списків осіб, які користуються правом
першочергового та позачергового одержання житлових приміщень,
повинна поновлюватися кожний квартал поточного року.
IV. Забезпечення житловими приміщеннями
для постійного проживання
4.1. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
для постійного проживання згідно з чергою, яка визначається часом
зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення
житлових умов, уключення до Списків осіб, які користуються правом
першочергового одержання житлових приміщень (додаток 7), або
Списків осіб, які користуються правом позачергового одержання
житлових приміщень (додаток 8). У квартирно-експлуатаційному органі структурного підрозділу
Держспецтрансслужби на підставі книги обліку складаються
узагальнені списки осіб, які користуються правом першочергового та
позачергового одержання житлових приміщень, у межах підрозділу за
датою зарахування на облік, а також за датою отримання пільг.
4.2. Правом позачергового та першочергового одержання
житлових приміщень користуються військовослужбовці відповідно до: статей 45, 46 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ); статей 12, 13 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); статей 20, 21 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ); статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ); статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та
їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ); пунктів 44, 45, 46 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради професійних
спілок від 11.12.84 N 470 ( 470-84-п ).
4.3. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
для постійного проживання за рішенням житлової комісії
структурного підрозділу. Списки розподілу житлової площі по структурному підрозділу
(додаток 9) з необхідними документами направляються
квартирно-експлуатаційним органом підрозділу Держспецтрансслужби
через квартирно-експлуатаційний орган Адміністрації
Держспецтрансслужби на затвердження Голові Адміністрації
Держспецтрансслужби. Рішення Голови Адміністрації Держспецтрансслужби є остаточним
і обов'язковим для розгляду житловими комісіями структурних
підрозділів Держспецтрансслужби.
4.4. На підставі рішення про надання житлового приміщення
виконавчий орган районної, міської, районної у місті ради видає
ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове
приміщення. Ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення. Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним у
судовому порядку.
4.5. Житлові приміщення, якими забезпечуються
військовослужбовці, повинні бути благоустроєними стосовно до умов
цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним та
технічним вимогам.
4.6. Рішення про забезпечення житловими приміщеннями
військовослужбовців переглядається щороку в період з 1 жовтня до
31 грудня під час проведення перереєстрації військовослужбовців,
які перебувають на квартирному обліку, під час якої перевіряються
облікові справи військовослужбовців.
V. Облік житлової площі
5.1. Квартирно-експлуатаційні органи структурних підрозділів
Держспецтрансслужби організовують та здійснюють належний облік
житлової площі.
5.2. Уся житлова площа обліковується у
квартирно-експлуатаційному органі структурного підрозділу
Держспецтрансслужби у книзі обліку житлової площі, яка підлягає
заселенню (додаток 10).
5.3. Житлова площа в будинках виконавчих органів районної,
міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої
влади, закріплена за структурним підрозділом, обліковується також
у картках обліку житлової площі (додаток 11). Картки обліку житлової площі, закріпленої за структурним
підрозділом Держспецтрансслужби, нумеруються та реєструються у
книзі реєстрації карток обліку житлової площі, закріпленої за
підрозділом (додаток 12). У разі зняття з обліку закріпленої житлової площі на картці
робиться відповідна помітка. Картки зберігаються постійно.
5.4. У разі, якщо військовослужбовець, який звільняється в
запас або у відставку, залишається проживати на закріпленій за
Держспецтрансслужбою житловій площі в будинках, що належать
виконавчим органам районної, міської, районної у місті ради та
центральним органам виконавчої влади, така житлова площа
залишається на обліку в структурних підрозділах та обліковується в
квартирно-експлуатаційному органі Адміністрації
Держспецтрансслужби.
VI. Контроль за забезпеченням та наданням
житлових приміщень
6.1. Перевірка стану обліку та використання житлової площі,
закріпленої за структурними підрозділами у будинках виконавчих
органів районної, міської, районної у місті ради та центральних
органів виконавчої влади, провадиться щороку
квартирно-експлуатаційними органами структурних підрозділів
Держспецтрансслужби разом з житловими комісіями підрозділів. Про
проведені перевірки робляться відповідні помітки в картках обліку
житлової площі, закріпленої за структурним підрозділом.
6.2. Контроль за станом обліку військовослужбовців та членів
їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється
відповідними квартирно-експлуатаційними органами структурних
підрозділів Держспецтрансслужби у взаємодії з виконавчим органом
районної, міської, районної у місті ради.
6.3. Контроль за розподілом житлових приміщень у структурних
підрозділах Держспецтрансслужби, перевіркою правильності
оформлення облікових справ військовослужбовців, які потребують
поліпшення житлових умов, здійснюється комісією з контролю за
розподілом житла в структурних підрозділах, створеною наказом
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби.
6.4. Організацію та ведення обліку, забезпечення та надання
військовослужбовцям Держспецтрансслужби та членам їх сімей
житлових приміщень забезпечує начальник управління матеріальних
ресурсів Адміністрації Держспецтрансслужби.
6.5. Організацію контролю за розподілом житлових приміщень у
структурних підрозділах Держспецтрансслужби, перевірки
правильності оформлення облікових справ військовослужбовців, які
потребують поліпшення житлових умов, забезпечує заступник Голови
Адміністрації Держспецтрансслужби (згідно з розподілом
функціональних обов'язків).
Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант М.Мальков

Додаток 1
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Адміністрації Голова Адміністрації
Державної спеціальної служби Державної спеціальної служби
транспорту транспорту ______________________________ ____________________________
(військове звання, підпис, (військове звання, підпис,
прізвище, ініціали) прізвище, ініціали)
М.П.
"___"_____________ 200__ року "___"___________ 200__ року

ПЛАН
розподілу житлової площі
будинку N ___ по вул. ______________ у м. ____________

------------------------------------------------------------------------------- | N | Призначення | Виділено | Квартири | |з/п| житлової площі |-------------+---------------------------------------| | | | жит- |квар- | 1 кім. | 2 кім. | 3 кім. | 4 кім. | | | |лової | тир |(__ кв.м)|(__ кв.м)|(__ кв.м)|(__ кв.м)| | | |площі,|(кіль-| | | | | | | |кв.м |кість)| | | | | |---+-------------------+------+------+---------+---------+---------+---------| | 1 |Для | | | | | | | | |військовослужбовців| | | | | | | | |військових | | | | | | | | |частин ___________,| | | | | | | | |дислокованих | | | | | | | | |у м. ______________| | | | | | | |---+-------------------+------+------+---------+---------+---------+---------| | | у тому |службові| | | | | | | | | числі |службові| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ |Командир структурного |Голова профспілкового |Начальник відділу експлуатації фондів| |підрозділу |комітету |Адміністрації Держспецтрансслужби | |___________________________|____________________________|_____________________________________| | М.П. (військове звання, |(підпис, прізвище, ініціали)|(військове звання, підпис, прізвище, | |підпис, прізвище, ініціали)|"____"_________ 200__ року | ініціали) | |"____"_________ 200__ року | |"____"_________ 200__ року | |---------------------------+----------------------------+-------------------------------------| |Начальник квартирно- |Юрисконсульт підрозділу |Начальник юридичного сектору | |експлуатаційної служби |____________ ______ ________|Адміністрації Держспецтрансслужби | |підрозділу |(військове звання, підпис, |_____________________________________| |______________ ___________ | прізвище, ініціали) | (військове звання, підпис, | |__________________________ |"____"_________ 200__ року | прізвище, ініціали) | |(військове звання, підпис,| |"____"_________ 200__ року | |прізвище, ініціали) | | | |"____"_________ 200__ року | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців
щодо надання службових житлових приміщень
_________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

------------------------------------------------------------------ | N | Дата та | Військове звання, | Перелік |Кількість|Примітка| |з/п| вхідний |прізвище, ім'я, по |документів,| кімнат | | | | номер | батькові |доданих до | | | | | рапорту |військовослужбовця,| рапорту | | | | | | членів його сім'ї | | | | |---+---------+-------------------+-----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+-------------------+-----------+---------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Командир структурного Особа, відповідальна Начальник квартирно-
підрозділу за ведення журналу експлуатаційного
органу ____________________ ____________________ ____________________
(військове звання, (військове звання, (військове звання,
підпис, прізвище, підпис, прізвище, підпис, прізвище,
ініціали) ініціали) ініціали)
М.П.

Додаток 3
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КНИГА ОБЛІКУ
службових житлових приміщень _________________________________
(назва структурного підрозділу)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найме- |Номер| Характеристика |Надходження | Кому передається | Виданий | Номер | | нування |квар-| житлової площі | житлової | житлова площа | ордер |справи,| |вулиці або|тири |---------------------|площі (від |-------------------------+-----------| куди | | містечка,| | кіль- |упоряд-| ок- |будівництва,|військове|склад | без- |но-| роз- | під- | | номер | | кість |кована,|рема,| від | звання, |сім'ї |квартир-|мер|писка | шиті | |будинку і | |кімнат,| не | не | місцевих |прізвище,|війсь-|ному, на| |в отри-| доку- | | кому | | кв.м |впоряд-| ок- | рад, |ім'я, по |ково- | поліп- | | манні | менти | | належить | | |кована |рема |вивільнене |батькові |служ- | шення | |ордера | | | будинок | | | | |за виїздом) | |бовця | умов | | | | |----------+-----+-------+-------+-----+------------+---------+------+--------+---+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КУТОВИЙ ШТАМП
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБИ

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________________________ про те, що він
утримувану житлову площу _________________________________________
(окрема, не окрема, кількість кімнат,
площа, кв.м) ____________________________ у місті _____________________________
по вул. __________________ буд. N _________________ кв. N ________
здав _____________________________________________________________
(повністю або частково, число, місяць, рік) __________________________________________________________________
Командир структурного підрозділу Держспецтрансслужби
М.П. ____________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
Начальник квартирно-експлуатаційного органу структурного
підрозділу Держспецтрансслужби _________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Додаток 5
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, які перебувають на черзі для одержання житла,
(найменування структурного підрозділу)

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Військове |Місце | Місце- | Дата і |Підстави | Дата і |Дата і номер| При- | |з/п| звання, |роботи|знаходження,| номер | для | номер |рішення про | мітка | | | прізвище, |членів| характери- | рішення |прийняття| рішення | надання |(рішення| | | ім'я, по |сім'ї | стика | житлової |на облік | житлової | житлового | про | | | батькові | | займаної | комісії | | комісії |приміщення, |зняття з| | |військовослуж-| | житлової |підрозділу| |підрозділу| місце- |обліку) | | | бовця та | | площі, | про | | про |знаходження,| | | |членів сім'ї, | | наявність |прийняття | |внесення у| розмір | | | | їх родинні | |зручностей, | на облік | | списки | житлової | | | |відносини, рік| | належність | | |першочер- | площі | | | | народження | | будинку | | | говиків | | | |---+--------------+------+------------+----------+---------+----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КУТОВИЙ ШТАМП
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБИ

ДОВІДКА

Надана ______________________________________________________
(військове звання, прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я, по батькові) що він (вона) перебував(ла) на квартирному обліку в ______________
(номер військової
частини) з ________________________________________________________________
(число, місяць, рік) складом сім'ї _________________ особи, а також у списках осіб, які
(кількість) мають право на першочергове, позачергове отримання житлових
(потрібне підкреслити) приміщень з ______________________________________________________
(число, місяць, рік)
Проживав у гуртожитку; службовому приміщенні; житловому
приміщенні, що знаходиться у його приватній власності; є наймачем
іншого житлового приміщення (потрібне підкреслити).
Командир структурного підрозділу
М.П. ____________________ ____________ ________________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ініціали)
Начальник квартирно-експлуатаційного органу підрозділу ____________________ ________________ ______________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 7
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового
одержання житлових приміщень,
____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

------------------------------------------------------------------ | N | Військове | Під- | Дата і | Дата і |Рішення| При- | |з/п| звання, |става | номер | номер | про | мітка | | | прізвище, | для | рішення |рішення про| виклю-| | | | ім'я, по |вклю- | житлової | надання | чення | | | | батькові |чення | комісії | житлового | зі | | | | військово- |в спи-| підрозділу |приміщення,|списку | | | | службовця | сок | про | кількість | | | | | та членів | | включення | кімнат, | | | | | сім'ї, які | | в список | розмір | | | | |перебувають | | | житлової | | | | |разом з ним | | | площі | | | | | на обліку | | | | | | |---+------------+------+------------+-----------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового
одержання житлових приміщень,
_______________________________________
(найменування структурного підрозділу)

------------------------------------------------------------------ | N |Військове звання,| Під- | Дата і | Дата і |Рішення| При-| |з/п| прізвище, ім'я, |става | номер | номер | про |мітка| | | по батькові | для | рішення |рішення про| виклю-| | | | військовослуж- |вклю- |житлової | надання | чення | | | |бовця та членів |чення | комісії | житлового | зі | | | | сім'ї, які | в | частини |приміщення,|списку | | | | перебувають |список| про | кількість | | | | | разом з ним на | |включення| кімнат, | | | | | обліку | |в список | розмір | | | | | | | | житлової | | | | | | | | площі | | | |---+-----------------+------+---------+-----------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Адміністрації Голова Адміністрації
Державної спеціальної Державної спеціальної
служби транспорту служби транспорту ___________________________ ____________________________
(військове звання, М.П. (військове звання,
підпис, прізвище, ініціали) підпис, прізвище, ініціали)
"___"___________ 200_ року "___"____________ 200_ року

СПИСОК
розподілу житлової площі по
______________________________________
(назва структурного підрозділу)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер і |Військове|Прізвище,|Усього| Надається житлова площа | Попереднє місце проживання | При-| |з/п| дата | звання, |ім'я, по |членів| | |мітка| | |протоколу|прізвище,|батькові |сім'ї |--------------------------------+-------------------------------+-----| | |засідання|ім'я, по | членів | |місце- |номер|кільк.|площа,| по-|місце- |номер|кільк.|площа| по-| | | |житлової |батькові |сім'ї, їх| |знаход-| кв. |кімнат|кв.м |верх|знаход-| кв. |кімнат|кв.м |верх| | | | комісії | голови | родинні | | ження | | | | | ження | | | | | | | | | сім'ї |відносини| | | | | | | | | | | | | | | | | та рік | | | | | | | | | | | | | | | | | народ- | | | | | | | | | | | | | | | | | ження | | | | | | | | | | | | | |---+---------+---------+---------+------+-------+-----+------+------+----+-------+-----+------+-----+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Командир структурного Голова житлової комісії Начальник відділу експлуатації підрозділу структурного підрозділу фондів Адміністрації Держспецтрансслужби _____________________ _______________________ _________________________________ (військове звання, Секретар житлової (військове звання, підпис, підпис, прізвище, комісії прізвище, ініціали) ініціали) _______________________ "___"______________ 200_ року. М.П.
"__"_________ 200_ року Начальник юридичного сектору "__"_______ 200_ року Адміністрації Держспецтрансслужби _________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ініціали) "___"______________ 200_ року

Додаток 10
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КНИГА ОБЛІКУ
житлової площі, яка підлягає заселенню у 200__ році
по ____________________________________________
(назва структурного підрозділу)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наймену- |Номер| Характеристика | Житлова | Кому передається | Виданий | Номер | | вання |квар-| житлової площі | площа | житлова площа | ордер |справи,| |вулиці або|тири |---------------------|надійшла від|-------------------------+----------| куди | | містечка,| | кіль- |упоряд-| ок- |будівництва,|прізвище,|склад |безквар-|но-| роз- |підшито| | номер | | кість |кована,|рема,| від |ім'я, по |сім'ї |тирному,|мер|писка | доку- | |будинку і | |кімнат,| не | не | місцевих |батькові,|війсь-| потре- | |в от- | менти | | кому | | кв.м |впоряд-| ок- | рад, за |військове|ково- |буючому | |риман-| до | | належить | | |кована |рема | виїздом | звання |служ- | поліп- | | ні |ордера | | будинок | | | | | (прізвище, | |бовця | шення | |ордера| | | | | | | | ім'я, по | | |житлових| | | | | | | | | | батькові, | | | умов | | | | | | | | | | військове | | | | | | | | | | | | | звання) | | | | | | | |----------+-----+-------+-------+-----+------------+---------+------+--------+---+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КАРТКА ОБЛІКУ N _________

житлової площі, закріпленої за _____________________________,
(назва структурного підрозділу)
у будинках, що належать виконавчим органам районної, міської,
районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади
(відповідне підкреслити)
1. Місто _________, район _______________, вул. ____________,
будинок _________, квартира N ____________, кімнат _______________
(кількість)
житловою площею __________ кв.м.
2. Належність будинку ______________________________________;
(місцева рада, центральні органи
виконавчої влади) будинкоуправління ________________________________________________
3. Коротка характеристика житлової площі __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Підстава закріплення житлової площі за підрозділом __________________________________________________________________
5. Закріплення житлової площі за структурним підрозділом __________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, підстава - наказ Голови
Адміністрації Держспецтрансслужби; номер і дата)
(Зворотна сторона картки)
6. Хто проживає:
------------------------------------------------------------------ | N | Військове |Місце служби |Склад сім'ї | Ордер | | з/п |звання, прізвище| | |------------| | | | | |дата |номер | ------------------------------------------------------------------
Командир структурного підрозділу __________ ________ ____________
(військове (підпис) (прізвище
звання) та ініціали)
Начальник квартирно-експлуатаційного органу підрозділу ________________________ __________ __________________________
(військове звання) (підпис) (прізвище та ініціали)
"___"______________ 20__ року

Додаток 12
до Інструкції
про організацію забезпечення
та надання житлових
приміщень
військовослужбовцям
Державної спеціальної служби
транспорту та членам
їх сімей

КНИГА
реєстрації карток обліку житлової площі
_______________________________________________
(назва структурного підрозділу)

------------------------------------------------------------------ | N | Номер |Прізвище, ім'я,| Займана | Місце- |Відмітка | | з/п | картки | по батькові | житлова | знаходження| про | | | |квартиронаймача| площа, | |зняття з | | | | | кімнат | | обліку | | | | | (кв.м) | | | |-----+---------+---------------+---------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------вгору