Документ z0019-93, поточна редакція — Редакція від 05.04.2019, підстава - z0295-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З

N 48 від 17.03.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
1 квітня 1993 р.
за N 19

Про порядок направлення на стажування
лікарів і їх наступного допуску до
лікарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 1146 ( z0067-11 ) від 21.12.2010
N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }

Відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ), з метою встановлення єдиних кваліфікаційних
вимог до осіб, які займаються медичною діяльністю,
I. ЗАТВЕРДЖУЮ: Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які
не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх
наступного допуску до лікарської діяльності (додається).
II. ПРОПОНУЮ: Завідуючому відділом охорони здоров'я Ради Міністрів
Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
прийняти зазначене Положення до керівництва.
III. НАКАЗУЮ: Керівникам установ охорони здоров'я, що підпорядковані
Міністерству охорони здоров'я України, прийняти зазначене
Положення до керівництва і виконання.
IV. Вважати таким, що втратив чинність на території України,
наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.04.81 N 460. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника Міністра В.Г.Передерія.
Міністр Ю.П.Спіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.03.1993 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 1993 р.
за N 19

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення на стажування лікарів,
які не працювали за спеціальністю більше трьох
років, і про порядок їх наступного допуску до
лікарської діяльності

1. Лікар, який не працює більше трьох років за конкретною
лікарською спеціальністю, не може займатись лікарською діяльністю
з цієї спеціальності і повинен бути направлений на стажування. До стажу роботи з конкретної лікарської спеціальності
відноситься період роботи на лікарських посадах, до роботи на яких
допускаються лікарі даної спеціальності, а також навчання у
клінічній ординатурі, аспірантурі, служба в Збройних Силах,
приватна лікарська діяльність за цією спеціальністю, що
здійснюється згідно з ліцензією, а також інші періоди, передбачені
чинним законодавством.
2. Стажування лікарів здійснюється в інститутах удосконалення
лікарів або на факультетах удосконалення лікарів при медичних
інститутах і університеті.
3. Направлення лікарів на стажування здійснюється відділом
охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, управліннями
охорони здоров'я обласних і Севастопольської міської державних
адміністрацій, департаментом медицини та соціального захисту
Київської міської державної адміністрації. Термін стажування від
одного до шести місяців визначається лікарю у кожному випадку
окремо органом охорони здоров'я, що направляє його на стажування.
Перед направленням лікар на час стажування зараховується органом
охорони здоров'я на посаду лікаря-стажиста в установу охорони
здоров'я. Час стажування зараховується у стаж роботи з
спеціальності.
4. Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на
визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання
«лікар-спеціаліст» відповідно до підпунктів 2.1 та 2.3 Порядку
проведення атестації лікарів ( z0293-19 ), затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року
N 446. { Пункт 4 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 1146
( z0067-11 ) від 21.12.2010, N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
5. Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань
та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання
«лікар-спеціаліст», закладом освіти видається сертифікат
встановленого зразка (додаток 3 до Порядку проведення атестації
лікарів ( z0293-19 ), затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 22 лютого 2019 року N 446). { Пункт 5 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 1146
( z0067-11 ) від 21.12.2010, N 446 ( z0295-19 ) від 22.02.2019 }
6. Лікарю, якому за результатами атестації відмовлено у
присвоєнні звання спеціаліста з конкретної лікарської
спеціальності, видається витяг з протоколу засідання комісії
(затверджений наказом і завірений учбовим закладом) не пізніше
трьох днів з моменту засідання комісії. Рішення комісії про відмову лікарю у присвоєнні звання
спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності може бути
оскаржене у Міністерство охорони здоров'я України протягом 14
календарних днів з моменту його затвердження наказом по учбовому
закладу.
7. Лікарям за час стажування виплачується заробітна плата у
розмірі посадового окладу лікаря-інтерна, іногороднім надається
гуртожиток з оплатою, встановленою для лікарів-інтернів,
виплачується вартість проїзду до місця стажування і назад, добові
за час перебування у дорозі - за рахунок установи охорони
здоров'я, що зарахувала його на посаду лікаря-стажиста.вгору