Документ z0071-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.02.2006, підстава - z0100-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 25 від 07.02.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 березня 1997 р.
за N 71/1875
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 7 ( z0100-06 ) від 13.01.2006 )
Про затвердження Державного гігієнічного нормативу
"Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів,
побутових та природних факторів, канцерогенних для людини"

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Державний гігієнічний норматив "Перелік
речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних
факторів, канцерогенних для людини", що додається (розроблено
вперше). 2. Державний гігієнічний норматив є обов'язковим для
виконання міністерствами, відомствами, керівниками державних,
кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій
та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм
власності, а також посадовими особами та громадянами України. 3. Заступникам головного державного санітарного лікаря
України, головному лікарю Українського центру державного
санепіднагляду, головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,
залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони Державного кордону
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України
прийняти затверджений цим наказом Державний гігієнічний норматив
до керівництва та застосування при здійсненні державного
санітарно-епідеміологічного нагляду. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Головний державний санітарний лікар
України - перший заступник Міністра Л.С.Нєкрасова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
07.02.97 N 25
Державний гігієнічний норматив
ПЕРЕЛІК
речовин, продуктів, виробничих процесів,
побутових та природних факторів, канцерогенних для людини
1. Загальні положення
1.1. Державний гігієнічний норматив "Перелік речовин,
продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів,
канцерогенних для людини" (далі - Норматив) включає перелік
основних хімічних сполук та факторів (хімічної, біологічної,
фізичної природи), які здатні викликати у людини утворення
злоякісних та доброякісних пухлин. Канцерогенна небезпека конкретних речових чи факторів
пов'язана з умовами дії, такими як їх рівень, тривалість дії та
шлях впливу на людину, наявність супутніх сполук тощо, які
спроможні модифікувати їх біологічний ефект. 1.2. Дотримання Нормативу повинно забезпечити попередження несприятливого впливу цих сполук, процесів і факторів на
здоров'я населення. 1.3. Цей Норматив призначено для органів та установ
державного і відомчого нагляду, охорони здоров'я, охорони
навколишнього середовища, проектних та конструкторських
організацій, адміністрації та відділів техніки безпеки
підприємств, профспілкових та інших державних і громадських
організацій незалежно від форм власності. 1.4. Даний Норматив повинен використовуватися при організації
і проведенні заходів щодо профілактики злоякісних новоутворень,
атестації робочих місць, санітарно-гігієнічної паспортизації
виробництв, що застосовують або виробляють канцерогенні сполуки та
продукти, а також при експертизі професійно обумовленого
онкологічного захворювання, при проведенні державної
санітарно-гігієнічної експертизи нормативних документів на
продукцію, що виробляється чи ввозиться з-за кордону. 1.5. Цей Норматив є державним нормативним документом,
обов'язковим для дотримання підприємствами, установами,
організаціями, посадовими особами та громадянами. 1.6. Державний контроль за дотриманням вимог цього Нормативу
здійснюється органами та установами санітарної служби Міністерства
охорони здоров'я України згідно з діючими для цієї служби
положеннями. Особи винні у порушенні Нормативу, несуть відповідальність
згідно з статтею 80 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) та статтями 45-48 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ).
2. Попередження канцерогенної небезпеки
Попередження канцерогенної небезпеки дії на людину речовин,
продуктів, виробничих процесів, побутових і природних факторів має
включати комплекс організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних
та технологічних заходів на державному, регіональному, галузевому
рівнях щодо повного видалення канцерогенних речовин чи факторів з
технологічного процесу або максимального зменшення їх рівня. Сприяти цьому має виконання наступних вимог: 2.1. Розробка і впровадження заходів щодо повного виключення
канцерогенних факторів з метою попередження контакту з ними людини
в умовах як виробництва, так і побуту. Пріоритетним тут є заміна
канцерогенних неканцерогенними або більш безпечними сполуками. 2.2. У тих випадках, коли повного видалення концерогенних
факторів досягти неможливо (з технічних, економічних чи інших
причин), обов'язковим є встановлення гранично допустимих
концентрацій (доз, рівнів) з урахуванням канцерогенного ефекту і
забезпеченням методами кількісного визначення та організацією
регулярного контролю за їх вмістом в повітрі виробничої зони,
об'єктах навколишнього середовища, промислових виробах, продуктах
харчування тощо. 2.3. Коло людей та тривалість впливу на них канцерогенних
факторів на виробництві мають бути скорочені максимально.
Попередження контакту робітників з канцерогенними факторами
досягається застосуванням безперервних, безвідходних технологічних
процесів з максимальним ступенем автоматизації та механізації, які
забезпечують досягнення гігієнічних нормативів допустимого рівня
шкідливих речовин. 2.4. Для виробництв, в технології яких має місце застосування
канцерогенних сполук або очікується їх утворення, обов'язковим є
їх облік. 2.5. Кожен працівник, який піддається дії канцерогенних
речовин на виробництві, має отримувати від власника інформацію про
наявність канцерогенних речовин та очікуваний ризик, а також
пройти інструктаж щодо можливої дії їх та заходів попередження
шкідливого впливу. 2.6. Кожен працівник, що має контакт з карцерогенними
факторами, повинен проходити медичні огляди у встановленому
законом порядку. 2.7. У разі транспортування і транзиту речовин і продуктів,
що входять до Нормативу, інформація щодо їх канцерогенної
небезпеки має бути включена в супровідні документи відповідно до
міжнародних вимог.
3. Сполуки і продукти, що виробляються і використовуються
промисловістю, побутові і природні фактори з доведеною
(група 1) канцерогенністю для людини ————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти дослідження* |Найбільш вірогідні органи, |в яких можуть виникати пухли- |ни** ————————————————————————————————————————————————————————————————— 3.1. Сполуки, продукти, природні канцерогени
4-Амінодифеніл 1,2,3 Сечовий міхур
Азбести 1 Легені, плевра, очеревина
(шлунково-кишковий тракт,
гортань)
Афлатоксини (B1,B2,G1,G2) 2 Печінка, легені
Бензидин 1,2,3 Сечовий міхур
Бензол 1,3 Кровотворна система
Бенз/а/пірен 1,2,3 Легені, шлунок, шкіра
Берилій і його сполуки 1 Легені
Бісхлорметиловий і хлорметиловий Легені
(технічний) ефіри 1
Вінілу хлорид 1 Печінка, кровоносні судини
(мозок, легені, лімфатична
система)
Еріоніт 1 Плевра, очеревина
Етилену оксид 1 Лімфатична та кровотворна
системи
Іприт сірчистий 1,3 Глотка, гортань, легені
Кадмій і його сполуки 1,3 Простата
Кам'яновугільні і нафтові смоли, Шкіра, легені, сечовий міхур,
пеки і їх сублімати 1,3 гортань, порожнина рота
Мінеральні масла неочищені і Шкіра (легені, сечовий мі-
неповністю очищені 1,3 хур, шлунково-кишковий тракт)
Миш'як і його неорганічні Легені, шкіра
сполуки 1,2,3
1-Нафтиламін технічний, що міс- Сечовий міхур
тить понад 0,1% 2-нафтиламі-
ну 1,2,3
2-Нафтиламін 1,2,3 Сечовий міхур (легені)
Нікель, його сполуки і суміші Порожнини носа, легені,
сполук нікелю 1 гортань
Сажі побутові 1,3 Шкіра, легені
Сланцеві масла 1,3 Шкіра, шлунково-кишковий
тракт
Тальк, що містить азбестоподібні Легені
волокна 1
Хрому шестивалентного сполуки 1 Легені (порожнини носа)
3.2. Лікарські препарати***
Анальгетичні суміші, що містять Сечовий міхур, нирки
фенацетин
Естрогени стероїдні Матка, (молочна залоза)
(естрадіол-17b і його ефіри,
естріол, етрон, сетинілест-ра-
діол, местранол, кон'юговані
естрогени)
Естрогени нестероїдні (діетил- Шийка матки, піхва, молочна
стильбестрол, діенестрол, залоза, яєчки, матка
гексестрол)
Естрогенвміщуючі контрацептиви Печінка
орального використання
Імуран (азотіоприн) Лімфатична система, шкіра,
сполучна тканина
Комбінована хіміотерапія з Кровотворна система
використанням вінкристину,
прокарбазину, преднізолону, а
також ембіхину та інших алкілу-
ючих агентів
Мелфалан (сарколізин) Кровотворна система
Метоксален в комбінації з Шкіра
УФ-опроміненням
Мілеран Кровотворна система -
лейкемії
Тіофосфамід (тіотеф) Кровотворна система
Треосульфан Кровотворна система
Хлорамбуцил Кровотворна система
Хлорнафазин Сечовий міхур
2-(2-хлоретил)-3-(4-метилцикло- Кровотворна система
гексил)-1-нітрозосечовина
Циклоспорин Лімфатична система
Циклофосфамід (циклофосфан) Сечовий міхур, кровотворна
система
3.3. Побутові та природні фактори
Алкогольні напої 2 Глотка, стравохід, печінка,
гортань, порожнина рота
(молочна залоза)
Радон 1 Легені
Сонячна радіація 3 Шкіра
Тютюновий дим 1 Легені, сечовий міхур, порож-
нини носа, гортань, глотка,
стравохід, підшлункова зало-
за, нирки
Тютюнові продукти бездимні 2 Порожнини рота, глотка,
стравохід
Примітки: * Шлях надходження до організму:
1 - інгаляційний, 2 - пероральний, 3 - нашкірний.
** В дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати
з меншою вірогідністю.
*** Шлях проникнення визначається регламентом
застосування препарату.
4. Сполуки і продукти, що виробляються і використовуються
промисловістю, побутові і природні фактори з вірогідною
(група 2) канцерогенністю для людини ————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти дослідження|Найбільш вірогідні органи, в яких можуть ви- |никати пухлини*** |———————————————————————————————————————————— | у людини | у тварин ————————————————————————————————————————————————————————————————— 4.1. Сполуки, продукти, природні канцерогени
Акриламід - Молочні залози, над-
ниркові залози,
яєчки, щитовидна за-
лоза 2,3
Акрилонітрил (Легені, простата, Цимбалові залози,
лімфатична система- нервова система, мо-
лімфоми) 1 лочні залози 1,2
Бенз-а-антрацен - Легені, печінка, шкі-
ра, сечовий міхур 2,3
1,3-Бутадієн - Кровотворна та лімфа-
(дивініл) тична системи - лей-
кемії, лімфоми 2
Барвники на основі - Печінка, сечовий
бензидину міхур 1,3
Відпрацьовані гази (Легені, сечовий Легені 1
дизельних двигунів міхур) 1
Вінілу бромід - Печінка, цимбалові
залози 1
Дибенз-a,h-антрацен - Передшлунок, легені,
підшкірна кліткови-
на 1,2,3
Диметилкарбомоїл- - Шкіра, носові порож-
хлорид нини 1,3
Диметилсульфат - Носові порожнини,
нервова система 1,3
Діетилсульфат - Передшлунок, нервова
система 1,2,3
Епіхлоргідрин (Дихальні шляхи) Легені, лімфатична та
кровотворна систе-
ми 1,2,3
Етилендибромід - Передшлунок, легені,
шкіра, печінка, оче-
ревина, носові порож-
нини, молочні залози
N-Етил-N-нітрозо- - Нервова система 1,2,3
сечовина
Іприт азотистий Шкіра, кровотворна Легені, кровотворна
та лімфатична сис- система, шкіра 3
теми 1,3
Каптафол - Печінка, кишечник,
селезінка 2
Кремнезем криста- (Легені) 1 Легені, лімфатична
лічний система - лімфоми 1
Креозоти (Шкіра) 3 Шкіра, легені 3
4,4-Метилен-біс(2- - Печінка, цимбалові
хлоранілін) залози, сечовий мі-
хур 2
N-Метил-N-нітро- (Мозок) Шлунково-кишковий
N-нітрозогуанідин тракт 2
N-нітрозодиметиламін - Печінка, легені,
нирки, кровоносні
судини 1,2,3
N-нітрозодіетиламін - Печінка, нирки,
стравохід, леге-
ні 1,2,3
Поліхлоровані (Печінка, шкіра, Шлунок, шкіра, печін-
біфеніли кровотворна система) ка, нирки 1,2,3
Пропілену оксид - Носові порожнини,
передшлунок 1,2
Стирол-7,8-оксид - Передшлунок 2
o-Толуїдин (Сечовий міхур) 2,3 Селезінка, судини 2
Трис-(2,3-дибром- - Передшлунок, легені,
пропіл) фосфат печінка, нирки
Формальдегід (Носові порожнини) 1 Носові порожнини 1
n-Хлор-o-Толуїдин (Сечовий міхур) Кровоносні судини 2
4.2. Лікарські препарати
Адріаміцин - Молочні залози
Андрогенні (анаболіч- (Печінка) Простата
ні) стероїди
Азацитидин - Легені, кровотворна
та лімфатична систе-
ми - лейкемії, лімфо-
ми
Бісхлоретил нітро- Кровотворна систе- Легені, нервова сис-
зосечовина (BCNU) ма - лейкемія тема
N-Метил-N- нітрозо- - Нервова система,
сечовина нирки, шлунково-киш-
ковий та респіратор-
ний тракти
5-Метоксипсорален (Шкіра) Шкіра
Прокарбазин Нервова та кровотвор-
на системи
Фенацетин Нирки, сечовий Нирки, сечовий міхур,
міхур порожнини носа
Хлорамфенікол (Кровотворна систе- Кроветворна система -
(левоміцетин) ма - лейкемія) лейкемія
Хлорозотоцин - Очеревина
1-(-хлоретил)-3-цик- - Легені
логексил-1-нітрозо-
сечовина (CCNU)
Цисплатин - Печінка, кровотворна
система
Примітки: * Шлях надходження до організму:
1 - інгаляційний, 2 - пероральний, 3 - нашкірний.
** В дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати з
меншою вірогідністю
5. Виробничі процеси, пов'язані з небезпекою розвитку
злоякісних новоутворень у працюючих, канцерогенність
яких доведено* ————————————————————————————————————————————————————————————————— Виробництво |Органи, в яких можуть |виникати пухлини ————————————————————————————————————————————————————————————————— Виплавка чавуну і сталі (агломераційні Легені (шлунково-киш-
фабрики, доменне, сталеплавильне ковий тракт, сечо-ста-
виробництво, гарячий прокат) та лиття із тева система)**
них
Виробництво аураміну Сечовий міхур (прос-
тата)
Виробництво гуми та гумових виробів Сечовий міхур (крово-
творна система - лей-
кемія, легені, шлунко-
во-кишковий тракт,
лімфосистема)
Виробництво ізопропілового спирту (при Порожнини носа, гортань
дії сильних кислот)
Виробництво коксу, переробка кам'яно- Шкіра, легені, сечовий
вугільної нафти, нафтової і сланцевих міхур
смол, газифікація вугілля
Мідеплавильне виробництво (правильний, Легені
конверторний переділ, вогняне рафіну-
вання)
Виробництво технічного вуглецю Легені
Виробництва, пов'язані з експозицією до Легені, гортань
аерозолів сильних неорганічних кислот,
що містять сірчану кислоту
Виробництво фуксину Сечовий міхур
Деревообробна і меблева промисловість з Порожнини носа
використанням фенол-формальдегідних і
карбамід-формальдегідних смол у закри-
тих приміщеннях
Підземний видобуток гематиту у сукуп- Легені
ності з експозицією до радону
Електролітичне виробництво алюмінію Легені, сечовий міхур,
з використанням самоспікливих анодів (лімфатична система)
Примітки: * Окрім наведених нижче до таких виробництв
відносяться також ті виробництва, на яких в
технологічному процесі використовуються та (чи)
утворюються речовини і продукти, представлені в
розділах 3.1 і 3.2.
** В дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати з
меншою вірогідністю.
6. Перелік сполук і продуктів, канцерогенних і вірогідно
канцерогенних для людини, для яких встановлені ГДК ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування канцеро-| Середовище регламентування, ГДК* генного фактора |——————————————————————————————————————————— | ПРЗ** | ПНМ** | Вода**|Продукти|Грунти | | | |харчуван| | | | |ня | |мг/куб.м|мг/куб.м| мг/л | мг/кг | мг/кг ————————————————————————————————————————————————————————————————— Азбести (азбест при- - -/0,06 - - -
родний і штучний), волок/мл
змішані
азбестопорідні куря-
ви:
- азбесту понад 20% 2,0/0,5 - - - -
- вміст азбесту мен-
ше 20% 2,0/1,0 - - - -
азбестоцемент 4,0/2,0 - - - -
Акриламід 0,2 - 0,01 -
Акрилонітрил 0,5 -/0,03 2,0 - -
Афлатоксини (B) - - - 0,005 -
Бензол 15/5 1,5/0,1 0,5 - 0,3
Бенз-а-пірен 0,00015 -/0,000001 0,000005 - 0,02
Берилій і його
сполуки 0,001 - 0,0002 - -
1,3-Бутадієн
(дивініл) 100 3,0/1,0 0,05 - -
Вінілу хлорид 5,0/1,0 - 0,05 - -
Диметилсульфат 0,1 - - - -
Епіхлоргідрин 1,0 0,2/0,2 0,01 - -
Етилену оксид 1,0 0,3/0,03 - - -
Кадмій і його сполу- 0,03-
ки 0,05/0,01 -/0,0003 0,001 1,0*** -
Мінеральні масла не-
очищені і неповністю
очищені (мінеральні
масла нафтові) 5,0 - - - -
Миш'як і його неорга- 0,003/ 0,05-
нічні сполуки 0,04/0,01 0,003 0,05 1,0*** 2,0
Нікель металевий, 0,05 -/0,001 0,1 4,0 -
нікелю оксиди, 0,05 -/0,001 - - -
нікелю сульфіди і
суміші сполук нікелю, 0,05 - - - -
нікелю сульфат, - 0,002/ - - -
0,001
нікелю карбоніл, 0,0005 - - - -
нікелю хромфосфат, 0,005 - - - -
нікелю розчинні солі 0,005 0,002/ - - -
0,0002
N-Нітрозодиметиламін - -/0,00005 - 0,002- -
0,003***
N-Нітрозодіетиламін - - - 0,002- -
0,003***
Пропілену оксид 1,0 0,08/- 0,01 - -
Сублімати кам'янову-
гільних смол і пеків
в залежності від вмісту
бенз-а-пірену:
- менше 0,075% 0,2 - - - -
- 0,075-0,15% 0,1 - - - -
- 0,15-0,3% 0,05 - - - -
o-Толуїдин 1,0/0,5 - - - -
Формальдегід 0,5 0,035/ 0,05 - 7,0
0,003
Хром шестивалентний - 0,0015/ 0,05 - 6,0
(в перерахунку на 0,0015
CrO3);
- хрому оксид (Cr+3) 1,0 - - - -
- хромати, біхромати 0,01 - 0,05 по -
(в перерахунку на Cr+6
CrO3) 0,5 по
Cr+3
Гранично допустимі рівні (ГДР) забруднення шкіри рук
працюючих з шкідливими речовинами:
Бензол - 0,05 мг/кв.см o-Толуїдин - 0,7 мг/кв.см
Гігієнічні регламенти для повітря жилих приміщень:
Радон: у нових будинках, які споруджуються - не більш як 100 Бк/куб.м
для існуючих будинків - не більш як 200 Бк/куб.м Формальдегід - 0,01 мг/куб.м
Примітки: * У числівнику максимально разова ГДК, у знаменнику -
середньозмінна або середньодобова ГДК.
** ПРЗ - повітря робочої зони середньозмінна ГДК;
ПНМ - повітря населених місць середньодобова ГДК;
Вода - вода джерел госпродарсько-питного
водозабезпечення.
*** Діапазон концентрацій в залежності від продукту
харчування (див. "Медико-биологические требования и
санитарные нормы качества продовольственного сырья и
пищевых продуктов", N 5061-89 от 1 августа 1989 г.).вгору