Документ z0093-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.03.2016, підстава - z0189-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2012 р.
за № 93/20406

Про умови оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 694 від 12.06.2012
№ 683 від 17.06.2013
№ 763 від 01.07.2014
№ 134 від 01.02.2016}

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників державних організацій системи державного матеріального резерву згідно з додатком 1;

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників державних організацій системи державного матеріального резерву згідно з додатком 2;

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників державних організацій системи державного матеріального резерву (далі - державні організації) згідно з додатками 3 - 10.

2. Надати право керівникам державних організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

2.1. Установлювати:

2.1.1. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)  відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

2.1.2. Посадові оклади заступників керівників державних організацій, заступників керівників структурних підрозділів державних організацій - на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

2.1.3. Надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником державної організації;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

2.1.4. Доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику державної організації, його заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці - у розмірі до 12 відсотків місячного посадового окладу. Доплати встановлюються за результатами атестації робочих місць і нараховуються за час фактичної зайнятості працівника на цих робочих місцях;

г) за використання в роботі дезінфекувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

ґ) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям ІІ класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплата за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно  до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

3. Керівникам державних організацій:

у квітні - червні 2011 року забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок установлення доплат, надбавок та премій;

з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року встановити: у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;

другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;

третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;

четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;

шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;

з 1 липня і 1 жовтня 2011 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників сьомого тарифного розряду - в розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.

4. Преміювання керівників державних організацій, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Державного агентства резерву України в межах наявних коштів на оплату праці.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 134 від 01.02.2016 - застосовується з 1 вересня 2015 року}

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву від 03.03.2006 № 117 "Про впорядкування умов оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.04.2006 за № 449/12323 (із змінами).

6. Державному агентству резерву України (Лелюк О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 квітня 2011 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України Лелюка О.В.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниА.П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державного агентства резерву України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України
М.П. Косіченко


В.І. Надрага

С.О. РибакР. ІллічовГ.В. Осовий
Додаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

ПОКАЗНИКИ
для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників державних організацій системи державного матеріального резерву

1. Державні організації зі зберігання матеріальних цінностей державного резерву належать до груп за оплатою праці керівних працівників, виходячи
з обсягів закладеної на зберігання продукції та складності роботи із забезпечення її зберігання.

2. Віднесення державних організацій до груп за оплатою праці керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників державних організацій системи державного матеріального резерву здійснюється залежно від загальної суми балів.

Група за оплатою праці

Загальна сума балів

I група

понад 10 балів

II група

від 7 до 10 балів

III група

від 4 до 7 балів

IV група

від 1 до 4 балів

3. За один бал приймається:

10 тис. кв. метрів приведеної складської площі;

3 тис. тонн зберігання м'яса, масла тваринного;

5 тис. тонн зберігання нафтопродуктів;

15 тис. тонн зберігання продовольчих товарів (крім м'яса, масла тваринного, солі);

20 тис. тонн зберігання промислової продукції (крім кольорових
і чорних металів, нафтопродуктів);

30 тис. тонн зберігання кольорових металів та солі;

75 тис. тонн зберігання чорних металів.

4. За один квадратний метр приведеної складської площі приймається:

0,2 умовної тонни холодильної ємності;

5 куб. метрів нафтової ємності;

2,5 куб. метра масло- та спиртоємності;

1,4 кв. метра відкритої складської площі;

1 кв. метр закритої складської площі;

0,8 кв. метра складської площі при висоті складування продовольчих товарів від підлоги від 5 до 5,5 метра;

0,75 кв. метра складської  площі при  висоті складування продовольчих товарів від підлоги понад 5,5 метра.

5. Сума балів державних організацій, які мають у комплексі закриту складську площу, холодильник, масло- та спиртоємності, відкриті площадки, ураховується з коефіцієнтом 1,1, а тих, які мають філії - з коефіцієнтом 1,15.

6. Віднесення державних організацій із зберігання матеріальних цінностей державного резерву до груп за оплатою праці керівних працівників проводиться Держрезервом, а цехів і дільниць - державними організаціями.

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 2
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників державних організацій системи державного матеріального резерву

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року – 1012 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених  посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

{Примітка  додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 694 від 12.06.2012 - застосовується з 01.01.2012, № 683 від 17.06.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року, № 763 від 01.07.2014 - застосовується з 1 січня 2014 року; № 134 від 01.02.2016 - застосовується з 1 вересня 2015 року}

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 3
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів і фахівців державних організацій системи державного матеріального резерву

Категорії та посади

Тарифні розряди за групами з оплати праці

І

ІІ

ІІІ

IV

Директор (генеральний директор)

17

16

15

14

Головний інженер

16

15

14

13

Головні фахівці: економіст, механік, енергетик, юрисконсульт та інші

11 - 14

11 - 13

11 - 12

-

Начальник лабораторії

10 - 13

10 - 13

10 - 12

10 - 12

Начальник дільниці зберігання: І групи

13 - 14

13 - 14

-

-

ІІ групи

12 - 13

12 - 13

12 - 13

-

ІІІ групи

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

Начальник (майстер) дільниці, начальник відділу

8 - 12

8 - 12

8 - 12

8 - 12

Провідні професіонали і фахівці: інженер-технолог, інженер, інженер-програміст, економіст, бухгалтер-ревізор, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), інженер, юрисконсульт, програміст та інші

9 - 10

9 - 10

9 - 10

9 - 10

Професіонали і фахівці: інженер-технолог, технолог, інженер, механік, енергетик, інженер-програміст, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші: І категорії

8 - 9

8 - 9

8 - 9

8 - 9

ІІ категорії

7 - 8

7 - 8

7 - 8

7 - 8

фахівець

6 - 7

6 - 7

6 - 7

6 - 7

Техніки всіх спеціальностей

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 134 від 01.02.2016 - застосовується з 1 вересня 2015 року}

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 4
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників інших структурних підрозділів, інших фахівців і технічних службовців державних організацій системи державного матеріального резерву

Найменування посад

Тарифні розряди

Завідувачі: канцелярії, центрального  складу (складу), господарства, бюро перепусток

5 - 8

Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер та інші

4 - 6

Інші фахівці і технічні службовці: товарознавець, експедитор, інспектор, агент з постачання, оператор копіювальних і розмножувальних машин, діловод- табельник, друкарка (всіх категорій), секретар-друкарка, секретар та інші

4 - 5

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 5
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних і складських роботах державних організацій системи державного матеріального резерву

1. Вантажники

Найменування робіт

Тарифні розряди

відрядники

погодинники

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад шкідливих для  здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів

2

1

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів

1

1

2. Механізатори


Тарифні розряди

Кваліфікаційні розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

для відрядників

1

2

2

3

3

3

для погодинників

1

1

2

2

3

3

3. Робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи з використанням засобів комплексної механізації із суміщенням професій вантажника і механізатора

Найменування робіт

Тарифні розряди

відрядники

погодинники

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад шкідливих для  здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів

4

3

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів

3

2

__________

Примітки:

1. Оплата праці робітників, зайнятих на роботах з ремонту та технічного обслуговування обладнання вантажно-розвантажувальних машин і механізмів, проводиться за тарифними ставками, які передбачені у додатку 8 до цього наказу.


2. Оплата праці робітників, зайнятих на внутрішньоскладській переробці (укладка і переміщення вантажів), у цехах підприємств і на будівельних майданчиках, здійснюється за тарифними ставками робітників-погодинників на навантаженні (розвантаженні) інших вантажів за відпрацьований час.

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 6
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту державних організацій системи державного матеріального резерву

1. Водіїв вантажних автомобілів

Вантажо-підйомність автомобілів, тонн

Бортові автомобілі, автомобілі-фургони загального призначення

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, автоцистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, снігоочищувальні, підмітально-збиральні, автокрани*, автонавантажувачі та ін., сідельні тягачі з причепами

Автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, безводного аміаку, сміття, що загниває, асенізаційних вантажів

Тарифні розряди

до 1,5

2

2

2

понад 1,5 до 5

2

2

3

понад 5 до 10

2

3

4

понад 10

3

4

5

_______________
* Годинні тарифні ставки для водіїв автокранів установлюються на пункт вище за вантажопідйомністю.

2. Водіїв легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, літрів

Тарифні розряди

Особливо малий і малий

до 1,8

2

Середній

понад 1,8 до 3,5

3

Великий

понад 3,5

4

3. Водіїв автобусів

Клас автобуса

Габаритна довжина автобуса, метрів

Тарифні розряди

Особливо малий

до 5,0

2

Клас автобуса

Габаритна довжина автобуса, метрів

Тарифні розряди

Малий

понад 5,0 до 7,5

3

Середній

понад 7,5 до 9,5

4

Великий

понад 9,5

5

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 7
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних ставок професій робітників залізничного транспорту державних організацій системи державного матеріального резерву

1. Для робітників локомотивних бригад, які обслуговують локомотиви (електровози, тепловози, паровози, тягові агрегати) і моторвагонний рухомий склад

У залізничних цехах підприємств при виконанні маневрової роботи

Тарифні розряди

машиністи локомотивів

помічники машиністів локомотивів

Відрядники

4

3

Погодинники

3

2

2. Для робітників, зайнятих на експлуатаційних роботах, на роботах з ремонту, налагодження та обслуговування рухомого складу, колії, споруджень та технічних засобів промислового залізничного транспорту

Види робіт

Тарифні розряди

Кваліфікаційні розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1. У залізничних цехах інших підприємств та організацій:для відрядників

2

2

2

2

3

3

для погодинників

2

2

2

2

2

3

2. На роботах з ремонту і налагодження рухомого складу (широкої колії), машин і механізмів, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики:для відрядників

2

2

2

3

4

5

для погодинників

2

2

2

2

3

4

3. На роботах з поточного утримання та ремонту колії:для відрядників

2

2

2

2

3

3

для погодинників

2

2

2

2

2

3

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 8
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників, зайнятих на роботах з ремонту та обслуговування обладнання, верстатних роботах та на роботах у спеціальних цехах і дільницях державних організацій системи державного матеріального резерву

Види робіт

Тарифні розряди

Кваліфікаційні розряди

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

1. Цехи з ремонту обладнання (рухомого складу, суден,автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, паросилового господарства, компресорні, вентиляційно-зволожувальні; очисні споруди:для відрядників

2

2

2

3

4

5

для погодинників

2

2

2

2

3

4

2. Верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних станках, з холодного штампування металу та інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту та роботи з технологічного оснащення:для відрядників

2

2

2

3

4

5

для погодинників

2

2

2

2

3

4

3. Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагодженням основного технологічного, електро- і енергетичного, експериментального та наукового обладнання, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електрообчислювальної техніки, контрольно-вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики:для відрядників

2

3

4

5

6

7

для погодинників

2

2

3

4

5

6

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 9
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів (посад) професій працівників відомчої воєнізованої охорони державних організацій системи державного матеріального резерву

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди за групами команд відомчої воєнізованої охорони залежно від чисельності особового складу

Чисельність (одиниць)

понад 35 до 50

понад 15 до 35

Начальник команди відомчої воєнізованої охорони

11 - 12

10 - 11

Начальник варти (зміни)

8 - 9

7 - 8

Диспетчер, черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті

3 - 5

3 - 5

Охоронник-пожежний 1 класу

4 - 5

4 - 5

Охоронник-пожежний 2 класу

3 - 4

3 - 4

__________

Примітки:

1. Команди відомчої воєнізованої (пожежної) охорони, які обслуговують організації, можуть бути віднесені Держрезервом вище на одну групу за оплатою праці начальницького складу, якщо на цих підприємствах не менше 90 відсотків приміщень, складів та інших місць зберігання матеріальних цінностей оснащені технічними засобами зв'язку.


2. Зменшення чисельності особового складу команд відомчої воєнізованої (пожежної) охорони у зв'язку з упровадженням технічних засобів охорони і покращенням організації охорони без зменшення кількості об'єктів, що охороняються, не може бути підставою для переведення вказаних підрозділів охорони на одну групу нижче за оплатою праці начальницького складу.

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченко
Додаток 10
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.01.2012  № 4

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників державних організацій системи державного матеріального резерву

Найменування професій

Тарифні розряди

Кур'єр, ліфтер, підсобний (транспортний) робітник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих та службових приміщень, території, кастелянка, асенізатор та інші

1 - 2

Апаратник хімічного очищення: води, спецодягу; ліфтер, машиніст з прання спецодягу, контролер, телеграфіст та інші

2 - 3

Оператор електрообчислювальних машин, оператор котельної, будівельник та інші

3 - 5

__________

Примітка.

Конкретні розміри місячних посадових окладів робітникам установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваної роботи та умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


Ю.П. Бровченковгору